Razmere na cestah

 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo na cesti
  R2-424, Boštanj - Planina, pri Orešju nad Sevnico, polovična zapora zaradi del do 25. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo na cesti
  A5, Lendava - Maribor, na priključku Sveti Jurij ob Ščavnici iz smeri Lendave je zaradi del oviran promet.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Višnja Gora in priključkom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R2-409, Rižana - Dekani: Delo na cesti
  R2-409, Rižana - Dekani, oviran promet zaradi košnje trave predvidoma do 15. ure.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Črni Kal v smeri Ljubljane zaradi del zaprt počasni pas.
 • R3-696, Velenje - Škale: Delo na cesti
  R3-696, Velenje - Škale, Velenje - Škale, oviran promet zaradi košnje trave predvidoma do 15. ure.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zaprta cesta
  A2, Ljubljana - Karavanke na uvozu Lj. - Šentvid, Celovška c. v smeri Jesenic bo do 21. 5. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
 • R1-209, Lesce - Bled: Zastoj
  R1-209, Lesce - Bled, pri Bledu, pri delovni zapori, v obe smeri gost promet z zastoji.
 • R2-429, Višnja vas - Dobrna: Delo na cesti
  R2-429, Višnja vas - Dobrna, Višnja vas - Lemberg, oviran promet zaradi košnje trave predvidoma do 15. ure.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Divača in priključkom Kozina v smeri Kopra je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R2-429, Odcep v Dobrno: Delo na cesti
  R2-429, Pristova - Dobrna, oviran promet zaradi košnje trave predvidoma do 15. ure.
 • H5-E751, Škofije - Koper: Zastoj
  H5, Škofije - Koper, med priključkom Bertoki in priključkom Koper - center, Slavček v smeri Izole je gost promet z zastoji.
 • R3-754, Planina - Unec: Delo na cesti
  R3-754, Planina - Unec, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 12. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H5-E751, Škofije - Koper: Delo na cesti
  H5, Škofije - Koper, pred priključkom Koper - center, Slavček v smeri Izole je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Zaprta cesta
  R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica - Jezero, v Bohinjski Bistrici na mostu čez Bistrico, popolna zapora zaradi del do 14. ure. Obvoz preko Srednje vasi v Bohinju.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo na cesti
  A5, Lendava - Maribor, med priključkom Lenart in priključkom Pernica v smeri Maribora je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, Jelični Vrh, polovična zapora zaradi popravila brežine predvidoma do 18. ure, občasno 15 minutne popolne zapore.
 • R3-632, Novokračine - Rupa (HR): Delo na cesti
  R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, Vrbica - Zabiče, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-7, Podgrad - Obrov: Delo na cesti
  G1-7, Podgrad - Obrov, pri Obrovu, pomična polovična zapora zaradi popravila brežin predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Izredni dogodek
  A1, Ljubljana - Koper, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Postojna v smeri Kopra je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Zastoj
  A2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Brnik in cestninsko postajo Torovo v smeri Ljubljane je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
 • R2-448, NM (Mačkovec) - Otočec: Zaprta cesta
  R2-448, NM (Mačkovec) - Otočec, na Otočcu, popolna zapora zaradi sanacije ceste do 23. 5. 2018. Obvoz po lokalnih cestah.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo na cesti
  R2-409, Postojna - Razdrto, Postojna - Hrašče, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, Podsabotin - Gonjače, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 16. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri Maribora je zaradi vzdrževalnih del oviran promet.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Selo in priključkom Vogrsko v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del pomična zapora voznega pasu.
 • Maribor, Ertlova ulica: Zaprta cesta
  Maribor, Ertlova ulica, popolna zapora zaradi sanacije vozišča do 25. 5. 2018. Obvoz je urejen.
 • Maribor, Sarajevska ulica: Zaprta cesta
  Maribor, Sarajevska ulica, v križišču z Bolgarsko ulico, popolna zapora zaradi sanacije vozišča do 25. 5. 2018. Obvoz je urejen.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Desklah, pomična polovična zapora zaradi čiščenja jarkov predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • Maribor, Ulica Staneta Severja: Zaprta cesta
  Maribor, Ulica Staneta Severja, popolna zapora zaradi sanacije vozišča do 25. 5. 2018. Obvoz je urejen.
