Razmere na cestah

 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Vodice in priključkom Brnik v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo na cesti
  A5, Lendava - Maribor, med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti
  A5, Maribor - Lendava, med priključkom Vučja vas in priključkom Murska Sobota, počivališče v smeri Lendave je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-744, Štore - Svetina - Laško: Delo na cesti
  R3-744, Štore - Svetina - Laško, pri Svetini, pomična polovična zapora zaradi zalivanja linijskih razpok, predvidoma do 15. ure.
 • R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica: Delo na cesti
  R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, pri Slovenskih Konjicah, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-426, Pesje - Gorenje: Delo na cesti
  R2-426, Pesje - Gorenje, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Šempeter in prehodom Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt vozni pas.
 • G1-4, Črnova - Arja Vas: Delo na cesti
  G1-4, Arja Vas - Velenje, pri Veliki Pirešici, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, med razcepom Dragučova in predorom Vodole v smeri Slivnice je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter: Delo na cesti
  R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Slovenske Konjice - Stranice: Delo na cesti
  R2-430, Slovenske Konjice - Stranice, v Slovenskih Konjicah, pomična polovična zapora zaradi krpanja udarnih jam predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Ribče - Litija: Delo na cesti
  G2-108, Ljubljana - Litija, pri Kresnicah, polovična zapora zaradi podiranja drevja do 14. ure. Možne občasne 15. minutne popolne zapore.
 • R1-230, Križevci - Ljutomer: Delo na cesti
  R1-230, Križevci - Ljutomer, pri Križevcih pri Ljutomeru, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure.
 • R2-418, Zbure - Škocjan: Delo na cesti
  R2-418, Zbure - Škocjan, pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure.
 • R1-211, Medno - Ljubljana: Zastoj
  R1-211, Medno - Ljubljana, gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 100 m.
 • R2-444, Ajdovščina - Selo: Delo na cesti
  R2-444, Ajdovščina - Selo, pri Potočah, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 16. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Izredni dogodek
  A1, Šentilj - Maribor, pred cestninsko postajo Pesnica v smeri Maribora zaradi izrednega dogodka zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Zastoj
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Krtina in priključkom Lj. - Šentjakob v smeri Ljubljane gost promet z zastoji. V dolžini 3 km.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Izredni dogodek
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Fram in počivališčem Polskava v smeri Ljubljane je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet.
 • A4-E59, Maribor - MP Gruškovje (Hrvaška): Delo na cesti
  A4, Maribor - MP Gruškovje (Hrvaška), na razcepu Draženci je zaradi del oviran promet.
 • G2-104, Trzin - Ljubljana (Črnuče): Zastoj
  G2-104, Trzin - Ljubljana (Črnuče), gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 100 m.
 • R3-672, Impoljca - Zavratec: Delo na cesti
  R3-672, Impoljca - Zavratec, pomična polovična zapora zaradi popravila varnostne ograje do 10. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-679, Radeče - Breg: Delo na cesti
  R3-679, Radeče - Breg, v Šentjurju na Polju, pomična polovična zapora zaradi asfaltiranja do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-928, Mozirje - Golte: Delo na cesti
  RT-928, Mozirje - Golte, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo na cesti
  R1-225, Radmirje - Mozirje, pri Grušovlju, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 16. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-933, Breg - Jurklošter: Zaprta cesta
  RT-933, Breg - Jurklošter, Polana - Razbor, popolna zapora zaradi krpanja udarnih jam, do 25. 5. 2019, do 19. ure. Obvoz za osebna vozila in kombije je možen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Loka - Breg in obratno, za tovorna vozila in avtobuse pa po cesti Rimske Toplice - Laško - Celje - Šentjur - Planina pri Sevnici - Jurklošter in obratno.
 • R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti
  R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Kokri, polovična zapora zaradi sečnje dreves do 25. 5. 2019, dnevno med 7. in 16. uro. Možne občasne 30 minutne popolne zapore.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • G1-5, Impoljca - Brestanica: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Krško, Sevnica - Krško, pomična polovična zapora zaradi popravila varnostnih ograj, predvidoma do 13. ure.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Delo na cesti
  A1, Šentilj - Maribor, na priključku MB - sever bo do 23. 5. 2019 oviran promet zaradi del.
