Razmere na cestah

 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Izredni dogodek
  A2, Karavanke - Ljubljana, med cestninsko postajo Torovo in priključkom Vodice v smeri Ljubljane je zaradi živali na cesti oviran promet.
 • G1-4, Črnova - Arja Vas: Nesreča
  G1-4, Velenje - Arja Vas, pri Veliki Pirešici, popolna zapora zaradi prometne nesreče.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Izredni dogodek
  A1, Ljubljana - Maribor, med cestninsko postajo Kompolje in priključkom Blagovica v smeri Maribora je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Jesenice - zahod, Hrušica in priključkom Jesenice - vzhod, Lipce v smeri Ljubljane bo do 31. 10. 2017 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica: Zaprta cesta
  R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, Vešenik - Malahorna, popolna zapora zaradi sanacije ceste do 15. 11. 2017. Obvoz je urejen.
 • R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica: Izredni dogodek
  R2-407, Gorenja vas - Horjul, pri Dolgih Njivah, občasne, do 15 minutne popolne zapore zaradi snemanja do 19. ure.
 • R3-652, Moravče - Čatež - Breza: Delo na cesti
  R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Veliki Loki, pomična polovična zapora zaradi ureditve hodnika za pešce do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A3-E70, E61, razcep Gabrk - Fernetiči: Delo na cesti
  A3, razcep Gabrk - Fernetiči, na razcepu Gabrk iz smeri Ljubljane proti Fernetičem, Italiji je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Zaprta cesta
  R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec, Brezovica - Loka, popolna zapora zaradi sanacije ceste predvidoma do 29. 10. 2017. Obvoz po državni cesti Aver - Gračišče ter po občinskih cestah.
 • RT-919, Vinica - Stari trg: Zaprta cesta
  RT-919, Vinica - Stari trg, pri Dolenjih Radencih, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 1. 12. 2017. Obvoz je urejen po regionalnih cestah Vinica - Kanižarica - Stari Trg ob Kolpi.
 • G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti
  G2-104, Sp. Brnik - Šenčur - Kranj, pri Šenčurju, pomična polovična zapora zaradi gradnje plinovoda predvidoma do 27. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-752, Arclin - Ljubečna: Zaprta cesta
  R3-752, Arclin - Ljubečna, pri Arclinu, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 30. 10. 2017. Obvoz je urejen po državnih in občinskih cestah.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med cestninsko postajo Drnovo in priključkom Smednik v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • LC-299260, Ljubljanska cesta - Seidlova cesta: Delo na cesti
  Novo mesto, Ljubljanska cesta, polovična zapora zaradi izgradnje elektro kablovoda predvidoma do 22. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti
  R2-409, Vrhnika - Logatec, pri Logatcu, na Tržaški cesti, oviran promet zaradi izvedbe daljnovoda do 10. 11. 2017. 4x dnevno med 8. in 16. uro kratkotrajna, 10 minutna, popolna zapora.
 • R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti
  R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju do 23. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-427, Latkova vas - Trbovlje: Delo na cesti
  R2-427, Prebold - Trbovlje, pri Mariji Reki, polovična zapora zaradi manjših popravil zidov in kašt do 20. 10. 2017, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo na cesti
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Rečici ob Paki, most čez Pako, polovična zapora zaradi popravila mostu in obnove ceste do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Kranj - Škofja Loka: Delo na cesti
  R1-210, Kranj - Škofja Loka, v Sv. Duhu, polovična zapora zaradi gradnje meteorne kanalizacije do 16. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-614, Opatje selo - Komen: Delo na cesti
  R3-614, Opatje selo - Komen, v Kostanjevici na Krasu, polovična zapora zaradi izdelave fasade na objektu do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti
  R1-219, Bizeljsko - Brežice, v Bizeljskem pri križišču za Orešje, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, na izvozu Kranj - zahod iz smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • RT-936, Col - Predmeja: Delo na cesti
  RT-936, Col - Predmeja, pri Colu, polovična zapora zaradi obnove in preplastitve ceste do 12. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-449, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 18. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo na cesti
  R2-437, Pesnica - Šentilj, v Pesnici pri Mariboru, oviran promet zaradi gradnje opornega zidu do 20/10/2017.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zreče: Delo na cesti
  R3-701, Slovenske Konjice - Zreče - Rogla, Radana vas - Loška Gora, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 20. 10. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Mozirje - Soteska: Delo na cesti
  R1-225, Mozirje - Soteska, Loke - Soteska, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin do 21. 10. 2017 dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Vipava - Ajdovščina: Delo na cesti
  R2-444, Vipava - Ajdovščina, v Vipavi, na Goriški cesti, oviran promet zaradi ureditve krožnega križišča do 30. 10. 2017.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Javniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije viadukta do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Trbonjah, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 30. 4. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Zaprta cesta