 • R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo na cesti
  R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Dole - Ponikva, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 14:30 ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti
  A5, Maribor - Lendava, med priključkom Pernica in priključkom Lenart v smeri Lendave je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo na cesti
  R2-432, Rogatec - Majšperk, Rogatec - Strmec pri Svetem Florjanu, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 14:30 ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Črnivec - Radmirje: Delo na cesti
  R1-225, Gornji Grad - Črnivec, pomična polovična zapora zaradi del do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, med izvozom Novo mesto - zahod in uvozom Novo mesto - zahod v smeri Obrežja je zaradi del zaprt vozni pas.
 • G1-5, Šmarjeta - Rimske Toplice: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Krško, pri Rimskih Toplicah, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 16. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Trojane - Izlake: Zaprta cesta
  R1-221, Trojane - Izlake, pri Polšini, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 3. 6. 2018. Obvoz po cesti Krtina - Moravče - Izlake in obratno.
 • G1-2, Turnišče - Ptuj: Zastoj
  G1-2, Draženci - Ptuj (Puhov most), gost promet z zastoji.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Vodice in cestninsko postajo Torovo v smeri Karavank, Avstrije zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med cestninsko postajo Torovo in priključkom Vodice v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zaprta cesta
  A1-E61/70, Koper - Ljubljana na uvozu Razdrto v smeri Ljubljane bo do 26. 5. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zaprta cesta
  A1-E61/70, Koper - Ljubljana na izvozu Razdrto iz smeri Kopra bo do 26. 5. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta
  A1, Ljubljana - Koper na uvozu Razdrto v smeri Kopra bo do 26. 5. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta
  A1, Ljubljana - Koper na izvozu Razdrto iz smeri Ljubljane bo do 26. 5. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Globokem, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: Delo na cesti
  RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij, v Brestanici, polovična zapora zaradi izgradnje optičnega omrežja do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: Delo na cesti
  R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, pomična polovična zapora zaradi krpanja udarnih jam do 25. 5. 2018, dnevno med 6. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-681, Šentjur (Podgora - Nova vas): Delo na cesti
  R3-681, Šentjur (Podgora - Nova vas), polovična zapora zaradi obnove križišča do 23. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-647, Grosuplje: Delo na cesti
  R3-647, Grosuplje, na Adamičevi cesti, polovična zapora zaradi gradnje plinovoda do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-700, Oplotnica - Ložnica: Izredni dogodek
  R3-700, Oplotnica - Slovenska Bistrica, pri Straži, polovična zapora zaradi poškodovanega vozišča.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Delo na cesti
  R3-693, Vojnik - Vitanje, v Novi Cerkvi, polovična zapora zaradi sanacije poslovno stanovanjskega objekta do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-738, Tržišče - Hotemež: Delo na cesti
  R3-738, Mokronog - Tržišče - Radeče, pri Vrheku, polovična zapora zaradi popravila mostu do 29. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-926, Koprivna - Črna: Delo na cesti
  RT-926, Koprivna - Črna, v Črni na Koroškem, polovična zapora zaradi sanacije fasade objekta do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti
  R2-409, Logatec - Vrhnika, pri Vrhniki, oviran promet zaradi čiščenja vozišča do 31. 7. 2018.
 • R2-443, Beltinci - Črenšovci: Delo na cesti
  R2-443, Beltinci - Črenšovci, v Odrancih, polovična zapora zaradi del do 1. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh: Zaprta cesta
  R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh, popolna zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Obvoz po cesti Zg. Ščavnica - Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Žice - Ledinek - Dražen Vrh in obratno.
 • R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti
  R2-401, Žaga - Učja, med Žago in prehodom Učja, dve polovični zapori zaradi sanacije mostov do 2. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Brnik in priključkom Vodice v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • LC--215939, Kidričeva ulica: Zaprta cesta
  Celje, Kidričeva ulica, popolna zapora podvoza zaradi del do 25. 5. 2018. Obvoz po lokalnih cestah. Obe sredi (16. in 23. 5.) bo cesta odprta.
