Razmere na cestah

 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Izredni dogodek
  A2, Ljubljana - Obrežje, med predorom Debeli hrib in priključkom Grosuplje - vzhod v smeri Novega mesta je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, pred izvozom Lesce v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Nesreča
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Lukovica, počivališče in priključkom Blagovica v smeri Maribora je zaradi prometne nesreče oviran promet.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Izredni dogodek
  A1, Ljubljana - Maribor, med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri Maribora je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Zastoj
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Krtina in priključkom Lj. - Šentjakob v smeri Ljubljane je območje zastojev v dolžini 7 km in 100 m.
 • G2-104, Trzin - Črnuče - Ljubljana: Zastoj
  G2-104, Trzin - Črnuče - Ljubljana, območje zastojev v dolžini 4 km in 500 m.
 • G2-111, Izola - Jagodje: Delo na cesti
  G2-111, Izola - Valeta, zapora voznega pasu zaradi vzdrževalnih del do 8. ure.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zastoj
  A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Grosuplje - vzhod in izvozom Šmarje - Sap v smeri Ljubljane gost promet z zastoji. V dolžini 2 km in 200 m.
 • R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo na cesti
  R1-225, Radmirje - Mozirje, polovična zapora zaradi odvodnjavanja in čiščenja gradbišča do 15. ure.
 • R1-225, Soteska - Šentrupert: Delo na cesti
  R1-225, Soteska - Šentrupert, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 13. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Pijava Gorica - Škofljica - Lavrica: Zastoj
  G2-106, Pijava Gorica - Škofljica - Lavrica, gost promet z zastoji. V dolžini 3 km.
 • G2-108, Ljubljana - Litija: Zastoj
  G2-108, Ljubljana - Litija, gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 800 m.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Kranj - vzhod in priključkom Kranj - zahod v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, pred priključkom Kozina v smeri Kopra je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Bič in priključkom Ivančna Gorica v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Veter
  R2-444, Podnanos - Manče - Vipava, burja, prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 t.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, pred predorom Trojane v smeri Maribora je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med počivališčem Starine in priključkom Novo mesto - vzhod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, na uvozu Dobruška vas v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Dobruška vas in priključkom Kronovo v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Veter
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Ajdovščina in razcepom Nanos je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Veter
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo na cesti
  Ljubljana, Dunajska cesta, v križišču s Tolstojevo ulico proti centru, oviran promet zaradi del. Zaprt je tudi zavijalni pas na Tolstojevo ulico iz smeri obvoznice.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Divača in razcepom Gabrk v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Brezovica v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Delo na cesti
  G2-108, Ljubljana - Litija, pri avtocestnem priključku Ljubljana Šentjakob, na Zasavski cesti, polovična zapora zaradi izvedbe nadzora in vodenja prometa do 30. 9. 2019, delovnike dnevno med 10. in 12. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti
  R1-203, Predel - Bovec, Predel - Strmec na Predelu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2019.
 • R3-702, Dravograd - Trbonje: Zaprta cesta
  R3-702, Dravograd - Trbonje, pri Trbonjah, popolna zapora zaradi sečnje. Obvoz po cesti Trbonje - Spodnja Gortina - Dravograd.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta
  A1, Ljubljana - Koper na izvozu Divača v smeri Kopra popolna zapora zaradi del.
 • G2-106, Rašica - Žlebič: Delo na cesti
  G2-106, Kočevje - Ljubljana, Rašica - Žlebič, pri Malih Laščah, polovična zapora zaradi izgradnje avtobusnih postajališč do 20. 12. 2019.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zaprta cesta
  A1, Koper - Ljubljana na izvozu Divača v smeri Ljubljane popolna zapora zaradi del.
 • H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor: Zaprta cesta
  H2, hitra cesta skozi Maribor med priključkom MB - Pobrežje, Zrkovska cesta in priključkom MB - center v smeri Šentilja, Avstrije popolna zapora zaradi del.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti
  R3-749, Jurovski Dol - Lenart, v Jurovskem Dolu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 9. 2019.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta
  A1, Ljubljana - Koper na uvozu Divača popolna zapora zaradi del.
