Razmere na cestah

 • R1-221, Trojane - Izlake: Izredni dogodek
  R1-221, Trojane - Izlake, med Trojanami in Orehovico, močno oviran promet zaradi peska na vozišču.
 • R2-443, Beltinci - Črenšovci: Zaprta cesta
  R2-443, Beltinci - Črenšovci, v Beltincih, popolna zapora zaradi prireditve do 16:30 ure.
 • A5 , Maribor - Lendava: Izredni dogodek
  A5, Maribor - Lendava, pred počivališčem Dolinsko - jug v smeri Lendave sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča.
 • G2-111, Valeta - Sečovlje: Zastoj
  G2-111, Parecag - MP Sečovlje, gost promet z zastoji.
 • G1-11, Koper - Dragonja: Zastoj
  G1-11, Šmarje - MP Dragonja, gost promet z zastoji.
 • R3-705, Ruše - Puščava: Delo na cesti
  R3-705, Ruše - Puščava, Ruše - Smolnik, oviran promet zaradi barvanja talnih označb do 19. ure.
 • R2-435, Maribor - Ruše: Delo na cesti
  R2-435, Maribor - Ruše, Maribor - Limbuš, oviran promet zaradi barvanja talnih označb do 19. ure.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, oviran promet zaradi barvanja talnih označb do 19. ure.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Celje - zahod in priključkom Celje - vzhod v smeri Maribora zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, na priključku Dobruška vas v smeri Obrežja je zaradi del oviran promet.
 • R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane: Zaprta cesta
  R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, Videž - Križni Vrh, popolna zapora zaradi nadgradnje železniškega odseka do 23. 7. 2018, do 21. ure. Obvoz za osebna vozila ter ostala vozila do 3,5 t je urejen po regionalni cesti Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice - Žiče - Poljčane, za vozila težja od 3,5 t je obvoz urejen na cesti Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice - Loče - Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Poljčane.
 • G1-1, Vič - Dravograd: Delo na cesti
  G1-1, Vič - Dravograd, v Dravogradu, na Koroški cesti, polovična zapora zaradi sečnje lesa do 15. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, pri Buču, polovična zapora zaradi obnove fasade do 24. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Črmošnjice - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, pri Gabru, polovična zapora zaradi del na vodovodnem omrežju do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - južna obvoznica, na izvozu Lj. - jug iz smeri Malenc je zaradi del oviran promet.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, v predoru Golovec v smeri Malenc je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, na priključku Dobruška vas v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - južna obvoznica, na razcepu Malence iz smeri Debelega hriba proti Rudniku zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • G2-101, Priključek Bistrica (Tržič): Delo na cesti
  G2-101, Priključek Bistrica (Tržič), polovična zapora zaradi popravila brežin do 28. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Slovenska Bistrica - Ložnica: Delo na cesti
  R2-430, Slovenska Bistrica - Ložnica, pri Zafoštu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 19. 4. 2019. Obvoz je ob gradbišču.
 • R2-405, Divača - Famlje: Delo na cesti
  R2-405, Divača - Famlje, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 15. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, v Srednji Kanomlji, polovična zapora zaradi sanacije brežine in zidu do 12. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-222, Zagorje - Most čez Savo: Delo na cesti
  R1-222, Zagorje - Most čez Savo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 17. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Postojna in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Ljubljane zaradi del zaprt počasni pas.
 • R2-447, Ločica - Trojane: Delo na cesti
  R2-447, Vransko - Trojane, na Trojanah, pri avtocestnem priključku, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 10. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, na izvozu Trojane iz smeri Maribora je zaradi del oviran promet.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Brnik in priključkom Vodice v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Vodice in priključkom Brnik v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del oviran promet.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Jeličnem Vrhu, polovična zapora zaradi sanacije brežin do 20.8.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, v Muti, polovična zapora zaradi del na vodovodnem sistemu do 19.8.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-447, Trojane - Želodnik: Delo na cesti
  R2-447, Vransko - Trojane - Blagovica, pri Trojanah, polovična zapora zaradi sanacije brežine predvidoma do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-679, Radeče - Breg: Delo na cesti
  R3-679, Radeče - Breg, pri Šentjurju na Polju, polovična zapora zaradi ureditve povezovalne poti do 30.7.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-218, Metlika - Podzemelj: Delo na cesti
  R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Metliki, polovična zapora zaradi novogradnje pločnika in obnove ceste do 21. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga: Delo na cesti
  R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Bovcu, polovična zapora zaradi gradbenih del na trasi toplovoda do 2. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Delo na cesti
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, Lukanja - Smrečno, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 2. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo na cesti
  R1-203, Bovec - Kobarid, pri Kobaridu, polovična zapora zaradi izvedbe vrtin do 27. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Ob vikendih zapore ni.
 • RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Delo na cesti
  RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci, v Okoslavcih, polovična zapora zaradi izgradnje avtobusnega postajališča predvidoma do 1. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, v Kruplivniku, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in zidu predvidoma do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Delo na cesti
  RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, pri Zgornji Sorici, pomična polovična zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Črni vrh - Col: Delo na cesti
  R1-207, Col - Črni Vrh, pri Mrzlem Logu, polovična zapora zaradi izvedbe podpornega zidu in sanacije ceste predvidoma do 29. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-672, Impoljca - Zavratec: Delo na cesti
  R3-672, Impoljca - Zavratec, pri Zavratcu, pomična polovična zapora zaradi obnove ceste do 25. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, med priključkom Lj. - Bizovik in predorom Golovec v smeri Malenc zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Delo na cesti
  R3-710, Ptuj - Hajdina, v Ptuju, na Mariborski cesti, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Zaprta cesta
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, v Zvirčah, popolna zapora zaradi obnove ceste predvidoma do 23. 7. 2018. Obvoz za smer Novo mesto poteka po cesti Pri cerkvi Struge - Smuka - Dvor - Novo mesto, obvoz za smer Videm pa po cesti Zagradec - Dvor - Smuka - Pri cerkvi Struge.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Šentjur - Mestinje, pri Stopčah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Pivka - Knežak - Ilirska Bistrica, pri Parjem, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 2. 9. 2018.
 • R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti
  R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, Kraljevci - Brezje, ob Blaguškem jezeru, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 24. 12. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Trojane - Izlake: Delo na cesti
  R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje ob Savi, Izlake - Obrezija, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 23. 7. 2018, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Delo na cesti
  R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec, v Zazidu, polovična zapora zaradi sanacije brežin, dnevno med 7. in 17. uro, predvidoma do 10. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H6 , Koper - Izola: Zaprta cesta
  H6, Koper - Izola na priključku Koper - center, Slavček v smeri Portoroža zaradi izrednega dogodka zaprt uvoz.
 • R1-207, Col - Ajdovščina: Delo na cesti
  R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, na Idrijski cesti, polovična zapora zaradi ureditve šolske pot do 23. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Bevškem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Brezovica in priključkom Vrhnika v smeri Kopra bo do 23. 7. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Vrhnika in priključkom Brezovica v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, Nove Ložine - Koblarji, polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske povezave do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti
  R3-749, Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 15.12.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti
  R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Logarski Dolini, polovična zapora zaradi sanacije skalnih brežin do 24.7.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-690, TRŽEC - ZG. LESKOVEC: Delo na cesti
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, Zgornji Leskovec - mejni prehod Zgornji Leskovec, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-728, Ig - Rakitna: Delo na cesti
  R3-728, Ig - Rakitna, v Iški vasi, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in komunalne infrastrukture do 17. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, v Podhosti, polovična zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 22. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Golobinjek - Bistrica: Zaprta cesta
  R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Lastnič - Srebrnik, popolna zapora zaradi obnove ceste do 27. 7. 2018. Obvoz je urejen po cestah Prelasko - Buče - Kozje - Podsreda - Bistrica ob Sotli.
 • R2-430, Maribor (Ptujska) - Hoče: Delo na cesti
  R2-430, Maribor - Hoče - Slivnica, zaradi obnove vozišča do 31. 8 .2018, promet poteka dvosmerno po eni polovici ceste.
 • R3-683, Pilštanj - Golobinjek: Delo na cesti
  R3-683, Pilštanj - Golobinjek, pri Lesičnem, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 20. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo na cesti
  R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, v Vavti vasi, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-672, Zavratec - Smednik: Delo na cesti
  R3-672, Zavratec - Smednik, v Roviščah pri Studencu, polovična zapora zaradi ureditve prehoda do 30. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Delo na cesti
  R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, pri Velikem Trebeljevem, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 9. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Maribor (Ptujska) - Hoče: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Hoče - Maribor, zaradi obnove vozišča do 31. 8. 2018, zaprta polovica regionalne ceste. Promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • G2-112, Ravne - Dravograd: Delo na cesti
  G2-112, Ravne - Dravograd, v Ravnah na Koroškem, oviran promet zaradi obnove fasade predvidoma do 31. 7. 2018.
 • G2-104, Ljubljana (Črnuče - Tomačevo): Delo na cesti
  G2-104, Tomačevo - Črnuče, oviran promet zaradi obnove vozišča, spremenjen je prometni režim.
