Razmere na cestah

 • A5 , Lendava - Maribor: Izredni dogodek
  A5, Lendava - Maribor, pred izvozom Sv. Trojica v smeri Maribora je zaradi razsutega tovora oviran promet.
 • R3-728, Škofljica - Ig: Izredni dogodek
  R3-728, Škofljica - Ig, občasne, do 20 minutne popolne zapore zaradi snemanja do 21. ure.
 • G2-111, Izola - Jagodje: Zastoj
  G2-111, Izola - Portorož, gost promet z zastoji.
 • G1-11, Koper - Dragonja: Zastoj
  G1-11, Šmarje - Koper, gost promet z zastoji.
 • R1-209, Lesce - Bled: Zastoj
  R1-209, Lesce - Bled, gost promet z zastoji.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zastoj
  A2, Ljubljana - Karavanke, pred izvozom Hrušica v smeri Karavank, Avstrije je gost promet z zastoji. Ocena zastoja: 3 km.
 • G1-11, Koper - Dragonja: Zastoj
  G1-11, Koper - Šmarje - Dragonja, gost promet z zastoji.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo na cesti
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, med priključkom Lj. - Tomačevo in priključkom Lj. - Nove Jarše v smeri Zadobrove je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Morsko - Plave, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 14. ure.
 • G1-9, Jurovci - Gruškovje: Zastoj
  G1-9, Ptuj - MP Gruškovje, gost promet z zastoji.
 • A4-E59, Maribor - Ptuj: Zastoj
  A4, Maribor - Ptuj, med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja je gost promet z daljšimi zastoji. Ocena zastoja: 5 km.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 29. 7. 2016, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo na cesti
  Ljubljana, Dunajska cesta, med Tolstojevo ulico in Posavskega ulico, oviran promet zaradi obnove vozišča, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer do 30. 8. 2016.
 • RT-901, Rateče - Planica: Delo na cesti
  RT-901, Rateče - Planica, polovična zapora zaradi sanacije vozišča, do 23. 8. 2016. Občasne enourne popolne zapore. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Stranice - Višnja vas: Delo na cesti
  R2-430, Stranice - Višnja vas, v Spodnjih Stranicah, oviran promet zaradi izvedbe hodnika za pešce, do 27. 7. 2016.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • R1-216, Žužemberk - Dvor: Delo na cesti
  R1-216, Žužemberk - Dvor, pri Žužemberku, polovična zapora zaradi sanacije vozišča, predvidoma do 29. 7. 2016, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-412, Kr (Kidričeva - Iskra): Delo na cesti
  R2-412, Kranj (Kidričeva - Iskra), polovična zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 12. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Zaprta cesta
  R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora zaradi sanacije vozišča do 29.7.2016. Obvoz je urejen po cesti Vodice - Zbilje - Medvode - Ljubljana.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo na cesti
  R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, na Tržaški cesti v križišču z Fajfarjevo ulico, oviran promet zaradi ureditve povezovalne ceste, promet poteka dvosmerno do 30. 9. 2016.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Šentjur - Mestinje, v Belem, polovična zapora zaradi obnove pločnika do 25. 07. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-212, Unec: Delo na cesti
  R1-212, Unec - Rakek, na Uncu, oviran promet zaradi ureditve počivališča, promet poteka dvosmerno ob gradbišču do 24. 10. 2016.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, pred priključkom Vipava v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Šempeter in priključkom Žalec, Arja vas v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Zaprta cesta
  H3, Ljubljana - severna obvoznica na priključku Lj. - Savlje v smeri Kosez bo do 26. 7. 2016 zaradi del zaprt uvoz.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Zaprta cesta
  H3, Ljubljana - severna obvoznica na priključku Lj. - Savlje iz smeri Zadobrove bo do 26. 7. 2016 zaradi del zaprt izvoz.
 • LZ-299010, Smrečnikova ulica: Zaprta cesta
  Novo mesto, Smrečnikova ulica, popolna zapora zaradi gradnje mostu predvidoma do 20. 12. 2016
 • G2-108, Ribče - Litija: Delo na cesti
  G2-108, Ljubljana - Litija, Zg. Log - Litija, pri odcepu za Graško cesto, polovična zapora zaradi ureditve križišča predvidoma do 18. 10. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Črni vrh - Col: Delo na cesti
  R1-207, Ajdovščina - Col - Črni Vrh - Godovič, pri Črnem Vrhu, polovična zapora zaradi sanacije zidu predvidoma do 30. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-447, Želodnik - Domžale: Delo na cesti
  R2-447, Lukovica - Domžale, pri Viru, na Šaranovičevi cesti, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in priključka, predvidoma do 31. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-622, Goriče - Kal: Delo na cesti
  R3-622, Divača - Goriče - Kal, Dolnja Košana - Neverke, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega sistema, predvidoma do 15. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Ljubljana (Rudnik) - Škofljica: Delo na cesti
  G2-106, Škofljica - Ljubljana, na Škofljici, na Dolenjski cesti, oviran promet zaradi gradnje komunalne infrastrukture, promet poteka dvosmerno do 20. 8. 2016.
