Razmere na cestah

 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zastoj
  A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Obrežje, Mokrice - mejni prehod Obrežje v smeri Obrežja, območje zastojev, zamuda: 5 min, dolžina: 3 km.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo
  A1, Koper - Ljubljana, razcep Gabrk - priključek Senožeče v smeri Ljubljane, oviran promet, počasni pas.
 • A2 Obrežje - Brežice: Zastoj
  A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
 • A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Delo
  A3, Fernetiči - razcep Gabrk, priključek Sežana vzhod - počivališče Povir v smeri Gabrka, dela, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Lesce - priključek Jesenice vzhod v smeri Karavank, Avstrije, zaprt vozni pas, - galerija in viadukt Moste.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo
  A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, uvoz Vogrsko v smeri Razdrtega, dela, popolna zapora.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Vogrsko - priključek Selo v smeri Razdrtega, dela, popolna zapora.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, priključek Šempeter - priključek Šentrupert v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, uvoz Selo v smeri Vrtojbe, Italije, dela, popolna zapora.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Selo - priključek Vogrsko v smeri Vrtojbe, Italije, dela, popolna zapora.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Ljubljana Šmartno - počivališče Povodje v smeri Jesenic, dela, zaprt vozni pas.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava - priključek Fram v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, uvoz Vransko v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora, do 12. 4. 2021.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, uvoz Trojane v smeri Ljubljane, popolna zapora, Zaprt je tudi uvoz v smeri MB, do 12. 4. 2021.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, priključek Vransko - priključek Blagovica v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora, do 12. 4. 2021.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo
  G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri Hrastju, izmenično enosmerni promet, ojačitev vozišča, do 10. 6. 2021.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo
  A2, Obrežje - Ljubljana, predor Mali Vrh - predor Debeli hrib v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.
 • G1-5, Priključek Celje Z - Medlog: Delo
  G1-5, Priključek Celje Z - Medlog, pri AC priključku Celje zahod, izmenično enosmerni promet, popravilo krožišča, dnevno med 7. in 16. uro.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo
  R3-610, Marof - Žiri, pri Govejku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, odstranjevanje nevarnih dreves, dnevno od 7:30 do 17 ure.
 • R1-216, Krka - Žužemberk: Delo
  R1-216, Krka - Žužemberk, Male Rebrce - Breg pri Zagradcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje optičnega omrežja RUNE Slovenija S-18, do 2. 6. 2021.
 • G2-108, Trbovlje - Hrastnik: Delo
  G2-108, Trbovlje - Hrastnik, pri Trbovljah, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), sanacije brežine pod LC 423371, do 15. 4. 2021, med 8. in 17. uro.
 • LC-302070, Središče - Preseka: Ovire
  MP Središče ob Dravi I - Preseka, mejni prehod, popolna zapora, izpad računalniškega sistema na hrvaški strani.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Letušu, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije mostu in ureditve križišča, do 28. 4. 2021. Obvoz: Letuš – Soteska − Gorenje − Šmartno ob Paki − Rečica ob Paki in obratno.
 • R2-427, Latkova vas - Trbovlje: Delo
  R2-427, Latkova vas - Trbovlje, Knezdol - Marija Reka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vgradnje prometne opreme, do 23. 4. 2021.
 • R1-218, Črnomelj - Kanižarica: Delo
  R1-218, Črnomelj - Kanižarica, v Črnomlju, na Viniški cesti, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mešane kanalizacije, do 7. 5. 2021.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo
  R2-414, Kamnik - Ločica, pri Beli, oviran promet, vpihovanja optičnega kabla, občasno polovična zapora, do 31. 5. 2021, med 8. in 16. uro.
 • RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: Delo
  RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, pri Podvolovljeku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), zamenjava prepusta, do 17. 4. 2021.
 • R3-651, Trebnje - Novo mesto (Bučna vas): Delo
  R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, pri odcepu za Kozarjev Kal, izmenično enosmerni promet, izvedbe kabelske kanalizacije, do 24. 4. 2021.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Delo
  R1-206, Bovec - Vršič, Soča - Trenta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvajanje sondažnih vrtin, do 14. 4. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • R3-725, Sebeborci - Trakšarov Breg: Delo
  R3-725, Moravske Toplice - Prosenjakovci, pri Andrejcih, izmenično enosmerni promet, ureditve NN 0,4 kV omrežja, do 7. 5. 2021.