 • R3-747, Lenart - Sveta Trojica: Delo na cesti
  R3-747, Lenart - Sveta Trojica, pri Zgornjem Porčiču, pomična polovična zapora zaradi postavitve novih varnostnih ograj do 24. 5. 2019, dnevno med 8. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti
  R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, pri Spodnji Grajeni, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnih postajališč predvidoma do 14. 8. 2019.
 • R3-671, Šutna - Planina v Podbočju: Delo na cesti
  R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, polovična zapora zaradi postavitve varnostnih ograj dnevno med 7. in 17. uro do 23. 5. 2019.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Šmarjeta, v Celju, oviran promet zaradi obnove strehe predvidoma do 31. 5. 2019.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Izredni dogodek
  R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri, Marof - Ledinsko Razpotje, polovična zapora zaradi poškodovanega vozišča. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-652, Moravče - Čatež - Breza: Delo na cesti
  R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Dolenji vasi pri Čatežu, polovična zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 23. 5. 2019.
 • R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno: Izredni dogodek
  R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno, Dražgoše - Rudno, popolna zapora zaradi strojnega krpanja vozišča do 23. 5. 2019 , dnevno med 8. in 13. uro. Obvoz je urejen po lokalni cesti.
 • R3-651, Priključek NM zahod - NM (Bučna vas): Delo na cesti
  R3-651, Priključek NM zahod - NM (Bučna vas), polovična zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 23. 5. 2019.
 • H5-E751, Škofije - Koper: Delo na cesti
  H5, Škofije - Koper, med priključkom Plavje, Hrvatini in pokritim vkopom Škofije v smeri Kopra je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, pri Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 24. 5. 2019.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zarad izvedbe galerije Jelični vrh, do 29. 12. 2019, občasno 15 minutna popolna zapora.
 • G1-5, Rimske Toplice - Zidani Most: Delo na cesti
  G1-5, Rimske Toplice - Zidani Most, in Rimske Toplice, polovična zapora zaradi sanacije železniškega nadvoza do 20. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Delo na cesti
  G2-101, Tržič - Ljubelj, v predorih Tržič, oviran promet zaradi del na razsvetljavi, do 23. 5. 2019, dnevno med 8. in 17. uro.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, polovična zapora zaradi zavarovanja ceste pred padanjem kamenja, do 24. 5. 2019.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Zgornjem Kozjem Vrhu, polovična zapora zaradi zavarovanja ceste pred padanjem kamenja do 24. 5. 2019.
 • LC-226170, Laze - Planina: Zaprta cesta
  LC, Laze - Planina, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 31. 10. 2019. Obvoz po regionalni cesti.
 • H6 , Izola - Koper: Delo na cesti
  H6, Izola - Koper, v predoru Markovec v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-688, Žiče - Poljčane: Delo na cesti
  R3-688, Žiče - Poljčane, v Mlačeh, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 3. 6. 2019.
 • G1-5, Zidani most - Radeče: Delo na cesti
  G1-5, Zidani Most - Radeče, v Radečah, polovična zapora zaradi rušenja objekta, do 24. 5. 2019.
 • H6 , Koper - Izola: Delo na cesti
  H6, Koper - Izola, med priključkom Semedela in predorom Markovec v smeri Portoroža je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo na cesti
  R2-454, Miklavž - Hajdina, pri Loki, dve polovični zapori zaradi del, do 24. 5. 2019, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Kočevje - Livold: Delo na cesti
  G2-106, Kočevje - Livold, v Kočevju, v križiču Kolodvorske ceste in Ljubljanske ceste, oviran promet zaradi rekonstrukcije križišča do 27. 5. 2019.
 • R1-218, Kanižarica - Vinica: Delo na cesti
  R1-218, Črnomelj - Vinica, pri Kvasici, polovična zapora zaradi krpanja udarnih jam do 24. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Ivančna Gorica in priključkom Bič v smeri Novega mesta je zaradi del oviran promet.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Bič in priključkom Ivančna Gorica v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Izredni dogodek
  A2, Obrežje - Ljubljana, na cestninski postaji Dob v smeri Ljubljane je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Delo na cesti
  A1, Šentilj - Maribor, med počivališčem Dobrenje in priključkom Pesnica v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.
