Razmere na cestah

 • R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo na cesti
  R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, Zgornja Korena - Spodnji Duplek, pomična polovična zapora zaradi strojnega krpanja vozišča predvidoma do 20. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-688, Poljčane - Majšperk: Delo na cesti
  R3-688, Poljčane - Majšperk, pri Globokem ob Dravinji, pomična polovična zapora zaradi sanacije drsnega vozišča do 19. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Izredni dogodek
  A1, Šentilj - Maribor, na cestninski postaji Pesnica v smeri Maribora zaradi izrednega dogodka zaprt prehitevalni pas.
 • LC-038010, Košnica61 - C. v Laško: Zaprta cesta
  LC, Košnica - Lisce, popolna zapora zaradi del predvidoma do 28. 8. 2017.
 • R1-227, Ravne - Kotlje: Zaprta cesta
  R1-227, Ravne - Kotlje, na Ravnah na Koroškem, Prežihova ulica, popolna zapora zaradi prireditve do 24. ure. Obvoz je po državnih in lokalnih cestah.
 • R2-444, Ajdovščina - Selo: Delo na cesti
  R2-444, Ajdovščina - Selo - Nova Gorica ter R3-611, Selo - Dornberk, v Selu, polovične zapore zaradi gradnje križišča do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti
  R1-210, Preddvor - Jezersko, na Celarjevem Mostu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 8. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-442, Dobrovnik - rondo Dolga vas: Delo na cesti
  R2-442, Dobrovnik - Rondo Dolga vas, Žitkovci - Dobrovnik, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-032050, Babno - Zaloška Gorica: Zaprta cesta
  LC, Babno - Zaloška Gorica, od krožišča do meje z občino Žalec, proti Zaloški Gorici, popolna zapora zaradi del do 27. 8. 2017.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo na cesti
  R1-203, Bovec - Kobarid, pri Trnovem ob Soči, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 28. 8. 2017, občasne 20 minutne popolne zapore.
 • LC-295120, Ždinja vas - Podgrad - Pristava - Mihovec: Delo na cesti
  LC, Vinja vas - Podgrad - Pristava - Mihovec, pri Vinji vasi, občasne 60 minutne popolne zapore zaradi izgradnje optičnega omrežja predvidoma do 26. 8. 2017.
 • R3-750, Slovenska vas - Šentrupert: Zaprta cesta
  R3-750, Slovenska vas - Šentrupert, v Šentrupertu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 26. 8. 2017. Obvoz je urejen po državnih in občinskih cestah.
 • LZ-212690, Od Večne poti do Brdnik: Zaprta cesta
  Ljubljana, povezovalna cesta med Pot za Brdom in Večno potjo, popolna zapora zaradi del.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Idrija - Žiri, pri Mokraški vasi, polovična zapora zaradi zaščite brežin do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212050, Šubičeva ulica: Zaprta cesta
  Ljubljana, Šubičeva ulica, popolna zapora zahodnega kraka križišča Prešernove ceste in Šubičeve ulice, zaradi rekonstrukcije Prešernove ceste, predvidoma do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen po Aškerčevi cesti in Gosposvetski cesti.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Šentjur - Šmarje pri Jelšah, v Šentjurju, pri Kmetijski šoli, oviran promet zaradi ureditve prehoda za pešce in pločnika do 25. 9. 2017, občasno promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Delo na cesti
  G2-108, Šentjakob - Litija, v Dolu, polovična zapora zaradi obnove ceste do 31. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 18. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-652, Moravče - Čatež - Breza: Delo na cesti
  R3-652, Moravče - Čatež - Breza, pri Veliki Loki, polovična zapora zaradi izgradnje priključka do 30. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-416, Šmartno - Radohova vas: Delo na cesti
  R2-416, Radohova vas - Šmartno pri Litiji, Radohova vas - Praproče pri Temenici, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča, do 6. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Mestinje - Golobinjek: Delo na cesti
  R1-219, Mestinje - Golobinjek, v Pristavi pri Mestinju, polovična zapora zaradi del do 25. 8. 2017 dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Maribor - Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Slivnici, polovična zapora zaradi ureditve dostopa do kmetijskih zemljišč in kolesarske povezave do 15. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-682, Loke - Ledinščica: Delo na cesti
  R3-682, Loke - Ledinščica, pri Dobju pri Lesičnem, dve polovični zapori zaradi modernizacije ceste do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Bača - Dolenja Trebuša: Delo na cesti
  G2-102, Bača pri Modreju - Dolenja Trebuša, pri Dolenji Trebuši, polovična zapora zaradi geoloških raziskav do 24. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-401, Žaga - Učja: Izredni dogodek
  R2-401, Žaga - Učja, pri Učji, popolna zapora na italijanski strani zaradi posledic neurja predvidoma do 15.9.2017.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Dobjah, pomična polovična zapora zaradi ureditve križišča, do 25.9.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 1.9.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Bača - Dolenja Trebuša: Delo na cesti
  G2-102, Bača pri Modreju - Dolenja Trebuša, Bača pri Modreju - Slap ob Idrijci, več polovična zapora zaradi geoloških raziskav do 24.8.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-215, Mokronog - Boštanj: Zaprta cesta
  R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Spodnjih Vodalah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31.8.2017. Obvoz za osebna vozila in avtobuse je na relaciji Tržišče - Šentjanž - Hotemež - Boštanj. Obvoz za tovorna vozila je na relaciji Tržišče - Mokronog - Trebnje, po avtocesti Trebnje - Drnovo ter po cesti Krško - Boštanj.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi nevarnosti padanja kamenja (zadnja 2 kilometra).
