Razmere na cestah

 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Nesreča
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, pred razcepom Dragučova, prometna nesreča, oviran promet.
 • R1-208 Gračišče - Sočerga: Zastoj
  R1-208, mejni prehod Sočerga, Požane, čakalne dobe: osebna vozila do 1 h pri vstopu.
 • G1-7 Starod - Kozina: Zastoj
  G1-7, mejni prehod Starod, Pasjak, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri vstopu.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zastoj
  A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, območje zastojev, zamuda: 9 min, dolžina: 7 km in 500 m.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, priključek Maribor jug, Slivnica - priključek Fram v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • G1-6 Ilirska Bistrica - Jelšane: Zastoj
  G1-6, mejni prehod Jelšane, Rupa, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri vstopu.
 • A2 Obrežje - Brežice: Zastoj
  A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: osebna vozila do 1 h pri vstopu.
 • A4 Gruškovje - Podlehnik: Zastoj
  A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: osebna vozila 1-2 h pri vstopu.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zastoj
  A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, območje zastojev, dolžina: 2 km.
 • G2-111 Izola - Sečovlje: Zastoj
  G2-111, mejni prehod Sečovlje, Plovanija, čakalne dobe: osebna vozila več kot 2 h pri vstopu.
 • G1-11 Koper - Dragonja: Zastoj
  G1-11, mejni prehod Dragonja, Kaštel, čakalne dobe: osebna vozila več kot 2 h pri vstopu.
 • A5 , Maribor - Pince: Delo
  A5, Maribor - Pince, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka po drugi polovici avtoceste.
 • A5 , Maribor - Pince: Delo
  A5, Maribor - Pince, priključek Murska Sobota - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, pred priključkom Kozina v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, priključek Divača - priključek Kozina v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R1-225, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo
  R1-225, Kamnik (Mekinje), na Cankarjevi cesti, izmenično enosmerni promet, gradnje kablovoda, do 5. 11. 2022.
 • RT-919, Žuniči - Vinica: Delo
  RT-919, Žuniči - Vinica, Preloka - Balkovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 11. 2022.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Žireh, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 11. 2022.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  R2-449, Pesnica - Lenart, pri Pernici, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 26. 9. 2022, dnevno med 7. in 17. uro.
 • LC-490010, Liboje - Košnica: Delo
  LC Liboje - Košnica, v Košnici pri Celju, popolna zapora, sanacija plazu, do 26. 9. 2022. Obvoz: skozi Celje.
 • R2-447, Ločica - Trojane: Delo
  R2-447, Ločica - Trojane, pri Ločici, izmenično enosmerni promet, gradnje primarnega vodovoda, do 20. 10. 2022.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti na Lendavski ulici, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade, do 19. 10. 2022.
 • R3-723, Šalovci - Čepinci: Delo
  R3-723, Šalovci - Čepinci, pri Šalovcih, popolna zapora, obnova ceste, do 12. 10. 2022. Obvoz: Dol–Švecin Breg–Trajberni–Lekičfala–Šalovci in obratno.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Pakem, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, pred priključkom Šempeter v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba - priključek Šempeter v smeri Razdrtega, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • R3-696, Velenje - Škale: Delo
  R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, na Kidričevi cesti, oviran promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 30. 9. 2022.
 • R3-605, Kambreško - Kuščarji - Livek: Delo
  R3-605, Kambreško - Livek, v Liveku, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 30. 11. 2022.
 • R3-646, Cikava - Grosuplje: Delo
  R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, v Grosuplju, na Adamičevi cesti, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022.
 • G2-108, Ribče - Litija: Delo
  G2-108, Ljubljana - Litija, pri Spodnjem Hotiču, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 21. 10. 2022.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo
  R1-204, Dornberk - Štanjel, v Lisjakih, izmenično enosmerni promet, sanacija železniškega nadvoza, do 15. 10. 2022, kratkotrajne do 30 minutne popolne zapore med 8. in 14. uro.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, pred priključkom Divača v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine: Delo
  R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Ilirski Bistrici, na Podgrajski ulici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 8. 11. 2022.
 • RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo
  RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, Golavabuka, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 4. 11. 2022.
 • R1-217, Livold - Brezovica: Delo
  R1-217, Livold - Brezovica, pri Knežji Lipi, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2022.
