Razmere na cestah

 • R2-447, Želodnik - Domžale: Delo na cesti
  R2-447, Želodnik - Domžale, na Viru, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 10. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-215, Trebnje - Mokronog: Delo na cesti
  R1-215, Trebnje - Mokronog, pri Trebnjem, polovična zapora zaradi del do 2. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Šmarjeta, v Celju, na Ulici XIV. Divizije, polovična zapora zaradi sanacije fasade na poslovni stavbi do 15. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Spodnja Idrija: Delo na cesti
  G2-102, Godovič - Želin, pri Spodnji Idriji, polovična zapora zaradi obsekovanja rastlinja do 2. 9. 2015, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-038010, Celje (Partizanska cesta) - Košnica pri Celju: Zaprta cesta
  Celje, Maistrova ulica, od Maistrove ulice 15 do odcepa za Anski vrh, popolna zapora zaradi sanacije plazu do 1.10.2015.
 • R1-207, Črni vrh - Col: Delo na cesti
  R1-207, Ajdovščina - Col - Črni vrh, pri Črnem Vrhu, polovična zapora zaradi sanacije podpornega zidu do 16. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, pri Vrhah, polovična zapora zaradi ureditve prehoda za pešce do 30. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Peršeti - Most na Soči: Delo na cesti
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, polovična zapora zaradi sanacije zidov in vozišča do 30. 10. 2015 Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Pivka - Ribnica, v Pivki, polovična zapora zaradi rekonstrukcije pločnika do 30. 12. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Delo na cesti
  R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, Gradišče pri Kozjaku - Zgornja Kapla, pomična polovična zapora zaradi popravila vozišča do 2.9.2015, do 24. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-449, Lenart - Gornja Radgona, pri Spodnjem Porčiču, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 21.4.2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-907, Krnica - Zg. Radovna: Zaprta cesta
  RT-907, Krnica - Zg. Radovna, v Krnici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 15. 12. 2015. Obvoz je urejen.
 • R1-216, Črmošnjice - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, pri Vrčicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije priključka za kamnolom do 25. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-104, Mengeš (Kolodvorska cesta) - Trzin: Delo na cesti
  G2-104, Mengeš - Trzin, v Trzinu, na Kolodvorski cesti, polovična zapora zaradi gradnje trgovskega centra do 6. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-697, Nazarje - Gornji grad: Delo na cesti
  R3-697, Nazarje - Gornji grad, v Šmartnem ob Dreti, polovična zapora zaradi izvedbe pločnikov in preplastitve vozišča do 3.10.2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Izredni dogodek
  R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Višnji Gori, na Jurčičevi cesti, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica: Delo na cesti
  R3-709, Maribor - Malečnik - Pernica, v Nebovi, polovična zapora zaradi del do 18. 9. 2015, dnevno med 8. in 14. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Planina - Ravbarkomanda: Delo na cesti
  R2-409, Planina - Ravbarkomanda, polovična zapora zaradi del do 2. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zaprta cesta
  A2, Ljubljana - Obrežje na priključku Višnja Gora v smeri Novega mesta bo do 11. 10. 2015 zaradi del zaprt uvoz.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Višnja Gora in priključkom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta bo do 11. 10. 2015 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Ivančna Gorica in priključkom Višnja Gora v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-694, Velenje - Dobrteša vas: Delo na cesti
  R3-694, Velenje - Šempeter, v Kavčah, polovična zapora zaradi rušitve objekta in rekonstrukcije cestnega priključka do 18. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Vič - Dravograd: Delo na cesti
  G1-1, Vič - Dravograd, pri Viču, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 25. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-299280, Šmihelska cesta: Zaprta cesta
  Novo mesto, Šmihelska cesta, popolna zapora zaradi gradnje urgentnega centra do 14. 9. 2015. Obvoz je možen po lokalnih cestah.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti
  R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Lučah, polovična zapora zaradi obnove objekta do 15. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-9, Priključek Hajdina: Delo na cesti
  R - Ptuj - Hajdina - Miklavž, priključek Hajdina, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije predvidoma do 4. 9. 2015, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, med priključkom MB - center in priključkom Zrkovci v smeri Šentilja/Avstrije je zaradi del oviran promet.
 • R1-213, Pudob - Babno polje: Delo na cesti
  R1-213, Pudob - Babno polje, v Iga vasi, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 11. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-604, Ročinj - Lig: Zaprta cesta
  R3-604, Ročinj - Lig, v Krasu, popolna zapora zaradi popravila podpornega zidu do 29. 10. 2015. Obvoz je urejen.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici, na Mariborski cesti, pomična polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 18. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-102150, Cirkulane - Gradišča: Zaprta cesta
  LC-102150, Cirkulane - Gradišča, pri Gradiščah, popolna zapora zaradi sanacije plazu do 28.10.2015. Obvoz je urejen.
