Razmere na cestah

 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo na cesti
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, na razcepu Koseze iz smeri Šentvida proti Dravljam je zaradi del zaprt vozni pas.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Zastoj
  G2-108, Dol - Šentjakob, gost promet z zastoji zaradi prometne konice.
 • R3-642, Ig - Ljubljana (Peruzzijeva): Zastoj
  R3-642, Ig - Ljubljana, na Ižanski cesti, gost promet z zastoji zaradi prometne konice.
 • R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Zastoj
  R1-211, Medno - Ljubljana, gost promet z zastoji zaradi prometne konice.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Izredni dogodek
  A1, Maribor - Ljubljana, pred razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane je zaradi predmeta na vozišču oviran promet.
 • G2-106, Ljubljana (Rudnik) - Škofljica: Zastoj
  G2-106, Pijava Gorica - Škofljica - Ljubljana, gost promet z zastoji zaradi prometne konice.
 • R2-423, Črnolica - Lesično: Delo na cesti
  R2-423, Šentjur - Košnica - Kozje, pri Košnici, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del ob vozišču, predvidoma do 14:30. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Maribor (Tezno) - Miklavž: Izredni dogodek
  G1-1, Maribor - Miklavž na Dravskem Polju, v Mariboru, v križišču Ptujske ceste in Špeline ulice, oviran promet zaradi nedelujočih semaforjev, predvidoma do 8. ure.
 • G2-106, Kočevje - Livold: Delo na cesti
  G2-106, Kočevje - Livold, v Kočevju, na Reški cesti, polovična zapora zaradi obnove pločnika za pešce, predvidoma do 10. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-704, Ribnica - Brezno: Delo na cesti
  R3-704, Ribnica - Brezno, pri Podvelki, na mostu čez Dravo, polovična zapora zaradi izgradnje povezovalnega vodovoda, predvidoma do 21. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, v predoru Karavanke je zaradi obnovitvenih del oviran promet in poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Idrsko - Peršeti: Delo na cesti
  G2-102, Tolmin - Kobarid, Volarji - Tolmin, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 20. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 17. uro so možne 15 minutne popolne zapore.
 • R3-642, Ig - Ljubljana (Peruzzijeva): Delo na cesti
  R3-642, Ig - Ljubljana (Peruzzijeva), na Igu, polovična zapora zaradi obnove telekomunikacijskega omrežje do 21. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti
  R1-229, Ptuj - Senarska, v Placarju, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 7. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Zaprta cesta
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Oseku, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 20. 5. 2017. Obvoz je urejen za osebna in tovorna vozila do 7,5 ton po lokalni cesti Gasilski dom - Osek. Za tovorna vozila nad 7,5 ton pa po državnih cestah Lenart - Senarska - Cerkvenjak in naprej po lokalnih cestah do Oseka.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Trebnje - vzhod in priključkom Mirna Peč v smeri Obrežja je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, na uvozu Trebnje - vzhod v smeri Novega mesta je zaradi del oviran promet.
 • R2-433, Lenart - Trate: Delo na cesti
  R2-433, Lenart - Trate, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 5. 6. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, pred izvozom Razdrto v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • G1-5, Impoljca - Brestanica: Delo na cesti
  G1-5, Sevnica - Krško, med Gornjim Pijavškem in odcepom za Brezovico, polovična zapora zaradi preplastitve cestišča do 29. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, med Podroštom in Zalim Logom, pomična polovična zapora zaradi krpanja vozišča do 29. 3. 2017, dnevno med 7. in 17.30 uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Železnikih, polovična zapora zaradi krpanja vozišča do 30. 3. 2017, dnevno med 7. in 17.30 uro. Občasne 30 minutne popolne zapore. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, na izvozu Trebnje - vzhod iz smeri Obrežja, Hrvaške je zaradi del oviran promet.
 • R1-209, Bled - Soteska: Delo na cesti
  R1-209, Bled - Soteska, pomična polovična zapora zaradi obsekovanja rastlinja do 31. 3. 2017, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-464050, Frankolovo - Socka: Zaprta cesta
  LC-464050, Frankolovo - Socka, pri Trnovljah pri Socki, popolna zapora zaradi sanacije plazu, predvidoma do 15. 5. 2017. Obvoz je urejen.