 • R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica: Ovire
  R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, pri Podvrhu, izmenično enosmerni promet, plazenje tal, do 19. 9. 2023.
 • LC-480240, Kandrše - Mlinše: Ovire
  LC Peške Kandrše - Trata, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • G1-4, Gornji Dolič - Velenje: Delo
  G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, v Paki pri Velenju, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske povezave.
 • RT-907, Krnica - Zgornja Radovna: Delo
  RT-907, Krnica - Radovna, Krnica, most čez Radovno, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja novega mostu, do 28. 1. 2023.
 • R3-682, Loke - Ledinščica: Delo
  R3-682, Loke - Ledinščica, v Bistrici, v Dobju pri Lesičnem, izmenično enosmerni promet, gradnja avtobusnih postajališč, do 14. 10. 2022.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo
  R3-721, Petrovci - Kuzma, v Šulincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 14. 11. 2022.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo
  R3-702, Trbonje - Vuhred, Vuzenica - Sv. Vid, oviran promet, obnova cestišča.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Ovire
  A1, Maribor - Ljubljana, izvoz Lopata v smeri Ljubljane, oviran promet, zaprt bencinski servis, počivališče je odprto.
 • R3-697, Nazarje - Gornji Grad: Delo
  R3-697, Gornji grad - Nazarje, Volog - Šmartno ob Dreti, izmenično enosmerni promet, izgradnja optičnega omrežja, do 30. 10. 2022.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, med Brezovico in Dragomerjem, dela, oviran promet na več odsekih.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Vrhniki, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 20. 12. 2022.
 • LC-464070, Zadobrova - Začret: Delo
  LC Ljubečna - Proseniško, na nadvozu nad avtocesto, popolna zapora, sanacija nadvoza, do 30. 11. 2022.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Cerknica - Rakitna, Cerknica - Begunje pri Cerknici, popolna zapora, izgradnja kanalizacije in ureditev brežin, do 15. 10. 2022. Obvoz: za osebna in intervencijska vozila po lokalnih cestah Cerknica - Brezje - Begunje. Za tovorna vozila: Cerknica - Rakek in po lokalnih cestah Rakek - Cesta v Pretržje - Begunje - Pokojišče - Bezuljak - D. Otave.
 • R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Delo
  R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, pri Vodicah, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice, do 23. 3. 2023.
 • R1-206, Kranjska Gora - Erika: Delo
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, od krožišča do Koroške ulice, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 9. 2022.
 • G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: Delo
  G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Zemonski vagi, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 26. 9. 2022.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, Postojna - Hrašče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.
 • R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Delo
  R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, Tacen, Cesta vstaje, dela, popolna zapora, do 22. 12. 2022. Obvoz: za vsa vozila tudi za vozila brez vinjete po A2, Ljubljana - Kranj, med Brodom in Šmartnim v obe smeri.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, Segovci - Lutverci, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 10. 2022.
 • R3-647, Mlačevo - Krka: Delo
  R3-647, Mlačevo - Krka, Žalna - Luče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja optičnega omrežja, do 15. 11. 2022.
 • R3-647, Grosuplje - Mlačevo: Delo
  R3-647, Grosuplje - Mlačevo, v Grosuplju, Cesta na Krko, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča in kolesarske steze, do 15. 10. 2022.
 • R3-644, Domžale - Duplica: Delo
  R3-644, Domžale - Duplica, v Preserjah pri Radomljah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 26. 9. 2022.
 • R3-675, Mokrice - Obrežje - Slovenska Vas: Delo
  R3-675, Obrežje - Slovenska vas, v Obrežju, izmenično enosmerni promet, izgradnje hodnika za pešce, do 31. 10. 2022.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, uvoz Vodice v smeri Karavank, Avstrije, dela, popolna zapora.
 • R2-447, Šentrupert - Ločica: Delo
  R2-447, Šentrupert - Ločica, pri AC priključku Vransko, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez potok Bolska, do 27. 11. 2022.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo
  R2-414, Kamnik - Ločica, Šmartno v Tuhinju, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 30. 10. 2022.
 • R1-201, Podkoren - Kr. Gora: Delo
  R1-201, Podkoren - Kranjska Gora, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 1. 10. 2022. Obvoz: v času vikendov bo promet potekal dvosmerno.
 • R3-656, Kočevska Reka - Borovec: Delo
  R3-656, Kočevska Reka - Borovec, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 15. 12. 2022. Dela potekajo na več odsekih hkrati.
