Razmere na cestah

 • A5 , Maribor - Lendava: Zaprta cesta
  A5, Maribor - Lendava med razcepom Dragučova in priključkom Pernica v smeri Murske Sobote bo do 26. 5. 2017 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet je preusmerjen na vzporedno cesto.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo na cesti
  A5, Lendava - Maribor, pred razcepom Dragučova je zaradi del oviran promet.
 • A1-E57, E59, Maribor - Šentilj: Zastoj
  A1, Maribor - Šentilj, pred prehodom Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije zaradi povečanega števila tovornih vozil nastaja zastoj.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Delo na cesti
  A1, Šentilj - Maribor, med krožiščem Pesnica in razcepom Dragučova v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, na razcepu Dragučova iz Šentlja proti Lendavi je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti
  A5, Maribor - Lendava, med razcepom Dragučova in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, med razcepom Dragučova in krožiščem Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi del zaprt vozni pas.
 • RT-905, Mrzli studenec - Jereka: Izredni dogodek
  RT-905, Mrzli studenec - Jereka, pri Jereki, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest, možne občasne do 20 minutne popolne zapore do 30. 6. 2017.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Kranj - zahod in priključkom Naklo v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del zaprt vozni pas.
 • RT-919, Podzemelj - Dolenjci: Delo na cesti
  RT-919, Podzemelj - Dolenjci, v Gribljah, polovična zapora zaradi del do 26. 5, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-905, Krnica - Mrzli studenec: Delo na cesti
  RT-905, Krnica - Mrzli studenec, pomična polovična zapora zaradi popravil bankin do 31. 5. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti
  R2-408, Žiri - Trebija, pri Fužinah, polovična zapora zaradi popravila mrež do 26. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo na cesti
  R3-653, Sodražica - Hrib, pri Sodražici, polovična zapora zaradi sanacije brežin, predvidoma do 30. 6. 2017, občasno možne kratkotrajne popolne zapore. V času popolnih zapor obvoza ne bo.
 • G1-7, Starod - Podgrad: Delo na cesti
  G1-7, Podgrad - Starod, pri Račicah, polovična zapora zaradi preplastitve ceste, predvidoma do 24/6/2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-752, Bukovžlak - Teharje: Delo na cesti
  R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Slancah, občasne popolne zapore zaradi urejanja bankin in asfaltiranja, predvidoma do 29. 5. 2017.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Potoku, polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema do 26. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti
  R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, pri Bregu, polovična zapora zaradi krpanje udarnih jam do 26. 5. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, Velika Ligojna - Horjul, polovična zapora zaradi obnove ceste, predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-740, Murska Sobota (Gaj) - Murska Sobota: Delo na cesti
  R3-740, Tišina - Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Cankarjevi ulici, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja, predvidoma do 15. 6. 2017, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Želin - Sp. Idrija (Marof): Delo na cesti
  G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, na Tolminski cesti, polovična zapora zaradi sanacije podpornih zidov do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-936, Col - Predmeja: Delo na cesti
  RT-936, Col - Predmeja, pri Kovku, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča, predvidoma do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Železnikih, polovična zapora zaradi gradnje ploščadi do 31. 5. 2017, dnevno med 7. in 17. uro, občasno popolna zapora (do 1 ure).
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika, pri Gornji Težki Vodi, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 31. 5. 2017, dnevno med 6. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H5-E751, Koper - Škofije: Delo na cesti
  H5, Koper - Škofije, pred prehodom Škofije je zaradi del zaprt vozni pas.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Idrija - Godovič, pri Idriji, polovična zapora zaradi izvedbe plinovoda do 30. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Mežica - Poljana - Prevalje, pri Mežici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo na cesti
  R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, pri Dolgih Njivah, polovična zapora zaradi zaradi preplastitve vozišča do 18. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Goričici pod Krimom, pomična polovična zapora zaradi strojnega krpanja vozišč do 12.6.2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti
  G2-104, Sp. Brnik - Šenčur - Kranj, pri Šenčurju, oviran promet zaradi gradnje plinovoda do 14.6. 2017.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, Koritnica - Hudajužna, polovična zapora zaradi čiščenja brežine predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: Delo na cesti
  G1-6, Jelšane - MP Jelšane, v Jelšanah, pomična polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 29. 5. 2017. Dela potekajo od ponedeljka od 7. ure do petka do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Žlebič - Kočevje, pri Gornjih Ložinah, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja do 29. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Šentvid - Šoštanj: Delo na cesti
  R2-425, Šoštanj - Črna na Koroškem, v Zavodnju, polovična zapora zaradi obnove ceste do 15. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Delo na cesti
  R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, na starem ptujskem mostu, oviran promet zaradi obnove mostu do 3. 7. 2017.
