Razmere na cestah

 • G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti
  G2-104, Šenčur - Kranj, pri podvozu pod avtocesto, polovična zapora zaradi sanacije podvoza do 28. 8. 2016 do 19. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Izredni dogodek
  A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke v smeri Karavank, Avstrije so možne občasne kratkotrajne popolne zapore.
 • H6 , Koper - Izola: Zaprta cesta
  H6, Koper - Izola na uvozu Koper - center, Slavček v smeri Portoroža bo do 30. 8. 2016 zaradi del zaprt uvoz.
 • R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Zaprta cesta
  R3-687, Ponikva - Loče, med Ločami in Dolgo Goro, popolna zapora zaradi sanacije vozišča do 3. 9. 2016. Obvoz je urejen.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Goričici pod Krimom, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja do 15. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zastoj
  A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije je gost promet z zastoji. Ocena zastoja: 2 km.
 • R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo na cesti
  R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Grosuplju na Adamičevi cesti, polovična zapora zaradi gradnje cestne razsvetljave do 9. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-298030, Šolska cesta: Zaprta cesta
  LZ, Otočec , na Šolski cesti, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 3.9.2016. Obvoz je urejen.
 • Ljubljana, Pod Ježami: Zaprta cesta
  Ljubljana, Pod Ježami, v križišču z Potrčevo ulico, vključno z podvozom pod železniško progo, popolna zapora zaradi ureditve šolske poti, predvidoma do 31. 08. 2016.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med počivališčem Voklo in priključkom Kranj - zahod v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo na cesti
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, v Murski Soboti, pri Markišavcih, polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske steze do 30. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-656, Borovec - Dragarji: Delo na cesti
  R3-656, Borovec - Dragarji, pri Borovcih, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda, do 30.8.2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-215, Trebnje - Mokronog: Delo na cesti
  R1-215, Trebnje - Mokronog, na Mirni, na Glavni cesti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo na cesti
  RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Golavabuki, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 30. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Šempeter in počivališčem Lopata v smeri Maribora zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, na uvozu Celje - center v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, na izvozu Celje - center iz smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Delo na cesti
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Podnanosu, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema, predvidoma do 1. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-105, Novo mesto (Bučna vas - Krka): Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto (Bučna vas - Krka), na Andrijaničevi cesti, polovična zapora zaradi izgradnje daljnovoda, predvidoma do 8. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Kalce - Planina: Delo na cesti
  R2-409, Logatec - Planina, pri Grčarevcu, polovična zapora zaradi sanacije vozišča, predvidoma do 2. 9. 2016, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Prem - Ilirska Bistrica: Delo na cesti
  G1-6, Pivka - Ilirska Bistrica, Dolnja Bitnja - Gornja Bitnja, oviran promet zaradi popravila vozišča do 29. 8. 2016.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Zaprta cesta
  H3, Ljubljana - severna obvoznica na priključku Lj. - Savlje v smeri Zadobrove bo do 30. 8. 2016 zaradi del zaprt uvoz.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Zaprta cesta
  H3, Ljubljana - severna obvoznica na priključku Ind. cona - Lj. Šiška iz smeri Kosez bo do 30. 8. 2016 zaradi del zaprt izvoz.
 • G1-9, Jurovci - Gruškovje: Izredni dogodek
  G1-9, Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih so možne občasne, do 15 minutne, popolne zapore zaradi miniranja, od ponedeljka do četrtka med 8:30 in 12:00, predvidoma do 30. 9. 2016.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti
  R3-721, Petrovci - Kuzma, Kuzma - Dolič, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika, predvidoma do 6. 12. 2016, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, med Vurmatom in Zgornjim Kozjim Vrhom, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 21. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Poljčane - Podplat: Delo na cesti
  R1-219, Poljčane - Podplat, v Zgornjih Poljčanah, na Potrčevi ulici, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema do 30. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-993, Apače - Hajdina: Zaprta cesta
  LC-993, Lovrenc na Dravskem Polju - Apaški Križ - Hajdina, v Apačah, Lovrenška cesta, med križiščem s Tovarniško cesto in Apaškim Križem proti Hajdini, popolna zapora zaradi ureditve krožišča, predvidoma do 30. 11. 2016. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • LC-464070, Žepina - Proseniško: Zaprta cesta
  LC-464070, Žepina - Proseniško, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 30 .09. 2016. Obvoz po cesti Žepina - Ljubečna - Začret - Bukovžlak - Proseniško.
