Razmere na cestah

 • G1-7 Starod - Kozina: Zastoj
  G1-7, mejni prehod Starod, Pasjak, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri vstopu.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Okvara vozila
  A1, Koper - Ljubljana, priključek Razdrto - počivališče Studenec v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet, na odstavnem pasu.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Okvara vozila
  A1, Ljubljana - Koper, priključek Divača - priključek Kozina v smeri Kopra, okvara vozila, oviran promet, na odstavnem pasu.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Ovire
  A1, Maribor - Ljubljana, pred priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane, predmet na vozišču, oviran promet.
 • A4-E59, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor: Okvara vozila
  A4, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, priključek Marjeta - priključek Letališče Maribor v smeri Maribora, okvara vozila, oviran promet.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Ovire
  R2-414, Kamnik - Ločica, Kamnik - Šmartno v Tuhinju, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), kolesarska prireditev »GP Gorenjska 2022«, do 17:00.
 • R2-413, Moste - Duplica: Ovire
  R2-413, Križ - Moste - Podorje, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), kolesarska prireditev »GP Gorenjska 2022«, do 17:00.
 • R3-639, Spodnji Brnik - Cerklje: Ovire
  R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), kolesarska prireditev »GP Gorenjska 2022«, do 17:00.
 • G2-9990, Kranj - Sp. Brnik: Ovire
  G2-104, Brnik - Šenčur, pri Brniku, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), kolesarska prireditev »GP Gorenjska 2022«, do 17:00.
 • A4 Podlehnik - Gruškovje: Zastoj
  A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri izstopu.
 • R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Delo
  R1-211, Ljubljana - Medvode, v Medvodah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča, do 22. 5. 2022, med 7. in 16. uro.
 • G1--289422, Celovška cesta: Delo
  Ljubljana, Celovška cesta, zavijalni pas iz smeri Medvod proti uvozu na obvoznico smer Kozarje, popolna zapora, obnova voziščne konstrukcije, do 23. 5. 2022, do 5. ure zjutraj. Obvoz: po Korenčanovi ulici in Regentovi cesti na uvoz Vodnikova.
 • R1-212, Cerknica - Bloška Polica: Delo
  R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Martinjaku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 23. 5. 2022, med 7. in 17. uro.
 • LC--679331, Pod hribom: Delo
  Ljubljana, Pod hribom, med Bizjanovo ulico in Šišensko cesto, popolna zapora, gradnja novega kanalizacijskega in vodovodnega priključka, do 22. 5. 2022. Obvoz: preko Prelovčeve in Bizjanove ulice.
 • LZ-299220, Podbevškova ulica: Delo
  Novo mesto, Podbevškova ulica, popolna zapora, rekonstrukcija ceste ter obnova meteorne in fekalne kanalizacije.
 • R1-221, Hrastnik - Šmarjeta: Delo
  R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 10. 2022.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke - priključek Jesenice zahod v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • R1-235, Petanjci - Ms (Gaj): Delo
  R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Tišini, izmenično enosmerni promet, izvedba žarnega zidu na pokopališču, do 31. 5. 2022.
 • LG-243850, Ul. V. Vlahoviča Od Čufar: Delo
  LG-243850, Maribor, Ul. Veljka Vlahoviča od Čufarjeve ceste, izmenično enosmerni promet, obnova kolesarske infrastrukture, do 17. 6. 2022.
 • R2-416, Šmartno - Grm: Delo
  R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, v Črnem Potoku, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 30. 5. 2022.
 • R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje (Pluska): Delo
  R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Dolenji vasi pri Čatežu, izmenično enosmerni promet, gradnja cestnega priključka, do 9. 6. 2022.
 • LC--260451, Ljubljanska cesta: Delo
  Domžale, Masljeva ulica, pri križišču s Kamniško cesto, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022.
 • LZ-071300, Ljubljanska cesta: Delo
  Domžale, Ljubljanska cesta, pri križišču s Kamniško cesto, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo
  R2-414, Kamnik - Ločica, pri Špitaliču, izmenično enosmerni promet, prestavitev TK omrežja, do 24. 5. 2022.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Kamniku pod Krimom, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, urejanje brežin, do 27. 5. 2022, med 7. in 15. uro.