  A2, Karavanke - Ljubljana na počivališču Jesenice iz smeri Karavank, Avstrije bo do 25. 10. 2017 zaradi del zaprt uvoz.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo na cesti
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, polovična zapora zaradi odpravljanja posledic plazu do 30. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Delo na cesti
  R2-406, Škofije - Ankaran, med AC priključkom Škofije in križiščem z Koper, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno: Delo na cesti
  R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno, pri Kropi, polovična zapora zaradi izdelave podpornih zidov do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti
  R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Tržišču, pomična polovična zapora zaradi obnove zgornjega ustroja do 28. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, pri Lazah v Tuhinju, pomična polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-440, Gederovci - Cankova: Delo na cesti
  R2-440, Radenci - Cankova, pri Skakovcih, pomična polovična zapora zaradi ureditve križišča do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti
  R3-608, Solkan - Lokve, pri Solkanu, polovična zapora zaradi postavitve varnosten ograje do 23. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo na cesti
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, pri Šmartnem ob Paki, pomična polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 17. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Delo na cesti
  R1-221, Bevško - Trbovlje, v Trbovljah, pri Trgu Svobode, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 7. 11. 20017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Pivki, na Snežniški cesti, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 11. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-7, Kozina - Krvavi potok: Delo na cesti
  G1-7, Kozina - Krvavi potok, pri Krvavem Potoku, pomična polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 27. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-450, Hoče - letališče Maribor: Delo na cesti
  R2-450, Hoče - letališče Maribor, pri letališču, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 15.11.2017, dnevno med 8. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Delo na cesti
  R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, pri Lescah, krožišče Boštjanove ulice in Ceste na Jezerca, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo na cesti
  R3-642, Podpeč - Ig, pri Podkraju, oviran promet zaradi gradnje vodarne.
 • R3-708, Zg. Kungota - Plač: Delo na cesti
  R3-708, Zg. Kungota - Plač, pri Podigracu, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 8. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Zaprta cesta
  A2, Karavanke - Ljubljana na priključku Jesenice - zahod, Hrušica iz smeri Karavank, Avstrije bo do 25. 10. 2017 zaradi del zaprt izvoz.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Zaprta cesta
  A2, Karavanke - Ljubljana na priključku Jesenice - zahod, Hrušica v smeri Ljubljane bo do 25. 10. 2017 zaradi del zaprt uvoz.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti
  R3-608, Solkan - Lokve, pri Solkanu, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 16. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Peršeti - Ušnik: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Čiginju, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Podtabor in priključkom Brezje v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del oviran promet.
 • RT-926, Koprivna - Črna: Delo na cesti
  RT-926, Koprivna - Črna, v Črni na Koroškem, oviran promet zaradi gradnje mostu do 11. 5. 2018.
 • R1-212, Unec - Rakek: Delo na cesti
  R1-212, Unec - Rakek, v Uncu, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti
  R1-229, Rogoznica - Senarska, v Gočovi, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 15. 11. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Hribu - Loški Potok, polovična zapora zaradi gradnje omrežja daljinskega ogrevanja do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-413, Vodice - Moste: Zaprta cesta
  R2-413, Vodice - Moste, v Vodicah, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 30. 10. 2017. Obvoz je urejen za vozila do 7,5 ton po cesti Vodice - Sp.Brnik - Moste, za vozila nad 7,5 ton pa po AC preko priključka Brnik - Sp. Brnik - Moste.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi ureditve krožišča do 31. 12. 2017.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Idrija - Godovič, v Idriji, na Gregorčičevi ulici, pomična polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 28. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in gradnje pločnika do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, v Žepovcih, polovična zapora zaradi gradnje avtobusnih postajališč in prehoda za pešce do 3. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-670, Bizeljsko - Orešje: Zaprta cesta
  R3-670, Bizeljsko - MP Orešje, v Bizeljskem, na Kumrovški cesti, popolna zapora zaradi zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): Delo na cesti
  R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), v Bistrici, na Begunjski cesti, polovična zapora zaradi sanacije usada do 30. 7. 2018, občasno bodo enourne popolne zapore izven voznega reda avtobusnih linij.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo na cesti
  R3-712, Ptuj - Sv. Jurij ob Ščavnici, v Podvincih, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, izgradnje pločnika in kanalizacije do 30. 10. 2017, dnevno med 8. in 18. uro. Obvoz je urejen.