 • R3-620, Štorje - Štanjel: Delo na cesti
  R3-620, Štorje - Štanjel, v Kazljah, polovična zapora zaradi obnove fasade do 1. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti
  R1-231, Ljutomer - Razkrižje - Gibina, Razkrižje - Gibina, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 19. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-7, Starod - Podgrad: Delo na cesti
  G1-7, Kozina - Starod, pri Račicah, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 13. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, v Bresternici, na Jelovcu, oviran promet zaradi izgradnje vodovodnega omrežja do 20. 4. 2017.
 • R2-439, Dobrovnik - Renkovci: Delo na cesti
  R2-439, Dobrovnik - Renkovci, v Dobrovniku, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 15. 5. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H5-E751, Koper - Škofije: Delo na cesti
  H5, Koper - Škofije, med priključkom Plavje, Hrvatini in prehodom Škofije v smeri Škofij, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti
  R3-677, Krško - Bizeljsko, v Krškem na Zdolski cesti, oviran promet zaradi ureditve cestne razsvetljave predvidoma do 29. 3. 2017.
 • LC-999980, Koper (Semedela) - Izola (Ruda): Zaprta cesta
  LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Celje - zahod in priključkom Žalec, Arja vas v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R1-207, Črni vrh - Col: Delo na cesti
  R1-207, Col - Črni Vrh - Godovič, pri Mrzlem Logu, polovična zapora zaradi del predvidoma do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Priključek Lenart - Lenart: Prepoved za tovornjake
  R2-449, avtocestni priključek Lenart - Lenart, prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t. Obvoz je urejen preko avtocestnega priključka Sv. Trojica - Radehova - obvoznica - Sp. Porčič.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, v Selnici ob Dravi, Mariborska cesta, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma 27. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-936, Col - Predmeja: Delo na cesti
  RT-936, Col - Predmeja, Otlica - Gozd, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-439, Bratonci - Križevci: Zaprta cesta
  R2-439, Bratonci - Križevci, Veržej - Križevci, popolna zapora zaradi sanacije vozišča do 30. 3. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Obvoz je urejen.
 • R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik: Zaprta cesta
  R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, pri Bobnu, popolna zapora zaradi del predvidoma do 29. 3. 2017. Obvoz je urejen.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo na cesti
  R2-454, Maribor- Ptuj, v Hajdošah, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 30. 4. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Priključek Godovič: Zaprta cesta
  G2-102, Godovič - Črni Vrh, priključek Godovič, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 5. 2017. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti
  R3-679, Sevnica - Krško, pri Rožnem, polovična zapora zaradi ureditve peš površin in vozišča, predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-629, Valeta: Delo na cesti
  R3-629, Portorož - Valeta, Koprska cesta, zaprta iz Portoroža proti Valeti, zaradi del na glavni cesti pri rondoju, do 24. 4. 2017. Obvoz je urejen. Proti Portorožu je cesta odprta.
 • G2-111, Jagodje - Valeta: Delo na cesti
  G2-111, Strunjan - Portorož, pri odcepu za Piran, polovična zapora zaradi del na brežinah do 24. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Ptuj - Zavrč, v Markovcih, polovična zapora zaradi izgradnje krožišč, predvidoma do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Rovtah, polovična zapora zaradi sanacije plazu, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo na cesti
  R1-225, Radmirje - Mozirje, Šentjanž - Varpolje, oviran promet zaradi ureditve daljnovoda, predvidoma do 31. 3. 2017.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, na izvozu Zrkovci iz Šentilja proti Slivnici je zaradi del oviran promet.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Zaprta cesta
  A1, Šentilj - Maribor na priključku Šentilj v smeri Maribora bo do 15. 5. 2017 zaradi del zaprt uvoz.
 • A1-E57, E59, Maribor - Šentilj: Zaprta cesta
  A1-E57/59, Maribor - Šentilj priključek Šentilj iz smeri Šentilja, Avstrije bo do 15. 5. 2017 zaradi del zaprt izvoz.
 • R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona: Zaprta cesta
  R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona, v Gornji Radgoni, Panonska ulica, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 21. 4 .2017. Obvoz je urejen.