 • A1-E57, E59, Maribor - Šentilj: Delo na cesti
  A1, Maribor - Šentilj, med priključkom Pesnica in počivališčem Dobrenje v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi del oviran promet.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo na cesti
  R2-454, Miklavž - Hajdina, v Miklavžu na Dravskem Polju, oviran promet zaradi gradnje plinovoda, zaprt je pas za levo zavijanje in Cesta v Rogozo, do 5. 7. 2019.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Straža - Novo mesto, v Straži, polovična zapora zaradi ureditve pločnika in sanacije vozišča do 31. 5. 2019.
 • R2-444, Nova Gorica: Delo na cesti
  R2-444, Nova Gorica, v Rožni dolini na Vipavski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje kabelske kanalizacije do 21. 6. 2019.
 • RT-926, Sleme - Koprivna: Delo na cesti
  RT-926, Sleme - Koprivna, pomična polovična zapora zaradi vgradnje kablovoda do 20. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-905, Krnica - Mrzli studenec: Zaprta cesta
  RT-905, Gorje - Pokljuka, pri Mrzlem Studencu, popolna zapora zaradi obnove vozišča od ponedeljka do petka predvidoma do 10.6.2019 . Obvoz po cesti Krnica - Zg. Gorje - Sp. Gorje - Bled - Bohinjska Bela - Bitnje - Jereka.
 • R2-409, Rižana - Dekani: Delo na cesti
  R2-409, Rižana - Dekani, Na Vardi, oviran promet zaradi gradnje optičnega omrežja predvidoma do 31. 5. 2019.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka, Šembije - Knežak, polovična zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 25. 5. 2019.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, pred priključkom Senožeče v smeri Kopra je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica): Delo na cesti
  R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica), MMP Ormož, polovična zapora zaradi obnove mejenega prehoda do 13. 8. 2019.
 • LZ-183440, Škofjeloška cesta: Zaprta cesta
  LZ-183440, Škofjeloška cesta, v Zgornjih Bitnjah, popolna zapora zaradi del. Obvoz po cesti lokalnih cestah.
 • R3-601, Borjana - Robidišče: Delo na cesti
  R3-601, Borjana - Robidišče, v Borjani, polovična zapora zaradi popravila ceste do 31. 5. 2019.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo na cesti
  R3-643, Cerknica - Rakitna, v Cerknici, na Notranjski cesti, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 25. 5. 2019.
 • R2-409, Rižana - Dekani: Delo na cesti
  R2-409, Rižana - Dekani, v Dekanih, polovična zapora zaradi gradnje optičnega omrežja do 31. 5. 2019.
 • R2-406, Dekani - Škofije: Delo na cesti
  R2-406, Dekani - Škofije, v Dekanih in v Škofijah, več polovičnih zapor zaradi gradnje kabelske knalizacije na regionalnih in lokalnih cestah do 30. 5. 2019.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Delo na cesti
  G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most), v Selnici ob Dravi, polovična zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 29. 8. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-728, Škofljica - Ig: Zaprta cesta
  R3-728, Škofljica - Ig, na Škofljici, pri krožišču, popolna zapora zaradi gradnje krožišča na Škofljici. Obvoz po cesti Škofljica (Ind. cona) - Ig - Ljubljana - Škofljica. Preko vikendov bo promet predvidoma urejen izmenično enosmerno.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, v Soteski, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 29. 5. 2019.
 • R1-217, Brezovica - Kanižarica: Delo na cesti
  R1-217, Brezovica - Kanižarica, na Griču pri Dobličah, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 28. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo na cesti
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Novi vasi, polovična zapora zaradi ureditvedo 20. 12. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-415, Drtija - Izlake: Delo na cesti
  R2-415, Drtija - Izlake, med Mlinšami in Razpotjem, polovična zapora zaradi obnove vozišča in sečnje dreves do 14. 6. 2019, občasno 30 minutne popolne zapore.
 • R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti
  R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Spodnji Kokri, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 6. 6. 2019.
 • R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti
  R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Kokri, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 6. 6. 2019.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Polenšaku, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 31. 8. 2019.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med cestninsko postajo Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora bo do 30. 6. 2019 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, v Dolu pri Borovnici,, oviran promet zaradi gradnje TP Dol Robič do 31. 5. 2019.