 • R3-716, Grad: Delo na cesti
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 29. 12. 2017.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Slivnici, pomična polovična zapora zaradi gradnje plinovoda predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, v Jurki vasi, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 7. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-208, Aver - Gračišče: Delo na cesti
  R1-208, Črni Kal - Gračišče - MP Sočerga, v Gračišču, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti
  R3-749, Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, pomična polovična zapora zaradi sanacije plazov in obnove voziščne konstrukcije predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo na cesti
  R1-209, Lesce - Bled, pri Lescah, pri križišču za Vzdrževalno bazo, popolna zapora zaradi gradnje krožišča predvidoma do 27. 10. 2017. Obvoz poteka dvosmerno ob gradbišču.
 • R2-447, Trojane - Želodnik: Delo na cesti
  R2-447, Domžale - Trojane, Želodnik - Dob, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-646, Cikava - Grosuplje: Delo na cesti
  R3-646, Cikava - Grosuplje, pri Cikavi, oviran promet zaradi izvedbe levega zavijalnega pasu predvidoma do 30. 11. 2017.
 • G2-107, Podplat - Rogatec: Delo na cesti
  G2-107, Podplat - Rogatec, Ratanska vas - Brezovec pri Rogatcu, polovična zapora zaradi del do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-284320, Dornberk - Renče: Zaprta cesta
  LC, Dornberk - Renče, pri Gradišču nad Prvačino, popolna zapora zaradi del predvidoma do 30. 10. 2017.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti
  R1-204, Branik - Štanjel, v Braniku, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 4. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Dravogradu in pri Sv. Boštjanu, polovični zapori zaradi obnove vozišča, do 30. 11. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • Dolnja Stara vas, občina Škocjan: Zaprta cesta
  Dolnja Stara vas, občina Škocjan, popolna zapora zaradi del na vodovodnem omrežju do 25. 10. 2017 Obvoz je urejen.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Delo na cesti
  R1-206, Vršič - Trenta, promet poteka izmenično enosmerno, na več odsekih kratkotrajne 15 minutne popolne zapore zaradi sanacije propustov, dnevno med 8. in 17. uro.
 • R1-220, Krško - Brežice: Zaprta cesta
  R1-220, Krško - Brežice, v Krškem, na mostu čez Savo in na Prešernovi cesti do krožišča, popolna zapora zaradi preureditve krožišč do 31. 12. 2017. Obvoz je urejen.
 • G2-105, Novo mesto - Ločna: Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto - Ločna, Mačkovec - Ločna, pomična polovična zapora zaradi del na elektro omrežju do 30. 11. 2017, dnevno med 8. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-7, Podgrad - Obrov: Delo na cesti
  G1-7, Kozina - Starod, pri Podgradu, oviran promet zaradi del predvidoma do 23. 10. 2017. Občasno polovična zapora.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Prepoved za tovornjake
  RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zreče: Delo na cesti
  R3-701, Rogla - Pesek, oviran promet zaradi preplastitve ceste, do 26. 7. 2018.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo na cesti
  R2-403, Škofja Loka - Železniki, pri Studenem, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in avtobusnih postajališč predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Zaprta cesta
  R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča do 10. 11. 2017. Obvoz je urejen.
 • R3-639, Sp. Brnik - Cerklje: Delo na cesti
  R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, Slovenska cesta, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-218, Vinica - Most čez Kolpo: Delo na cesti
  R1-218, Vinica - Most čez Kolpo, pred mejnim prehodom Vinica, polovična zapora zaradi izgradnje dodatnega pasu do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Delo na cesti
  R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec, v Bezovici, oviran promet zaradi sanacije brežin do 14. 11. 2017, občasno 30 minutna popolna zapora med 8. in 17. uro
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, pri Smuki, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 31. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, polovična zapora in kratkotrajne popolne zapore zaradi izvedbe protiprašne zaščite
 • R2-424, Boštanj - Planina: Zaprta cesta
  R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, popolna zaradi sanacije nadvoza predvidoma do 2. 3. 2018. Obvoz je urejen.