 • R3-634, Javornik - Gorje: Delo na cesti
  R3-634, Gorje - Lipce, pri AC priključku Lipce, polovična zapora zaradi obnove križišča, predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-699, Dravograd - Libeliče: Delo na cesti
  R3-699, Dravograd - Libeliče, Meža - Črneče, polovična zapora zaradi ureditve vodovoda, predvidoma do 28. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Bača - Dolenja Trebuša: Delo na cesti
  G2-102, Most na Soči - Bača - Dolenja Trebuša, pri Idriji pri Bači, polovična zapora zaradi postavitve avtobusnega postjališča do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-934, Sežana - Lipica: Delo na cesti
  RT-934, Sežana - Lipica, v Sežani, na Lokavski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 10. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-437, Šentilj: Delo na cesti
  R2-437, Šentilj - MP Šentilj, v Šentilju, Dunajska cesta, oviran promet zaradi preplastitve vozišča, predvidoma do 15. 5. 2017. Promet poteka dvosmerno po eni polovici vozišča.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Zaprta cesta
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, V Dobravi - Kapele, popolna zapora zaradi sanacije in preplastitve vozišča del do 26. 4. 2017. Obvoz je urejen in označen.
 • R3-646, Šmarje Sap - Cikava: Delo na cesti
  R3-646, Šmarje Sap - Cikava - Grosuplje, na Cikavi, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-303070, Ptujska cesta: Zaprta cesta
  Ormož, LZ-303070, Ptujska cesta, v križišču s Kolodvorsko cesto, popolna zapora zaradi sanacije kanalizacije do 6. 5. 2017. Obvoz je urejen.
 • RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta
  RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 30. 10. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.
 • G1-7, Podgrad - Obrov: Delo na cesti
  G1-7, Podgrad - Obrov, pri Hrušici, polovična zapora zaradi sanacije podpornega zidu do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-673, Drnovo - Križaj: Delo na cesti
  R3-673, Drnovo - Križaj, pri Velikem Podlogu, polovična zapora zaradi gradnje krožnega križišča do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-655, Dolenja vas - Gotenica - Kočevska Reka: Delo na cesti
  R3-655, Dolenja vas - Gotenica - Kočevska Reka, pri Rakitnici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Žlebič - Kočevje, pri Rakitnici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti
  R3-721, Petrovci - Kuzma, v Kuzmi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, pri Senovici, polovična zapora zaradi izgradnje avtobusnih postajališč do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-451, Arja vas - Žalec: Delo na cesti
  R2-451, Arja vas - Žalec, pri avtocestnem priključku Žalec/Arja vas, oviran promet zaradi rekonstrukcije krožišča do 31. 3. 2017. Občasno bo promet urejen izmenično enosmerno z ročnim usmerjanjem.
 • R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane: Delo na cesti
  R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, na Križnem Vrhu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 16. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-230, Ormož - Most čez Dravo: Delo na cesti
  R1-230, Ormož - mejni prehod Ormož, v Ormožu na Kolodvorski cesti, polovična zapora zaradi sanacije kanalizacije do 6. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti
  R3-647, Mlačevo - Rašica, Velika Račna - Mala Račna, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in avtobusnega postajališča do 30. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica - Vransko, pri Ločici pri Vranskem, polovična zapora zaradi udora vozišča na mostu do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-684, Prelasko - Buče - Kozje: Delo na cesti
  R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Ješovcu pri Kozjem, polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Delo na cesti
  R1-232, Murska Sobota - Lipovci, pri Rakičanu, na Lendavski ulici, polovična zapora zaradi semaforizacije križišča do 12. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti
  R2-428, Luče - Solčava, pri Lučah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 19. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-209, Bled - Soteska: Delo na cesti
  R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, Cesta Svobode, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnih postajališč predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-386010, Miklavž - Kungota: Zaprta cesta
  LC, Miklavž na Dravskem Polju, Cesta v Dobrovce, popolna zapora zaradi sanacije mostu predvidoma do 14. 4. 2017. Obvoz je urejen po Cesti v Rogozo, Rogoški cesti, Cesti v Skoke in Uskoški ulici.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Delo na cesti
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Razdrtem, polovična zapora zaradi sanacije brežine predvidoma do 25. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-638, Žirovnica - Begunje: Delo na cesti
  R3-638, Žirovnica - Begunje, na Breznici, polovična zapora zaradi izgradnje fekalne kanalizacije do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-750, Slovenska vas - Šentrupert: Zaprta cesta
  R3-750, Slovenska vas - Šentrupert, v Brinju, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 5. 2017. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
 • R1-219, Mestinje - Golobinjek: Delo na cesti
  R1-219, Mestinje - Golobinjek, pri Pristavi pri Mestinju, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Vipava - Ajdovščina: Delo na cesti
  R2-444, Vipava - Ajdovščina, v Vipavi, na Goriški cesti, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 27. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Podplanini, polovična zapora zaradi popravila brežin do 8. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, Artiče - Dečno selo, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 7. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Mestinje - Podplat: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Rogaška Slatina , v Mestinju, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-905, Gorje - Krnica: Delo na cesti