 • LZ-212190, Posavskega ulica: Zaprta cesta
  Ljubljana, Posavskega ulica, pri križišču z Dunajsko cesto, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 11. 9. 2016. Obvoz je urejen.
 • LZ-212200, Tolstojeva ulica: Zaprta cesta
  Ljubljana, Tolstojeva ulica, pri križišču z Dunajsko cesto, popolna zapora zaradi del do 11. 9. 2016. Obvoz je urejen.
 • R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Delo na cesti
  R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, v Fokovcih, polovična zapora zaradi gradnje avtobusnega postajališča do 2. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno bo promet samo oviran.
 • R1-214, Kočevje - Stari Log: Delo na cesti
  R1-214, Kočevje - Stari Log, pri Gorenjah, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 9. 10. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-684, Prelasko - Buče - Kozje: Delo na cesti
  R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Ješovcu pri Kozjem, polovična zapora zaradi obnove ceste predvidoma do 21. 11. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: Zaprta cesta
  RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij, cesta Na Gaj, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 8. 2016. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Dobrova - Polhov Gradec, pri Šujici, oviran promet zaradi ureditve propusta do 31. 8. 2016.
 • R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica: Delo na cesti
  R2-407, Horjul - Gorenja vas, v Lučinah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Vransko, v Lazah v Tuhinju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije pločnika predvidoma do 28. 10. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-442, Martjanci - Dobrovnik: Delo na cesti
  R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Dobrovniku, polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja in izgradnje pločnika predvidoma do 30. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-5, Krško - Drnovo: Delo na cesti
  G1-5, Drnovo - Krško - Zidani Most, v Krškem, na Cesti Krških Žrtev, polovična zapora zaradi del predvidoma do 30. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212110, Vilharjeva cesta: Zaprta cesta
  LZ-212110, Ljubljana, Vilharjeva cesta, popolna zapora Vilharjeve ulice v križišču z Dunajsko cesto zaradi del predvidoma do 31. 8. 2016. Obvoz je urejen.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zaprta cesta
  A2, Ljubljana - Karavanke na priključku Kranj - vzhod v smeri Karavank, Avstrije sta zaradi del zaprta uvoz in izvoz.
 • RT-936, Col - Predmeja: Delo na cesti
  RT-936, Col - Predmeja, pri Gozdu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 24. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-728, Ig - Rakitna: Delo na cesti
  R3-728, Ig - Rakitna, v Iški vasi, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 31. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-8, Ljubljana (Šentvid - obvoznica): Delo na cesti
  Ljubljana, Celovška cesta, med obvoznico in Bravničarjevo ulico, oviran promet zaradi obnove vročevoda do 10. 9. 2016.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti
  R1-203, Predel - Bovec, pri Strmcu na Predelu, oviran promet zaradi popravila zidov in kašč predvidoma do 30. 8. 2016.
 • R2-447, Želodnik - Domžale: Delo na cesti
  R2-447, Lukovica - Domžale, v Dobu, polovična zapora zaradi ureditve vodovoda predvidoma do 23. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Podplat - Rogatec: Delo na cesti
  G2-107, Podplat - Rogatec, Spodnje Negonje - Ratanska vas, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 15. 10. 2016, od ponedeljka do petka dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Sovodenj - Cerkno: Delo na cesti
  R1-210, Sovodenj - Cerkno, pri Podlanišču, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča, bodo pa tudi občasne 20 minutne popolne zapore do 20. 9. 2016, dnevno med 8:30 in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Kranj - zahod in priključkom Kranj - vzhod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in izgradnje hodnika za pešce do 30. 11. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača: Delo na cesti
  RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača, pri Zgornjih Hočah, polovična zapora zaradi izgradnje steze za kolesarje in pešce do 16. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Robič - Staro selo: Delo na cesti
  G2-102, Robič - Staro selo, pri Robiču, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 20. 9. 2016, občasno kratkotrajna 15 minutna popolna zapora.
