Razmere na cestah

 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Nesreča
  A1, Ljubljana - Koper, med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra je zaradi prometne nesreče oviran promet.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Izredni dogodek
  A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Obrežje, Mokrice in razcepom Malence je zaradi megle oviran promet.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Izredni dogodek
  A2, Ljubljana - Obrežje, med razcepom Malence in mejnim prehodom Obrežje je zaradi megle oviran promet.
 • R3-690, Majšperk - Jurovci: Zaprta cesta
  R3-690, Majšperk - Jurovci, Majšperk - Stanečka vas, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • RT-914, Rakov Škocjan - Podskrajnik: Zaprta cesta
  RT-914, Rakov Škocjan - Podskrajnik, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R3-696, Škale - Graška Gora - Šmikla: Izredni dogodek
  R3-696, Velenje - Graška Gora - Šmiklavž, pri Plešivcu, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-918, Grgelj - Fara: Zaprta cesta
  RT-918, Grgelj - Fara, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R3-754, Planina - Unec: Zaprta cesta
  R3-754, Planina - Unec, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo na cesti
  G2-108, Litija - Zagorje, pri Konjšici, oviran promet zaradi sanacije brežin do 25. 12. 2017.
 • LC Ljubljana Vrhovci - Stranska vas, Cesta na Vrhovce: Zaprta cesta
  LC Ljubljana Vrhovci - Stranska vas, Cesta na Vrhovce, popolna zapora zaradi plazu
 • LC-468040, Verd - pokojišče: Zaprta cesta
  LC-468040, Verd - Pokojišče, med kamnolomom in Pokojiščem, popolna zapora zaradi podrtega drevja.
 • R3-740, Murska Sobota (Gaj) - Murska Sobota: Delo na cesti
  R3-740, Murska Sobota (Gaj), v Murski Soboti na Cankarjevi ulici, polovična zapora zaradi ureditve omrežja predvidoma do 30. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212590, Črna vas: Zaprta cesta
  LZ, Črna vas - Podpeč, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • LC-111220, R 647 - V. Ilova gora: Zaprta cesta
  LC, Grosuplje - V. Ilova Gora, popolna zapora zaradi podrtega drevja.
 • LC-226170, Laze - Planina: Zaprta cesta
  LC, Laze - Planina, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • LC-122010, Hrastnik - Radeče: Zaprta cesta
  LC, Hrastnik - Radeče, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko: Zaprta cesta
  R1-210, Zg. Jezersko - prehod Jezersko, od konca naselja Zgornje Jezersko do prehoda Jezersko, popolna zapora zaradi podrtega drevja.
 • R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti
  R1-231, Ljutomer - Razkrižje - Gibina, Razkrižje - Gibina, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Zaprta cesta
  RT-911, Rudno - Rovtarica - Nemški Rovt, popolna zapora zaradi podrtega drevja.
 • R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko: Zaprta cesta
  R1-210, Zg. Jezersko - prehod Jezersko, prelaz Jezersko, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča na avstrijski strani.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Zaprta cesta
  R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, popolna zapora zaradi podrtega drevja in plazu.
 • G1-11, Koper - Dragonja: Izredni dogodek
  G1-11, Koper - Šmarje - Dragonja, med odcepoma za Šmarje in Grintovec, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-608, Lokve - Čepovan: Zaprta cesta
  R3-608, Lokve - Čepovan, cesta v zimskem času zaprta , predvidoma do 15. 3. 2018.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 23.5.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-218, Podzemelj - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-218, Podzemelj - Črnomelj, pri Gradcu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 15.3.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-632, Novokračine - Rupa (HR): Delo na cesti
  R3-632, Novokračine - Rupa (HR), v Trpčanah, polovična zapora zaradi izvedbe pešpoti do 31. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Zaprta cesta
  R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2018.
 • R2-409, Razdrto - Senožeče: Delo na cesti
  R2-409, Razdrto - Senožeče, pri Senožečah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti
  R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Bohinjski Bistrice, na Triglavski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje brvi do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo na cesti
  R2-403, Češnjica - Škofja Loka, v Dolenji vasi, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-609, Predmeja - Lokve: Zaprta cesta
  R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • R3-688, Poljčane - Majšperk: Delo na cesti
  R3-688, Poljčane - Majšperk, pri Pečkah, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 28. 5. 2018. Promet poteka ob gradbišču dvosmerno.