  RT-905, Gorje - Krnica, pri Zgornjih Gorjah, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 28. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri Kalu, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Strugah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 10. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1.9.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo na cesti
  G2-108, Litija - Zagorje, Renke - Šklendrovec, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 1. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti
  R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Marof - Žiri, v Mokraški vasi, polovična zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 30. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Novo mesto - Dolenjske Toplice, pri Potoku, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega sistema do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti
  R1-206, Trenta - Bovec, pri Kal - Koritnici, pomična polovična zapora zaradi novogradnje kanalizacijskega omrežja do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Zaprta cesta
  RT-911, Rudno - Rovtarica, cesta zaradi zimskih razmer zaprta, predvidoma do 31. 3. 2017.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Goričici pod Krimom, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, Gorenja Kanomlja - Srednja Kanomlja, polovična zapora zaradi obnove ceste, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Šentjernej - Križaj: Delo na cesti
  R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki, pri Dobravi pri Kostanjevici, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-413, Zbilje - Vodice: Delo na cesti
  R2-413, Zbilje - Vodice, Zbilje - Valburga, pomična polovična zapora zaradi dograditve hodnika za pešce in avtobusnih postajališč predvidoma do 28. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Postojna - Pivka: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Pivka, Selce - Petelinje, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 15. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Plave - Solkan: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Šmavru, polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja predvidoma do 14. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče: Zaprta cesta
  R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, v Logu, popolna zapora zaradi obnove ceste do 10. 5. 2017. Obvoz je urejen po cesti Žvirče - Dvor - Žužemberk - Zagradec. iz smeri Grosuplja pa na relaciji Videm - Žvirče ali Krka - Zagradec - Ambrus.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Izredni dogodek
  RT-908, Mojstrana - Vrata, cesta zaradi zimskih razmer prevozna do Peričnika.
 • R3-608, Lokve - Čepovan: Zaprta cesta
  R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • R3-609, Predmeja - Lokve: Zaprta cesta
  R3-609, Predmeja - Lokve, cesta zaradi zimskih razmer zaprta.
 • G1-5, Brestanica - Krško: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Krško, v Krškem, Valvasorjevo Nabrežje, več polovičnih zapor zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov do 15. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti
  R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, Cerkvenjak - Kadrenci, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31.3.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31.10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Rodežu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 3.8.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-714, Sp. Ivanjci - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R3-714, Sv. Jurij ob Ščavnici - Gornja Radgona, Stavešinski Vrh - Janžev Vrh, oviran promet zaradi poškodovanega vozišča in plazu, predvidoma do 30. 3. 2017.
 • R2-410, Tržič - Kokrica: Delo na cesti
  R2-410, Tržič - Kokrica, v Križah, polovična zapora zaradi prestavitve avtobusnega postajališča do 30. 4. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Apačah, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 28. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Zaprta cesta
  R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, cesta je zaradi zimskih razmer zaprta.
 • R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vareji, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo na cesti
  R3-712, Ptuj - Sv. Jurij ob Ščavnici, v Podvincih, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, izgradnje pločnika in kanalizacije do 29. 9. 2017, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Delo na cesti
  RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci, v Kapelskem Vrhu, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 28. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-683, Pilštanj - Golobinjek: Delo na cesti
  R3-683, Pilštanj - Golobinjek, v Dobležičah, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Škofljica - Šmarje Sap: Zaprta cesta
  G2-106, Šmarje Sap - Škofljica, in priključek Šmarje Sap, v Šmarju, popolna zapora zaradi dograditve AC priključka do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen po regionalni cesti Šmarje Sap - Škofljica in po lokalni cesti.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zaprta cesta
  A2, Ljubljana - Obrežje na uvozu Škofljica, Kočevje v smeri Novega mesta bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt uvoz.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zaprta cesta
  A2, Obrežje - Ljubljana na izvozu Škofljica, Kočevje iz smeri Obrežja, Hrvaške bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt izvoz.
 • RT-931, Ribnica - Ribniška koča: Zaprta cesta
  RT-931, Ribnica - Ribniška koča, cesta zaradi zimskih razmer zaprta, predvidoma do 30. 4. 2017.