 • R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo: Zaprta cesta
  R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo, pri Britofu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 25. 1 2018. Obvoz po cesti Kanal - Plave - Dobrovo - Neblo.
 • R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Delo na cesti
  R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, pri Selu, oviran promet zaradi izgradnje nadomestnega mostu, do 30. 10. 2017.
 • R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo na cesti
  R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Dolenjske Toplice - Podturn, več polovičnih zapor zaradi gradnje vodovoda do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-202, Rateče - Podkoren: Delo na cesti
  R1-202, Rateče - Podkoren, v Ratečah, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 22.2.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo na cesti
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, na Lendavski ulici, polovična zapora zaradi postavitve montažnega krožišča do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med predorom Karavanke in priključkom Hrušica v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, v Zdolah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, v Podturnu, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Jesenice - vzhod, Lipce in priključkom Hrušica v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Hrušici, dve polovični zapori zaradi izgradnje krožišča in sanacije vozišča, predvidoma do 20. 11. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-682, Loke - Ledinščica: Delo na cesti
  R3-682, Loke - Ledinščica, pri Straški Gorci, popolna zapora zaradi zaradi rekonstrukcije mostu do 13. 12. 2017. Obvoz je ob gradbišču.
 • R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vidmu pri Ptuju, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212100, Hradeckega cesta , od Dolen: Zaprta cesta
  Ljubljana, Hradeckega cesta, med Potjo na Golovec in Poljansko cesto, popolna zapora zaradi obnove komunalne infrastrukture in rekonstrukcije vozišča predvidoma do 4. 2. 2018. Obvoz preko Dolenjske, Roške in Poljanske ceste.
 • R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje: Delo na cesti
  R1-201, Mojstrana - Kranjska Gora, pri Belci, oviran promet zaradi popravila ceste in gradnje pločnika predvidoma do 31. 10. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Občasno lahko promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-218, Metlika - Podzemelj: Zaprta cesta
  R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Grmu pri Podzemlju, popolna zapora zaradi izgradnje hodnika za pešce in obnove ceste do 30. 10. 2017. Obvoz je urejen.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Kompoljah, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti
  R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Trenti, polovična zapora zaradi obnove mostu predvidoma do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo na cesti
  R3-646, Škofljica - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Zaprta cesta
  R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu čez Reko do 15. 11. 2017. Obvoz je urejen preko Vuzenice.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Globnem, polovična zapora zaradi ureditve kanalizacije in pločnika do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Zaprta cesta
  R1-221, Bevško - Trbovlje, v Trbovljah, na Vodenski cesti, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 31. 10. 2017. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo na cesti
  RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Legnu, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Delo na cesti
  R1-211, Medvode - Ljubljana, v Medvodah, na Gorenjski cesti, na mostu čez Soro, oviran promet do 26. 10. 2017, dnevno med 8. in 14. uro. Promet občasno poteka izmenično enosmerno.
 • R1-212, Sodražica - Žlebič: Delo na cesti
  R1-212, Sodražica - Žlebič, v Sodražici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 15.11.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Ajdovščina - Selo: Delo na cesti
  R2-444, Ajdovščina - Selo - Nova Gorica ter R3-611, Selo - Dornberk, v Selu, polovične zapore zaradi gradnje križišča do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti
  R1-210, Preddvor - Jezersko, na Celarjevem Mostu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 8. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212690, Od Večne poti do Brdnik: Zaprta cesta
  Ljubljana, Pot Roberta Blinca, povezovalna cesta med Potjo za Brdom in Večno potjo, popolna zapora zaradi del predvidoma do 30. 11. 2017.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Idrija - Žiri, pri Mokraški vasi, polovična zapora zaradi zaščite brežin do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Delo na cesti
  G2-108, Šentjakob - Litija, v Dolu, polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 18. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Maribor - Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Slivnici, polovična zapora zaradi ureditve dostopa do kmetijskih zemljišč in kolesarske povezave do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-682, Loke - Ledinščica: Delo na cesti
  R3-682, Loke - Ledinščica, pri Dobju pri Lesičnem, dve polovični zapori zaradi modernizacije ceste do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-401, Žaga - Učja: Izredni dogodek
  R2-401, Žaga - Učja, pri Učji, popolna zapora na italijanski strani zaradi posledic neurja predvidoma do 15. 11. 2017.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Dobjah, pomična polovična zapora zaradi ureditve križišča, do 28. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 24. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti
  R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Spodnjih Vodalah, pomična polovična zapora zaradi obnove ceste do 28. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, pomična polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije, dnevno med 6. in 18. uro, predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo na cesti
  R2-422, Podsreda - Brestanica, v Brestanici, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo na cesti
  R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu, predvidoma do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno ob gradbišču.