 • R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti
  R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, polovična zapora zaradi obnove ceste do 31. 8. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-439, Cerkvenjak - Senarska: Delo na cesti
  R2-439, Cerkvenjak - Senarska, v Cerkvenjaku, polovična zapora zaradi obnove ceste do 31. 8. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-685, Rodne - Rajnkovec: Delo na cesti
  R3-685, Rodne - Rajnkovec, pri Rajnkovcu, polovična zapora zaradi ureditve parkirišča predvidoma do 30. 6. 2019.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta
  A1, Ljubljana - Koper uvoz Kozina v smeri Kopra popolna zapora zaradi del.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zaprta cesta
  A1, Koper - Ljubljana uvoz Kozina v smeri Ljubljane je popolna zapora zaradi del.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta
  A1, Ljubljana - Koper izvoz Kozina iz smeri Ljubljane popolna zapora zaradi del.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zaprta cesta
  A1, Koper - Ljubljana izvoz Kozina iz smeri Kopra popolna zapora zaradi del.
 • R2-409, Razdrto - Senožeče: Delo na cesti
  R2-409, Senožeče - Razdrto, v Senožečah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 2. 6. 2019.
 • R2-410, Tržič - Kokrica: Delo na cesti
  R2-410, Tržič - Kokrica, Golnik - Goriče, na dveh odsekih polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 21. 6. 2019.
 • R1-209, Bled - Soteska: Delo na cesti
  R1-209, Bohinj - Bled, pri Bohinjski Beli, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske steze do 4. 7. 2019.
 • R3-685, Rodne - Rajnkovec: Delo na cesti
  R3-685, Rodne - Rajnkovec, pri Rajnkovcu, polovična zapora zaradi izvedbe krožišča do 13. 6. 2019.
 • R1-219, Mestinje - Golobinjek: Delo na cesti
  R1-219, Mestinje - Golobinjek, pri Podčetrtku, polovična zapora zaradi sanacije hodnika za pešce do 4. 7. 2019.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Kozina v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • RT-917, Kočevje - Željne: Zaprta cesta
  RT-917, Kočevje - Željne, popolna zapora zaradi modernizacije vozišča. Obvoz urejen po cestah Kočevje - Livold, Kočevje - Stari trg.
 • G2-108, Zagorje - Trbovlje: Delo na cesti
  G2-108, Zagorje - Trbovlje, polovična zapora zaradi sanacije plazu predvidoma do 31. 5. 2019.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Kočevje - Ljubljana, Kočevje - Stara Cerkev, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske steze do 7. 8. 2019.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo na cesti
  R1-203, Kobarid - Bovec, pri Srpenici, polovična zapora zaradi gradnje avtobusne postaje do 11. 6. 2019.
 • R1-205, Divača - Lokev - Lipica: Delo na cesti
  R1-205, Divača - Lokev, pri Lokvi, polovična zapora zaradi izvedbe dostopnih cest do 21. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Škofja Loka - Jeprca: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, oviran promet, zaprt je levi zavijalni pas na Kidričevo cesto iz smeri Škofje Loke proti Medvodam ter desni zavijalni pas iz smeri Medvod proti Škofji Loki do 31. 8. 2019.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Izredni dogodek
  G2-101, Tržič - Ljubelj, Podljubelj - predor Ljubelj, polovična zapora zaradi nevarnosti skalnega podora in poškodovanega vozišča, možne so kratkotrajne 15 minutne popolne zapore.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, med počivališčem Zaloke in priključkom Brežice v smeri Obrežja je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R1-201, Dovje - Mojstrana - Kraje: Delo na cesti
  R1-201, Jesenice - Kranjska Gora, pri Mojstrani, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 20. 6. 2019.
 • R2-443, Beltinci - Črenšovci: Delo na cesti
  R2-443, Beltinci - Črenšovci, v Beltincih, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 11. 6. 2019, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Škofljica - Rašica: Delo na cesti
  G2-106,Ljubljana - Kočevje, na Škofljici, oviran promet zaradi gradnje krožišča do 30. 6. 2019. Promet poteka mimo krožišča po vzporedni obvozni cesti. Lokalna cesta Klanec je zaprta med osnovno šolo in krožiščem, na cesti Ob potoku je promet oviran.