 • R2-430, Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slovenska Bistrica - Fram, v Slovenski Bistrici, na Mariborski cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča, do 6. 9. 2021.
 • R1-220, Krško - Brežice: Delo
  R1-220, Krško - Brežice, v Stari vasi, izmenično enosmerni promet, izvedbe kanalizacije (cevovod in črpališče), do 14. 6. 2021.
 • G2-107, Rogatec - Dobovec: Delo
  G2-107, Rogatec - Dobovec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, sanacija fasade na objektu, do 12. 4. 2021.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo
  R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, pri Selah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnega postajališča, do 21. 8. 2021.
 • A4 Gruškovje - Podlehnik: Zastoj
  A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 3 h pri vstopu; osebna vozila do 1 h pri vstopu.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Zadobrova - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Malenc, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, uvoz Ljubljana vzhod v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, uvoz Ljubljana vzhod v smeri Malenc, dela, oviran promet.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-401, Žaga - Učja: Delo
  R2-401, Žaga - Učja, pri odcepu za Sedlo, izmenično enosmerni promet, snemanje filma, do 14. 4. 2021.
 • R3-659, Kot - Sodevci: Delo
  R3-659, Kot - Sodevci, pri Kotu ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, postavitev varnostne ograje, do 12. 4. 2021.
 • R2-444, Razdrto - Manče: Delo
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Podgriču, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 20. 4. 2021.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Ovire
  A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke - priključek Jesenice zahod iz smeri Karavank, Avstrije, oviran promet, zaradi "covid" kontrolne točke ob vstopu v Slovenijo.
 • G2-107, Celje - Šentjur: Delo
  G2-107, Celje - Šentjur, pri Teharjah, izmenično enosmerni promet, ureditve začasnega krožišča Slance, do 30. 4. 2021.
 • H5-E751, Koper - Škofije: Ovire
  H5, Koper - Škofije, pred prehodom Škofije v smeri Škofij, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-704, Radlje - Ribnica: Delo
  R3-704, Radlje - Ribnica, pri Vuhredu, popolna zapora, obnove poškodovanega odseka, do 13. 4. 2021, dnevno med 7:00 in 17:00. Obvoz: Vuhred - Spodnja Vižinga - Podvelka - Ribnica na Pohorju in obratno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo
  R2-425, Poljana - Šentvid, Žerjav - Mežica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 4. 2021.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Delo
  R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Soči, izmenično enosmerni promet, sanacije objekta, do 17. 5. 2021.
 • A5 , Lendava - Pince: Ovire
  A5, Lendava - Pince, pred mejnim prehodom Pince v smeri Madžarske, promet preusmerjen skozi počivališče, kontrola.
 • A3-E70, E61, razcep Gabrk - Fernetiči: Ovire
  A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • G1-5, Rimske Toplice - Zidani Most: Delo
  G1-5, Celje - Krško, v Zidanem Mostu, izmenično enosmerni promet, izvedba geoloških sond, do 19:00.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo
  R3-642, Podpeč - Ig, Tomišelj - Podkraj, popolna zapora, gradnje kanalizacije, do 15. 4. 2021. Obvoz: Podpeč - Črna vas - Ig - Tomišelj in obratno.
 • R3-614, Opatje Selo - Komen: Delo
  R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 7. 2021.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, na Slavinjah, oviran promet, izgradnja objekta, do 28. 5. 2021. Po potrebi bo promet potekal izmenično enosmerno.
 • LZ-212530, Izvoz LJ (Letališka): Delo
  Ljubljana, povezovalna cesta LJ Letališka - LJ Zaloška, uvoz iz smeri Letališke proti razcepu Malence, popolna zapora, rekonstrukcija priključka, do 15. 7. 2021.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, v Logu nad Škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 30. 4. 2021.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Poljanah nad škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča Poljane, do 30. 6. 2021.