 • R3-709, Maribor (Meljska cesta): Delo na cesti
  R3-709, Maribor - Malečnik, v Mariboru, na Melski cesti, oviran promet, zaprt zavijalni pas zaradi del v pokritem vkopu do 21. 9. 2019.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Zaprta cesta
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič, Vršiška cesta, popolna zapora zaradi sanacije podpornega zidu do 4. 10. 2019, dnevno med 8. in 17. uro. Obvoz je urejen. Med vikendom in v nočnem času polovična zapora, promet bo potekal izmenično enosmerno.
 • R1-209, Bled - Soteska: Delo na cesti
  R1-209, Bohinjska Bela - Bled, na Bledu, na Cesti svobode, polovična zapora zaradi novogradnje do 1. 10. 2019.
 • R1-211, Kranj (Labore) - Jeprca: Delo na cesti
  R1-211, Kranj (Labore) - Jeprca, na Ljubljanski cesti, polovična zapora zaradi del na daljnovodu do 27. 9. 2019.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas, v Dobruški vasi, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja do 31. 12. 2019.
 • R3-625, Bertoki - Gračišče: Delo na cesti
  R3-625, Bertoki - Gračišče, v Čežarjih, polovična zapora zaradi izgradnje trapezne ploščadi in prehoda za pešce do 28. 9. 2019.
 • R3-643, Podpeč - Rakitna: Zaprta cesta
  R3-643, Podpeč - Rakitna, v Podpeči, popolna zapora zaradi preureditve križišča do 30. 11. 2019. Obvoz preko Kamnika pod Krimom.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, v Podpeči, polovična zapora zaradi preureditve križišča do 30. 11. 2019.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Delo na cesti
  A1, Šentilj - Maribor, med priključkom Šentilj in krožiščem Pesnica v smeri Maribora zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A1-E57, E59, Maribor - Šentilj: Delo na cesti
  A1, Maribor - Šentilj, med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo na cesti
  R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Spodnjem Dupleku, pomična polovična zapora zaradi izgradnje TK kabelske kanalizacije predvidoma do 30. 10. 2019, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi del do 5. 5. 2020, občasno popolna zapora. polovična zapora zaradi sanacije zidov in ceste predvidoma do 5. 5. 2020. Med 8:00 in 17:00 so možne 15 minutne popolne zapore.
 • R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti
  R1-210, Preddvor - Jezersko, pri Spodnji Kokri, polovična zapora zaradi poravilča zidov in kašta do 27. 9. 2019.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec v smeri Kopra zaradi del zaprt počasni pas.
 • R2-415, Drtija - Izlake: Delo na cesti
  R2-415, Drtija - Izlake, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 26. 9. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-438, Šentilj - Trate: Delo na cesti
  R2-438, Šentilj - Trate, v Šentilju na Sladkogorski cesti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve komunalne infrastrukture predvidoma do 31. 3. 2020.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zaprta cesta
  A2, Ljubljana - Karavanke na priključku Kranj - zahod v smeri Karavank, Avstrije popolna zapora zaradi del.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R3-681, Laško - Breze - Šentjur: Delo na cesti
  R3-681, Laško - Breze - Šentjur, v Laškem, na Trubarjevem nabrežju, polovična zapora zaradi prekopa vozišča do 4. 10. 2019.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo na cesti
  R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hruševju, polovična zapora zaradi del na avtocesti do 29. 9. 2019.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, na uvozu Drnovo v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med izvozom Drnovo in uvozom Drnovo v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo na cesti
  R3-643, Cerknica - Rakitna, v Begunjah pri Cerknici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 26. 9. 2019.