 • G1-7, Obrov - Kozina: Delo na cesti
  G1-7, Obrov - Kozina, Tublje pri Hrpeljah - Materija, oviran promet zaradi del do 30.7.2016.
 • LC-226110, Mizendol - Podčelo: Zaprta cesta
  LC-226110, Podčelo - Ulovka, Podčelo - Kuren, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 1. 8. 2016. Obvoz preko Trčkovega Griča ali Cesarskega Vrha.
 • R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo na cesti
  R3-726, Ljutomer - Ormož, Stročja vas - Presika, v Presiki, polovična zapora zaradi sanacije avtobusnega postajališča, predvidoma do 4. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212050, Šubičeva ulica: Delo na cesti
  Ljubljana, Šubičeva ulica, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 15. 8. 2016. Promet po Šubičevi bo potekal samo s Slovenske ceste proti Bleiweisovi cesti.
 • R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona: Zaprta cesta
  R1-230, Gornja Radgona, na Panonski cesti, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 18. 8. 2016. Obvoz po lokalnih cestah.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo na cesti
  R2-437, Šentilj - Pesnica, pri Jelenčah, polovična zapora zaradi popravila vozišča do 19. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko: Delo na cesti
  R1-210, Zg. Jezersko - MP Jezersko, v Zg. Jezerskem, oviran promet zaradi krpanja udarnih jam do 31. 7. 2016.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Zaprta cesta
  H3, Ljubljana - severna obvoznica na priključku Ind. cona - Lj. Šiška v smeri Kosez bo do 4. 8. 2016 zaradi del zaprt uvoz.
 • LZ-071350, Kopališka cesta: Zaprta cesta
  Domžale, Ihanska cesta, most čez Kamniško Bistrico, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 15. 8. 2016.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti
  R3-679, Sevnica - Blanca - Brestanica, Blanca - Brestanica, pri Rožnem, polovična zapora zaradi gradnje fekalne kanalizacije, predvidoma do 9. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-677, Nova vas - Pišece: Delo na cesti
  R3-677, Nova vas - Pišece, Brezovica na Bizeljskem - Pišece, polovična zapora zaradi gradnje opornega zidu, predvidoma do 27. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, Goričica pod Krimom - Prevalje pod Krimom, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, predvidoma do 28. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti
  R1-203, Predel - Bovec, pri Predelu, polovična zapora zaradi obnove propusta, predvidoma do 30. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Prem - Ilirska Bistrica: Delo na cesti
  G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, Dolnja Bitnja - Gornja Bitnja, oviran promet zaradi sanacije drsnih vozišč do 01. 8. 2016.
 • G1-1, Vič - Dravograd: Delo na cesti
  G1-1, Vič - Dravograd, na Koroški cesti, polovična zapora zaradi sanacije vozišča, predvidoma do 23. 8. 2016, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-4, Velenje - Črnova: Delo na cesti
  G1-4, Velenje - Arja vas, pri Bevčah, močno oviran promet zaradi ureditve krožišča dnevno med 7. in 17. uro predvidoma do 2. 9. 2016.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo na cesti
  R2-403, Železniki - Škofja Loka, pri Studenem, polovična zapora zaradi ureditve cestnih priključkov, predvidoma do 10. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika, Gornja Težka Voda - Koroška vas, polovična zapora zaradi sanacije poškodovanega vozišča, predvidoma do 18. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Žužemberk - Dvor: Delo na cesti
  R1-216, Žužemberk - Dvor, na Dvoru, polovična zapora zaradi izdelave opornega zidu, predvidoma do 20. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno. Na nekaterih lokalnih cestah so možne popolne zapore, obvozi so urejeni.