 • R2-412, Polica - Kr (Kidričeva): Delo
  R2-412, Polica - Kr (Kidričeva), pri Zlatem polju, oviran promet, semaforizacija križišča Struževo, do 17. 5. 2021. Iz smeri Kranja proti Naklem je promet za vozila do 3,5 t in avtobuse preusmerjen na vzporedno kolesarsko/kmetijsko cesto. V tej smeri je promet prepovedan za vsa vozila nad 3,5 t ter pešce in kolesarje. Obvoz je možen po vzporednih cestah, za tovorna vozila tudi po avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod. Iz smeri Naklega proti Kranju je promet urejen po enem pasu, dovoljen pa je tudi za težka tovorna vozila.
 • R1-210, Cerkno - Želin: Delo
  R1-210, Cerkno - Želin, pri Cerknem, izmenično enosmerni promet, izvedba cestnega priključka, do 14. 6. 2021.
 • LZ-212370, Letališka cesta: Delo
  Ljubljana, Letališka cesta, nadvoz nad avtocesto, popolna zapora, rekonstrukcija priključka.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo
  A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • LC-999200, Izvoz LJ (Zaloška): Delo
  LC- Ljubljana, servisna cesta med Zaloško cesto in Ind. cono Moste, dela, popolna zapora.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, izvoz Ljubljana, Ind. cona Moste iz smeri Malenc, dela, popolna zapora.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo
  A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Delo
  A3, Fernetiči - razcep Gabrk, priključek Sežana zahod, popolna zapora, obvoz urejen.
 • R2-445, Sežana - Fernetiči: Delo
  R2-445, Sežana - Fernetiči, v Sežani, na Partizanski cesti, pri avtocestnem priključku Sežana zahod, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.
 • R3-684, Prelasko - Buče - Kozje: Delo
  R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 11. 2021.
 • R2-409, Kozina - Kastelec: Delo
  R2-409, Kastelec - Kozina, Klanec pri Kozini - Kozina, pri podvozu, oviran promet, izvedbe montažnega krožišča, do 14. 5. 2021.
 • LC-203140, Zmrzlek - Šentilj: Delo
  LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec: Delo
  R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec, pri Kozmincih, izmenično enosmerni promet, ureditve pločnika in prehoda za pešce, do 13. 4. 2021.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Delo
  R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (priključevanje trgovskega objekta), do 8. 6. 2021.
 • R1-210, Škofja Loka - Jeprca: Delo
  R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 15. 9. 2021.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Tovornjaki
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Malence v smeri Malenc, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Tovornjaki
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Malence - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Zadobrove, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Malence - pokrit vkop Strmec v smeri Zadobrove, oviran promet, promet poteka po enem pasu.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, pokrit vkop Strmec - razcep Malence v smeri Malenc, oviran promet, promet poteka po dveh pasovih.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo
  R3-653, Sodražica - Hrib, pri Kržetih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 1. 6. 2021.
 • R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo
  R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 12. 2021.
 • R2-443, Beltinci - Črenšovci: Delo
  G1-3, Beltinci - Črenšovci, v Črenšovcih, izmenično enosmerni promet, obnova elektro omrežja, do 16. 4. 2021, dnevno med 7. in 15. uro.
 • R1-210, Trebija - Sovodenj: Delo
  R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija zidov in brežin, do 18. 9. 2022.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, Podklanec - Žimarice, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 4. 2021.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo
  R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija omrežja, dnevno med 7. in 15. uro.
 • LC-020030, bencinska - meja Italija: Ovire
  LC, Vipolže - meja Italija, Dolnje Cerovo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • A5 , Lendava - Pince: Ovire
  A5, Pince - Lendava, pred priključkom Pince v smeri Lendave, nadzor prometa, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Ovire
  H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba v smeri Razdrtega, zaprt prehitevalni pas.
 • G2-109, Mejni plato - meja Madžarska: Ovire
  G2-109, Dolga vas - mejni prehod Dolga vas, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • G1-7, Kozina - Krvavi potok: (prazno)
  G1-7, Krvavi Potok - Kozina, prehod Krvavi Potok, poseben režim prehajanja meje, MP zaprt med 23. in 5. uro.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: (prazno)
  R2-440, Rogošovci - prehod Kuzma, MP Kuzma, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 4. in 23. uro.