 • G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti
  G2-104, Kranj - Sp. Brnik, v Šenčurju, v križišču z Delavsko cesto, polovična zapora zaradi ureditve montažnega krožišča do 30. 9. 2019.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom MB - jug, Slivnica in priključkom Fram v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R2-430, Tepanje - Slovenske Konjice: Delo na cesti
  R2-430, Tepanje - Slovenske Konjice, v Slovenskih Konjicah, delna zapora zaradi rekonstrukcije krožnega križišča do 17. 10. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-688, Slovenske Konjice - Žiče: Zaprta cesta
  R3-688, Slovenske Konjice - Žiče, v Slovenskih Konjicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije krožnega križišča do 17. 10. 2019. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Fram in razcepom Slivnica v smeri Maribora zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Ilirski Bistrici, polovična zapora zaradi gradnje krožišča in nove povezovalne ceste do 1. 2. 2020.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice - vzhod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Jesenice - vzhod in počivališčem Jesenice v smeri Karavank, Avstrije zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R3-724, Berkovci - Kobilje: Delo na cesti
  R3-724, Berkovci - Kobilje, na Kobilju, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije kabelske kanalizacije do 11. 10. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vogrsko in priključkom Šempeter v smeri Vrtojbe, Italije zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Kranj - vzhod in viaduktom Ljubno v smeri Karavank, Avstrije zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • LZ-212510, Chengdujska cesta: Zaprta cesta
  LZ-212510, Chengdujska cesta, v križišču s Fužinsko cesto, popolna zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 15. 10. 2019. Obvoz je možen preko vzhodne ljubljanske obvoznice oziroma po Kajuhovi ulici.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo na cesti
  R2-454, Miklavž - Hajdina, v Miklavžu na Dravskem Polju, polovična zapora zaradi gradnje NN KBV priključka do 27. 9. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-218, Kanižarica - Vinica: Delo na cesti
  R1-218, Kanižarica - Vinica, Drenovec - Ogulin, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacijskega sistema do 19. 10. 2019.
 • R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti
  R1-215, Mokronog - Boštanj, pomična polovična zapora zaradi izvedbe zaščite pred padajočim kamenjem do 7. 10. 2019, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Blagovica in priključkom Lukovica, počivališče v smeri Ljubljane zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med predorom Ljubno in priključkom Kranj - zahod v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Šempeter in priključkom Vogrsko v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Lukovica, počivališče in priključkom Blagovica v smeri Maribora zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R1-216, Dvor - Soteska: Delo na cesti
  R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, polovična zapora zaradi del na vodovodu do 30. 9. 2019.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, pri Buču, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 30. 9. 2019.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Grosuplje - vzhod in priključkom Višnja Gora v smeri Novega mesta je zaradi del oviran promet.
 • R1-231, Stročja vas - Ljutomer: Delo na cesti
  R1-231, Stročja vas - Ljutomer, v Stročji vasi, polovična zapora zaradi rekonstrukcije in nadgradnje KKS omrežja do 30. 9. 2019, dnevno med 6. in 16. uro.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, na Muti, polovična zapora zaradi izgradnje podvoza kolesarske steze do 30. 11. 2019.
 • R3-684, Prelasko - Buče - Kozje: Zaprta cesta
  R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, v Kozjem, popolna zapora zaradi izvedbe krožišča predvidoma do 25. 9. 2019. Obvoz po cesti Kozje – Podsreda – Bistrica ob Sotli – Prelasko – Buče in obratno.
 • G1-7, Obrov - Kozina: Delo na cesti
  G1-7, Starod - Kozina, v Markovščini, oviran promet, promet poteka dvosmerno ob gradbišču, zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 18. 11. 2019.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med počivališčem Podsmreka in priključkom Višnja Gora v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo na cesti
  R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, polovična zapora zaradi ureditve pešpoti predvidoma do 29. 11. 2019.
 • LZ-414070, Bazara - Šempeter - mp Šempeter: Zaprta cesta
  LZ, Bazara - Šempeter, pri krožišču pri HC priključka Šempeter, popolna zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 29. 11. 2019.
 • R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo na cesti
  R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, v Dolenjskih Toplicah, polovična zapora zaradi izgradnje obvoznice do 12. 10. 2019.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, polovična zapora zaradi sanacije plazu in brežin do 30. 11. 2019.
 • A1-E57, E59, Maribor - Šentilj: Izredni dogodek
  A1, Maribor - Šentilj, v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • LZ-414080, Vrtojbenska ulica: Zaprta cesta
  Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta, na prehodu čez železniško progo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda, predvidoma do 6. 11. 2019. Obvoz je urejen.
 • R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna: Zaprta cesta
  R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, na Brodu v Podbočju, popolna zapora mostu čez Krko zaradi ogrožene varne uporabe. Obvoz za vsa vozila je urejen skozi Kostanjevico ob Krki, za vozila do skupne mase 3,5 ton je obvoz možen tudi čez Cerklje ob Krki.