 • R2-403, Petrovo brdo - Podrošt: Delo na cesti
  R2-403, Petrovo Brdo - Podrošt, pri Podroštu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 16. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-708, Zg. Kungota - Plač: Delo na cesti
  R3-708, Zg. Kungota - Plač, pri Podigracu, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, Čatež pri Strugi - Podgora, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežje do 25. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Šempeter in priključkom Vogrsko v smeri Razdrtega bo do 30. 6. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Radizelu, Mariborska cesta, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije vodovodnega omrežja predvidoma do 21. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vogrsko in priključkom Šempeter v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-634, Javornik - Gorje: Delo na cesti
  R3-634, Lipce - Jesenice, Javornik - Gorje, pri Slovenskem Javorniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu čez Savo predvidoma do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-104, Moste - Mengeš: Zaprta cesta
  G2-104, Spodnji Brnik - Moste - Mengeš, Moste - Mengeš, popolna zapora zaradi obnove ceste do 22. 5. 2018. Obvoz po cesti Moste - Duplica - Mengeš.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta
  RT-915, Grda Draga - Pudob, v Kozarišču, popolna zapora zaradi vzdrževalnih del do 29. 6. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R1-216, Dvor - Soteska: Delo na cesti
  R1-216, Dvor - Soteska, pri Drenju, polovična zapora zaradi sanacija skalnih brežin, do 22. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-447, Šentrupert - Ločica: Delo na cesti
  R2-447, Šentrupert - Vransko, pri Prekopi, polovična zapora zaradi obnove avtobusnega postajališča predvidoma do 25. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-450, Hoče - letališče Maribor: Delo na cesti
  R2-450, Hoče - letališče Maribor, v Orehovi vasi, na Letališki cesti, polovična zapora zaradi gradnje plinovoda do 21. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Prepoved za tovornjake
  RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Sl. Bistrica - sever in priključkom Sl. Bistrica - jug v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • R1-215, Trebnje (Odrga - Kamna gora): Delo na cesti
  R1-215, Trebnje (Odrga - Kamna gora), v Trebnjem, na Metelkovi ulici, oviran promet zaradi ureditve krožišča do 31. 5. 2018.
 • R3-754, Planina - Unec: Delo na cesti
  R3-754, Planina - Unec, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 10. 6. 2018 do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zreče: Delo na cesti
  R3-701, Pesek - Rogla - Zeče, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 26. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-449, Lenart - Benedikt - Gornja Radgona, pri Spodnjem Porčiču, polovična zapora zaradi sanacije plazu in vozišča do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti
  R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma do 15. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Kamnik (Mekinje) - Stahovica: Delo na cesti
  R1-225, Kamnik - Stahovica, pri Spodnjih Stranjah, oviran promet, občasno polovična zapora, zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 1. 6. 2018.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Zaprta cesta
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, popolna zapora zaradi protiprašne zaščite ceste.
 • R1-216, Žužemberk - Dvor: Delo na cesti
  R1-216, Žužemberk - Dvor, pri Mačkovcu pri Dvoru, polovična zapora zaradi zaščite skalnih brežin, do 8. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-936, Col - Predmeja: Delo na cesti
  RT-936, Col - Predmeja, pri Žagoliču, oviran promet zaradi obnove ceste do 31. 5. 2018.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Spodnjem Kamenščaku, polovična zapora zaradi obnove in nadgradnje KKS omrežja do 15. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, v Malem Vrhu, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-686, Žiče - Dramlje: Delo na cesti
  R3-686, Žiče - Dramlje, pri Škednju, popolna zapora zaradi novogradnje mostu do 30. 5. 2018. Obvoz je ob gradbišču.
 • G1-5, Impoljca - Brestanica: Delo na cesti
  G1-5, Impoljca - Brestanica, pri Spodnjem Pijavškem, oviran promet zaradi gradnje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja do 31. 7. 2018.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zaprta cesta
  A2, Obrežje - Ljubljana na počivališču Zaloke v smeri Ljubljane bo do 21. 5. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
 • R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti
  R1-210, Preddvor - Jezersko, pri Kokri, dve polovični zapori zaradi gradnje kablovoda in sanacije brežin, do 1. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-415, Želodnik - Drtija: Delo na cesti
  R2-415, Želodnik - Drtija, pri Krtini, polovična zapora zaradi ureditve križišča predvidoma do 11. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-218, Podzemelj - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Gradcu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 23. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Izlake - Zagorje: Delo na cesti
  R1-221, Izlake - Zagorje, v Zagorju na Kopališki ulici, polovična zapora zaradi semaforizacije križišča do 22. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Laško, v Spodnji Košnici, polovična zapora zaradi gradnje avtobusnih postajališč, pločnika in kolesarske steze do 25. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno občasno tudi dvosmerno.