 • G2-104, Ljubljana (Črnuče - Tomačevo): Delo na cesti
  G2-104, Črnuče - Ljubljana Tomačevo, zaradi obnove vozišča bo do 20. 8. 2018 zaprta polovica glavne ceste. Promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn: Zaprta cesta
  RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, popolna zapora zaradi izdelave protiprašne zaščite do 31. 7. 2018 , dnevno med 8. in 17. uro. Obvoz je urejen.
 • LC--588244, Prešernova ulica: Delo na cesti
  Prešernova ulica, pri Taboru, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 16. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica: Delo na cesti
  R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Kremberku, polovična zapora zaradi ureditve križišča in izgradnje pločnika dnevno med 6. in 20. uro do 3. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-728, Škofljica - Ig: Delo na cesti
  R3-728, Škofljica - Ig, na Škofljici, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Gabrju pri Soteski in Gorenjem Polju, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 18. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, v Artičah, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 10. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vipava in priključkom Selo v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti
  R3-721, Petrovci - Kuzma, v Kuzmi, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 5. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med cestninsko postajo Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1 v smeri Vrtojbe, Italije bo do 11. 9. 2018 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-443, Lipovci - Bratonci: Delo na cesti
  R2-443, Lipovci - Bratonci, pri Lipovcih, oviran promet zaradi ureditve kablovoda do 25. 9. 2018.
 • R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti
  R2-432, Majšperk - Hajdina, med Apačkim Križem in Lovrencem na Dravskem Polju, pomična polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-434, Radlje - Radeljski prelaz: Delo na cesti
  R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, pri Št. Janžu pri Radljah, pomična polovična zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 10. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Rudniku je zaradi del zaprt vozni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med pokritim vkopom Rebrnice 1 in cestninsko postajo Nanos v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R2-433, Lenart - Trate: Zaprta cesta
  R2-433, Lenart - Trate, Trate - Žice, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča. Obvoz je urejen po lokalnih cestah, predvidoma do 13. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-901, Rateče - Planica: Delo na cesti
  RT-901, Rateče - Planica, pomična polovična zapora zaradi gradnje pešpoti in kolesarske povezave predvidoma do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-671, Šutna - Planina v Podbočju: Delo na cesti
  R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Prušnji vasi, polovična zapora zaradi sanacije udora do 30. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Delo na cesti
  R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, v Lescah, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, pri Črni na Koroškem, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 28. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-443, Beltinci - Črenšovci: Delo na cesti
  R2-443, Beltinci - Črenšovci, v Črenšovcih, oviran promet zaradi semaforizacije križišča do 19. 8. 2018.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta
  RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Mašun - Kozarišče, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa do 31. 12. 2018. Obvoz je urejen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Vransko, pri Malem Hribu, pomična polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-218, Vinica - Most čez Kolpo: Delo na cesti
  R1-218, Vinica - Most čez Kolpo, pred MP Vinica, polovična zapora zaradi izgradnje dodatnega čakalnega pasu predvidoma do 24. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Šentjernej, Škocjan - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-431, Zg. Dolič - Stranice: Delo na cesti
  R2-431, Vitanje - Stranice, v Lipi, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 14. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti
  R2-409, Postojna - Planina, pri Postojni pod viaduktom Ravbarkomanda, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del predvidoma do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore.
 • R3-697, Nazarje - Gornji grad: Delo na cesti
  R3-697, Nazarje - Gornji grad, pri Vologu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 30. 8. 2018. Obvoz je ob gradbišču, kjer poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti
  R2-408, Žiri - Trebija - Gorenja vas, pri Selu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 4. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-293020, DT - Meniška vas - Podhosta: Zaprta cesta
  LC-293020, Dolenjske Toplice - Meniška vas - Podhosta, pri Meniški vasi, popolna zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 22. 8. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • RT-926, Solčava - Podolševa - Sleme: Zaprta cesta
  RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 23. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-724, Hodoš - Domanjševci: Zaprta cesta
  R3-724, Hodoš - Domanjševci, v Hodošu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 7. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Globokem, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Delo na cesti
  R3-693, Vojnik - Vitanje, v Novi Cerkvi, polovična zapora zaradi sanacije poslovno stanovanjskega objekta do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh: Zaprta cesta
  R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh, popolna zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah Zg. Ščavnica - Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Žice - Ledinek - Dražen Vrh in obratno.