 • R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo
  R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja TK kabelske kanalizacije, do 30. 10. 2022.
 • R2-426, Pesje - Gorenje: Delo
  R2-426, Pesje - Gorenje, v Lokovici, izmenično enosmerni promet, ureditev površin za pešce, do 5. 10. 2022, dnevno med 7. in 19. uro.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo
  R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Petelinjek - Mali Slatnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja površin za pešce in kolesarje, do 23. 12. 2022.
 • R3-742, Podpeč - Brezovica: Delo
  R3-742, Brezovica - Podpeč, med Brezovico in Vnanjimi Goricami, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kanalizacije, do 10. 11. 2022.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo
  A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Smednik - priključek Kronovo v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, do 12. 10. 2022.
 • R1-211, Kranj (Labore) - Jeprca: Delo
  R1-211, Kranj - Medvode, Jeprca - križišče za Breg ob Savi, občasno je promet urejen izmenično enosmerno, obnova cestišča, do 23. 10. 2022.
 • R2-444, Selo - Nova Gorica: Delo
  R2-444, Selo - Ajševica - Nova Gorica in Selo - Ajševica - Rožna dolina, v Ajševici, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča.
 • R3-695, Gorenje - Soteska: Delo
  R3-695, Gorenje - Soteska, pri Soteski, popolna zapora, gradnja kolesarske povezave Velenje - Mozirje (odsek 2.6 Šoštanj - Soteska), do 30. 11. 2022. Obvoz: Soteska - Letuš - Šmartno ob Paki - Gorenje in obratno.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo
  A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Kronovo - priključek Smednik v smeri Obrežja, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka po drugi polovici AC, do 12. 10. 2022.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 10. 2022.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, pri bencinskem servisu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.
 • RT-907, Zgornja Radovna - Dovje: Delo
  RT-907, Mojstrana - Zg. Radovna, v Dovjah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev parkirišča "na prodih", do 28. 10. 2022.
 • R3-635, Rudno - Češnjica: Delo
  R3-635, Železniki - Rudno - Kropa, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 20. 10. 2022.
 • R3-697, Nazarje - Gornji Grad: Delo
  R3-697, Nazarje - Gornji Grad, pri Nazarjah, izmenično enosmerni promet, ureditve križišča pri OŠ Nazarje, do 25. 1. 2023.
 • G2-102, Godovič - Kalce: Delo
  G2-102, Logatec - Kalce - Godovič, pri Godoviču, oviran promet, sanacije drsnega vozišča, do 26. 9. 2022.
 • R2-448, Ivančna Gorica - Grm: Delo
  R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm, pri Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vodovoda, do 7. 10. 2022.
 • R1-219, Bistrica - Bizeljsko: Delo
  R1-219, Bistrica - Bizeljsko, Bistrica - Bizeljska vas, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedbe hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, do 22. 12. 2022.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo
  R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 3. 10. 2022.
 • R3-682, Loke - Ledinščica: Delo
  R3-682, Loke - Ledinščica, v Dobju pri Lesičnem, oviran promet, sanacija plazu, do 30. 9. 2022.
 • R2-426, Pesje - Gorenje: Delo
  R2-426, Pesje - Gorenje, pri Gorenju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2022.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo
  R1-203, Žaga - Kobarid, pri Trnovem ob Soči, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 30. 9. 2022, dnevno med 7. in 15. uro.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo
  R3-721, Petrovci - Kuzma, v Ženavljah, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), Ptuj, Cesta 8. avgusta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, Žiberci - Črnci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste in gradnja kolesarske povezave, do 22. 6. 2023.
 • R1-218, Črnomelj (Kočevje) - Kanižarica: Delo
  R1-218, Črnomelj (Kočevje) - Kanižarica, v Kanižarici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 12. 11. 2022.
 • G2-107, Celje - Šentjur: Delo
  G2-107, Celje - Šentjur, v Štorah, izmenično enosmerni promet, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, do 7. 11. 2022.
 • LC-071080, Vir - Radomlje: Delo
  LC, Vir - Radomlje, na Količevem, popolna zapora, obnova ceste, do 1. 11. 2022. Obvoz: je urejen.
 • R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Delo
  R1-211, Ljubljana - Medvode, pri Stanežičah, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 27. 12. 2022.