 • R3-646, Šmarje Sap - Cikava: Delo na cesti
  R3-646, Šmarje Sap - Cikava, pri priključku Šmarje Sap, oviran promet zaradi izgradnje AC priključka do 30. 5. 2017.
 • R2-405, Famlje - Ribnica: Delo na cesti
  R2-405, Divača - Ribnica, na dveh odsekih bosta občasno polovični zapori zaradi gradnje vodovoda do 2. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj: Zaprta cesta
  LC, Trboje - Valburga, popolna zapora zaradi del predvidoma do 16.9.2016. Obvoz je urejen.
 • R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti
  R2-409, Logatec - Vrhnika, v Logatcu, na Tržaški cesti, polovična zapora zaradi sanacije poškodovanega vozišča, predvidoma do 9. 10. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-429, Višnja vas - Dobrna: Delo na cesti
  R2-429, Vojnik - Dobrna, Pristova - Lemberg pri Novi Cerkvi, polovična zapora zaradi sanacije plazov, predvidoma do 30. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, na uvozu Žalec, Arja vas v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Zaprta cesta
  A1, Maribor - Ljubljana na uvozu Žalec v smeri Ljubljane bo do 25. 11. 2016 zaradi del zaprt uvoz.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, med počivališčem Lopata in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane bo do 25. 11. 2016 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R3-697, Nazarje - Gornji grad: Delo na cesti
  R3-697, Nazarje - Gornji grad, v Nazarjah, na Zadrečki cesti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 7. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo na cesti
  Ljubljana, Dunajska cesta, med Tolstojevo ulico in Posavskega ulico, oviran promet zaradi obnove vozišča, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer do 30. 8. 2016.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo na cesti
  R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, na Tržaški cesti v križišču z Fajfarjevo ulico, oviran promet zaradi ureditve povezovalne ceste, promet poteka dvosmerno do 30. 9. 2016.
 • R1-212, Unec: Delo na cesti
  R1-212, Unec - Rakek, na Uncu, oviran promet zaradi ureditve počivališča, promet poteka dvosmerno ob gradbišču do 24. 10. 2016.
 • LZ-299010, Smrečnikova ulica: Zaprta cesta
  Novo mesto, Smrečnikova ulica, popolna zapora zaradi gradnje mostu predvidoma do 20. 12. 2016
 • G2-108, Ribče - Litija: Delo na cesti
  G2-108, Ljubljana - Litija, Zg. Log - Litija, pri odcepu za Graško cesto, polovična zapora zaradi ureditve križišča predvidoma do 18. 10. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-622, Goriče - Kal: Delo na cesti
  R3-622, Divača - Goriče - Kal, Dolnja Košana - Neverke, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega sistema, predvidoma do 15. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212050, Šubičeva ulica: Delo na cesti
  Ljubljana, Šubičeva ulica, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 1. 9. 2016. Promet po Šubičevi bo potekal samo s Slovenske ceste proti Bleiweisovi cesti.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti
  R3-679, Sevnica - Blanca - Brestanica, Blanca - Brestanica, pri Rožnem, polovična zapora zaradi gradnje fekalne kanalizacije, predvidoma do 9. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, Goričica pod Krimom - Prevalje pod Krimom, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 30. 11. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo na cesti
  R2-403, Železniki - Škofja Loka, pri Studenem, polovična zapora zaradi ureditve cestnih priključkov, predvidoma do 10. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Žužemberk - Dvor: Delo na cesti
  R1-216, Žužemberk - Dvor, na Dvoru, polovična zapora zaradi izdelave opornega zidu, predvidoma do 29. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno. Na nekaterih lokalnih cestah so možne popolne zapore, obvozi so urejeni.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo na cesti
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, med priključkom Lj. - Tomačevo in priključkom Ljubljana - sever v smeri Kosez zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo na cesti
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, med priključkom Ljubljana - sever in priključkom Lj. - Tomačevo v smeri Zadobrove bo do 20. 9. 2016 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo na cesti
  R1-203, Žaga - Kobarid, v Trnovem ob Soči, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 12. 2016. Možne 20 minutne popolne zapore izven prometnih konic. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-917, Kočevje - Željne: Delo na cesti