 • R3-633, Jereka - Jezero: Zaprta cesta
  R3-633, Jereka - Jezero, v Bohinjski Češnjici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izvedbe fekalne kanalizacije do 29. 11. 2019. Obvoz je urejen po državnih cestah na relaciji Bohinjska Češnjica - Srednja vas v Bohinju - Stara Fužina - Ribčev Laz - Bohinjska Bistrica - Bitnje in obratno.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo na cesti
  G2-108, Litija - Zagorje, pri Spodnjem Logu, oviran promet zaradi obnove lesenega mostu preko Save predvidoma do 30. 9. 2019.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Travniku, polovična zapora zaradi obnove vodovoda predvidoma do 15. 10. 2019.
 • R3-681, Laško - Breze - Šentjur: Delo na cesti
  R3-681, Laško - Breze - Šentjur, v Šentjurju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in križišča predvidoma do 25. 1. 2020.
 • R1-216, Črmošnjice - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, pri Črnomlju, oviran promet zaradi izgradnje hodnika za pešče in kolesarje na lokalni cesti predvidoma do 31. 10. 2019.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Ptuj - Zavrč, pri Borlu, polovična zapora zaradi sanacije brežine, zidu in terase gradu predvidoma do 25. 11. 2019. Občasno popolne zapore.
 • R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob: Zaprta cesta
  R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Sneberje - Šentjakob, Šmartinska cesta, v Sneberju med križiščema s Snebersko cesto in Trbeže, popolna zapora zaradi gradnje meteorne kanalizacije predvidoma do 30. 11. 2019. Obvoz je urejen, po štajerski avtocesti in ljubljanski severni obvoznici brez vinjete proti Ljubljani med priključkoma Sneberje in Nove Jarše, iz Ljubljane med priključkoma Nove Jarše in Šentjakob.
 • R3-633, Jereka - Jezero: Delo na cesti
  R3-633, Jereka - Jezero, v Stari Fužini, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 28. 11. 2019.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, Gabrje pri Soteski - Gorenje Polje, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 5. 10. 2019.
 • R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo): Delo na cesti
  R1-210, Kranj - Preddvor, na Britofu, polovična zapora zaradi gradnje komunalne infrastukture do 7. 10. 2019.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo na cesti
  R2-437, Šentilj - Pesnica, v Šentilju, na Mariborski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje plinovoda do 18. 10. 2019.
 • R3-725, Martjanci - Sebeborci: Delo na cesti
  R3-725, Martjanci - Sebeborci, pri Sebeborcih, polovična zapora zaradi izvedbe pločnika in javne razsvetljave do 25. 10. 2019.
 • R3-750, Slovenska vas - Šentrupert: Zaprta cesta
  R3-750, Slovenska vas - Šentrupert, v Šentrupertu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 9. 2019. Obvoz je urejen.
 • G2-103, Nova Gorica (Rožna dolina): Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Šempeter pri Gorici - Bazara, na območju krožišča pri HC priključku Šempeter, delna zapora zaradi ureditve krožišča do 29. 11. 2019.
 • R3-688, Žiče - Poljčane: Delo na cesti
  R3-688, Žiče - Poljčane, pri Ločah, polovična zapora zaradi ureditve črne točke do 15. 11. 2019.
 • R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice: Izredni dogodek
  R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, Prilipe - Dvorce, pri Ribniku, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-404, Ilirska Bistrica: Delo na cesti
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Ilirski Bistrici, Vilharjeva cesta, polovična zapora zaradi gradnje krožišč in povezovalne ceste predvidoma do 15. 11. 2019.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Ljutomeru na Prešernovi ulici, oviran promet zaradi rekonstrukcije in energetske sanacije objekta do 30. 11. 2019.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Krško, v Laškem, polovična zapora zaradi izdelave gradbiščnih priključkov in ostalih del predvidoma do 29. 1. 2020.
 • R2-423, Pilštanj - Podsreda: Delo na cesti
  R2-423, Lesično - Podsreda, v Kozjem, polovična zapora zaradi izvedbe križišča do 30. 10. 2019, med 8. in 17. uro so možne občasne 15 minutne popolne zapore.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo na cesti
  R2-403, Češnjica - Škofja Loka, v Železnikih, oviran promet zaradi sanacije brežine do 2. 10. 2019. Med 8. in 17. uro so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore.