 • R3-644, Domžale - Duplica: Delo na cesti
  R3-644, Domžale - Duplica, na Kamniški cesti, pomična polovična zapora zaradi obnove pločnika, dnevno med 7. in 19. uro, predvidoma do 18. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, pomična polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije, dnevno med 6. in 18. uro, predvidoma do 30. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-688, Poljčane - Majšperk: Delo na cesti
  R3-688, Poljčane - Majšperk, v Poljčanah, pomična polovična zapora zaradi izgradnje hitrostnih ovir in ureditve cestne razsvetljave do 25.8.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo na cesti
  R2-422, Podsreda - Brestanica, v Brestanici, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo na cesti
  R1-225, Stahovica - Črnivec, polovična zapora zaradi sanacije zidu in izdelave kamnite zložbe do 6. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje: Delo na cesti
  R1-201, Kranjska Gora - Jesenice, Belca - Zgornje Rute, pomična polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 28. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-644, Šentjakob - Domžale: Delo na cesti
  R3-644, Šentjakob - Domžale, pri Podgorici, polovična zapora zaradi del do 20. 9. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-622, Goriče - Kal: Delo na cesti
  R3-622, Divača - Kal - Pivka, na Kalu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 28. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-415, Drtija - Izlake: Delo na cesti
  R2-415, Izlake - Moravče, pri Gori pri Pečah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vozišča do 20. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo na cesti
  R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, polovična zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-914, Postojna - Rakov Škocjan: Zaprta cesta
  RT-914, Ravbarkomanda - Unec, pri Ravbarkomandi, popolna zapora zaradi razširitve podvoza do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vogrsko in priključkom Selo v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti
  G2-104, Sp. Brnik - Kranj, pri Zgornjem Brniku, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 12. 2017. Obvoz je ob gradbišču.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, na viaduktu Ravbarkomanda v smeri Kopra bo do 18. 11. 2017 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti
  R2-409, Ravbarkomanda - Postojna, pri Ravbarkomandi, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 13. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8.30 in 17. uro so možne 15 minutne popolne zapore.
 • R2-452, Lesce - Črnivec: Delo na cesti
  R2-452, Lesce - Radovljica, v Lescah, na Hraški cesti, v križišču z Letališko ulico oviran promet zaradi gradnje levega zavijalnega pasu do 26. 8. 2017.
 • R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane: Delo na cesti
  R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, v Slovenski Bistrici, na Stepišnikovi ulici, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 31.8.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, v Logatcu, na Rovtarski cesti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 25. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-612, Plave - Gonjače: Delo na cesti
  R3-612, Plave - Gonjače, pri Vrhovljah pri Kojskem, polovična zapora zaradi sanacije strehe in fasade na objektu predvidoma do 30. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-704, Radlje - Ribnica: Delo na cesti
  R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, pri Vuhredu, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 10. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-223, Bevško - Most čez Savo: Delo na cesti
  R1-223, Trbovlje - Most čez Savo, v Trbovljah, na Kolodvorski cesti, polovična zapora zaradi obnove ceste in ureditve pločnika, predvidoma do 25. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H6 , Koper - Izola: Zaprta cesta
  H6, Koper - Izola uvoz Koper - center, Slavček v smeri Portoroža zaradi izrednega dogodka zaprt uvoz.