 • G1-4, Slovenj Gradec - Gornji Dolič: Delo
  G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, Turiška vas - Mislinjska Dobrava, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 19. 7. 2022.
 • R2-419, Šentjernej - Križaj: Delo
  R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 12. 2022.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo
  R2-424, Boštanj - Planina, pri Sevnici, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 7. 6. 2022.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo
  R2-428, Solčava - Sestre Logar, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 13. 7. 2022.
 • R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo: Delo
  R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, pri križišču pri glavni cesti Pragersko - Ptuj, dela, popolna zapora.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo
  R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, Brezovica - Ljubljana (Vič), izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 31. 8. 2022.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo
  A1, Koper - Ljubljana, izvoz Vrhnika iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • R1-207, Godovič - Črni Vrh: Delo
  R1-207, Godovič - Črni Vrh, pri Predgrižeh, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornega zidu, do 25. 5. 2022.
 • R3-680, Jurklošter - Dežno: Delo
  R3-680, Jurklošter - Dežno, na mostu pri Marijini vasi, popolna zapora, razširitev mostu in izgradnja hodnikov za pešce, do 22. 5. 2022. Obvoz: Planina pri Sevnici – Sevnica – Radeče – Zidani Most – Rimske Toplice – Jurklošter in obratno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Delo
  R3-662, Metlika - Božakovo, v Rosalnicah, izmenično enosmerni promet, izgradnja cestnega priključka, do 31. 5. 2022.
 • R3-708, Zgornja Kungota - Plač (Mejni Prehod): Delo
  R3-708, Zg. Kungota - Plač, Zg. Kungota - Zgornje Vrtiče, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja RUNE.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, Srednji Osek - Zgornji Osek, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Delo
  R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, oviran promet, ureditev kolesarskih površin na dveh odsekih, do 27. 7. 2022.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Ovire
  RT-908, Mojstrana - Vrata, izvedba protiprašne zaščite, do 30. 6. 2022. Obvoz: V času popolnih zapor obvoza ni. Popolne zapore dnevno od ponedeljka do petka med 7:30 in 18. ure. V soboto in nedeljo zapore ni.
 • R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: Delo
  R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, Semič, Črnomaljska cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija hodnika za pešce, do 18. 8. 2022.
 • R1-201, Podkoren - Kr. Gora: Delo
  R1-201, Podkoren - Kranjska Gora, pri Kranjski Gori, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 2. 6. 2022. Zaprt je odcep proti Kranjski Gori po Borovški cesti, obvoz preko Vršiške ceste.
 • R3-633, Jereka - Jezero: Delo
  R3-633, Jereka - Jezero, v Srednji vasi, pri Studorju v Bohinju, popolna zapora, gradnja povezovalnega kanala Zg. Bohinjske doline, do 30. 6. 2022. Obvoz: Bitnje - Bohinjska Bistrica - Ribčev Laz - Stara Fužina - Studor.
 • R2-443, Črenšovci - Dolnji Lakoš: Delo
  R2-443, Črenšovci - Dolnji Lakoš, v Gredah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 11. 8. 2022.
 • R1-203, Predel - Bovec: (prazno)
  R1-203, Predel - Trbiž (Tarvisio), na italijanski strani prehoda Predel, dokončanje del v predoru pri Rabeljskem jezeru, do 28. 5. 2022. Nočne popolne zapore od ponedeljka do sobote, od 19. do 6. ure.
 • R1-210, Zgornje Jezersko - Spodnje Jezersko: Delo
  R1-210, Sp. Jezersko - Zg. Jezersko, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 31. 5. 2022.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, Paška vas - Gorenje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
 • R2-410, Tržič - Kokrica: Delo
  R2-410, Tržič - Kokrica, pri Pristavi, popolna zapora, zaradi zdrsa brežine, do 31. 5. 2022. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • R3-681, Laško: Delo
  R3-681 Laško - Šentrupert, Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, ureditev fontane v krožišču, do 8. 7. 2022. Obvoz: Laško–Marija Gradec–Laško in obratno.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo
  G1-5, Celje - Laško - Krško, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev fontane v krožišču, do 8. 7. 2022.