 • R3-699, Dravograd - Libeliče: Delo na cesti
  R3-699, Dravograd - Libeliče, v Libeličah, polovična zapora zaradi ureditve pločnika, avtobusnih postajališč in cestne razsvetljave do 13. 10. 2019.
 • LG-299000, Glavni trg: Zaprta cesta
  Novo mesto, Kandijski most, popolna zapora zaradi obnove mostu do 30. 9. 2019. Obvoz po občinskih cestah.
 • R2-415, Drtija - Izlake: Delo na cesti
  R2-415, Drtija - Izlake, v Mlinšah, polovična zapora zaradi ureditve postajališč, pločnika in prehoda za pešce do 20. 9. 2019.
 • R3-646, Cikava - Grosuplje: Delo na cesti
  R3-646, Cikava - Grosuplje, Brvace - Grosuplje, polovična zapora zaradi preureditve priključka do 2. 10. 2019.
 • R1-230, Križevci - Ljutomer: Delo na cesti
  R1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu do 6. 11. 2019 do 17. ure.
 • RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: Delo na cesti
  RT-924, Podvolovjek - Luče, most čez potok Lučnica, popolna zapora zaradi del do 12. 10. 2019. Promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Pavličevo sedlo - Podolševa, v Logarski Dolini, polovična zapora zaradi sanacije plazu in brežin do 30. 9. 2019.
 • H6 , Koper - Izola: Izredni dogodek
  H6, Koper - Izola, na uvozu Koper - center, Slavček v smeri Portoroža je zaradi izrednega dogodka zaprt uvoz. Obvoz je urejen.
 • R3-674, Zavratec - Škocjan: Delo na cesti
  R3-674, Zavratec - Škocjan, v Dolenjih Raduljah, popolna zapora zaradi del do 31. 12. 2019Promet poteka ob gradbišču. popolna zapora zaradi izgradnje prepustov in rekonstrukcije ceste do 15. 12. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno ob gradbišču.
 • R3-602, Staro selo - Breginj - most: Delo na cesti
  R3-602, Staro selo - Breginj - most, pri Borjani, polovična zapora zaradi del do 15. 12. 2019. Možne so kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut) med 8. in 17. uro.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Delo na cesti
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, pri Logarski Dolini, polovična zapora zaradi sanacije plazu predvidoma do 15. 11. 2019, občasno popolna zapora do 60 minut.
 • R3-704, Ribnica - Brezno: Delo na cesti
  R3-704, Ribnica na Pohorju - Podvelka, pri Ribnici na Pohorju, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1. 3. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-639, Sp. Brnik - Cerklje: Zaprta cesta
  R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, popolna zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 31. 10. 2019. Obvoz je urejen po lokalni cesti Cerklje - Dvorje - Češnjevek - Šenčur in po državni cesti do Spodnjega Brnika.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, pri Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 5. 10. 2019.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zaradi gradnje galerije Jelični Vrh do 29. 12. 2019, občasne kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut).
 • G1-5, Rimske Toplice - Zidani Most: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Krško, v Rimskih Toplicah, popolna zapora zaradi obnove mostu in vozišča do 20. 9. 2019. Promet poteka ob gradbišču po začasni cesti izmenično enosmerno.
 • LC-226170, Laze - Planina: Zaprta cesta
  LC, Laze - Planina, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 31. 10. 2019. Obvoz po regionalni cesti.
 • R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica): Delo na cesti
  R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica), MMP Ormož, oviran promet zaradi obnove mejnega prehoda do 20. 9. 2019.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo na cesti
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Novi vasi, polovična zapora zaradi ureditvedo 20. 12. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti
  R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, polovična zapora zaradi obnove ceste do 25. 10. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-439, Cerkvenjak - Senarska: Delo na cesti
  R2-439, Cerkvenjak - Senarska, v Cerkvenjaku, polovična zapora zaradi obnove ceste do 25. 10. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-917, Kočevje - Željne: Zaprta cesta
  RT-917, Kočevje - Željne, popolna zapora zaradi modernizacije vozišča do 30. 9. 2019. Obvoz je urejen.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Izredni dogodek
  G2-101, Tržič - Ljubelj, Podljubelj - predor Ljubelj, polovična zapora zaradi nevarnosti skalnega podora in poškodovanega vozišča, možne so kratkotrajne 15 minutne popolne zapore.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Rovtah, polovična zapora zaradi sanacije zidu in brežine do 30. 10. 2019.