 • R1-210, Kranj - Škofja Loka: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Kranj, v Zgornjih Bitnjah, oviran promet zaradi del do 27. 8. 2019. Promet poteka ob gradbišču dvosmerno.
 • G2-102, Most na Soči - Bača: Delo na cesti
  G2-102, Most na Soči - Bača pri Modreju, v Mostu na Soči, polovična zapora zaradi obnove vodovoda predvidoma do 30. 5. 2019.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Bača pri Modreju - Podbrdo, pri Hudijužni, polovična zapora zaradi obnove vodovoda predvidoma do 30. 5. 2019.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Zaprta cesta
  R2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Rovtah, popolna zapora zaradi sanacije zidu in brežine do 20. 6. 2019. Obvoz za osebna vozila na relaciji Rovte - Hlevni vrh - Vrh Sv. Treh Kraljev - Račeva - Žiri in obratno, za tovorna pa Logatec - Vrhnika - Horjul - Gorenja vas - Žiri in obratno.
 • R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica: Delo na cesti
  R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Sv. Ani v Slovenskih Goricah, polovična zapora zaradi ureditve križišča, izgradnje pločnika in gradnje vodovoda do 30. 5. 2019.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti
  R2-428, Luče - Sestre Logar, v Solčavi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 15. 7. 2019.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, pred priključkom Kozina v smeri Kopra je zaradi del oviran promet.
 • R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti
  R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Ribčevem Lazu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 25. 6. 2019.
 • R3-742, Podpeč - Brezovica: Delo na cesti
  R3-742, Podpeč - Brezovica, na Brezovici, na Podpeški cesti, polovična zapora zaradi del do 7. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno. Od ponedeljka do četrtka med 8.30 in 14. uro, ob petkih do 13. ure. Ob sobotah in nedeljah med 7. in 19. uro.
 • RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica: Delo na cesti
  RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, v Kamniški Bistrici, polovična zapora zaradi sanacije podpornega zidu do 12. 6. 2019.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Šentrupert in cestninsko postajo Vransko v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R3-633, Jereka - Jezero: Zaprta cesta
  R3-633, Jereka - Jezero, v Stari Fužini, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Obvoz po cesti Stara Fužina - Srednja vas - Bohinjska Česnjica - Bitnje - Bohinjska Bistrica - Ribčev Laz.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, med Lokavcem in Slokarji, pomična polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 24. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Postojna - Pivka: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Pivka, pri Selcah, polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske poti do 18. 11. 2019.
 • RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga: Delo na cesti
  RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga, polovična zapora zaradi posodobitve makadamske ceste.
 • LG-211060, Litijska cesta: Zaprta cesta
  Ljubljana, Litijska cesta, med Fužinsko cesto in Potjo na Breje, popolna zapora zaradi ureditve kanalizacije. Obvoz za vozila lažja od 3,5t je urejen po Hruševski cesti, za tovorna vozila pa po Zaloški in Kajuhovi cesti.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, v krožišču na Cesti železarjev, oviran promet zaradi ureditve krožišča do 30. 5. 2019.
 • R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga: Delo na cesti
  R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Žagi, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnih postajališč do 11. 6. 2019.
 • R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Zaprta cesta
  R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Višnji Gori, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 31. 5. 2019. Obvoz po lokalnih cestah.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vipava in priključkom Ajdovščina v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • RT-917, Kočevje - Željne: Delo na cesti
  RT-917, Kočevje - Željne, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 12. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-905, Krnica - Mrzli studenec: Delo na cesti
  RT-905, Gorje - Pokljuka, Krnica - Mrzli Studenec, pomična polovična zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 12. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-905, Mrzli studenec - Jereka: Delo na cesti
  RT-905, Mrzli studenec - Jereka, Koprivnik - Jereka, oviran promet zaradi del do 28. 6. 2019.
 • R3-701, Ruta - Pesek: Delo na cesti
  R3-701, Rogla - Pesek, pri Puščavi, polovična zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu predvidoma do 30. 9. 2019.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Brežice in počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane bo do 26. 6. 2019 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-452, Žirovnica - Lesce: Delo na cesti
  R2-452, Žirovnica - Lesce, v Žirovnici, oviran promet zaradi ureditve vrta do 31. 5. 2019. Občasno je promet urejen izmenično enosmerno.