 • R3-742, Podpeč - Brezovica: Delo na cesti
  R3-742, Podpeč - Brezovica, na Brezovici pri Ljubljani, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 23. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Globokem, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 31. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-220, Krško - Brežice: Delo na cesti
  R1-220, Krško - Brežice, v Brežicah, na cesti Svobode med Bizeljsko cesto in Pleteršnikovo ulico, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in kolesarske steze do 31. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-754, Planina - Unec: Delo na cesti
  R3-754, Planina - Unec, oviran promet zaradi obnove vozišča do 30. 4. 2018.
 • G1-4, Velenje - Črnova: Delo na cesti
  G1-4, Velenje - Arja vas, pri Pirešici/Vinska Gora, polovična zapora zaradi gradnje proti hrupne ograje do 8. 3. 2018, dnevno med 7:30 in 16:30 uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti
  R1-219, Bizeljsko - Brežice, pri Župelevcu, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 30. 4 . 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-690, Majšperk - Jurovci: Delo na cesti
  R3-690, Majšperk - Jurovci, v Jurovcih, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja do 31. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Delo na cesti
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič, prelaz Vršič, oviran promet zaradi obnove ceste in sanacije zidu.
 • G1-4, Velenje - Črnova: Delo na cesti
  G1-4, Velenje - Arja vas, pri Vinski Gori, popolna zapora zaradi nadomestne gradnje mostu predvidoma do 10. 2. 2018. Obvoz je ob gradbišču.
 • R1-216, Črmošnjice - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, pri Lokvah, pomična polovična zapora zaradi ureditve hodnika za pešce predvidoma do 7. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Zaprta cesta
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, cesta v zimskem času zaprta , predvidoma do 15. 3. 2018.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Črna na Koroškem - Zavodnje, pri Spodnjem Javorju, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 9. 2. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Ušnik - Plave, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi del do 31. 12. 2017. Občasne 15. minutne popolne zapore. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga: Delo na cesti
  R1-203, Bovec - Kobarid, pri Ravnem Lazu, polovična zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 20. 1. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Bevško, v Zagorju ob Savi, na Cesti 9. Avgusta, polovična zapora zaradi obnove ceste in novogradnje mostu, do 31. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti
  R2-409, Postojna - Ravbarkomanda, na Ravbarkomandi, polovična zapora zaradi obnove ceste do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, pri Kalu, polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, Šmarje pri Jelšanah, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 29. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Zaprta cesta
  RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi zimskih razmer. Promet je možen do slapa Peričnik.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Zaprta cesta
  R3-642, Podpeč - Ig, v Podkraju, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 20. 12. 2017. Obvoz je urejen po cesti Ig - Ljubljana ali po lokalni cesti Podpeč - Črna vas - Ljubljana.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Zaprta cesta
  R1-221, Bevško - Trbovlje, v Trbovljah, na Vodenski cesti, popolna zapora zaradi ureditve ceste. Obvoz je po lokalnih cestah.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo na cesti
  R2-449, Pesnica - Lenart, pri Ložanah, polovična zapora zaradi del do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-935, Fram - Cestnik - Areh: Delo na cesti
  RT-935, Fram - Cestnik - Areh, v Framu, na Turnerjevi ulici, oviran promet zaradi izgradnje pločnika do 25. 12. 2017.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo na cesti
  R3-653, Sodražica - Hrib, v Retjah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 26. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti
  R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, pri Dolenjem Leskovcu, oviran promet zaradi izgradnje hodnika za pešce in avtobusnih postajališč do 30. 6. 2018.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Zaprta cesta
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, popolna zapora zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov.
 • R2-426, Pesje - Gorenje: Delo na cesti
  R2-426, Velenje - Gorenje, pri Gorenju, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-634, Gorje - Bled: Delo na cesti
  R3-634, Bled - Gorje, pri Rečici, polovična zapora zaradi gradnje severne razbremenilne ceste do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, Gabrje pri Soteski - Gorenje Polje, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 2. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-409, Vrhnika - Brezovica, na Logu pri Brezovici, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 13. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini na Goriški cesti, oviran promet zaradi izgradnje krožišča na lokalni cesti predvidoma do 3. 1. 2018.
 • LC Sušice - Grič: Zaprta cesta
  LC Sušice - Grič, pri Cerovcu, popolna zapora zaradi del do 25. 12. 2017.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Prepoved za tovornjake
  R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, prepovedan promet za tovorna vozila nad 7, 5 ton zaradi rekonstrukcije nadvoza čez železnico do 2. 3. 2018. Obvoz je urejen po cesti Boštanj - Planina - HE Blanca - Brestanica - Sevnica.