 • R3-723, Šalovci - Čepinci: Delo
  R3-723, Šalovci - Čepinci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • R1-232, Hodoš - Petrovci: Delo
  R1-232, Hodoš - Petrovci, Trnjevci - Prelecovi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.
 • R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci: Delo
  R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci, v Cerkvenjaku, izmenično enosmerni promet, ureditve pločnika, meteorne kanalizacije in JR, do 30. 4. 2021.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 4. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo
  R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 8. 5. 2021.
 • R2-447, Želodnik - Domžale: Delo
  R2-447, Želodnik - Domžale, v Dobu, zaprt en prometni pas, zapora lokalne ceste Erjavčeva ulica, do 23. 4. 2021.
 • R2-435, Maribor - Ruše: Delo
  R2-435, Maribor - Ruše, v Mariboru, Limbuška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, novogradnje ceste, 1. etapa (izvedba plinovoda in gradnja pločnika).
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo
  G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Belo - Šmarje pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vozišča, do 17. 4. 2021.
 • R1-216, Dvor - Soteska: Delo
  R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.
 • R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Delo
  R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Zgornjem Kozjem Vrhu, oviran promet, ureditve kolesarske steze, do 30. 4. 2021.
 • G2-102, Logatec: Delo
  G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, v Logatcu, oviran promet, gradnje krožišča pri IOC Logatec, do 31. 8. 2021.
 • LC-295230, Struga - Otočec: Delo
  Otočec - grad Otočec, most čez Krko, popolna zapora, sanacija mostu, do 15. 4. 2021. Obvoz: grad Otočec - Šentpeter - Gumberk - Ratež - grad Otočec in obratno.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu \'\'Brengova\'\', do 20. 6. 2021.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Delo
  G1-1, Ruta - Maribor, pri Janževi Gori, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 19. 4. 2021.
 • R1-209, Bled - Soteska: Delo
  R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, izmenično enosmerni promet, ureditev parkirišča, do 18. 4. 2021.
 • R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: Delo
  R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, izmenično enosmerni promet, prestavitev avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2021.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Dutovljah, popolna zapora, obnove ceste, do 29. 4. 2021. Obvoz: urejen po državnih in občinskih cestah.
 • R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Delo
  R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo
  Ljubljana, Dunajska cesta, med Baragovo in Zupanovo ulico, oviran promet, popravilo vozišča, do 16. 4. 2021. Promet poteka dvosmerno zaradi del, ki potekajo v smeri Center - Črnuče.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo
  G2-107, Celje - Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šentvidu pri Grobelnem, izmenično enosmerni promet, inteventna zapora.
 • R3-640, Rakek - Logatec: Delo
  R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Delo
  G2-108, Dol - Šentjakob, pri Dolskem, izmenično enosmerni promet, obnova ceste, do 30. 4. 2021.
 • R1-225, Soteska - Šentrupert: Delo
  R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 8. 7. 2021.
 • R2-425, Pesje - Velenje: Delo
  R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
 • R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo
  R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 30. 6. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • G2-105, Novo mesto (Krka): Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021. Obvoz: po Šmarješki cesti. Od krožišča proti Metliki je zaprta cesta, v obratni smeri je odprta.
 • R3-651, Novo mesto (Bučna vas - Krka): Delo
  R3-651, Novo mesto - Bučna vas, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021. Proti Metliki je zaprta, iz Metlike proti Bučni vasi je odprta.
 • G2-105, Novo mesto (Ločna - Krka): Delo
  G2-105, Novo mesto - Ločna, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • R3-614, Opatje Selo - Komen: Delo
  R3-614, Opatje selo - Komen, pri Zagrajcu, izmenično enosmerni promet, gradnja objekta, do 30. 4. 2021.
 • R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Delo
  R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • R1-213, Bloška Polica - Pudob: Delo
  R1-213, Bloška polica - Pudob - Babno Polje, pri Pudobu, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 18. 5. 2021.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Delo
  R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, izmenično enosmerni promet, gradnja peš in kolesarske povezave, do 15. 6. 2021.
 • LC--636052, Cesta svobode: Delo
  Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, zaradi obnove ceste in železniške proge.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Vreme
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica, popolna zapora v zimskem času.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Vreme
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Cezlak - Lukanja, popolna zapora v zimskem času.