 • R2-436, Počehova - Zg. Kungota: Delo na cesti
  R2-436, Počehova - Zg. Kungota, pri Zg. Kungoti, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 11. 2015 do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-933, Breg - Jurklošter: Zaprta cesta
  RT-933, Breg - Jurklošter, Lisce - Dule, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 7. 9. 2015. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Dramlje in priključkom Celje - center v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo na cesti
  R2-454, Miklavž - Hajdina, v Miklavžu na Ptujski cesti, oviran promet zaradi rekonstrukcije objekta do 20. 11. 2015.
 • LC-251020, Medvode - Goričane: Delo na cesti
  V Medvodah, LC-251020, Medvode - Goričane, Cesta Komandanta Staneta, med Gorenjsko cesto (Medvode - Ljubljana) in železniško postajo polovična zapora zaradi del do 30.9.2015, občasno bo popolna zapora. V času popolne zapore bo obvoz po Škofjeloški cesti.
 • R3-747, Lenart - Sveta Trojica: Delo na cesti
  R3-747, Lenart - Sveta Trojica, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, polovična zapora zaradi sanacije plazov do 30. 9. 2015, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-230, Gornja Radgona - Radenci: Delo na cesti
  G1-3, Gornja Radgona - Radenci - Vučja vas, v Radencih, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-230, Gornja Radgona - Radenci: Delo na cesti
  G1-3, Gornja Radgona - Radenci, v Gornji Radgoni na Ljutomerski cesti, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-449, Gornja Radgona - Lenart, v Gornji Radgoni, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Morju pri Framu, polovična zapora zaradi izvedbe pločnika in prehoda za pešce do 2. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Delo na cesti
  R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid), v Medvodah pri križišču z Barletovo cesto, polovična zapora zaradi ureditve javnih poti v sklopu gradnje tgovskega centra do 30. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-433, Senarska - Lenart: Delo na cesti
  R2-433, Senarska - Lenart, v Radehovi, polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja do 30. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-230, Ljutomer - Pavlovci: Delo na cesti
  R1-230, Ljutomer - Pavlovci, v Pavlovcih, polovična zapora zaradi izgradnje nadvoza in rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Krka - Žužemberk: Delo na cesti
  R1-216, Krka - Žužemberk, v Marinči vasi, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Delo na cesti
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Podgriču, pomična polovična zapora zaradi obnove ceste predvidoma do 30. 11. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasne so možne 15 minutne popolne zapore.
 • R1-230, Vučja vas - Križevci: Delo na cesti
  R1-230, Vučja vas - Križevci, pri AC priključku Vučja vas, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda in kanalizacije do 30. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-230, Ljutomer - Pavlovci: Delo na cesti
  R1-230, Ljutomer - Pavlovci, v Ljutomeru, na Jeruzalemski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda in kanalizacije do 30. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo na cesti
  R2-419, Novo mesto - Šentjernej, v kraju Dolenje Mokro Polje, polovična zapora zaradi ureditve prehoda za pešce do 11. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Izredni dogodek
  R3-662, Metlika - Božakovo, pri Rakovcu, polovična zapora zaradi plazenja bankine. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: Delo na cesti
  RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij, v Bresternici, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 15. 9. 2015, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor (Koroški most), pri Bresternici, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 15. 9. 2015, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče: Delo na cesti
  R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, pri Ambrusu, polovična zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo na cesti
  R2-454, Miklavž - Hajdina, v Skorbi, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 4. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-910, Sorica - Podrošt: Zaprta cesta
  RT-910, Sorica - Podrošt, pri Podroštu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 27.11.2015. Obvoz po cesti Sorica - Petrovo Brdo - Podrošt.
 • G1-4, Slovenj Gradec - Zg. Dolič: Delo na cesti
  G1-4, Slovenj Gradec - Velenje, Mislinjska Dobrava - Mislinja, pomična polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 11. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-071060, Breznikova cesta: Zaprta cesta
  LC-071060, Domžale - Ihan - Videm, Ihan - Selo pri Ihanu, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda in kanalizacije do 7. 9. 2015.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Kozjem Vrhu, polovična zapora zaradi izgradnje hodnika za pešce in kolesarje, do 6. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • Ljubljana: Izredni dogodek
  Ljubljana, Lj. Vič, ob Tržaški cesti, popolna zapora parkirišča Dolgi most zaradi širitve in obnove do 15. 9. 2015.
 • R3-726, Renkovci - Črenšovci: Delo na cesti
  R3-726, Renkovci - Črenšovci, v Turnišču, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 11. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-622, Goriče - Kal: Delo na cesti
  R3-622, Divača - Kal, pri Kalu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 23. 12. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-680, Jurklošter - Dežno: Delo na cesti
  R3-680, Jurklošter - Dežno, pri Jurkloštru, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu do 25. 12. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-933, Breg - Jurklošter: Delo na cesti
  RT-933, Breg - Jurklošter, most čez Gračnico, popolna zapora zaradi del do 25. 12. 2015. Obvoz je ob gradbišču.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, od 9 km dalje, popolna zapora zaradi padajočega kamenja. Dostop do Mangartskega sedla ni oviran.