 • R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti
  R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Ribčevem Lazu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 1. 2020.
 • G1-6, Postojna - Pivka: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Pivka, med Selcami in Petelinjami, oviran promet zaradi izgradnje kolesarske poti do 18. 11. 2019. Občasno lahko promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga: Zaprta cesta
  RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga, popolna zapora zaradi zaradi posodobitve makadamske ceste do 15. 10. 2019. Obvoz je urejen.
 • RT-917, Kočevje - Željne: Delo na cesti
  RT-917, Kočevje - Željne, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 12. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-701, Ruta - Pesek: Delo na cesti
  R3-701, Rogla - Pesek, pri Puščavi, polovična zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu predvidoma do 30. 9. 2019.
 • R3-681, Laško - Breze - Šentjur: Zaprta cesta
  R3-681, Laško - Breze - Šentjur, v Laškem, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 30. 9. 2019. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Mežica - Črna na Koroškem, Polena - Žerjav, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 20. 12. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, polovična zapora zaradi sanacije brežin in odprave zožitve predvidoma do 30. 10. 2019.
 • RT-926, Sleme - Koprivna: Prepoved za tovornjake
  RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.
 • R1-210, Kr (Primskovo - Labore): Prepoved za tovornjake
  R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .
 • R1-210, Kr (Primskovo - Labore): Delo na cesti
  R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, oviran promet zaradi sanacije Delavskega mostu do 20. 3. 2020. Promet poteka po enem pasu v obe smeri.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti
  R2-428, Luče - Sestre Logar, Solčava - Sestre Logar, pomična polovična zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 9. 10. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta
  RT-915, Grda Draga - Pudob, v Leskovi Dolini, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa predvidoma do 30. 9. 2019. Obvoz je možen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Ilirska Bistrica.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, Gornje Ložine - Kočevje, več pomičnih polovičnih zapor zaradi izgradnje kolesarske steze. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, polovična zapora zaradi sanacije brežin in odprave zožitev do 30. 10. 2019.
 • R3-658, Stari trg - Brezovica: Zaprta cesta
  R3-658, Stari trg - Brezovica, Jelenja vas - Brezovica, popolna zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 30. 9. 2019. Obvoz je urejen po regionalni cesti Stari trg - Dobliče - Brezovica.
 • R3-639, Sp. Brnik - Cerklje: Delo na cesti
  R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 31. 10. 2019.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, Poreber - Buč, oviran promet zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 23. 12. 2019.
 • LZ-212410, Sneberska cesta: Zaprta cesta
  LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta in cesta Trebeže, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 20. 12. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.
 • R3-665, Vel. Reka - Radeče: Zaprta cesta
  R3-665, Vel. Reka - Radeče, popolna zapora zaradi modernizacije ceste. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po državnih cestah Vel. Preska - Ljubež v Lazih - Šmartno pri Litiji - Litija - Zagorje ob Savi - Podkum.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi gradnje nove šole do 30. 6. 2020.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, Stopnik - Dolenja Trebuša, več polovičnih zapor zaradi obnove ceste do 30. 9. 2019. Med 8. in 16.30. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Rogatec - Dobovec: Delo na cesti
  G2-107, Rogatec - Dobovec, pri Dobovcu pri Rogatcu, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma do 8. 11. 2019.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Izredni dogodek
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
 • R2-439, Cerkvenjak - Senarska: Delo na cesti
  R2-439, Cerkvenjak - Senarska, v Spodnji Senarski, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 25. 10. 2019.
 • R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: Zaprta cesta
  R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 15. 10. 2019. Obvoz po cesti Gornji Kraj - Črenšovci - Jula Marof - Ložič - Velika Polana in obratno.
 • G2-102, Godovič - Kalce: Delo na cesti
  G2-102, Godovič - Kalce, pri Hotedršici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 10. 2019
 • LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga: Zaprta cesta
  Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 28. 10. 2019.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do konca 2020.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.