 • G2-101, Priključek Bistrica (Tržič): Zaprta cesta
  G2-101, Priključek Bistrica (Tržič), izvoz iz smeri Ljubelja proti Tržiču, popolna zapora zaradi gradnje krožišča, do 31. 5. 2018. Obvoz je urejen.
 • RT-928, Mozirje - Golte: Delo na cesti
  RT-928, Mozirje - Golte, v Mozirju, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti
  R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Ribčevem Lazu, pri Bohinjskem jezeru, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Zaprta cesta
  R3-642, Podpeč - Ig, v Podkraju, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 15. 6. 2018. Obvoz je možen Črna vas - Lipe.
 • R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: Zaprta cesta
  R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
 • R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo na cesti
  R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta, polovična zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 15. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Kalce - Logatec: Delo na cesti
  G2-102, Kalce - Logatec, pomična polovična zapora zaradi dograditve TK kanalizacije predvidoma do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo: Delo na cesti
  R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, v Pleterjah, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda in kanalizacije do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Ptuj - Zavrč, v Zabovcih, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vipava in priključkom Selo v smeri Vrtojbe, Italije bo do 10. 7. 2018 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R3-654, Štalcerji - Kočevska Reka: Delo na cesti
  R3-654, Štalcerji - Kočevska Reka, pri Kočevski Reki, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega omrežja do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Črnivec - Radmirje: Delo na cesti
  R1-225, Črnivec - Radmirje, v Tiroseku, polovična zapora zaradi preplastitve, do 8. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-101, Priključek Bistrica (Tržič): Zaprta cesta
  G2-101, Priključek Bistrica (Tržič), uvoz iz Tržiča proti Kranju, popolna zapora zaradi gradnje krožišča do 31. 5. 2018. Obvoz je urejen.
 • R2-409, Planina - Ravbarkomanda: Delo na cesti
  R2-409, Planina - Postojna, pri Planini, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Jesenice - vzhod in počivališčem Jesenice v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice - vzhod v smeri Ljubljane bo do 3. 6. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R3-647, Mlačevo - Krka: Zaprta cesta
  R3-647, Mlačevo - Krka, Luče - Krka, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 6. 2018. Obvoz je urejen po regionalni cesti Grosuplje - Ivančna Gorica - Krka.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Zaprta cesta
  R3-608, Solkan - Lokve, pri odcepu za Grgar, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča do 25. 6. 2018. Obvoz je urejen po cesti Solkan - Grgar - Čepovan.
 • R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti
  R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, pri Šmarjeških Toplicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 26. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-754, Planina - Unec: Delo na cesti
  R3-754, Planina - Unec, pri Planini, oviran promet zaradi del do 25. 5. 2018, občasno promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo na cesti
  R2-409, Ljubljana (Tržaška cesta) - Brezovica, na Brezovici, pri avtocestnem priključku, oviran promet zaradi ureditve priključka do 21. 6. 2018.
 • Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana: Zaprta cesta
  Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda, predvidoma do 31. 8. 2018.
 • R2-449, Priključek Lenart - Lenart: Zaprta cesta
  R2-449, AC priključek Lenart - Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu, Mariborska cesta in Kraigherjeva ulica do križišča z Cmureško cesto, del Partizanske ceste in Trg Osvoboditve, popolna zapora zaradi gradnje treh krožišč do 4. 10. 2018. Obvoz je za vozila do 7,5 ton urejen po lokalnih cestah.
 • LZ-212020, Gosposvetska ulica: Zaprta cesta
  Ljubljana, Gosposvetska ulica, in del Dalmatinove ulice, popolna zapora zaradi obnove ceste do 30. 6. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • G1-2, Slovenska Bistrica - Hajdina: Delo na cesti
  G1-2, Slovenska Bistrica - Hajdina, na Pokošah, polovična zapora zaradi ureditve počivališča do 23. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-232, Martjanci - Murska Sobota: Delo na cesti
  R1-232, Martjanci - Murska Sobota, v Murski Soboti, v Nemčavcih, polovična zapora popravila vozišča do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Rašica - Žlebič: Delo na cesti
  G2-106, Kočevje - Ljubljana, pri Dolenjih Podpoljanah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 29. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri, pomična polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazu in podpornega zidu do 30. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno bodo 15 minutne popolne zapore.