 • LC--180766, Stari Grad: Delo
  Stari Grad - Makole, pri Makolah, dela, popolna zapora, do 27. 6. 2022.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo
  R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, oviran promet, popravilo pločnika, do 31. 5. 2022, dnevno med 7. in 16. uro.
 • RT-907, Krnica - Zgornja Radovna: Delo
  RT-907, Krnica - Radovna, v Krnici, izmenično enosmerni promet, gradnje novega mostu, do 12. 9. 2022.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo
  A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine gradu Borl, do 30. 5. 2022.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti na Lendavski ulici, izmenično enosmerni promet, izvedbe pasivne protihrupne zaščite, do 23. 5. 2022.
 • R2-439, Križevci - Žihlava: Delo
  R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2022.
 • A4-E59, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor: Delo
  A4, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, počivališče Podlehnik iz smeri Hrvaške, dela, oviran promet, popolna zapora B.S. Petrol Podlehnik, počivališče je pa odprto.
 • R2-423, Lesično - Podsreda: Delo
  R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in križišča Kozje, do 21. 11. 2022.
 • R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo
  R1-225, Radmirje - Mozirje, pri odcepu za Rečico ob Savinji, oviran promet, rekonstrukcija križišča "Renek", do 19. 8. 2022.
 • G2-106, Fara - Petrina: Delo
  G2-106, Fara - Petrina, pri Fari, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 5. 2022.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo
  A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas, Promet poteka po drugi polovici AC.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo
  A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas - priključek Murska Sobota v smeri Lendave, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo
  A5, Lendava - Maribor, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprta vozni in prehitevalni pas, Promet poteka po drugi polovici AC.
 • G2-108, Zagorje - Trbovlje: Delo
  G2-108, Zagorje - Trbovlje, pri Spodnjem Šklendrovcu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 31. 8. 2022.
 • G1-2, Spuhlja - Ormož: Delo
  G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 12. 12. 2022.
 • R3-614, Opatje Selo - Komen: Delo
  R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izvedba hodnika za pešce, do 1. 6. 2022, od 7.00 do 17.00 ure.
 • R3-644, Šentjakob - Domžale: Delo
  R3-644, Šentjakob - Domžale - Kamnik, v Domžalah, v križišču pri policijski postaji, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022. Promet poteka dvosmerno.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo
  R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Studenem, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 14. 6. 2022.
 • R3-625, Bertoki - Gračišče: Delo
  R3-625, Bertoki - Gračišče, pri odcepu za Kubed, popolna zapora, popravilo vozišča, do 9. 7. 2022. Obvoz: Gračišče – Kubed – Rižana – Dekani –Srmin – Bertoki – Sveti Anton in obratno.
 • R3-621, Kalce - Col: Delo
  R3-621, Ajdovščina - Col - Kalce, v Višnjah, oviran promet, sanacija strehe, do 27. 5. 2022.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Miklavž - Hajdina, Skorba - Slovenja vas, oviran promet, izvedbe sekundarnih odcepov kanalizacije, do 2. 12. 2022.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo
  R1-225, Kamnik - Stahovica - Gornji Grad, Črna pri Kamniku - Potok v Črni, izmenično enosmerni promet, obnova ceste.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Nove Jarše - uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Kosez, dela, oviran promet.
 • R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo
  R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 28. 9. 2022.
 • R2-444, Razdrto - Manče: Delo
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Porečah, izmenično enosmerni promet, gradnja ceste in hodnika za pešce, do 30. 7. 2022.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Hlaponcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu.
 • RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: Delo
  RT-940, Zavrhek - Artviže, na Misličah, izmenično enosmerni promet, izvedba vodovoda, do 31. 8. 2022.