 • R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti
  R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Veliki Račni, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 16. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, v Trebežu, polovična zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Izredni dogodek
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, prevozen samo za vozila do 3,5 t zaradi del predvidoma do 15. 6. 2016.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu na Podgorski cesti, polovična zapora zaradi gradnje omrežja do 31.5.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo na cesti
  R3-642, Podpeč - Ig, v Podkraju, polovična zapora zaradi dograditve TK omrežjal do 26. 5. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-4, Otiški vrh - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, v Šentjanžu pri Dravogradu, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 8. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, Kapele - Lanišče, oviran promet zaradi sanacije vozišča do 31. 7. 2017.
 • R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): Delo na cesti
  R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), v Begunjah, polovična zapora zaradi sanacije zvonika do 10. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti
  R1-203, Predel - Bovec, Strmec na Predelu - Log pod Mangartom, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 20.7.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Bevško, pri Bevškem, polovična zapora zaradi obnove vodovoda do 3.6.2017, dnevno med 7.30 in 17.30 uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica: Delo na cesti
  R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, pri Selah, polovična zapora zaradi gradbenih del do 31.5.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Izlake - Zagorje: Delo na cesti
  R1-221, Izlake - Zagorje, v Zagorju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Hrastnik - Zidani most: Zaprta cesta
  G2-108, Hrastnik - Zidani Most, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 31. 7. 2017. Popolne zapore bodo na različnih odsekih. Obvoz je urejen po cesti Hrastnik - Marno - Rimske Toplice.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, v Lazah pri Tuhinju, polovična zapora zaradi ureditve prehoda za pešce do 26. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Postojna - Pivka: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, v Pivki, Postojnska cesta, polovična zapora zaradi nadgradnje vodovoda predvidoma do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-4, Otiški vrh - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, pri Trobljah, polovična zapora zaradi ureditve križišča predvidoma do 20. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-4, Dravograd - Otiški vrh: Delo na cesti
  G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, v Dravogradu, pri mostu čez reko Dravo, polovična zapora zaradi ureditve vodovoda predvidoma do 24. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor: Delo na cesti
  H2, hitra cesta skozi Maribor, pred pokritim vkopom Maribor v smeri Maribora je zaradi del zaprt vozni pas.
 • G1-5, Brestanica - Krško: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Krško, v Krškem, Valvasorjevo Nabrežje, več polovičnih zapor zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov predvidoma do 9. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-933, Breg - Jurklošter: Zaprta cesta
  RT-933, Breg - Jurklošter, Lisce - Razbor, popolna zapora zaradi preplastitve ceste predvidoma do 31. 5. 2017.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Bevškem, polovična zapora zaradi ureditve AP in preplastitve ceste predvidoma do 20. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Delo na cesti
  G2-101, Tržič - Ljubelj, v Podljubelju, polovična zapora zaradi obnove križišča predvidoma do 4. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Idrija - Godovič - Logatec, v Godoviču, oviran promet zaradi rekonstrukcije vozišča predvidoma do 30. 10. 2017.
 • R3-614, Miren - Opatje selo: Delo na cesti
  R3-614, Miren - Opatje selo, v Mirnu, polovična zapora zaradi sanacije fasade na stanovanjski hiši predvidoma do 20. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor: Delo na cesti
  H2, hitra cesta skozi Maribor, pred pokritim vkopom Maribor v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Delo na cesti
  R3-710, Ptuj - Spodnja Hajdina, na Ptuju, Zagrebška cesta, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije predvidoma do 17. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Solčava, Raduha - Robanov Kot, polovična zapora zaradi plazu.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi sanacije propusta do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-442, Martjanci - Dobrovnik: Delo na cesti
  R2-442, Martjanci - Dobrovnik, pri Dobrovniku, polovična zapora zaradi del do 1. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Zaprta cesta
  R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu čez Reko do 30. 8. 2017. Obvoz je urejen preko Vuzenice.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, pri Breznu, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Delo na cesti
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič, prelaz Vršič, na Ruski cesti, več polovičnih zapor zaradi obnove ceste in zidov do 18. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Prevozen samo za vozila do 3,5 ton predvidoma do 15. 6. 2017.
 • R3-703, Muta - Gortina: Zaprta cesta
  R3-703, Muta - Gortina, na Muti, na Gortinski cesti, popolna zapora zaradi povezave vodovodnih sistemov predvidoma do 18. 8. 2017. Obvoz je urejen.