 • RT-931, Ribnica - Ribniška koča: Delo na cesti
  RT-931, Ribnica - Ribniška koča, v Ribnici na Pohorju, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo na cesti
  R2-424, Sevnica - Planina, pri Podgorju pri Sevnični, polovična zapora zaradi postavitve podpornega zidu do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Selo in priključkom Vipava v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-690, TRŽEC - ZG. LESKOVEC: Delo na cesti
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vareji, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, v križišču s Polansko cesto, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 24. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-626, Gračišče - Brezovica: Delo na cesti
  R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Trebešah, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 23. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Javniku, polovična zapora zaradi obnove viadukta do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-665, Vel. Reka - Radeče: Zaprta cesta
  R3-665, Vel. Reka - Radeče, Borovak pri Polšniku - Zavrh, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 28. 5. 2018. Obvoz je za osebna vozila urejen po lokalnih cestah za tovorna vozila pa po cesti Velika - Preska - Ljubež bi Lazah - Litija - Zagorje - Podkum - Zavrh.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Delo na cesti
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi odstranjevanja plazu in popravila vozišča do 28. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): Delo na cesti
  R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), v Bistrici pri Tržiču, na Begunjski cesti, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LG-243810, Tržaška cesta: Zaprta cesta
  Maribor, Tržaška cesta, od križišča s Cesto proletarskih brigad do križišča z Ulico Eve Lovše proti Hočam, popolna zapora zaradi obnove ceste do 31. 5. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane bo do 30. 9. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko: Delo na cesti
  R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, pri Zgornjem Jezerskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma do 30. 6. 2018, možne so občasne popolne zapore.
 • RT-910, Sorica - Podrošt: Delo na cesti
  RT-910, Sorica - Podrošt, pri Spodnji Sorici, polovična zapora zaradi gradnje opornih konstrukcij, predvidoma do 16. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-214, Stari Log - Dvor: Delo na cesti
  R1-214, Stari Log - Dvor, pri Jami pri Dvoru, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 27. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-402, Solkan - Most Čez Sočo: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Most Čez Sočo, v Solkanu, oviran promet z občasnimi polovičnimi zaporami zaradi ureditve križišča predvidoma do 27. 5.2018.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Drnovo in priključkom Dobruška vas v smeri Ljubljane bo do 21. 5. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Dobruška vas in priključkom Drnovo v smeri Obrežja je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, med Spodnjo in Srednjo Kanomljo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 18. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Zaprta cesta
  R3-702, Trbonje - Vuhred, med Dravčami in Vuzenico, popolna zapora zaradi preplastitve ceste do 22. 5. 2018. Obvoz po cesti Trbonje - Muta - Vuzenica in obratno.
 • R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo na cesti
  R3-646, Škofljica - Šmarje Sap, na Škofljici, Šmarska cesta, polovična zapora zaradi gradnje plinovoda do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-719, Rogašovci - Kramarovci: Zaprta cesta
  R3-719, Rogašovci - Kramarovci, pri Rogaševcih, popolna zapora zaradi preplastitve ceste do 22. 6. 2018, dnevno med 7. in 19. uro. Obvoz je v času popolne zapore urejen po cestah Rogašovci - Pertoča - Fikšinci - Krmarovci.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, med Radljami ob Dravi in Muto, pri Svetem Primožu nad Muto, polovična zapora zaradi del na vodovodnem omrežju, do 22. 6. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-665, Vel. Reka - Radeče: Delo na cesti
  R3-665, Vel. Reka - Radeče, pri Jagnjenici, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Delo na cesti
  R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, pri Zgornji Besnici, polovična zapora zaradi sanacije plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjah pri Jelšanah, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 14. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šmarju pri Jelšah, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Stari Cerkvi, polovična zapora zaradi ureditve nivojskega prehoda do 14. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212420, Zaloška cesta: Prepoved za tovornjake
  Ljubljana, Zaloška cesta, med Vevško cesto in Kašeljsko cesto, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t. Obvoz je urejen na relaciji Agrokombinatska cesta - Sneberska cesta - Zadobrovška cesta - Zaloška cesta.