 • G1-5, Radeče: Delo
  G1-5, Celje - Krško, v Radečah, most čez Savo, izmenično enosmerni promet, izgradnja pločnika za pešce, do 22. 8. 2022.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Drski, oviran promet, zaradi del je zaprt priključek na občinsko cesto, Ulico Slavka Gruma, do 25. 5. 2022.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo
  R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pri Črni pri Kamniku, izmenično enosmerni promet, na dveh odsekih, obnova ceste, do 31. 5. 2022.
 • R1-201, Kraje - Hrušica: Delo
  R1-201, Jesenice - Kranjska Gora, med Hrušico in Dovjem, izmenično enosmerni promet, gradnja pešpoti, do 6. 6. 2022.
 • R2-447, Želodnik - Domžale: Delo
  R2-447, Želodnik - Domžale, v Domžalah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske povezave, do 27. 5. 2022.
 • G1-4, Gornji Dolič - Velenje: Delo
  G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Paki pri Velenju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), gradnja kolesarske steze, do 10. 6. 2022, kratkotrajne popolne zapore bodo dvakrat dnevno, ob 9. in 19. uri.
 • R2-447, Šempeter - Latkova vas: Delo
  R2-447, Šempeter - Latkova vas, med krožiščema pri mostu čez Savinjo, izmenično enosmerni promet, izgradnja in razširitev pločnikov, do 13. 8. 2022.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega priključka, do 21. 6. 2022.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • G2-105, Nm (Revoz) - Metlika: Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 31. 10. 2022.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo
  R2-414, Kamnik - Ločica, Šmartno v Tuhinju - Špitalič, na več odsekih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 5. 2022.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, počivališče Studenec v smeri Kopra, dela, zaprto počivališče.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo
  A1, Koper - Ljubljana, počivališče Studenec v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
 • R2-432, Majšperk - Apaški Križ: Delo
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 26. 12. 2022.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo
  A5, Maribor - Lendava, počivališče Dolinsko v smeri Lendave, dela, zaprto počivališče.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Lipce v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo
  G1-3, Lenart - Gornja Radgona, med Benediktom in Zagajskim Vrhom, popolna zapora, ureditev ceste, do 23. 5. 2022. Obvoz: Benedikt - Lenart - Trate - Apače - Gornja Radgona in obratno.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo
  R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Povodje v smeri Jesenic, dela, zaprto počivališče.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo
  R2-403, Bača pri Modreju - Podbrdo, v Kneži, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez Knežo, do 8. 11. 2022.
 • R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj: Delo
  R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, pri Dogošah, izmenično enosmerni promet, gradnje plinovoda in obnove vodovoda.
 • R1-230, Gornja Radgona - Radenci: Delo
  G1-3, Gornja Radgona - Radenci - Vučja vas, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije, do 31. 8. 2022.
 • R3-711, Fram - Rače: Delo
  R3-711, Fram - Rače, pri avtocestnem priključku Fram, izmenično enosmerni promet, širitve kanalizacije, do 31. 5. 2022.
 • LC-242350, Šentiljska cesta: Ovire
  LC, Pesnica - Maribor, Šentiljska cesta, pri Veterinarski bolnici, izmenično enosmerni promet, udor cestišča.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja Vas: Delo
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, na več lokacijah, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 10. 7. 2022, dnevno med 6. in 17. uro.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Majšperk - Rogatec, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 4. 1. 2023.
 • R3-703, Muta - Gortina: Delo
  R3-703, Muta - Gortina, v Muti, na Gortinski cesti, oviran promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 30. 6. 2022.
 • R2-419, Šentjernej - Križaj: Delo
  R2-419, Šentjernej - Križaj, pri Kostanjevici na Krki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 23. 9. 2022.
 • R1-217, Brezovica - Kanižarica: Delo
  R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Kanižarici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo
  R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Podutik - razcep Koseze v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Podutik - uvoz Ljubljana Dravlje v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
 • R3-673, Drnovo - Križaj: Delo
  R3-673, Drnovo - Križaj, Pristava - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 23. 9. 2022.
 • R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo
  R1-225, Radmirje - Mozirje, pri Juvanju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja krožnega križišča, do 17. 8. 2022.