 • R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti
  R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, Polje - Kamnje, polovična zapora zaradi prestavitve ceste in ureditve počivališča do 5. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Rašica - Žlebič: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Žlebiču, polovična zapora zaradi sanacije objektov, predvidoma do 29. 5. 2017, dnevno med 8. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Dela bodo potekala samo v času delovnih dni.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti
  R3-677, Pišece - Krško, na Zdolski cesti, polovična zapora zaradi gradnje rondoja predvidoma do 30.6.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-614, Opatje selo - Komen: Delo na cesti
  R3-614, Opatje selo - Komen, pri Kostanjevici na Krasu, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 14. 6. 2017. Možne občasne 20 minutne popolne zapore od 8. do 17. ure.
 • R1-212, Rakek - Cerknica: Delo na cesti
  R1-212, Rakek - Cerknica - Bloška Polica, v Cerknici, Cesta 4. Maja, oviran promet zaradi gradnje krožišča predvidoma do 30. 5. 2017.
 • R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti
  R2-401, Žaga - Učja, pri Žagi, polovična zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Laško - Rimske Toplice, pri Debru, polovična zapora zaradi izgradnje avtobusnega postajališča in sanacije vozišča do 14. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo na cesti
  R3-646, Škofljica - Šmarje Sap, pri Šmarju, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 27. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Ljubljana - Polhov Gradec, pri Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vozišča do 16.4.2018, občasne 15 minutne popolne zapore med 8. in 18. uro.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Lazcu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 30.6.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika, čez Vahto, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča, predvidoma do 2. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Delo na cesti
  R2-440, Rogašovci - Kuzma, pri Serdici, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 16. 6. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-657, Bosljiva Loka - Osilnica: Delo na cesti
  R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, pri Selah, polovična zapora zaradi izvedbe gradbenih priključkov do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, Žvirče - Pleš, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, Dravograd - Gortina, pomična polovična zapora zaradi del na vodovodnem omrežju, predvidoma do 14. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Idrsko - Peršeti: Delo na cesti
  G2-102, Tolmin - Kobarid, Volarji - Tolmin, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 20. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 17. uro so možne 15 minutne popolne zapore.
 • R2-433, Lenart - Trate: Delo na cesti
  R2-433, Lenart - Trate, polovične zapore na več odsekih zaradi obnove vozišča do 29. 6. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-464050, Frankolovo - Socka: Zaprta cesta
  LC-464050, Frankolovo - Socka, pri Trnovljah pri Socki, popolna zapora zaradi sanacije plazu, predvidoma do 20. 7. 2017. Obvoz je urejen.
 • R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti
  R1-231, Ljutomer - Razkrižje - Gibina, Razkrižje - Gibina, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 19. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-999980, Koper (Semedela) - Izola (Ruda): Zaprta cesta
  LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 • R1-207, Črni vrh - Col: Delo na cesti
  R1-207, Col - Črni Vrh - Godovič, pri Mrzlem Logu, polovična zapora zaradi del predvidoma do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, v Selnici ob Dravi, Mariborska cesta, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma 27. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Priključek Godovič: Zaprta cesta
  G2-102, Godovič - Črni Vrh, priključek Godovič, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 5. 2017. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti
  R3-679, Sevnica - Krško, pri Rožnem, polovična zapora zaradi ureditve peš površin in vozišča, predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Ptuj - Zavrč, v Markovcih, polovična zapora zaradi izgradnje krožišč, predvidoma do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Rovtah, polovična zapora zaradi sanacije plazu, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-634, Javornik - Gorje: Delo na cesti
  R3-634, Gorje - Lipce, pri AC priključku Lipce, polovična zapora zaradi obnove križišča, predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-699, Dravograd - Libeliče: Delo na cesti
  R3-699, Dravograd - Libeliče, Meža - Črneče, pomična polovična zapora zaradi ureditve vodovoda, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-934, Sežana - Lipica: Delo na cesti
  RT-934, Sežana - Lipica, v Sežani, na Lokavski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 10. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-646, Šmarje Sap - Cikava: Delo na cesti
  R3-646, Šmarje Sap - Cikava - Grosuplje, na Cikavi, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-303070, Ptujska cesta: Zaprta cesta
  Ormož, Ptujska cesta, v križišču s Kolodvorsko cesto, popolna zapora zaradi sanacije kanalizacije do 31. 5. 2017. Obvoz je urejen.
 • RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta
  RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 30. 10. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.