  RT-917, Kočevje - Željne, v Šalki vasi, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 31. 8.2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Vransko, v Markovem, polovična zapora zaradi gradnje povezovalnih kanalov do 30. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo na cesti
  R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, na Šmarski cesti pri mostu čez Savo, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 31. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Kalce - Planina: Delo na cesti
  R2-409, Logatec - Planina, med Grčarevcem in Kalcami, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 20. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Delo na cesti
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Otoščah, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 15. 10. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-700, Oplotnica - Ložnica: Delo na cesti
  R3-700, Oplotnica - Slovenska Bistrica, pri Spodnji Ložnici, polovična zapora zaradi gradnje kabelske kanalizacije do 31. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-634, Gorje - Bled: Zaprta cesta
  R3-634, Bled - Gorje - Pokljuka, skozi Rečico na Bledu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 9. 2016. Obvoz je urejen preko Jesenic, obvoz za lokalni promet z osebnimi vozili je po lokalnih cestah.
 • R1-225, Soteska - Šentrupert: Delo na cesti
  R1-225, Mozirje - Šentrupert, v Malih Braslovčah, oviran promet zaradi izgradnje krožišča do 28. 9. 2016.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Zaprta cesta
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Podplanini, popolna zapora zaradi gradnje podpornega zidu predvidoma do 31. 8. 2016. Obvoz je urejen po državnih in občinskih cestah.
 • R3-690, Majšperk - Jurovci: Delo na cesti
  R3-690, Majšperk - Jurovci, v Jurovcih, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 31. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-612, Plave - Gonjače: Zaprta cesta
  R3-612, Plave - Gonjače, v Plavah, popolna zapora zaradi sanacije mostu do 16. 12. 2016. Obvoz je urejen.
 • R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti
  R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj, v Spodnjem Dupleku, na Cesti 4. Julija, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 10. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, med Vrhpoljem pri Kamniku in Porebrom, dve polovični zapori zaradi gradnje povezovalnih kanalov do 14. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi popravila vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, na Tratah, polovična zapora zaradi sanacije poškodb do 15. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Izredni dogodek
  R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi padajočega kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti
  R1-203, Predel - Bovec, pri Ravnem Lazu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu čez Koritnico, do 20. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Grad: Izredni dogodek
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Izredni dogodek
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zaradi povečane intenzitete padanja kamenja na vozišče. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Marof - Žiri, pri Spodnji Idriji, na Žirovski cesti, polovična zapora na več odsekih, zaradi sanacij poškodb na cestišču do 15. 11. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo na cesti
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Skakovci - Puževci, polovične zapore na več odsekih zaradi gradnje kanalizacije do 30. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • LC Senožeti - Jevnica: Zaprta cesta
  LC Senožeti - Jevnica, most čez Savo, popolna zapora zaradi obnovitvenih del, predvidoma do 1. 9. 2016. Obvoz po lokalni cesti Dolsko - Laze - Jevnica.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu do 31. 12. 2016.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi dotrajanosti propusta. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, v Čiginju, polovična zapora zaradi dotrajanosti mostu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek
  RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Cezlakom in Lukanjo, popolna zapora zaradi udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • RT-918, Grgelj - Fara: Izredni dogodek
  RT-918, Grgelj - Fara, pri Mavrcu, polovična zapora zaradi zdrsa brežine. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.