 • R3-681, Laško - Breze - Šentjur: Delo na cesti
  R3-681, Laško - Breze - Šentjur, v Laškem, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 30. 9. 2019. Promet poteka ob gradbišču in po novo zgrajenem odseku ceste.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti
  R2-408, Žiri - Trebija, pri Žireh, oviran promet zaradi gradnje opornega zidu do 30. 5. 2019.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti
  R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Kuzmi, polovična zapora zaradi preplastitve in ureditve ceste do 18. 6. 2019, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med pokritim vkopom Rebrnice 2 in priključkom Vipava v smeri Vrtojbe, Italije bo do 3. 6. 2019 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R3-694, Velenje - Dobrteša vas: Zaprta cesta
  R3-694, Polzela - Velenje, pri Andražu nad Polzelo, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 26. 5. 2019. Obvoz po cesti Velenje - Gorenje - Šmartno ob Paki - Polzela - Ložnica. Obvoz za lokalni promet urejen tudi po občinskih cestah.
 • RT-901, Rateče - Planica: Delo na cesti
  RT-901, Rateče - Planica, pomična polovična zapora zaradi gradnje pešpoti in kolesarske povezave predvidoma do 28. 6. 2019. Možne so eno urne popolne zapore.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Mežica - Črna na Koroškem, Polena - Žerjav, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 20. 12. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med počivališčem Mlake - jug in predorom Podnanos v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-745, Janežovci - Dolge Njive: Zaprta cesta
  R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Selce, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča in hladne reciklaže do 14. 9. 2019. Obvoz po cesti Janežovci - Trnovska vas - Lenart v Sl. Goricah - Lormanje - Sp. Voličina - Dolge Njive in obratno.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, polovična zapora zaradi sanacije brežin in odprave zožitve predvidoma do 31. 5. 2019
 • RT-926, Sleme - Koprivna: Prepoved za tovornjake
  RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.
 • R2-433, Senarska - Lenart: Delo na cesti
  R2-433, Senarska - Lenart, v Lenartu v Slovenskih goricah, pomična polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo na cesti
  R3-733, Dolenjske Toplice - Podturn, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo: Delo na cesti
  R3-711, Fram - Rače - Šikole, v Račah, pomična polovična zapora zaradi izgradnje plinovoda predvidoma do 15. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, pred počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra bo do 15. 6. 2019 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R1-210, Kr (Primskovo - Labore): Prepoved za tovornjake
  R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .
 • R1-210, Kr (Primskovo - Labore): Delo na cesti
  R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, oviran promet zaradi sanacije Delavskega mostu do 20. 3. 2020. Promet poteka po enem pasu v obe smeri.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti
  R2-428, Luče - Sestre Logar, Solčava - Sestre Logar, pomična polovična zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 9. 10. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob: Delo na cesti
  R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Sneberje, v Ljubljani na Šmartinski cesti, pri avtocesti, zaprt en prometni pas proti centru zaradi del.
 • G1-4, Slovenj Gradec - Zg. Dolič: Delo na cesti
  G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Mislinjski Dobravi, polovična zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 30. 6. 2019.
 • R3-694, Velenje - Dobrteša vas: Delo na cesti
  R3-694, Polzela - Velenje, pri Ložnici, polovična zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 30. 5. 2019.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta
  RT-915, Grda Draga - Pudob, v Leskovi Dolini, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa predvidoma do 30. 9. 2019. Obvoz je možen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Ilirska Bistrica.
 • R3-683, Pilštanj - Golobinjek: Delo na cesti
  R3-683, Lesično - Golobinjek, pri Pilštanju, oviran promet zaradi ureditve križišča in hodnika za pešce do 24. 5. 2019.
 • R2-423, Pilštanj - Podsreda: Delo na cesti
  R2-423, Lesično - Podsreda, pri Pilštanju, oviran promet zaradi ureditve križišča in hodnika za pešce do 24. 5. 2019.