 • R3-646, Šmarje Sap - Cikava: Delo na cesti
  R3-646, Šmarje Sap - Cikava - Grosuplje, v Šmarju Sapu, polovična zapora zaradi del predvidoma do 15. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Zaprta cesta
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Sodražici, na Cesti Notranjskega Odreda, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Zaprta cesta
  R3-710, Ptuj - Hajdina, Ptuj, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino ter po lokalnih in regionalnih cestah.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Gornjih Ložinah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, pri odcepu za Kal, polovična zapora zaradi popravila ceste do 23. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-036360, Cesta na Grad (Aškrčeva ulica) - Zagrad (Cesta v Laško): Zaprta cesta
  LC-036360, Celje, Teharska cesta, popolna zapora zaradi obnove železniškega podvoza do 1. 9. 2017. Obvoz je urejen.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Laško - Rimske Toplice, v Celju pri Teharski cesti, oviran promet zaradi del do 1. 9. 2017. Zaprt je levi zavijalni pas proti Laškemu.
 • R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo na cesti
  R1-225, Radmirje - Mozirje, v Mozirju oviran promet zaradi gradnje krožišča Gaj v Mozirju do 25. 8. 2017.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Idrija - Žiri, Osojnica - Ledinsko Razpotje, polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazov in podpornega zidu, predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasne 15 minutne popolne zapore, dnevno med 8. in 17. uro.
 • R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Delo na cesti
  R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, polovična zapora zaradi izvedbe krožišča, predvidoma do 15. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi sanacije skalnih brežin, predvidoma do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-209, Bitnje - Bohinjska Bistrica: Delo na cesti
  R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, v Bohinjski Bistrici, na Savski cesti, polovična zapora zaradi del do 16. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Delo na cesti
  G2-108, Šentjakob - Litija, v Dolu, popolna zapora zaradi gradnje mostu čez potok Mlinščica do 30. 9. 2017. Obvoz je ob gradbišču.
 • R2-448, Karteljevo - Ločna: Zaprta cesta
  R2-448, Karteljevo - Ločna, med avtocestnima priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod, popolna zapora zaradi obnove vozišča, do 25. 9. 2017. Obvoz po regionalnih cestah skozi Novo mesto.
 • R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti
  R1-234, Dole - Šentjur, pri Lokarjah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu čez potok Pšenica do 30. 10. 2017. Promet poteka ob gradbišču.
 • RT-909, Bohinjska Bistrica - Vresje: Delo na cesti
  RT-909, Bohinjska Bistrica - Vresje, v Bohinjsksi Bistrici, na Triglavski cesti, pomična polovična zapora zaradi ureditve ceste in obnove fekalne kanalizacije do 16. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo na cesti
  G2-112, Ravne na Koroškem - Prevalje - Črna na Koroškem, na več odsekih skozi Prevalje, polovična zapora zaradi gradnje kablovoda do 31. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Prepoved za tovornjake
  RT-941, Sv. Jurij ob Ščavnici - Kapelski Vrh - Radenci, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t, razen za lokalni promet.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Visokem pri Poljanah, polovična zapora zaradi sanacije zidu in brežine, predvidoma do 29. 11. 2017, občasno možne 15 minutne popolne zapore.
 • LZ-032800, od glavne ceste do Dečkove ceste (Ipavčeva ulica): Delo na cesti
  Celje, Dečkova cesta, pri križišču z Ipavčevo ulico, oviran promet zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 31.8.2017.