 • G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti
  G2-104, Sp. Brnik - Kranj, pri Spodnjem Brniku, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 12. 2017. Obvoz ob gradbišču bo do 20. 10. 2017 potekal izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, na viaduktu Ravbarkomanda v smeri Kopra bo do 18. 11. 2017 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti
  R2-409, Ravbarkomanda - Postojna, pri Ravbarkomandi, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 13. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8.30 in 17. uro so možne 15 minutne popolne zapore.
 • R1-223, Bevško - Most čez Savo: Delo na cesti
  R1-223, Trbovlje - Most čez Savo, v Trbovljah, na Kolodvorski cesti, polovična zapora zaradi del do 31. 10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Zaprta cesta
  R3-710, Ptuj - Hajdina, Ptuj, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino ter po lokalnih in regionalnih cestah.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, pri odcepu za Kal, polovična zapora zaradi popravila ceste do 23. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-036360, Cesta na Grad (Aškrčeva ulica) - Zagrad (Cesta v Laško): Zaprta cesta
  LC-036360, Celje, Teharska cesta, popolna zapora zaradi obnove železniškega podvoza do 27. 11. 2017. Obvoz je urejen.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Idrija - Žiri, Osojnica - Ledinsko Razpotje, polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazov in podpornega zidu, predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasne 15 minutne popolne zapore, dnevno med 8. in 17. uro.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi sanacije skalnih brežin, predvidoma do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-448, Karteljevo - Ločna: Zaprta cesta
  R2-448, Karteljevo - Ločna, med avtocestnima priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod, popolna zapora zaradi obnove vozišča, do 25. 10. 2017. Obvoz po regionalnih cestah skozi Novo mesto.
 • R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti
  R1-234, Dole - Šentjur, pri Lokarjah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu čez potok Pšenica do 30. 10. 2017. Promet poteka ob gradbišču.
 • RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Prepoved za tovornjake
  RT-941, Sv. Jurij ob Ščavnici - Kapelski Vrh - Radenci, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t, razen za lokalni promet.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Visokem pri Poljanah, polovična zapora zaradi sanacije zidu in brežine, predvidoma do 29. 11. 2017, občasno možne 15 minutne popolne zapore.
 • R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti
  R2-432, Majšperk - Kidričevo, pri Podložah, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 30. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in viaduktom Ravbarkomanda v smeri Kopra zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane bo do 18. 11. 2017 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Izredni dogodek
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Razdrtem, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Mežica - Poljana - Prevalje, pri Mežici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Zaprta cesta
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, v Trebežu, popolna zapora zaradi sanacije vozišča do 15. 12. 2017. Obvoz je urejen.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Idrija - Godovič - Logatec, v Godoviču, oviran promet zaradi rekonstrukcije vozišča predvidoma do 30. 10. 2017.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, oviran promet zaradi ureditve križišča do 29. 12. 2017.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Zaprta cesta
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič, prelaz Vršič, popolna zapora zaradi obnove ceste in sanacije zidu do 10. 11. 2017, od ponedeljka do četrtka med 8. in 17. uro, v petek pa med 8. in 15. uro. Ob sobotah možne 1 urne popolne zapore.
 • R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti
  R2-401, Žaga - Učja, pri Žagi, polovična zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Ljubljana - Polhov Gradec, pri Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vozišča do 16.4.2018, občasne 15 minutne popolne zapore med 8. in 18. uro.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, Žvirče - Pleš, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti
  R1-231, Ljutomer - Razkrižje - Gibina, Razkrižje - Gibina, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 19. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-999980, Koper (Semedela) - Izola (Ruda): Zaprta cesta
  LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Priključek Godovič: Zaprta cesta
  G2-102, Godovič - Črni Vrh, priključek Godovič, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2017. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Ptuj - Zavrč, v Markovcih, polovična zapora zaradi izgradnje krožišč, predvidoma do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta
  RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 30. 10. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Strugah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti
  R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, med Stopnikom in Lazami, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste do 31.10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Anhovem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in križišča do 29. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta
  R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, Stanošina - Kozminci, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 12. 2017.
 • G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.