Vreme in vremenska napoved

RADARSKA SLIKA PADAVIN

padavine nad Slovenijo

Animacija

Slovenska državna meteorološka služba meri jakost padavin nad širšim območjem Slovenije s pomočjo dveh vremenskih radarjev, ki sta locirana na Lisci in na Pasji ravni. Časovni interval meritev znaša 10 minut, izmerjena največja jakost padavin pa je prikazana v 16 razredih, pri čemer odtenki posamezne barve pomenijo:

  • Modra … rahle padavine ( do 1 mm na uro)
  • Zelena … zmerne padavine (1 do 5 mm na uro)
  • Rumena in oranžna … močne padavine (5 do 40 mm na uro)
  • Rdeča … zelo močne padavine z znatno verjetnostjo toče (40 do 80 mm na uro)
  • Vijolična … izjemno močne padavine z veliko verjetnostjo toče (nad 80 mm na uro)

Pri tem je izmerjena največja jakost padavin preračunana na urni nivo, čeprav traja radarska meritev le nekaj minut. Zavedati se je treba, da predvsem zelo močni nalivi na posameznem območju ponavadi trajajo krajši čas (tipično 5 do 10 minut), zato izmerjene največje jakosti padavin nikakor ne smemo interpretirati kot dejansko padlo količino padavin v eni uri.

Meritev jakosti padavin se izvaja v oblakih (tipično na višini med 2 in 8 km). Prikazana intenziteta padavin pri tleh je ocenjena glede na največjo izmerjeno radarsko odbojnost v oblakih, zato lahko krajevno in časovno tudi odstopa od dejanske.

Čas meritve je podan v univerzalnem koordiniranem času UTC; ustrezni uradni čas v Sloveniji je za eno uro (pozimi) oziroma za dve uri (poleti) večji.

Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.