 • R1-210, Kranj - Škofja Loka: Delo
  R1-210, Kranj - Škofja Loka, pri Žabnici, izmenično enosmerni promet, popravilo mostu preko Žabnice, do 3. 10. 2022.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Hribu, popolna zapora, rekonstrukcija vozišča ter izvedbe podpornih in opornih zidov, do 28. 3. 2023. Obvoz: urejen po lokalnih cestah.
 • R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Zadvor: Delo
  R3-645, Ljubljana (Litijska) - Zadvor, v Sostrem, na Litijski cesti, izmenično enosmerni promet, dograditev kanalizacije.
 • R3-698, Mežica - Reht: Delo
  R3-698, Mežica - Reht, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 28. 9. 2022.
 • R1-205, Divača - Lokev - Lipica: Delo
  R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 30. 11. 2022.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Borovnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 18. 5. 2023.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo
  R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022.
 • R1-221, Trojane - Izlake: Delo
  R1-221, Izlake - Trojane, v Izlakah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez Orehovico, do 20. 12. 2022.
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 16. 7. 2023.
 • LG-243860, Malečniški Most Od Čufa: Delo
  Maribor, Malečniški most, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in izvedba priključka, do 30. 9. 2022.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo
  R1-225, Kamnik - Stahovica - Črnivec, Pri Podlomu, izmenično enosmerni promet, izgradnja optičnega omrežja GOŠO5, do 6. 10. 2022.
 • R1-204, Šempeter - Dornberk: Delo
  R1-204, Šempeter - Dornberk, v Dragi, izmenično enosmerni promet, ureditev hodnika za pešce, do 9. 11. 2022.
 • R2-415, Želodnik - Drtija: Delo
  R2-415, Moravče - Krtina, pri Selu pri Moravčah, izmenično enosmerni promet, ureditev prehoda za pešce in avtobusnega postajališča, do 30. 9. 2022.
 • R1-230, Križevci - Ljutomer: Delo
  R1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru na Ormoški cesti, oviran promet, sanacija objekta Medgeneracijski center Ljutomer, do 30. 9. 2022.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Markovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez kanal pri HE Formin, do 22. 12. 2022.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški, dela, promet poteka po enem pasu.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci: Delo
  R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, dnevno med 7. in 17.30 uro. Obvoz: Gabrnik - Juršinci - Sv. Jurij ob Ščavnici- Cerkvenjak - Vitomarci.
 • LC-177400, Ankaranska Bonifika: Delo
  Ankaran - Koper, Železniška cesta, popolna zapora, izgradnja priključka, do 29. 9. 2022.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 5. 10. 2022.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški Most): Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, Vurmat - Zgornji Boč, izmenično enosmerni promet, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 8. 10. 2022.
 • R3-723, Šalovci - Čepinci: Delo
  R3-723, Šalovci - Čepinci, pri Markovcih, izmenično enosmerni promet, obnova ceste, do 13. 11. 2022.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, na Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 11. 12. 2022.
 • R1-203, Bovec (Obvoznica) - Žaga: Delo
  R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Bovcu, oviran promet, ureditev državne kolesarske povezave, do 30. 10. 2022.
 • R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo
  R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov, do 24. 12. 2022. Dela potekajo na dveh odsekih.
 • R3-658, Stari Trg - Brezovica: Delo
  R3-658, Stari trg - Brezovica, Deskova vas - Predgrad, popolna zapora, sanacija vozišča, do 10. 11. 2022. Obvoz: Iz smeri Brezovice: po državnih cestah na relaciji Brezovica - Kanižarica, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg in obratno. Za lokalni promet (osebna vozila, vozila na nujni vožnji, manjše avtobuse in traktorje) bo možen obvoz po lokalni cesti Predgrad - Dol, Kot - Grgelj in nato po državni cesti Stari trg - Kot in obratno.
 • LC--256731, Pot na Dobeno: Delo
  Loka pri Mengšu, Pot na Dobeno, popolna zapora, obnova cestišča, vodovoda in kanalizacijskega omrežja, do 30. 9. 2022. Obvoz: urejen po lokalnih cestah.
 • R1-221, Izlake - Zagorje: Delo
  R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, pri Kisovcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 28. 10. 2022.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo
  R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, na Tržaški cesti pri križišču s Cesto na Ključ, izmenično enosmerni promet, obnova primarnega vodovoda, do 22. 10. 2022.
 • RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: Delo
  RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri odcepu za Šober, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 10. 10. 2022.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo
  Ljubljana, Dunajska cesta, od Ježice proti Črnučam, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 27. 10. 2022. V času prometnih konic možni zastoji.
 • LC--297034, Šujica: Delo
  Šujica - Stranska vas, od regionalne ceste do križišča za Stransko vas, popolna zapora, rekonstrukcija ceste.
 • LC-213050, Podutik - Dobrova: Delo
  LC Podutik - Stranska vas - Dobrova, popolna zapora, gradnja kanalizacije in vodovoda, do 24. 12. 2022. Obvoz: možen po cesti Ljubljana (Dolgi most) - Ljubljanica.
 • R2-433, Senarska - Lenart: Delo
  R1-229, Senarska - Lenart, izmenično enosmerni promet, ureditev krožnega križišča, do 24. 12. 2022.
 • R3-647, Grosuplje - Mlačevo: Delo
  R3-647, Grosuplje - Mlačevo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, gradnja kolesarske poti in pločnika, do 15. 11. 2022.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Ovire
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, pri Podčepovanu, popolna zapora, popravilo ceste, zapora velja do preklica. Obvoz: možen po državnih cestah Čepovan - Most na Soči - Železniška postaja - Dolenja Trebuša.
 • G1-7, Obrov - Kozina: Delo
  G1-7, Kozina - Starod, v Gradišču pri Materiji, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča in ureditve ceste, do 27. 9. 2022.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem, do 12. 10. 2022.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Nove Jarše iz smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije, do 1. 11. 2022.
 • R2-410, Tržič - Kokrica: Delo
  R2-410, Tržič - Kokrica, pri Križah, oviran promet, gradnja fekalne kanalizacije, do 31. 10. 2022.
 • RT-929, Hoče - Pohorska Vzpenjača: Delo
  RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača, izmenično enosmerni promet, ureditev pločnika Reka in prehoda za pešca Zg. Hoče, do 31. 10. 2022, dve delovni zapori.
 • R2-419, Križaj - Čatež Ob Savi: Delo
  R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.
 • A3-E70, E61, razcep Gabrk - Fernetiči: Delo
  A3, razcep Gabrk - Fernetiči, prehod Fernetiči, dela, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • R2-432, Majšperk - Apaški Križ: Delo
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, v Podložah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 12. 2022.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Cerknica - Rakitna - Podpeč, v Selščah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije Selšček, do 3. 11. 2022.
 • R2-448, Kronovo - Dolenje Kronovo: Delo
  R2-448, Kronovo - Dolenje Kronovo, v Dolenjem Kronovem, izmenično enosmerni promet, ureditev prometne infrastrukture.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Delo
  R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, obnova strehe in fasade na objektih, do 31. 10. 2022.
 • R2-407, Gorenja Vas - Ljubljanica: Delo
  R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 29. 10. 2022.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo
  R2-414, Kamnik - Ločica, pri Ločici pri Vranskem, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestna gradnja mostu čez potok Motnišnica.
 • R3-621, Kalce - Col: Delo
  R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja, do 3. 7. 2023.
 • R3-716, Grad - Kuzma: Delo
  R3-716, Grad - Kuzma, v Kuzmi, popolna zapora, ureditev križišča, do 15. 11. 2022. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • G2-102, Idrsko - Peršeti: Delo
  G2-102, Tolmin - Kobarid - Spodnja Idrija, pri Tolminu, promet poteka ob gradbišču, sanacija mostu, do 15. 12. 2022.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije zidov in obnove ceste, do 31. 10. 2022.
 • R2-438, Šentilj - Trate: Delo
  R2-438, Šentilj - Trate, pri Šentilju, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 6. 10. 2022.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 11. 4. 2023.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, oviran promet, obnova cestišča, do 23. 1. 2023.
 • R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica: Delo
  R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Harije - Dobropolje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda, do 15. 10. 2022.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 20. 11. 2022, dnevno med 7. in 17. uro.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Delo
  RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Kozarišče - Sviščaki, oviran promet, spravilo lesa, do 31. 12. 2022.
 • R1-207, Črni Vrh - Col: Delo
  R1-207, Col - Črni Vrh in Col - Predmeja, na Colu, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 31. 10. 2022.