 • R2-442, Dobrovnik - rondo Dolga vas: Delo na cesti
  R2-442, Dobrovnik - Rondo Dolga vas, Žitkovci - Dobrovnik, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-036360, Cesta na Grad (Aškrčeva ulica) - Zagrad (Cesta v Laško): Zaprta cesta
  LC, Celje, Teharska cesta, popolna zapora zaradi obnove železniškega podvoza predvidoma do 20. 12. 2017. Obvoz je urejen.
 • R1-232, Martjanci - Murska Sobota: Delo na cesti
  R1-232, Martjanci - Murska Sobota, pri Nemčavcih, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča, predvidoma do 21. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-213060, Javor - Zgornja Besnica: Zaprta cesta
  LC, Javor - Zgornja Besnica, pri Zgornji Besnici, popolna zapora zaradi poškodovanega vozišča, predvidoma do 24. 1. 2018. Obvoz je urejen.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, Žlebič - Kočevje, pri Stari Cerkvi, oviran promet zaradi ureditve nivojskega prehoda predvidoma do 10. 5. 2018.
 • R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti
  R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Vidmu, polovična zapora zaradi ureditve priključka do 18. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-214, Stari Log - Dvor: Delo na cesti
  R1-214, Stari Log - Dvor, pri Dvoru, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in rekonstrukcije ceste do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-668, Gabrje - Ratež: Zaprta cesta
  R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 3. 2018. Obvoz po državnih in občinskih cestah.
 • R3-652, Moravče - Čatež - Breza: Delo na cesti
  R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Veliki Loki, pomična polovična zapora zaradi ureditve hodnika za pešce do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Zaprta cesta
  R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec, Brezovica - Loka, popolna zapora zaradi sanacije ceste predvidoma do 18. 12. 2017. Obvoz po državni cesti Aver - Gračišče ter po občinskih cestah.
 • RT-919, Vinica - Stari trg: Zaprta cesta
  RT-919, Vinica - Stari trg, pri Dolenjih Radencih, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 17. 4. 2018. Obvoz je urejen po regionalnih cestah Vinica - Kanižarica - Stari Trg ob Kolpi.
 • G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti
  G2-104, Sp. Brnik - Šenčur - Kranj, pri Šenčurju, pomična polovična zapora zaradi gradnje plinovoda predvidoma do 27. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo na cesti
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Rečici ob Paki, most čez Pako, polovična zapora zaradi popravila mostu in obnove ceste do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-936, Col - Predmeja: Delo na cesti
  RT-936, Col - Predmeja, pri Colu, polovična zapora zaradi obnove in preplastitve ceste do 12. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-449, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Javniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije viadukta do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Trbonjah, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 30. 4. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo na cesti
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, polovična zapora zaradi odpravljanja posledic plazu do 30. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Delo na cesti
  R2-406, Škofije - Ankaran, med AC priključkom Škofije in križiščem z Železniško cesto, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 18. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Pivki, na Snežniški cesti, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 11. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti
  R3-608, Solkan - Lokve, pri Solkanu, oviran promet zaradi izgradnje krožišča Preval predvidoma do 16. 5. 2018. Občasno polovična zapora.
 • G2-103, Peršeti - Ušnik: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Čiginju, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 24. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-926, Koprivna - Črna: Delo na cesti
  RT-926, Koprivna - Črna, v Črni na Koroškem, oviran promet zaradi gradnje mostu do 11. 5. 2018.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti
  R1-229, Rogoznica - Senarska, v Gočovi, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 4. 2018, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi ureditve krožišča do 31. 12. 2017.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in gradnje pločnika predvidoma do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-670, Bizeljsko - Orešje: Zaprta cesta
  R3-670, Bizeljsko - MP Orešje, v Bizeljskem, na Kumrovški cesti, popolna zapora zaradi zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): Delo na cesti
  R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), v Bistrici, na Begunjski cesti, polovična zapora zaradi sanacije usada do 30. 7. 2018, občasno bodo enourne popolne zapore izven voznega reda avtobusnih linij.