 • R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti
  R2-401, Žaga - Učja, med Žago in prehodom Učja, dve polovični zapori zaradi sanacije mostov do 15. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Petrovo brdo - Podrošt: Delo na cesti
  R2-403, Petrovo Brdo - Podrošt, pri Podroštu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 16. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, Čatež pri Strugi - Podgora, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežje do 25. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Prepoved za tovornjake
  RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zreče: Delo na cesti
  R3-701, Pesek - Rogla - Zeče, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 26. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-449, Lenart - Benedikt - Gornja Radgona, pri Spodnjem Porčiču, polovična zapora zaradi sanacije plazu in vozišča do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Zaprta cesta
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, popolna zapora zaradi protiprašne zaščite ceste.
 • R3-686, Žiče - Dramlje: Delo na cesti
  R3-686, Žiče - Dramlje, pri Škednju, popolna zapora zaradi novogradnje mostu do 23. 8. 2018. Obvoz je ob gradbišču.
 • R1-218, Podzemelj - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Gradcu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 23. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-928, Mozirje - Golte: Delo na cesti
  RT-928, Mozirje - Golte, v Mozirju, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma do 10. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: Zaprta cesta
  R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
 • R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo na cesti
  R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta, polovična zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 15. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-647, Mlačevo - Krka: Zaprta cesta
  R3-647, Mlačevo - Krka, Luče - Krka, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 31. 7. 2018. Obvoz je urejen po regionalni cesti Grosuplje - Ivančna Gorica - Krka.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Zaprta cesta
  R3-608, Solkan - Lokve, pri odcepu za Grgar, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča do 31. 8. 2018. Obvoz je urejen po cesti Solkan - Grgar - Čepovan.
 • R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti
  R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, pri Šmarjeških Toplicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 26. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo na cesti
  R2-409, Ljubljana (Tržaška cesta) - Brezovica, na Brezovici, pri avtocestnem priključku, oviran promet zaradi ureditve priključka.
 • Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana: Delo na cesti
  Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda, predvidoma do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Priključek Lenart - Lenart: Zaprta cesta
  R2-449, AC priključek Lenart - Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu, Mariborska cesta in Kraigherjeva ulica do križišča z Cmureško cesto, del Partizanske ceste in Trg Osvoboditve, popolna zapora zaradi gradnje treh krožišč do 4. 10. 2018. Obvoz je za vozila do 7,5 ton urejen po lokalnih cestah.
 • LZ-212020, Gosposvetska ulica: Zaprta cesta
  Ljubljana, Gosposvetska ulica, in del Dalmatinove ulice, popolna zapora zaradi obnove ceste. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • G2-106, Rašica - Žlebič: Delo na cesti
  G2-106, Kočevje - Ljubljana, pri Dolenjih Podpoljanah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 20. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri, pomična polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazu in podpornega zidu do 30. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno bodo 15 minutne popolne zapore.
 • RT-931, Ribnica - Ribniška koča: Delo na cesti
  RT-931, Ribnica - Ribniška koča, v Ribnici na Pohorju, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasne 30 minutne popolne zapore.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Selo in priključkom Vipava v smeri Razdrtega bo do 30. 9. 2018 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, v križišču s Polansko cesto, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 24. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-665, Vel. Reka - Radeče: Zaprta cesta
  R3-665, Vel. Reka - Radeče, Borovak pri Polšniku - Zavrh, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 31. 10. 2018. Obvoz je za osebna vozila urejen po lokalnih cestah za tovorna vozila pa po cesti Velika - Preska - Ljubež bi Lazah - Litija - Zagorje - Podkum - Zavrh.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Delo na cesti
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi odstranjevanja plazu in popravila vozišča do 28. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane bo do 30. 9. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko: Delo na cesti
  R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, pri Zgornjem Jezerskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma do 20. 8. 2018, možne so občasne popolne zapore.
 • RT-910, Sorica - Podrošt: Zaprta cesta
  RT-910, Sorica - Podrošt, popolna zapora zaradi gradne opornih konstrukcij do 31. 12. 2018. Obvoz je po cesti Podrošt - Petrovo Brdo - Zgornja Sorica.
 • R1-214, Stari Log - Dvor: Delo na cesti
  R1-214, Stari Log - Dvor, pri Jami pri Dvoru, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 27. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, med Spodnjo in Srednjo Kanomljo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 24. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasne 30 minutne popolne zapore so predvidene do 24. 7. 2018.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, med Radljami ob Dravi in Muto, pri Svetem Primožu nad Muto, polovična zapora zaradi del na vodovodnem omrežju, do 10. 8. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Delo na cesti
  R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, pri Zgornji Besnici, polovična zapora zaradi sanacije plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212420, Zaloška cesta: Delo na cesti
  Ljubljana, Zaloška cesta, med Vevško in Kašeljsko cesto, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 29. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od ceste 9. avgusta 81 do mostu čez Kotederščico), polovična zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 15. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Zaprta cesta
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77), popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 15. 9. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 • Občina Divača, LC Famlje - Škoflje: Zaprta cesta
  Občina Divača, LC Famlje - Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Zaprta cesta
  R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, pri Lancovem, popolna zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2018. Obvoz je po cesti Kamna Gorica - Podnart - Črnivec - Radovljica - Lancovo.