 • R3-660, Črnomelj - Dolenjci: Delo na cesti
  R3-660, Črnomelj - Dolenjci, v Dolenjcih, polovična zapora zaradi ureditve križišča, do 31. 3. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-214, Kočevje - Stari Log: Delo na cesti
  R1-214, Kočevje - Stari Log - Žužemberk, Mala Gora - Stari Log, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 20. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Zaprta cesta
  R2-409, Ravbarkomanda - Postojna, v Postojni, na Ljubljanski cesti, popolna zapora zaradi izgradnje komunalne infrastrukture do 23. 5. 2017. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Zaprta cesta
  R2-428, Solčava - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, cesta zaradi zimskih razmer zaprta, predvidoma do 31. 3. 2017.
 • R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Delo na cesti
  R3-605, Kambreško - Livek, polovična zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta
  RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, cesta zaradi zimskih razmer, predvidoma do 31. 3. 2017.
 • RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: Delo na cesti
  RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, pri Podvolovljeku, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta
  R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.
 • RT-928, Mozirje - Golte: Izredni dogodek
  RT-928, Mozirje - Golte, Mozirje - Sele, polovična zapora zaradi udrte brežine in bankine predvidoma do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-634, Gorje - Bled: Delo na cesti
  R3-634, Bled - Gorje - Pokljuka, pri Rečici, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 10. 4. 2017.
 • R1-225, Kamnik (Mekinje): Delo na cesti
  R1-225, Kamnik (Mekinje) - Stahovica, v Kamniku, Cankarjeva cesta, polovična zapora zaradi zaradi obnove vozišča, predvidoma do 30. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, cesta zaradi zimskih razmer zaprta.
 • R2-402, Dobrovo - Neblo: Delo na cesti
  R2-402, Dobrovo - Neblo, v Dobrovem, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 30. 3. 2017.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, Stanošina - Kozminci, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Verdu, polovična zapora zaradi ureditve pločnika in rekonstrukcije ceste, predvidoma do 27. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Kneži, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 15. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-622, Goriče - Kal: Delo na cesti
  R3-622, Divača - Kal - Pivka, na Kalu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-208, Gračišče - Sočerga: Delo na cesti
  R1-208, Sočerga - MP Sočerga, oviran promet zaradi preplastitve vozišča do 31. 3. 2017.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti
  R3-749, Pesnica - Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, na več odsekih polovična zapora zaradi sanacije plazov in obnove vozišča predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo na cesti
  R3-642, Podpeč - Ig, pri Jezeru, polovična zapora zaradi gradnje vodarne Virje, do 3. 4. 2017, občasno bodo med 8. in 15.30 15 minutne popolne zapore.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 15. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti
  R3-667, Zbure - Mačkovec, pri Šmarjeti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, med Pivko in Zagorjem, več polovičnih zapor zaradi izgradnje vodovoda do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-683, Pilštanj - Golobinjek: Delo na cesti
  R3-683, Pilštanj - Golobinjek, pri Selih, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, med Vurmatom in Zgornjim Kozjim Vrhom, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 21. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-993, Apače - Hajdina: Zaprta cesta
  LC-993, Lovrenc na Dravskem Polju - Hajdina, v Apačah, Lovrenška cesta, med križiščem s Tovarniško cesto in Apaškim Križem proti Hajdini, popolna zapora zaradi ureditve krožišča, predvidoma do 28. 7. 2017. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in izgradnje hodnika za pešce do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti
  R2-409, Logatec - Vrhnika, v Logatcu, na Tržaški cesti, oviran promet zaradi sanacije poškodovanega vozišča, predvidoma do 1. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-697, Nazarje - Gornji grad: Delo na cesti
  R3-697, Nazarje - Gornji grad, v Nazarjah, na Savinjski in Zadrečki cesti, polovična zapora zaradi obnove ceste in rekonstrukcije križišča do 30. 5. 2017.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo na cesti
  R1-203, Žaga - Kobarid, v Trnovem ob Soči, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 5. 7. 2017. Možne 20 minutne popolne zapore izven prometnih konic. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi popravila vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Izredni dogodek
  R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi padajočega kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti
  R1-203, Predel - Bovec, pri Ravnem Lazu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu čez Koritnico, do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Grad: Izredni dogodek
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Gorenjem Logu, popolna zapora zaradi sanacije propusta. Promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Selah pri Volčah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu predvidoma do 10. 4. 2017. Promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek
  RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.