 • R3-716, Grad: Delo na cesti
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 29. 12. 2017.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, v Jurki vasi, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 7. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-284320, Dornberk - Renče: Zaprta cesta
  LC, Dornberk - Renče, pri Gradišču nad Prvačino, popolna zapora zaradi vzdrževalnih del predvidoma do 29. 12. 2017.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti
  R1-204, Branik - Štanjel, v Braniku, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Dravogradu in pri Sv. Boštjanu, oviran promet zaradi obnove vozišča, do 5. 3. 2018.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Delo na cesti
  R1-206, Vršič - Trenta, promet poteka izmenično enosmerno, na več odsekih kratkotrajne 15 minutne popolne zapore zaradi sanacije propustov, dnevno med 8. in 17. uro.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Prepoved za tovornjake
  RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
 • R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Zaprta cesta
  R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča do 15. 1. 2018. Obvoz je urejen.
 • R1-218, Vinica - Most čez Kolpo: Delo na cesti
  R1-218, Vinica - Most čez Kolpo, pred mejnim prehodom Vinica, polovična zapora zaradi izgradnje dodatnega pasu do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, Lazina - Smuka, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 31. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo na cesti
  R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije nadvoza čez železnico predvidoma do 2. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo: Zaprta cesta
  R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo, pri Britofu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 25. 1. 2018. Obvoz po cesti Kanal - Plave - Dobrovo - Neblo.
 • R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo na cesti
  R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Dolenjske Toplice - Podturn, več polovičnih zapor zaradi gradnje vodovoda do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-202, Rateče - Podkoren: Delo na cesti
  R1-202, Rateče - Podkoren, v Ratečah, oviran promet zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 22.2.2018.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, v Zdolah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, v Podturnu, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vidmu pri Ptuju, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212100, Hradeckega cesta , od Dolen: Zaprta cesta
  Ljubljana, Hradeckega cesta, med Potjo na Golovec in Poljansko cesto, popolna zapora zaradi obnove komunalne infrastrukture in rekonstrukcije vozišča predvidoma do 4. 2. 2018. Obvoz preko Dolenjske, Roške in Poljanske ceste.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Kompoljah, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja predvidoma do 10. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti
  R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Trenti, polovična zapora zaradi obnove mostu predvidoma do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Globnem, polovična zapora zaradi ureditve kanalizacije in pločnika do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo na cesti
  RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Legnu, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Ajdovščina - Selo: Delo na cesti
  R2-444, Ajdovščina - Selo - Nova Gorica ter R3-611, Selo - Dornberk, v Selu, oviran promet zaradi gradnje križišča do 30. 1. 2018.
 • R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti
  R1-210, Preddvor - Jezersko, na Celarjevem Mostu, oviran promet zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 8. 2. 2018.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 18. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 24. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti
  R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Spodnjih Vodalah, oviran promet zaradi obnove ceste do 18. 12. 2017.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo na cesti
  R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu, predvidoma do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno ob gradbišču.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Zaprta cesta
  R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino (možno je tudi za voznike brez vinjete) ter po lokalnih in regionalnih cestah.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Idrija - Žiri, Osojnica - Ledinsko Razpotje, polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazov in podpornega zidu, predvidoma do 30. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasne 15 minutne popolne zapore, dnevno med 8. in 17. uro.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi sanacije skalnih brežin, predvidoma do 31. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti
  R1-234, Dole - Šentjur, pri Lokarjah, oviran promet zaradi gradnje nadomestnega mostu čez potok Pšenica do 30. 12. 2017.
 • RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Prepoved za tovornjake
  RT-941, Sv. Jurij ob Ščavnici - Kapelski Vrh - Radenci, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t, razen za lokalni promet.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Visokem pri Poljanah, polovična zapora zaradi sanacije zidu in brežine, predvidoma do 31. 5. 2018, občasno možne 15 minutne popolne zapore.
 • R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti
  R2-432, Majšperk - Kidričevo, pri Podložah, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 30. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Izredni dogodek
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Razdrtem, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Mežica - Poljana - Prevalje, pri Mežici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, oviran promet zaradi ureditve križišča do 29. 12. 2017.
 • R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti
  R2-401, Žaga - Učja, pri Žagi, polovična zapora zaradi sanacije zidov predvidoma do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Ljubljana - Polhov Gradec, pri Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi asfaltiranja do 16. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-999980, Koper (Semedela) - Izola (Ruda): Zaprta cesta
  LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta
  RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 22. 12. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, med Stopnikom in Lazami, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 17. uro so možne 15 minutne popolne zapore.
 • R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta
  R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, Stanošina - Kozminci, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno so možne tudi dnevne popolne zapore. Obvoz je v času zapor urejen in označen.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 12. 2017.
 • G1-9, Počivališče Podlehnik - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.