 • R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Delo
  R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, pri Rakitovcu, oviran promet, izgradnja mostu in rekonstrukcija ceste, do 23. 9. 2022.
 • R3-747, Lenart - Sv. Trojica: Delo
  R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 25. 7. 2022, med 7. in 17. uro.
 • A3-E70, E61, razcep Gabrk - Fernetiči: Delo
  A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Dornavi, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 29. 9. 2022.
 • LZ-212340, Od Bratislavske C.: Delo
  Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskovškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, pred uvozom Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.
 • R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj: Delo
  R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Dogošah, izmenično enosmerni promet, gradnja otoka za umirjanje prometa, do 3. 6. 2022.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Delo
  R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, Trbovlje, Trg svobode, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 22. 8. 2022.
 • G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: Delo
  G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjah pri Jelšanah, izmenično enosmerni promet, izvedba povezovalnega vodovoda, do 15. 6. 2022.
 • R2-413, Moste - Duplica: Delo
  R2-413, Moste - Duplica, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 5. 2022.
 • G2-106, Kočevje - Livold: Delo
  G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Reška cesta, oviran promet, izvedba kolesarske povezave, do 18. 8. 2022.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zeče: Delo
  R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, Zreče, Cesta na Roglo, popolna zapora, ureditev ceste, do 4. 6. 2022. Obvoz: Kovaška cesta.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Brezno, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 23. 5. 2022.
 • G1-4, Gornji Dolič - Velenje: Delo
  G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Gornjem Doliču, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • R3-724, Berkovci - Kobilje: Delo
  R3-724, Berkovci - Kobilje, Pordašinci - Motvarjevci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja optičnega omrežja, do 30. 6. 2022, med 7. in 17. uro.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo
  R2-408, Žiri - Trebija, pri Selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija opornih zidov in zaščita pred snežnimi plazovi, do 31. 5. 2022.
 • R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica: Delo
  R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Rečica - Dobropolje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda, do 25. 6. 2022.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Parjah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 30. 6. 2022.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo
  R2-403, Češnjica - Škofja Loka, v Studenem, izmenično enosmerni promet, ureditev pločnika in gradnja opornega zidu, do 1. 7. 2022.
 • R2-419, Križaj - Čatež Ob Savi: Delo
  R2-419, Kostanjevica na Krki - Čatež ob Savi, Krška vas - Čatež, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica: Delo
  RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, v Kamniški Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu, do 26. 7. 2022.
 • G2-111, Izola - Jagodje: Delo
  G2-111, Izola - Jagodje, na izolski obvoznici, sanacija ceste, do 15. 6. 2022. Promet poteka v vsako smer samo po enem pasu.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Delo
  R2-406, Škofije - Ankaran - Lazaret, pri Ankaranu, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 25. 5. 2022.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Potoku, izmenično enosmerni promet, sanacija udora vozišča, do 31. 8. 2022.
 • G1-4, Otiški Vrh - Slovenj Gradec: Delo
  G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, pri Pamečah, promet poteka ob gradbišču, gradnja krožišča, do 30. 7. 2022.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, krožišče Pesnica - razcep Dragučova v smeri Ljubljane, dela, oviran promet, Promet poteka dvosmerno po drugi polovici avtoceste po enem zoženem pasu.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova - krožišče Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R3-626, Gračišče - Brezovica: Delo
  R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Butari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo
  R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, oviran promet, rekonstrukcija mostu čez potok Cerkovnik, do 18. 8. 2022.
 • R1-207, Col - Ajdovščina: Delo
  R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Vipavska cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev pločnika in preplastitev ceste, do 18. 6. 2022.
 • R2-449, Gornja Radgona: Delo
  R2-449, Gornja Radgona - Radenci, v Gornji Radgoni, Partizanska cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča (1. faza).
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kanalizacije, do 31. 5. 2022.
 • G1-4, Velenje - Črnova: Delo
  G1-4, Velenje - Črnova, Velenje - Pirešica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 20. 9. 2022, dnevno med 7. in 17. uro.