 • G2-103, Plave - Solkan: Delo
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), preplastitve vozišča, do 29. 4. 2021.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča, do 27. 7. 2021.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo
  Ljubljana, Dunajska cesta, med Baragovo in Zupanovo ulico, oviran promet, obnova cestišča, do 16. 4. 2021. Zaprto je vozišče proti Črnučam, promet poteka po drugi polovici ceste dvosmerno.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • R2-444, Razdrto - Manče: Delo
  R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • G2-108, Trbovlje - Hrastnik: Ovire
  G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • H5-E751, Škofije - Koper: Ovire
  H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči: Delo
  R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila po občinski cesti Tribuče - Bojanci - Vinica, za ostala vozila DC Črnomelj - Kanižarica - Vinica - Žuniči in obratno.
 • R3-608, Lokve - Čepovan: Ovire
  R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora, zimske razmere.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, Hrast pri Jugorju - Dolnji Suhor pri Metliki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 6. 5. 2021.
 • RT-911, Rovtarica - Vresje: Vreme
  RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Vreme
  RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora v zimskem času.
 • R3-634, Gorje - Bled: Delo
  R3-634, Bled - Gorje, pri Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, izdelava novega opornega zidu, do 15. 4. 2021.
 • LC-177130, ODDilici - Rojci - KRBabiči: Ovire
  LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • R2-442, Martjanci - Dobrovnik: Delo
  R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 15. 5. 2021.
 • R1-206, Trenta - Bovec: (prazno)
  R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, prelaz Vršič, promet dovoljen samo za osebna vozila z zimsko opremo.
 • R3-626, Gračišče - Brezovica: Delo
  R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 4. 2021.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo
  R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, izvedba semaforiziranega cestnega priključka, do 30. 4. 2021.
 • R3-671, Šutna - Planina v Podbočju: Delo
  R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Delo
  G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 31. 5. 2021.
 • R3-695, Gorenje - Soteska: Delo
  R3-695, Gorenje - Soteska, v Ljubiji, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 4. 2021.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, popolna zapora, obnova nadvoza čez železnico in obnova ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • R3-696, Velenje - Škale: Delo
  R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • R2-403, Škofja Loka: Delo
  R1-210, Železniki - Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, Kidričeva cesta, oviran promet, ureditve arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe in preplastitve pločnika, do 30. 4. 2021.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo
  R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, oviran promet, omejitev hitrosti.
 • R3-646, Cikava - Grosuplje: Delo
  R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, pri Cikavi in v Šmarju Sapu, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda.
 • R2-424, Dežno - Črnolica: Delo
  R2-424, Dežno - Črnolica, pri Lokah, promet poteka ob gradbišču, gradnja dveh mostov in rekonstrukcija ceste, do 15. 9. 2021.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Ovire
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, oviran promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • R3-686, Žiče - Dramlje: Delo
  R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 3. 9. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • LZ-212600, C. dveh cesarjev: Delo
  Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • R1-219, Poljčane - Podplat: Delo
  R1-219, Poljčane - Podplat, na Pečici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 15. 4. 2021.
 • R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo
  R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 15. 5. 2021.
 • R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • R2-402, Dobrovo - Neblo: Delo
  R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča.
 • R3-701, Ruta - Pesek: Delo
  R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 30. 4. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Vreme
  RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo: Delo
  R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • LC--159714, Kočno ob Ložnici: Ovire
  LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • R2-443, Lendava - Pince: Ovire
  R2-443, Pince - meja Madžarska, mejni prehod Pince, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Ovire
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • R3-675, Mokrice - Obrežje - Slovenska vas: Delo
  R3-675, Obrežje - Slovenska vas, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po državnih in lokalnih cestah.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Delo
  R2-440, Cankova - Kuzma, pri Ropoči, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 14. 4. 2021.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine, do 30. 4. 2021.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • R3-752, Bukovžlak - Teharje: Delo
  R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 12. 5. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • R2-418, Dobruška vas - Šentjernej: Delo
  R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, oviran promet, gradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • LG-211030, Tržaška cesta: Delo
  V Ljubljani, na Tržaški cesti, med Šestovo ulico in Viško cesto proti Vrhniki, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija, do 20. 11. 2021.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Delo
  R2-440, Cankova - Kuzma, Krašči - Rogašovci, oviran promet, dograditve pločnikov, do 14. 4. 2021.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo
  R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Ovire
  G2-101, Ljubelj - Tržič, pri predoru Ljubelj proti Tržiču, poseben režim prehajanja meje.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • R2-435, Maribor - Ruše: Delo
  R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, popolna zapora, novogradnja ceste, do 11. 4. 2021. Obvoz: urejen po državni cesti Maribor - Ruše (Limbuška cesta) in Koroški most - c. Proletarskih brigad ter lokalnih cestah Lackova cesta in Borova vas.