 • R1-215, Trebnje - Jezero: Zaprta cesta
  R1-215, Trebnje - Jezero, pri Dolenjem Podborštu pri Trebnjem, popolna zapora zaradi rekonstrukcije viadukta Ponikve, predvidoma do 31. 8. 2018.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo na cesti
  R3-653, Sodražica - Hrib - Loški Potok, na Hribu v Loškem Potoku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 26. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo na cesti
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, pri Trgu, oviran promet zaradi ureditve ceste do 30. 8. 2018.
 • LG-299000, Rozmanova ulica: Zaprta cesta
  Novo mesto, Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo ulico ter Florjanov trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 9. 2018. Obvoz je urejen.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Lokavcu, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Delo na cesti
  R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, oviran promet zaradi izgradnje krožišča do 3. 8. 2018.
 • R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje: Zaprta cesta
  R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje, Podkum - Sopota, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 27.7.2018. Obvoz je urejen.
 • LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Grič: Zaprta cesta
  LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 31. 7. 2018.
 • R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica: Delo na cesti
  R2-407, Gorenja vas - Horjul, na Dolenji Dobravi, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 13. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje: Delo na cesti
  R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje, v Gozdu Martuljku, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno med vikendi promet poteka dvosmerno.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in izgradnje hodnika za pešce do 18. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti
  R1-207, Godovič - Črni Vrh, v Godoviču, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 7. 2018. Prometna signalizacija je postavljena tudi na glavni cesti.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Zaprta cesta
  R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 31. 7. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, pri Soteski, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 25. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, pri Loški vasi, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 11. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti
  R1-219, Bizeljsko - Čatež, pri Župelevcu, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 15. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Zaprta cesta
  R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Fužinah, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 31. 8. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vojnik - Frankolovo- Stranice - Vitanje.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti
  R1-204, Branik - Štanjel - Dutovlje, v Štanjelu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 4. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • LC-122010, Hrastnik - Radeče: Zaprta cesta
  LC, Hrastnik - Radeče, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 24. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Razdrto - Senožeče: Delo na cesti
  R2-409, Razdrto - Senožeče, pri Senožečah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 2. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-4, Velenje - Črnova: Delo na cesti
  G1-4, Velenje - Arja vas, pri Vinski Gori, polovična zapora zaradi nadomestne gradnje mostu do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Črmošnjice - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, Črnomelj - Lokve, več pomičnih polovičnih zapor zaradi ureditve pločnikov predvidoma do 15. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-668, Gabrje - Ratež: Zaprta cesta
  R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz je urejen in označen.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo na cesti
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, pomična polovična zapora zaradi sanacije plazu in ceste do 5. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti
  R3-608, Solkan - Lokve, pri Solkanu, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča Preval predvidoma do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018.
 • R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): Delo na cesti
  R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), v Bistrici, na Begunjski cesti, polovična zapora zaradi sanacije usada do 30. 7. 2018.
 • R3-716, Grad: Delo na cesti
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 31. 8. 2018.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Delo na cesti
  R1-206, Vršič - Trenta, promet poteka izmenično enosmerno, na več odsekih kratkotrajne 15 minutne popolne zapore zaradi sanacije propustov, dnevno med 8. in 17. uro.
 • R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo na cesti
  R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Dolenjske Toplice - Podturn, oviran promet zaradi gradnje vodovoda do 11. 8. 2018.
 • R1-202, Rateče - Podkoren: Delo na cesti
  R1-202, Rateče - Podkoren, v Ratečah, oviran promet zaradi izgradnje krožišča do 27. 7. 2018.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo na cesti
  R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu, predvidoma do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno ob gradbišču.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Zaprta cesta
  R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino (možno je tudi za voznike brez vinjete) ter po lokalnih in regionalnih cestah.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, oviran promet zaradi ureditve križišča do 31. 8. 2018.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Ljubljana - Polhov Gradec, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 14. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-999980, Koper (Semedela) - Izola (Ruda): Zaprta cesta
  LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, med Stopnikom in Lazami, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 17. uro so možne 15 minutne popolne zapore.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 8. 2018.
 • G1-9, Počivališče Podlehnik - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udorov cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.