 • G2-105, Nm (Revoz) - Metlika: Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Metliki, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, na dveh odsekih, do 30. 6. 2022.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Delo
  G2-101, Tržič - Ljubelj, v Tržiču, izmenično enosmerni promet, sanacija nadvoza, do 15. 6. 2022.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste z umestitvijo kolesarske steze, do 5. 8. 2022.
 • R3-726, Stročja Vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 7. 2022.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 11. 2022.
 • R2-410, Tržič - Kokrica: Delo
  R2-410, Tržič - Kokrica, pri Križah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in novogradnja fekalne kanalizacije, do 27. 5. 2022.
 • R1-235, Radenci - Petanjci: Delo
  R1-235, Radenci - Petanjci, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije.
 • R1-204, Šempeter - Dornberk: Delo
  R1-204, Šempeter - Dornberk, v Dragi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvoza, do 21. 6. 2022.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo
  R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 15. 8. 2022.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega sistema, do 17. 6. 2022.
 • R3-634, Javornik - Gorje: Delo
  R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, popolna zapora, obnova cestišča in gradnja kanalizacije, do 28. 6. 2022. Obvoz: Bled–Lesce–Žirovnica–Javornik–Lipce in obratno.
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.
 • R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno: Delo
  R3-635, Kropa - Jamnik, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Lajše, do 24. 7. 2022.
 • R1-211, Priključek Jeprca: Delo
  R1-211, Medvode - Kranj, priključek Jeprca, izmenično enosmerni promet, sanacija podvoza, do 31. 5. 2022.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, oviran promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 1. 12. 2023.
 • G2-106, Livold - Fara: Delo
  G2-106, Kočevje - Petrina, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in gradnja krožišča, do 18. 4. 2023.
 • R3-675, Čatež Ob Savi - Mokrice: Delo
  R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Podgračenem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 6. 2022.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Tovornjaki
  R2-422, Podsreda - Brestanica, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, dela, popravilo podpornih zidov in sanacija ceste, do 1. 7. 2022. Obvoz: Podsreda - Bistrica ob Sotli - Bizeljsko - Brežice - Krško - Brestanica in obratno.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), v Dvoru pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2022.
 • R1-217, Livold - Brezovica: Delo
  R1-217, Livold - Brezovica, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja krožišča, do 18. 4. 2023.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrikcija ceste, do 30. 10. 2022.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, Srebrniče, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 10. 2022.
 • G2-102, Spodnja Idrija: Delo
  G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze.
 • R2-448, Dolenje Kronovo - Dobrava: Delo
  R2-448, Dolenje Kronovo - Dobrava, v Družinski vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba kanalizacije, do 3. 6. 2022.
 • R3-728, Ig - Rakitna: Delo
  R3-728, Ig - Rakitna, v Mali vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba kanalizacije in vodovoda Iška vas, do 30. 6. 2022.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Dečnem selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja pločnika in AP, do 18. 6. 2022.
 • G1-11, Koper - Dragonja: Delo
  G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, oviran promet, izgradnja in rekonstrukcija mostu, do 30. 6. 2022, promet poteka dvosmerno ob gradbišču.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Delo
  G2-101, Tržič - Ljubelj, med Tržičem in Podljubeljem, izmenično enosmerni promet, novogradnja nadvoza, do 14. 6. 2022.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Sv. Tomažu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2022.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, v Dravogradu, oviran promet, obnova vozišča.
 • G2-102, Kobarid - Idrsko: Delo
  G2-102, Žaga - Kobarid - Tolmin, v Kobaridu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 10. 7. 2022.
 • G1-2, Šikole - Hajdina: Delo
  G1-2, Šikole - Hajdina, od odcepa za Cirkovce do AC priključka Hajdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 10. 11. 2022.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 13. 8. 2022.
 • R1-230, Pušenci - Ormož: Delo
  R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica), Opekarniška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 31. 7. 2022.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo
  G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnja galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023. Dnevno sta med 8.30 in 13.10 možni do dve kratkotrajni, do 20 minutni popolni zapori.
 • R2-448, Priključek Trebnje Z - Trebnje: Delo
  R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnja krožišča, do 1. 7. 2022.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo
  R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Kobarid, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 6. 2022.