 • R3-673, Drnovo - Križaj: Delo na cesti
  R3-673, Drnovo - Križaj, pri Velikem Podlogu, polovična zapora zaradi gradnje krožnega križišča do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti
  R3-721, Petrovci - Kuzma, v Kuzmi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane: Delo na cesti
  R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, na Križnem Vrhu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 16. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-230, Ormož - Most čez Dravo: Delo na cesti
  R1-230, Ormož - mejni prehod Ormož, v Ormožu na Kolodvorski cesti, polovična zapora zaradi sanacije kanalizacije in gradnje krožišča do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti
  R3-647, Mlačevo - Rašica, Velika Račna - Mala Račna, pomična polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave predvidoma do 26. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in avtobusnega postajališča predvidoma do 30. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti
  R2-428, Luče - Solčava, pri Lučah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Delo na cesti
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Razdrtem, polovična zapora zaradi sanacije brežine predvidoma do 1. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Vipava - Ajdovščina: Delo na cesti
  R2-444, Vipava - Ajdovščina, v Vipavi, na Goriški cesti, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 27. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri Kalu, polovična zapora zaradi obnove cestišča predvidoma do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Strugah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 10. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1.9.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo na cesti
  G2-108, Litija - Zagorje, Renke - Šklendrovec, več polovičnih zapor zaradi sanacije brežine predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti
  R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Marof - Žiri, v Mokraški vasi, polovična zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 30. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti
  R1-206, Trenta - Bovec, pri Kal - Koritnici, pomična polovična zapora zaradi novogradnje kanalizacijskega omrežja do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, Gorenja Kanomlja - Srednja Kanomlja, polovična zapora zaradi obnove ceste, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Šentjernej - Križaj: Delo na cesti
  R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki, pri Dobravi pri Kostanjevici, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti
  R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, Cerkvenjak - Kadrenci, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31.10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Rodežu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 3.8.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Apačah, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 28. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vareji, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo na cesti
  R3-712, Ptuj - Sv. Jurij ob Ščavnici, v Podvincih, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, izgradnje pločnika in kanalizacije do 29. 9. 2017, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Škofljica - Šmarje Sap: Zaprta cesta
  G2-106, Šmarje Sap - Škofljica, in priključek Šmarje Sap, v Šmarju, popolna zapora zaradi dograditve AC priključka do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen po regionalni cesti Šmarje Sap - Škofljica in po lokalni cesti.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zaprta cesta
  A2, Ljubljana - Obrežje na uvozu Škofljica, Kočevje v smeri Novega mesta bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt uvoz.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zaprta cesta
  A2, Obrežje - Ljubljana na izvozu Škofljica, Kočevje iz smeri Obrežja, Hrvaške bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt izvoz.
 • R3-660, Črnomelj - Dolenjci: Delo na cesti
  R3-660, Črnomelj - Dolenjci, v Dolenjcih, polovična zapora zaradi ureditve križišča, do 5. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-214, Kočevje - Stari Log: Delo na cesti
  R1-214, Kočevje - Stari Log - Žužemberk, Mala Gora - Stari Log, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 20. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti
  R2-409, Ravbarkomanda - Postojna, v Postojni, na Ljubljanski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje komunalne infrastrukture, predvidoma do 14. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Zaprta cesta
  R3-605, Kambreško - Livek, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 6. 2017.
 • R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta
  R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.
 • RT-928, Mozirje - Golte: Izredni dogodek
  RT-928, Mozirje - Golte, Mozirje - Sele, polovična zapora zaradi udrte brežine in bankine predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, cesta zaradi zimskih razmer zaprta.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, Stanošina - Kozminci, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Kneži, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 31. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-622, Goriče - Kal: Delo na cesti
  R3-622, Divača - Kal - Pivka, na Kalu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 7. 2017.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti
  R3-749, Pesnica - Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, na več odsekih polovična zapora zaradi sanacije plazov in obnove vozišča predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo na cesti
  R3-642, Podpeč - Ig, pri Jezeru, oviran promet zaradi gradnje vodarne Virje, do 3. 10. 2017. Občasno je promet urejen izmenično enosmerno.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 15. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti
  R3-667, Zbure - Mačkovec, pri Šmarjeti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, med Pivko in Zagorjem, več polovičnih zapor zaradi gradnje cevovoda do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-683, Pilštanj - Golobinjek: Delo na cesti
  R3-683, Pilštanj - Golobinjek, pri Selih, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-993, Apače - Hajdina: Zaprta cesta
  LC-993, Lovrenc na Dravskem Polju - Hajdina, v Apačah, Lovrenška cesta, med križiščem s Tovarniško cesto in Apaškim Križem proti Hajdini, popolna zapora zaradi ureditve krožišča, predvidoma do 28. 7. 2017. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in izgradnje hodnika za pešce do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo na cesti
  R1-203, Žaga - Kobarid, v Trnovem ob Soči, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 5. 7. 2017. Možne 20 minutne popolne zapore izven prometnih konic. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 5. 2017.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Izredni dogodek
  R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi padajočega kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Grad: Izredni dogodek
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Selah pri Volčah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu predvidoma do 30. 5. 2017. Promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek
  RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.