 • R1-210, Spodnje Jezersko - Preddvor: Delo
  R1-210, Predvor - Zg. Jezersko, pri Kokri, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • R3-741, Škofije: Delo
  R3-741, Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.
 • R3-741, Škofije: Delo
  R3-741, Dekani - Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.
 • LC--288881, Kamnogoriška cesta: Delo
  Ljubljana, Kamnogoriška cesta, med Ulico Bratov Babnik in AC nadvozom, popolna zapora, rekonstrukcija, do 31. 12. 2022. Plešičeva ulica je prevozna.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.
 • H6 , Koper - Izola: Ovire
  H6, Koper - Izola, uvoz Koper center, Slavček v smeri Portoroža, popolna zapora, za čas turistične sezone.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavne ureditve Selške Sore, II. faza, do 27. 1. 2023, več polovičnih zapor.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Dobrova - Polhov Gradec, pri Pristavi pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 14. 10. 2022.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Juršincih, oviran promet, gradnje regionalne kolesarske povezave.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 9. 2. 2023.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 1. 2023.
 • R1-201, Podkoren - Kr. Gora: Delo
  R1-201, Kranjska Gora - Rateče, v Podkorenu, v križišču proti Korenskem sedlu, oviran promet, gradnja krožišča, do 15. 10. 2022.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo
  R2-424, Boštanj - Planina, v Doropolju, oviran promet, sanacija kamnite zložbe, plazu in brežin, do 26. 9. 2022.
 • G1-4, Dravograd - Otiški Vrh: Delo
  G1-4, Otiški vrh - Dravograd, v Meži, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 1. 2023.
 • R1-227, Ravne - Kotlje: Delo
  R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
 • R2-444, Ajdovščina (Obvoznica): Delo
  R2-444, Ajdovščina (obvoznica), oviran promet, izgradnja krožnega križišča, do 5. 10. 2022.
 • R1-221, Hrastnik - Šmarjeta: Delo
  R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 10. 2022.
 • R2-419, Šentjernej - Križaj: Delo
  R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 12. 2022.
 • R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo: Delo
  R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, pri križišču pri glavni cesti Pragersko - Ptuj, dela, popolna zapora.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo
  R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, Brezovica - Ljubljana (Vič), izmenično enosmerni promet, obnove primarnega vodovoda, do 22. 10. 2022.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, Srednji Osek - Zgornji Osek, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
 • R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: Delo
  R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec - Jugorje pri Metliki, pri Podrebru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija hodnika za pešce, do 30. 9. 2022.
 • R1-203, Predel - Bovec: Ovire
  R1-203, Predel - Trbiž (Tarvisio), na italijanski strani prehoda Predel, izmenično enosmerni promet, dokončanje del v predoru pri Rabeljskem jezeru, do 17. 10. 2022, nočne popolne zapore vsako noč brez izjem med 19. in 6. uro.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, Paška vas - Gorenje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • R2-439, Križevci - Žihlava: Delo
  R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2022.
 • R2-423, Lesično - Podsreda: Delo
  R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in križišča Kozje, do 21. 11. 2022.
 • G2-106, Fara - Petrina: Delo
  G2-106, Fara - Petrina, pri Fari, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
 • G1-2, Spuhlja - Ormož: Delo
  G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 12. 12. 2022.
 • R3-614, Opatje Selo - Komen: Delo
  R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo
  R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Studenem, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 31. 10. 2022.
 • R3-625, Bertoki - Gračišče: Delo
  R3-625, Bertoki - Gračišče, popolna zapora, rekonstrukcije ceste. Obvoz: Gračišče – Kubed – Rižana – Dekani –Srmin – Bertoki – Sveti Anton in obratno.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Miklavž - Hajdina, Skorba - Slovenja vas, oviran promet, izvedbe sekundarnih odcepov kanalizacije, do 2. 12. 2022.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo
  R1-225, Kamnik - Stahovica - Gornji Grad, Črna pri Kamniku - Potok v Črni, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo
  R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 28. 9. 2022.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo
  R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pri Črni pri Kamniku, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • R2-447, Domžale - Trzin: Delo
  R2-447, Trzin - Domžale - Krtina, v Domžalah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, preplastitev vozišča v sklopu gradnje kolesarske povezave (IV. faza), do 24. 11. 2022.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega priključka, do 1. 10. 2022.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • G2-105, Nm (Revoz) - Metlika: Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 31. 10. 2022.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, počivališče Studenec v smeri Kopra, dela, zaprto počivališče.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo
  A1, Koper - Ljubljana, počivališče Studenec v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
 • R2-432, Majšperk - Apaški Križ: Delo
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 26. 12. 2022.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo
  A5, Maribor - Lendava, počivališče Dolinsko v smeri Lendave, dela, zaprto počivališče.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Lipce v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Povodje v smeri Jesenic, dela, zaprto počivališče.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo
  R2-403, Bača pri Modreju - Podbrdo, v Kneži, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez Knežo, do 8. 11. 2022.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Majšperk - Rogatec, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 4. 1. 2023.