 • R3-708, Zg. Kungota - MP Plač: Ovire
  R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, prehod Podigrac, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Ovire
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci - prehod Gederovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona: Ovire
  R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona, prehod Gornja Radgona, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R1-232, Hodoš - Petrovci: Ovire
  R1-232, Hodoš - Petrovci, mejni prehod Hodoš, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 8. uro, med 14. in 15. uro ter med 19. in 20. uro.
 • R3-703, Gortina - Bistriški jarek: Ovire
  R3-703, Muta - Pernice, prelaz Pernice, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R1--124173, cesta brez imena: Ovire
  R1-210 Kranj - Jezersko, prelaz Jezerski vrh, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R1-201, Korensko Sedlo - Podkoren: Ovire
  R1-201, Podkoren - Korensko sedlo, prelaz Korensko sedlo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • G1-5, Zidani Most - Radeče: Delo
  G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2021.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • R3-604, Ročinj - Lig: Ovire
  R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • LC-195100, Bubno - MP Ciringa: Ovire
  LC-Ciringa, prehod Svečina/Berghausen, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R2-437, Šentilj: Ovire
  R2-437, Šentilj - prehod Šentilj, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 5. in 7. uro ter med 17. in 19. uro.
 • R1-202, Državna meja - Rateče: Ovire
  R1-202, Kranjska Gora - Rateče, prehod Rateče, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 21. uro.
 • G2-112, Holmec - Poljana: Ovire
  G2-112, Holmec - Poljana, prehod Holmec, po odloku vlade RS odprt vsak dan med 5. in 23. uro.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Ovire
  H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Ovire
  A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
 • R2-436, Zg. Kungota - Jurij: Ovire
  R2-436, Zg. Kungota - Jurij, prehod Jurij, poseben režim prehajanja meje, MP odprt od 6. do 7.30 ter od 16. do 18. ure.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Delo
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacije plazu, do 23. 6. 2021. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter: Delo
  R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Sevnica - Planina pri Sevnici - Dežno - Jurklošter in obratno.
 • R3-723, Čepinci - meja Madžarska: Ovire
  R3-723, Čepinci - Meja Madžarska, prehod Čepinci, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro.
 • R2-433, Trate - most čez Muro: Ovire
  R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 4.30 in 7.30 ter med 16. in 18. uro.
 • R2-434, Radlje - Radeljski prelaz: Ovire
  R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, Radeljski prelaz, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • G1-1, Vič - Dravograd: Ovire
  G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, po odloku vlade RS odprt vsak dan med 5. in 23. uro.
 • R3-719, Kramarovci: Ovire
  R3-719, Rogaševci - Kramarovci, prehod Kramarovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče: Ovire
  R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče, prehod Gradišče, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R3-717, Gerlinci: Ovire
  R3-717, Cankova - Gerlinci, prehod Gerlinci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-699, Dravograd - Libeliče: Ovire
  R3-699, Dravograd - Libeliče, prehod Libeliče, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-718, Fikšinci: Ovire
  R3-718, Fikšinci, prehod Fikšinci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu: Ovire
  R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R3-717, Korovci: Ovire
  R3-717, Korovci, prehod Korovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Ovire
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Ovire
  R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, prehod Kapla, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R3-698, Mežica - Reht: Ovire
  R3-698, Mežica - Reht, na meji z Avstrijo pri Podkraju pri Mežici, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC-197050, Matjaševci - m. Avstrija: Ovire
  LC-197050, Matjaševci - Kuzma, prehod Matjaševci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-717, Cankova: Ovire
  R3-717, Kuzma - Cankova, prehod Cankova, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-720, Sotina: Ovire
  R3-720, Sotina, prehod Sotina, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC-120070, Domanjševci: Ovire
  LC-120070, Domanjševci, meja Domanjševci/Szomoroc, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-722, Martinje: Ovire
  R3-722, Martinje, prehod Martinje, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Ovire
  R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, meja Prosenjakovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R2-439, Kobilje - Dobrovnik: Ovire
  R2-439, Kobilje - Dobrovnik, meja Kobilje, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • G2-102, Robič - Staro selo: Ovire
  G2-102, Robič - Staro selo, prehod Robič, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 5. in 23. uro. Ob nedeljah in praznikih je prehod zaprt.