 • R3-656, Borovec - Dragarji: Delo na cesti
  R3-656, Borovec - Dragarji, pri Borovcu pri Kočevski Reki, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega omrežja, predvidoma do 29. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn: Delo na cesti
  RT-917, Kočevje - Željne - Dolenjske Toplice, v Željnah, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 28. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo na cesti
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, med priključkom Lj. - Tomačevo in priključkom Ljubljana - sever v smeri Kosez bo do 20. 9. 2016 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo na cesti
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, med priključkom Ljubljana - sever in priključkom Lj. - Tomačevo v smeri Zadobrove zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Orehovi vasi, na Mariborski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije, do 30. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Škofja Loka - Jeprca: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Jeprca, na Godešiču, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 12. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo na cesti
  R1-203, Žaga - Kobarid, v Trnovem ob Soči, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 12. 2016. Možne 20 minutne popolne zapore izven prometnih konic. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H7 , Dolga vas - meja z Madžarsko: Delo na cesti
  H7, Dolga vas - meja z Madžarsko, med krožiščem Dolga vas in prehodom Dolga vas je zaradi del oviran promet.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, v Ožbaltu, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnega postajališča, kanalizacije in vodovoda do 30. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-917, Kočevje - Željne: Delo na cesti
  RT-917, Kočevje - Željne, v Šalki vasi, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 31. 8.2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Izredni dogodek
  H4, Razdrto - Nova Gorica, na izvozu Vipava iz smeri Podnanosa je zaradi izrednega dogodka oviran promet na priključku.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Vransko, v Markovem, polovična zapora zaradi gradnje povezovalnih kanalov do 30. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo na cesti
  R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, na Šmarski cesti pri mostu čez Savo, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 31. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Kalce - Planina: Delo na cesti
  R2-409, Logatec - Planina, med Grčarevcem in Kalcami, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 20. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Delo na cesti
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Otoščah, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 15. 10. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-700, Oplotnica - Ložnica: Delo na cesti
  R3-700, Oplotnica - Slovenska Bistrica, pri Spodnji Ložnici, polovična zapora zaradi gradnje kabelske kanalizacije do 31. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-634, Gorje - Bled: Zaprta cesta
  R3-634, Bled - Gorje - Pokljuka, skozi Rečico na Bledu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 9. 2016. Obvoz je urejen preko Jesenic, obvoz za lokalni promet z osebnimi vozili je po lokalnih cestah.
 • R1-225, Soteska - Šentrupert: Delo na cesti
  R1-225, Mozirje - Šentrupert, v Malih Braslovčah, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 28. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Zaprta cesta
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Podplanini, popolna zapora zaradi gradnje podpornega zidu predvidoma do 31. 8. 2016. Obvoz je urejen po državnih in občinskih cestah.
 • R3-690, Majšperk - Jurovci: Delo na cesti
  R3-690, Majšperk - Jurovci, v Jurovcih, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 31. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica: Izredni dogodek
  R3-709, Maribor - Malečnik - Pernica, v Celestrini, oviran promet zaradi zemeljskega plazu.
 • R3-612, Plave - Gonjače: Zaprta cesta
  R3-612, Plave - Gonjače, v Plavah, popolna zapora zaradi sanacije mostu do 16. 12. 2016. Obvoz je urejen.
 • R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti
  R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj, v Spodnjem Dupleku, na Cesti 4. Julija, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 10. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, med Vrhpoljem pri Kamniku in Porebrom, dve polovični zapori zaradi gradnje povezovalnih kanalov do 14. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi popravila vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, na Tratah, polovična zapora zaradi sanacije poškodb do 15. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-697, Nazarje - Gornji grad: Zaprta cesta
  R3-697, Nazarje - Gornji Grad, pri Šmartnem ob Dreti, popolna zapora na mostu čez Volažnico zaradi sanacije mostu predvidoma do 12.8.2016. Obvoz po cesti Nazarje - Radmirje - Gornji Grad.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Izredni dogodek
  R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi padajočega kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Ljubljana (Rudnik) - Škofljica: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Škofljica, na Dolenjski cesti pri AC priključku Lj./jug, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 7. 2016.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti
  R1-203, Predel - Bovec, pri Ravnem Lazu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu čez Koritnico, do 20. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Grad: Izredni dogodek
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R1-219, Mestinje - Golobinjek: Izredni dogodek
  R1-219, Mestinje - Golobinjek, pri Sv. Emi, polovična zapora zaradi udora vozišča. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Izredni dogodek
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zaradi povečane intenzitete padanja kamenja na vozišče. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti
  R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj, v Spodnji Grajeni, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 29. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Marof - Žiri, pri Spodnji Idriji, na Žirovski cesti, polovična zapora na več odsekih, zaradi sanacij poškodb na cestišču do 15. 11. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo na cesti
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Skakovci - Puževci, polovične zapore na več odsekih zaradi gradnje kanalizacije do 30. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-437, Šentilj: Izredni dogodek
  R2-437, Šentilj - MP Šentilj, zaprto počivališče za tovorna vozila.
 • G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • LC Senožeti - Jevnica: Zaprta cesta
  LC Senožeti - Jevnica, most čez Savo, popolna zapora zaradi obnovitvenih del, predvidoma do 16. 8. 2016. Obvoz po lokalni cesti Dolsko - Laze - Jevnica.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu do 31. 12. 2016.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi dotrajanosti propusta. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, v Čiginju, polovična zapora zaradi dotrajanosti mostu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek
  RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Cezlakom in Lukanjo, popolna zapora zaradi udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • RT-918, Grgelj - Fara: Izredni dogodek
  RT-918, Grgelj - Fara, pri Mavrcu, polovična zapora zaradi zdrsa brežine. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.