 • LZ-212340, Od Šmartinske cesta do Bratislavske: Delo na cesti
  Ljubljana, obvozna cesta, od Šmartinske ceste do Bratislavske, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Zaprta cesta
  R2-428, Luče - Sestre Logar, med Firštom in Klemenčo žago, popolna zapora zaradi sečnje lesa do 31. 5. 2019 , dnevno med 8. in 18. uro, razen nedelj in praznikov. Promet bo v času zapore sproščen predvidoma vsako polno uro za 15 minut.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, Gornje Ložine - Kočevje, več pomičnih polovičnih zapor zaradi izgradnje kolesarske steze do 30. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-450, Hoče - letališče Maribor: Delo na cesti
  R2-450, Hoče - letališče Maribor, Letališka cesta, polovična zapora zaradi ureditve ceste, priključkov in kolesarske steze do 3. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-625, Bertoki - Gračišče: Delo na cesti
  R3-625, Bertoki - Gračišče, v Pradah, polovična zapora zaradi izgradnje krožnega križišča do 24. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga: Delo na cesti
  R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, Bovec, pri letališču, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 8. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti
  R2-409, Postojna - Ravbarkomanda, pod avtocesto, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vozišča predvidoma do 20. 7. 2019. Možne so kratkotrajne do 15 minutne popolne zapore.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, na viaduktu Ravbarkomanda v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, polovična zapora zaradi sanacije brežin in odprave zožitev do 14. 8. 2019.
 • G2-107, Rogatec - Dobovec: Delo na cesti
  G2-107, Rogatec - Dobovec, pri Rogatcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 5. 2019. Zapore med praznikom ne bo.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, v Radljah, oviran promet zaradi izvedbe krožišča predvidoma do 10. 7. 2019.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo na cesti
  R1-225, Stahovica - Gornji Grad, Krivčevo - Podlom, več polovičnih zapor zaradi gradnje nadomestnih prepustov do 30. 6. 2019.
 • R3-658, Stari trg - Brezovica: Delo na cesti
  R3-658, Stari trg - Brezovica, polovična zapora na več odsekih zaradi sanacije vozišča do 13. 9. 2019.
 • R3-639, Sp. Brnik - Cerklje: Delo na cesti
  R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 5. 7. 2019.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Stopče - Grobelno, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 6. 2019. Med praznikom zapore ne bo.
 • R3-735, Muta - Vuzenica: Delo na cesti
  R3-735, Muta - Vuzenica, polovična zapora zaradi izgradnje steze za pešce in kolesarje predvidoma do 30. 5. 2019.
 • R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Zaprta cesta
  R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, pri Spodnji Kapli, popolna zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 28. 6. 2019. Obvoz po lokalni cesti.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika, pri Jugorju pri Metliki, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 31. 5. 2019.
 • R2-409, Kozina - Kastelec: Zaprta cesta
  R2-409, Kozina - Črni Kal, v Kozini pri avtocestnem priključku, popolna zapora zaradi gradnje krožišča do 31. 5. 2019. Obvoz je označen in urejen po Obvozni in Bazoviški cesti.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Dvor - Soteska: Delo na cesti
  R1-216, Dvor - Soteska, med Dvorom in Dolnjim Kotom, pomična polovična zapora zaradi oskrbe Suhe krajine s pitno vodo do 30. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, med Srednjo Kanomljo in Spodnjo Kanomljo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 7. 2019. Možne občasne, do 30 minutne popolne zapore v delovnem času.
 • R2-435, Maribor - Ruše: Delo na cesti
  R2-435, Maribor - Ruše, polovična zapora na več odsekih zaradi gradnje optičnega omrežja do 30. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Postojna - Pivka: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Pivka, pri Selcah, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 24. 6. 2019.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, Poreber - Buč, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 22. 8. 2019.
 • R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti
  R2-409, Vrhnika - Logatec, na Vrhniki, pri odcepu za Gabrče, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 15. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Jeličnem Vrhu, polovična zapora zaradi popravila podpornega zidu do 12. 7. 2019. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne 15 minutne popolne zapore. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti
  R2-408, Žiri - Trebija, pri Žireh, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča v sklopu gradnje obvoznice do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212410, Sneberska cesta: Zaprta cesta
  LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 30. 8. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti
  R2-444, Ajdovščina (obvoznica), na Goriški cesti, polovična zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 15. 7. 2019.