 • R3-747, Lenart - Sv. Trojica: Delo
  R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 14. 11. 2022, med 7. in 17. uro.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Dornavi, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 29. 9. 2022.
 • LZ-212340, Od Bratislavske C.: Delo
  Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskovškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Delo
  R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, Trbovlje, Trg svobode, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 26. 10. 2022.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Parjah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, rekonstrukcija vozišča, do 26. 10. 2022.
 • RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica: Delo
  RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, v Kamniški Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu, do 28. 9. 2022.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Delo
  R2-406, Škofije - Ankaran - Lazaret, pri Ankaranu, oviran promet, izgradnja krožnega križišča, do 29. 9. 2022.
 • R3-626, Gračišče - Brezovica: Delo
  R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Butari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.
 • R1-207, Col - Ajdovščina: Delo
  R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Vipavska cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve pločnika in preplastitve ceste, do 31. 10. 2022.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 11. 2022.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo
  R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 31. 12. 2022.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega sistema, do 14. 11. 2022.
 • R3-634, Javornik - Gorje: Delo
  R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, popolna zapora, obnova cestišča in gradnja kanalizacije, do 30. 9. 2022. Obvoz: Bled–Lesce–Žirovnica–Javornik–Lipce in obratno.
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.
 • R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno: Delo
  R3-635, Kropa - Jamnik, izmenično enosmerni promet, občasne popolne zapore (do 60 minut), sanacija plazu Lajše, do 10. 10. 2022, med 8:30 in 14:30.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, oviran promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 1. 12. 2023.
 • G2-106, Livold - Fara: Delo
  G2-106, Kočevje - Petrina, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in gradnja krožišča, do 30. 10. 2022.
 • R3-675, Čatež Ob Savi - Mokrice: Delo
  R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Podgračenem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 28. 10. 2022.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), v Dvoru pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2022.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, Srebrniče, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 10. 2022.
 • G2-102, Spodnja Idrija: Delo
  G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 8. 5. 2023.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Dečnem selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja pločnika in AP, do 30. 9. 2022.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Sv. Tomažu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2022.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
 • G1-2, Šikole - Hajdina: Delo
  G1-2, Šikole - Hajdina, od odcepa za Cirkovce do AC priključka Hajdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 10. 11. 2022.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo
  G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnja galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023. Dnevno sta med 8.30 in 13.10 možni do dve kratkotrajni, do 20 minutni popolni zapori.
 • R2-448, Priključek Trebnje Z - Trebnje: Delo
  R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in gradnja krožišča, do 19. 12. 2022.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo
  R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Kobarid, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 10. 2022.
 • R3-734, Vitomarci - Gabrnik: Delo
  R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 10. 2022.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • R2-420, Brežice - Dobova - Rigonce: Delo
  R2-420, Brežice - Rigonce, pri Mostecu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 5. 7. 2023.
 • R1-219, Golobinjek - Bistrica: Delo
  R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
 • LZ-212400, Leskoškova cesta: Delo
  MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 1. 10. 2022.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, do 24. 11. 2022, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • R2-432, Majšperk - Apaški Križ: Delo
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 9. 2022.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zeče: Delo
  R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazenja in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • R1-201, Kraje - Hrušica: Delo
  R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).
 • R1-212, Cerknica - Bl. Polica: Delo
  R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske steze, do 28. 11. 2022.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2022.
 • LZ-212590, Črna vas: Delo
  Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • R2-435, Ruše - Selnica: Delo
  R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo
  R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 14. 11. 2022.
 • R1-210, Trebija - Sovodenj: Delo
  R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), sanacija zidov in brežin, do 17. 11. 2022.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, oviran promet, rekonstrukcija poškodovanega vozišča, do 30. 11. 2022.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Ovire
  R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.