 • LZ-212420, Zaloška cesta: Delo na cesti
  Ljubljana, Zaloška cesta, med Vevško in Kašeljsko cesto, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od ceste 9. avgusta 81 do mostu čez Kotederščico), polovična zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 15. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Zaprta cesta
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77), popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 15. 9. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 • R1-219, Mestinje - Golobinjek: Delo na cesti
  R1-219, Mestinje - Golobinjek, pri Sv. Emi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 30.5.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-426, Pesje - Gorenje: Delo na cesti
  R2-426, Pesje - Gorenje, med Gorenjem in Skornim, pomična polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 14. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Ložnica - Tepanje: Delo na cesti
  R2-430, Ložnica - Tepanje, v Tepanju, oviran promet zaradi rekonstrukcije križišča do 25. 5. 2018. Občasno bo promet potekal izmenično enosmerno.
 • Občina Divača, LC Famlje- Škoflje: Zaprta cesta
  Občina Divača, LC Famlje- Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
 • R3-632, Novokračine - Rupa (HR): Zaprta cesta
  R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, popolna zapora zaradi sanacije podpornega zidu 29. 6. 2018. Obvoz za osebna vozila in avtobuse po občinski cesti, za tovorna vozila nad 7,5 ton po državnih cestah.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Zaprta cesta
  R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, pri Lancovem, popolna zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2018. Obvoz je po cesti Kamna Gorica - Podnart - Črnivec - Radovljica - Lancovo.
 • R1-215, Trebnje - Jezero: Zaprta cesta
  R1-215, Trebnje - Jezero, pri Dolenjem Podborštu pri Trebnjem, popolna zapora zaradi rekonstrukcije viadukta Ponikve, predvidoma do 31. 8. 2018.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo na cesti
  R3-653, Sodražica - Hrib - Loški Potok, na Hribu v Loškem Potoku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 26. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema do 26. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • R1-209, Soteska - Bitnje: Delo na cesti
  R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, Nomenj - Obrne, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo na cesti
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, pri Trgu, oviran promet zaradi ureditve ceste do 30. 6. 2018.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo na cesti
  R1-209, Bled - Lesce, pri Bledu, popolna zapora zaradi gradnje križišča Koritno do 31. 5. 2018. Obvoz je ob gradbišču dvosmerno.
 • RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta
  RT-909, Zgornja Sorica - Petrovo Brdo, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 30. 6. 2018. Obvoz je po cesti Petrovo Brdo - Podrošt - Sorica - Vresje.
 • RT-935, Fram - Cestnik - Areh: Delo na cesti
  RT-935, Fram - Cestnik - Areh, v Framu, Turnerjeva ulica, polovična zapora zaradi obnove objekta in izvedbe pločnika predvidoma do 29. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Col - Ajdovščina: Delo na cesti
  R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Idrijska cesta, polovična zapora zaradi ureditve varne šolske poti predvidoma do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Delo na cesti
  R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec, v Rakitovcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 15. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so do eno urne popolne zapore.
 • LG-299000, Rozmanova ulica: Zaprta cesta
  Novo mesto, Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo ulico ter Florjanov trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 6. 2018. Obvoz je urejen.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Lokavcu, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Delo na cesti
  R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 3. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje: Delo na cesti
  R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje, Sopota - Podkum, polovična zapora zaradi modernizacije ceste do 2. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Grič: Delo na cesti
  LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 31. 7. 2018.
 • R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica: Delo na cesti
  R2-407, Gorenja vas - Horjul, na Dolenji Dobravi, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 13. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje: Delo na cesti
  R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje, v Gozdu Martuljku, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 29. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno med vikendi promet poteka dvosmerno.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in izgradnje hodnika za pešce do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti
  R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 5. 2018. Prometna signalizacija je postavljena tudi na glavni cesti.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Zaprta cesta
  R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 31. 7. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, pri Soteski, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 21. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, pri Loški vasi, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 11. 8. 2018Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti
  R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, pri Dolenjem Leskovcu, polovična zapora zaradi izgradnje hodnika za pešce in avtobusnih postajališč do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti
  R1-219, Bizeljsko - Čatež, pri Župelevcu, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 15. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, v Zdolah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Zaprta cesta
  R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Fužinah, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 30. 6.2018. Obvoz je urejen po cesti Vojnik - Frankolovo- Stranice - Vitanje.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti
  R1-204, Branik - Štanjel - Dutovlje, v Štanjelu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 4. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-682, Loke - Ledinščica: Delo na cesti
  R3-682, Loke - Ledinščica, pri Bistrici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu do 31. 5. 2018. Obvoz je ob gradbišču.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, pri odcepu za Narin, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • LC-122010, Hrastnik - Radeče: Zaprta cesta
  LC, Hrastnik - Radeče, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 23.5.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Razdrto - Senožeče: Delo na cesti
  R2-409, Razdrto - Senožeče, pri Senožečah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-688, Poljčane - Majšperk: Delo na cesti
  R3-688, Poljčane - Majšperk, pri Pečkah, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 28. 5. 2018. Promet poteka ob gradbišču dvosmerno.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Delo na cesti
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič, prelaz Vršič, oviran promet zaradi obnove ceste in sanacije zidu.