 • R2-402, Dobrovo - Neblo: Delo na cesti
  R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, polovična zapora zaradi ureditve ceste in pločnikov predvidoma do 29. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga: Delo na cesti
  R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Dvoru, polovična zapora zaradi ureditve krožnega križišča do 24. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti
  R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Vurberku, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnih postajališč do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, pri Črni na Koroškem, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-665, Vel. Reka - Radeče: Zaprta cesta
  R3-665, Vel. Reka - Radeče, popolna zapora zaradi modernizacije ceste. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po državnih cestah Vel. Preska - Ljubež v Lazih - Šmartno pri Litiji - Litija - Zagorje ob Savi - Podkum.
 • R3-724, Berkovci - Kobilje: Zaprta cesta
  R3-724, Berkovci - Kobilje, Motvarjevci - Kobilje, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 31. 5. 2019. Obvoz je urejen po cesti Kobilje - Dobrovnik - Bogojina - Motvarjevci.
 • R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj): Delo na cesti
  R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Tišini, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 8. 2019, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Izredni dogodek
  R3-721, Petrovci - Kuzma, oviran promet zaradi plazenja vozišča.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi gradnje nove šole do 30. 6. 2020.
 • LC-390100, Trboje - Voklo: Zaprta cesta
  LC Trboje - Voklo, pri Trbojah, popolna zapora zaradi del, predvidoma do 30. 5. 2019. Obvoz je urejen.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Zaprta cesta
  R3-643, Cerknica - Rakitna, v Begunjah pri Cerknici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Obvoz po lokalnih cestah.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, Stopnik - Dolenja Trebuša, več polovičnih zapor zaradi obnove ceste do 30. 9. 2019. Med 8. in 16.30. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • G2-107, Rogatec - Dobovec: Delo na cesti
  G2-107, Rogatec - Dobovec, pri Strmcu Humskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 9. 8. 2019.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Izredni dogodek
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
 • G2-105, Novo mesto (Krka - Revoz): Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Novem mestu, dve polovični zapori zaradi ureditve večnamenske poti in drugih del predvidoma do 31. 5. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so občasne kratkotrajne popolne zapore. V času popolne zapore obvoza ni.
 • R2-439, Cerkvenjak - Senarska: Delo na cesti
  R2-439, Cerkvenjak - Senarska, v Spodnji Senarski, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 27. 5. 2019.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo na cesti
  R2-437, Šentilj - Pesnica, v Šentilju, na Mariborski cesti, polovična zapora zaradi gradnje avtobusnih postajališč do 24. 5. 2019.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo na cesti
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Gabrniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve križišča do 13. 8. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo na cesti
  R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pri Potoku v Črni, popolna zapora zaradi gradnje mostov čez potok Črna do 5. 7. 2019. Obvoz je ob gradbišču izmenično enosmerno.
 • R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: Zaprta cesta
  R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 8. 2019. Obvoz po cesti Gornji Kraj - Črenšovci - Jula Marof - Ložič - Velika Polana in obratno.
 • G2-102, Godovič - Kalce: Delo na cesti
  G2-102, Godovič - Kalce, pri Hotedršici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 24. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga: Zaprta cesta
  Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, oviran promet zaradi obnove cestišča do 29. 6. 2019. Omejitev hitrosti 30 km/h.
 • R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Zaprta cesta
  R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, v Sv. Juriju, popolna zapora zaradi ureditve ceste 24. 5. 2019. Obvoz po regonalnih in lokalnih cestah Sv. Jurij - Grabonoš - Sp. Ivanjci - Cogetinci - Cerkvenjak - Sv. Jurij.
 • R1-222, Zagorje - Most čez Savo: Delo na cesti
  R1-222, Zagorje - Most čez Savo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 24. 5. 2019.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti
  R2-408, Žiri - Trebija - Gorenja vas, pri Selu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 29. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-926, Solčava - Podolševa - Sleme: Zaprta cesta
  RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 28. 6. 2019. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.
 • Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana: Delo na cesti
  Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana, oviran promet zaradi del do 27. 5. 2019. oviran promet zaradi del do 20. 5. 2019.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Zaprta cesta
  R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 29. 6. 2019. Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • R3-668, Gabrje - Ratež: Delo na cesti
  R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1. 8. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, polovična zapora zaradi del do 30. 6. 2019. v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30.6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do konca 2020.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.