 • G1-5, Krško - Drnovo: Delo
  G1-5, Krško - Drnovo, v Krškem, od krožišča pri mostu do križišča pri stadionu, popolna zapora, ureditev ceste, do 30. 5. 2022. Obvoz: je urejen in označen, po državnih in lokalnih cestah.
 • G1-2, Ormož - Središče Ob Dravi: Delo
  G1-2, Ormož - Središče ob Dravi, v Ormožu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 31. 7. 2022.
 • R1-232, Hodoš - Petrovci: Delo
  R1-232, Hodoš - Petrovci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in gradnja krožišča, do 22. 8. 2022, med 7. in 17. uro.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo
  R2-419, Novo mesto - Šentjernej, Velika Cikava - Mala Cikava, izmenično enosmerni promet, obnova meteorne in fekalne kanalizacije, do 30. 6. 2022.
 • R3-734, Vitomarci - Gabrnik: Delo
  R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, popolna zapora, sanacija vozišča. Obvoz: po državnih in lokalnih cestah na relaciji Beznovci – Vadarci – Grad in obratno.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 6. 2022.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • R2-420, Brežice - Dobova - Rigonce: Delo
  R2-420, Brežice - Rigonce, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • R1-219, Golobinjek - Bistrica: Delo
  R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Vreme
  RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • R1--129522, Zgornje Jezersko: Delo
  R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Zgornjem Jezerskem, izmenično enosmerni promet, sanacija usada in obnova vozišča, do 31. 5. 2022.
 • R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica: Delo
  R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 6. 2022.
 • LZ-212400, Leskoškova cesta: Delo
  MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 18. 8. 2022.
 • G2-105, Novo mesto (Krka): Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 15. 6. 2022.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Delo
  G2-101, Tržič - Ljubelj, pri Podljubelju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvozov, do 24. 6. 2022.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • R2-448, Grm - Pluska: Delo
  R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, oviran promet, rekonstrukcija ceste.
 • R2-432, Majšperk - Apaški Križ: Delo
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 6. 2022.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo
  R2-419, Šentjernej - Novo mesto, pri Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 31. 5. 2022. Od ponedeljka do sobote med 8.30 in 9.30 so možne popolne zapore.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zeče: Delo
  R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazenja in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • R1-201, Kraje - Hrušica: Delo
  R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža), do 30. 5. 2022.
 • R1-212, Cerknica - Bl. Polica: Delo
  R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske steze, do 28. 11. 2022.
 • R1-230, Pavlovci - Ormož: Delo
  R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 7. 2022.
 • RT-912, Davča - Novaki: Delo
  RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 25. 6. 2022.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • R1-211, Kranj (Labore) - Jeprca: Delo
  R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, oviran promet, obnova voziščne konstrukcije, do 31. 5. 2022.
 • R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica: Delo
  R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 24. 5. 2022.
 • R1-217, Brezovica - Kanižarica: Delo
  R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 27. 5. 2022. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo
  R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 26. 6. 2022.
 • R1-210, Gorenja Vas - Trebija: Delo
  R1-210, Gorenja vas - Trebija, v Gorenji vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu čez Poljansko Soro, do 24. 5. 2022.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2022.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2022.
 • LZ-212590, Črna vas: Delo
  Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 25. 6. 2022.
 • R2-418, Dobruška vas - Šentjernej: Delo
  R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Šentjernej, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev hodnika za pešce, do 31. 5. 2022.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • R2-435, Ruše - Selnica: Delo
  R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo
  R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 3. 9. 2022.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo
  R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 14. 11. 2022.
 • R1-210, Trebija - Sovodenj: Delo
  R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
 • R3-696, Velenje - Škale: Delo
  R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, novogradnja tretje razvojne osi - zaključna dela, do 30. 6. 2022.
 • R3-686, Žiče - Dramlje: Delo
  R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 31. 5. 2022. Obvoz: Žiče - Loče - Ponikva - Dole - Dramlje in obratno.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, oviran promet, rekonstrukcija poškodovanega vozišča, do 30. 11. 2022.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Ovire
  R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.