 • G1-4, Velenje - Črnova: Delo na cesti
  G1-4, Velenje - Arja vas, pri Vinski Gori, popolna zapora zaradi nadomestne gradnje mostu predvidoma do 22. 6. 2018. Obvoz je ob gradbišču.
 • R1-216, Črmošnjice - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, Črnomelj - Lokve, več pomičnih polovičnih zapor zaradi ureditve pločnikov predvidoma do 15. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, pri Kalu, polovična zapora zaradi obnove ceste do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-634, Gorje - Bled: Delo na cesti
  R3-634, Bled - Gorje, pri Rečici, popolna zapora zaradi gradnje severne razbremenilne ceste do 31.5.2018. Obvoz je ob gradbišču.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, Gabrje pri Soteski - Gorenje Polje, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 2. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Prepoved za tovornjake
  R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, prepovedan promet za tovorna vozila nad 7, 5 ton zaradi rekonstrukcije nadvoza čez železnico do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Boštanj - Planina - HE Blanca - Brestanica - Sevnica.
 • R1-214, Stari Log - Dvor: Delo na cesti
  R1-214, Stari Log - Dvor in R1-2016, Dvor - Soteska, v Dvoru, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in rekonstrukcije ceste do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-668, Gabrje - Ratež: Delo na cesti
  R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 12. 2018. Prepovedano za tovorna vozila.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo na cesti
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, pomična polovična zapora zaradi sanacije plazu in ceste do 5. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Pivki, na Snežniški cesti, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 11. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti
  R3-608, Solkan - Lokve, pri Solkanu, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča Preval predvidoma do 14. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018.
 • R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): Delo na cesti
  R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), v Bistrici, na Begunjski cesti, polovična zapora zaradi sanacije usada do 30. 7. 2018.
 • R3-716, Grad: Delo na cesti
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 31. 8. 2018.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Dravogradu in pri Sv. Boštjanu, oviran promet zaradi obnove vozišča, do 31. 5. 2018.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Delo na cesti
  R1-206, Vršič - Trenta, promet poteka izmenično enosmerno, na več odsekih kratkotrajne 15 minutne popolne zapore zaradi sanacije propustov, dnevno med 8. in 17. uro.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, Lazina - Smuka, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 25. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo na cesti
  R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije nadvoza čez železnico predvidoma do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo na cesti
  R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Dolenjske Toplice - Podturn, oviran promet zaradi gradnje vodovoda do 11. 8. 2018.
 • R1-202, Rateče - Podkoren: Delo na cesti
  R1-202, Rateče - Podkoren, v Ratečah, oviran promet zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 30. 6. 2018.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti
  R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Trenti, polovična zapora zaradi obnove mostu predvidoma do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo na cesti
  RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Legnu, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti
  R1-210, Preddvor - Jezersko, na Celarjevem Mostu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu in preplastitve ceste predvidoma do 10. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo na cesti
  R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu, predvidoma do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno ob gradbišču.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Zaprta cesta
  R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino (možno je tudi za voznike brez vinjete) ter po lokalnih in regionalnih cestah.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Visokem pri Poljanah, polovična zapora zaradi sanacije zidu in brežine, predvidoma do 31. 5. 2018, občasno možne 15 minutne popolne zapore.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Mežica - Poljana - Prevalje, pri Mežici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, oviran promet zaradi ureditve križišča do 22. 5. 2018.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Ljubljana - Polhov Gradec, pri Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 19. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-999980, Koper (Semedela) - Izola (Ruda): Zaprta cesta
  LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 19. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, med Stopnikom in Lazami, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 17. uro so možne 15 minutne popolne zapore.
 • R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta
  R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 8. 2018.
 • G1-9, Počivališče Podlehnik - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udorov cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.