 • R3-627, Črni Kal - Osp: Ovire
  R3-627, Črni Kal - Osp, prehod Osp, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Ovire
  R2-406, Ankaran - Lazaret, prehod Lazaret, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • LC--681316, Cesta IX. korpusa: Ovire
  Nova Gorica (Solkan), Cesta XI. Korpusa, poseben režim prehajanja meje, mejni prehod odprt med 6. in 21. uro.
 • R3-605, Solarji - meja Italija: Ovire
  R3-605, Solarji - meja Italija, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC--284595, Mišček: Ovire
  Mišček - meja z Italijo, prehod, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC-260010, RTC Lokvica - MP Lokvica: Ovire
  LC, RTC Lokvica - MP Lokvica, MP Lokvica, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC-259020, Miren - MP Miren (Italija): Ovire
  LC, Miren - MP Miren (Italija), MP Miren, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina: Ovire
  R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina, Rožna Dolina, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LZ-414070, Bazara - Šempeter - mp Šempeter: Ovire
  LZ, Šempeter - meja z Italijo, Šempeter pri Gorici, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC-020070, Podsabotin - meja Italija: Ovire
  LC, Podsabotin - meja Italija, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC-020060, Sovenca - mejni prehod: Ovire
  LC, Hum - meja Italija, prehod Hum, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC--340257, Gornje Cerovo: Ovire
  LC Cerovo - meja z Italijo (Valerišče), prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC--337033, Ceglo: Ovire
  LC, Ceglo - meja z Italijo, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC--334765, Plešivo: Ovire
  LC Plešivo - meja z Italijo, prehod, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R2-402, Dobrovo - Neblo: Ovire
  R2-402, Dobrovo - Neblo, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 7. in 9. uro ter 16. in 19. uro.
 • R3--299085, Golo Brdo: Ovire
  R3, Golo Brdo - meja z Italijo, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3--682164, Britof: Ovire
  R3, Britof - meja z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-601, Borjana - Robidišče: Ovire
  R3-601, Borjana - Robidišče, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-602, Staro Selo - Breginj - most: Ovire
  R3-602, Staro selo - Breginj, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-616, Gorjansko - Klariči: Ovire
  R3-616, Gorjansko - Klariči, prehod z Italijo, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R3-617, Gorjansko - Žekenc: Ovire
  R3-617, Gorjansko - Žekenc, prehod z Italijo, popolna zapora, poseben režim prehajanja meje, MP zaprt po odloku vlad RS.
 • R1-205, Divača - Lokev - Lipica: Ovire
  R1-205, Divača - Lokev - Lipica, prehod Lipica, popolna zapora, poseben režim prehajanja meje, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R3-619, Dutovlje - Repentabor: Ovire
  R3-619, Dutovlje - Repentabor, prehod Repentabor, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • RT-903, Idrsko - Livek: Ovire
  RT-903, Idrsko - Livek, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R2-401, Žaga - Učja: Ovire
  R2-401, Žaga - Učja, prehod Učja, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R1-203, Predel - Bovec: Ovire
  R1-203, Predel - Bovec, prehod Predel, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 9. uro ter med 15. in 18. uro. Ob nedeljah in praznikih je prehod zaprt.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Ovire
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
 • R3-716, Grad - Kuzma: Ovire
  R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • RT-912, Zali Log - Davča: Delo
  RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Ovire
  R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo
  R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • RT-926, Sleme - Koprivna: Tovornjaki
  RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Ovire
  R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Tovornjaki
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, poškodbe vozišča in mostne ograje.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.