 • R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti
  R2-432, Majšperk - Kidričevo, pri Podložah, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 30. 9. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, pri Apačah, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske povezave predvidoma do 25. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in viaduktom Ravbarkomanda v smeri Kopra zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane bo do 10. 11. 2017 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Izredni dogodek
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Razdrtem, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Izredni dogodek
  R2-440, Cankova - Rogašovci, pri Kraščih, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R3-672, Smednik - Zameško - Kostanjevica: Zaprta cesta
  R3-672, Zameško - Kostanjevica na Krki, pri Koprivniku, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 12. 9. 2017. Obvoz je urejen.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti
  R3-679, Zidani Most - Breg - Sevnica, pri Brestanici, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 1. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-213, Pudob - Babno polje: Delo na cesti
  R1-213, Bloška Polica - MP Babno Polje, pri Pudobu, polovična zapora zaradi izgradnje komunalnega omrežja do 25.8.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Ajdovščina in priključkom Vogrsko v smeri Vrtojbe, Italije bo do 5. 9. 2017 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Idrija - Godovič, pri Idriji, polovična zapora zaradi izvedbe plinovoda do 30. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Mežica - Poljana - Prevalje, pri Mežici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, v Trebežu, oviran promet zaradi sanacije vozišča predvidoma do 30. 8. 2017.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti
  R1-203, Predel - Bovec, Strmec na Predelu - Log pod Mangartom, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 25. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Hrastnik - Zidani most: Zaprta cesta
  G2-108, Hrastnik - Zidani Most, Šavna Peč - Zidani Most, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 20. 9. 2017. Obvoz je urejen na relaciji Hrastnik - Marno - Rimske Toplice - Zidani Most.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Bevškem, polovična zapora zaradi ureditve AP in preplastitve ceste do 15. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Idrija - Godovič - Logatec, v Godoviču, oviran promet zaradi rekonstrukcije vozišča predvidoma do 30. 10. 2017.
 • R2-442, Martjanci - Dobrovnik: Delo na cesti
  R2-442, Martjanci - Dobrovnik, pri Dobrovniku, polovična zapora zaradi del do 1. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Zaprta cesta
  R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu čez Reko do 30. 8. 2017. Obvoz je urejen preko Vuzenice.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, pri Breznu, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 30. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Delo na cesti
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič, prelaz Vršič, na Ruski cesti, polovična zapora zaradi obnove ceste in sanacije zidu, predvidoma do 18. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti
  R2-401, Žaga - Učja, pri Žagi, polovična zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Ljubljana - Polhov Gradec, pri Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vozišča do 16.4.2018, občasne 15 minutne popolne zapore med 8. in 18. uro.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika, pri Vahti, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 31. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, Žvirče - Pleš, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti
  R1-231, Ljutomer - Razkrižje - Gibina, Razkrižje - Gibina, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 19. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-999980, Koper (Semedela) - Izola (Ruda): Zaprta cesta
  LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, v Selnici ob Dravi, Mariborska cesta, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma 15. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Priključek Godovič: Zaprta cesta
  G2-102, Godovič - Črni Vrh, priključek Godovič, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2017. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Ptuj - Zavrč, v Markovcih, polovična zapora zaradi izgradnje krožišč, predvidoma do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta
  RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 30. 10. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Strugah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1.9.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti
  R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, med Stopnikom in Lazami, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste do 31.10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Anhovem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo na cesti
  R3-712, Ptuj - Sv. Jurij ob Ščavnici, v Podvincih, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, izgradnje pločnika in kanalizacije do 29. 9. 2017, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Škofljica - Šmarje Sap: Zaprta cesta
  G2-106, Šmarje Sap - Škofljica, in priključek Šmarje Sap, v Šmarju, popolna zapora zaradi dograditve AC priključka do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen po regionalni cesti Šmarje Sap - Škofljica in po lokalni cesti.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zaprta cesta
  A2, Ljubljana - Obrežje na uvozu Škofljica, Kočevje v smeri Novega mesta bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt uvoz.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zaprta cesta
  A2, Obrežje - Ljubljana na izvozu Škofljica, Kočevje iz smeri Obrežja, Hrvaške bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt izvoz.
 • R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Zaprta cesta
  R3-605, Kambreško - Livek, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 31. 8. 2017.
 • R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta
  R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, Stanošina - Kozminci, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Kneži, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 31. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno 15 minutne popolne zapore med 8. in 17. uro.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti
  R3-749, Pesnica - Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, na več odsekih polovična zapora zaradi sanacije plazov in obnove vozišča predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo na cesti
  R3-642, Podpeč - Ig, pri Jezeru, oviran promet zaradi gradnje vodarne Virje, do 3. 10. 2017. Občasno je promet urejen izmenično enosmerno.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti
  R3-667, Zbure - Mačkovec, pri Šmarjeti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 12. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in izgradnje hodnika za pešce do 30. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 12. 2017.
 • G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek
  RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.