 • R2-430, Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Fram - Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice, v Slovenski Bistrici, na Mariborski cesti, polovična zapora zaradi zamenjave vodovodnih cevi do 18. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, v Ožbaltu, polovična zapora zaradi ureditve kanalizacije do 30. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-916, Dragarji - Medvedjek - Draga: Delo na cesti
  RT-916, Dragarji - Medvedjek - Draga, kratkotrajne do 30 minutne popolne zapore zaradi spravila lesa med 7. in 17. uro do 18.12.2015.
 • R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica: Izredni dogodek
  R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, v Malahorni, polovična zapora zaradi dotrajanosti mostu čez reko Gračanico. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti
  R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Kuzmi, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije predvidoma do 4. 12. 2015, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo na cesti
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, pri Markišavcih, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve komunalnih vodov do 16. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica: Zaprta cesta
  R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, ulica Nikole Tesle, od križišča z Vojkovim Drevoredom do mostu čez reko Reko, popolna zapora zaradi gradnje obvoznice do 15. 9. 2015
 • Gorenja vas pri Šmarjeti: Zaprta cesta
  Gorenja vas pri Šmarjeti, popolne zapore več lokalnih cest in javnih poti zaradi gradnje kanalizacije do 9. 9. 2015. Promet poteka ob gradbišču.
 • R2-444, Vipava - Ajdovščina: Delo na cesti
  R2-444, Vipava - Ajdovščina, v Ajdovščini na Vipavski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika, do 8. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Bevško, v Zagorju, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 30. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Predel - Bovec: Prepoved za tovornjake
  R1-203, Predel - Bovec, prelaz Predel, prepoved za vozila daljša od 13,5 m zaradi del na italijanski strani.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Celje - center in priključkom Dramlje v smeri Maribora je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-742, Podpeč - Brezovica: Delo na cesti
  R3-742, Podpeč - Brezovica, v Podpeči, oviran promet, občasno polovična zapora zaradi del do 30. 11. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica: Izredni dogodek
  R3-709, Maribor - Malečnik - Pernica, pri Malečniku, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti
  R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Ločiču, oviran promet zaradi ureditve ceste skozi naselje do 30. 11. 2015.
 • R2-421, Štrekljevec - Jugorje: Izredni dogodek
  R2-421, Štrekljevec - Jugorje, pri Selih pri Jugorju, polovična zapora zaradi zavarovanja udora bankine predvidoma do 31. 12. 2015.
 • R3-702, Dravograd - Trbonje: Prepoved za tovornjake
  R3-702, Dravograd - Trbonje, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t. Dovoljeno za lokalni promet.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Izredni dogodek
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zaradi povečane nevarnosti padanja kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R2-423, Črnolica - Lesično: Izredni dogodek
  R2-423, Črnolica - Lesično, pri Košnici, polovična zapora zaradi plazu in udora cestišča. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Rakovec, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu do 31. 12. 2015.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi dotrajanosti propusta. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, v Čiginju, polovična zapora zaradi dotrajanosti mostu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-740, Murska Sobota (Gaj) - Murska Sobota: Delo na cesti
  R3-740, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Cankarjevi in Panonski ulici, popolna zapora zaradi izgradnje krožnega križišča in podvoza pod železniško progo do 15. 9. 2015. Obvoz je ob gradbišču.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Izredni dogodek
  R3-610, Marof - Žiri, Lednisko Razpotje - Osojnica, več polovičnih zapor zaradi poškodb cestišča in občasnih popravil ceste do 30. 10. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Izredni dogodek
  R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid), pri Mednem, polovična zapora zaradi dotrajanosti nadvoza čez železniško progo. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Izredni dogodek
  G2-108, Šentjakob - Ribče, v Vidmu, polovična zapora zaradi dotrajanosti mostu čez Mlinščico. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-640, Rakek - Logatec: Delo na cesti
  R3-640, Rakek - Logatec, v Logatcu, Notranjska cesta, polovična zapora zaradi zaradi ureditve ceste do 31. 3. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Šoštanj - Pesje: Delo na cesti
  R2-425, Šoštanj - Pesje, v Šoštanju, polovična zapora zaradi sanacije brežine in obnove vozišča do 15. 9. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek
  RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu. Obvoza ni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Izredni dogodek
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Cezlakom in Lukanjo, polovična zapora zaradi udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • RT-918, Grgelj - Fara: Izredni dogodek
  RT-918, Grgelj - Fara, pri Mavrcu, polovična zapora zaradi zdrsa brežine. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.