Razmere na cestah

 • R1-210, Kr (Primskovo - Labore): Nesreča
  R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, polovična zapora zaradi prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A5 , Maribor - Lendava: Izredni dogodek
  A5, Maribor - Lendava, pred počivališčem Dolinsko - jug v smeri Lendave sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Zastoj
  A2, Karavanke - Ljubljana, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije je gost promet z zastoji. Ocena zastoja: 1 km.
 • G2-103, Plave - Solkan: Zaprta cesta
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin - Bovec, na več odsekih popolna zapora zaradi podrtega drevja.
 • R2-410, Tržič - Kokrica: Izredni dogodek
  R2-410, Tržič - Kokrica, Tenetiše - Kokrica, občasne, do 10 minutne popolne zapore zaradi prireditve do 17.30 ure.
 • R3-665, Vel. Reka - Radeče: Zaprta cesta
  R3-665, Vel. Reka - Radeče, v Radečah, popolna zapora zaradi prireditve do 20. ure. Obvoz je urejen.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Izredni dogodek
  A1, Šentilj - Maribor, na cestninski postaji Pesnica v smeri Maribora zaradi izrednega dogodka zaprt prehitevalni pas.
 • G2-102, Godovič - Kalce: Delo na cesti
  G2-102, Godovič - Kalce, Hotedršica - Godovič, pomična polovična zapora zaradi popravila varnostne ograje do 28.6.2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-218, Črnomelj: Zaprta cesta
  R1-218, Črnomelj, Ulica Staneta Rozmana in del Kolodvorske ceste, popolna zapora zaradi prireditve do 26. 6. 2017 do 12. ure. Obvoz je urejen.
 • R2-413, Moste - Duplica: Delo na cesti
  R2-413, Moste - Kamnik, Moste - Križ, polovična zapora zaradi del do 26.6.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-209, Bitnje - Bohinjska Bistrica: Delo na cesti
  R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, v Bohinjski Bistrici, na Savski cesti, polovična zapora zaradi del do 16. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 15. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Delo na cesti
  G2-108, Dol - Šentjakob - Ljubljana, v Dolu, popolna zapora zaradi gradnje mostu čez potok Mlinščica do 30. 9. 2017. Obvoz je ob gradbišču.
 • R2-448, Karteljevo - Ločna: Zaprta cesta
  R2-448, Karteljevo - Ločna, med avtocestnima priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod, popolna zapora zaradi obnove vozišča, do 25. 9. 2017. Obvoz po regionalnih cestah skozi Novo mesto.
 • G2-107, Celje - Šentjur: Delo na cesti
  G2-107, Štore - Celje, na Teharju, oviran promet zaradi gradnje vodovoda do 14. 7. 2017.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo na cesti
  R2-432, Rogatec - Majšperk, pri Rogatcu, polovična zapora zaradi gradnje plinovoda do 31. 7. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-229, Ptuj (Budina - Center): Delo na cesti
  R1-229, Ptuj (Budina - Center), na Ptuju, na Ormoški cesti, polovična zapora zaradi gradnje cestnega priključka do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti
  R1-234, Dole - Šentjur, pri Lokarjah, oviran promet zaradi gradnje nadomestnega mostu čez potok Pšenica do 30. 11. 2017.
 • R3-681, Laško - Breze - Šentjur: Delo na cesti
  R3-681, Laško - Šentrupert - Šentjur, pri Mali Brezi, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-909, Bohinjska Bistrica - Vresje: Delo na cesti
  RT-909, Bohinjska Bistrica - Vresje, v Bohinjsksi Bistrici, na Triglavski cesti, pomična polovična zapora zaradi ureditve ceste in obnove fekalne kanalizacije do 16. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Kastelec - Črni Kal: Delo na cesti
  R2-409, Kozina - Črni Kal, pri Črnem Kalu, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo na cesti
  G2-112, Ravne na Koroškem - Prevalje - Črna na Koroškem, v Prevaljah, polovična zapora zaradi gradnje kablovoda do 12. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Prepoved za tovornjake
  RT-941, Sv. Jurij ob Ščavnici - Kapelski Vrh - Radenci, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t, razen za lokalni promet.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo na cesti
  R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Velikem Kamnu, polovična zapora zaradi ureditve podpornega zidu, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Visokem pri Poljanah, polovična zapora zaradi sanacije zidu in brežine, predvidoma do 30. 6. 2017, občasno možne 15 minutne popolne zapore.
 • LZ-032800, od glavne ceste do Dečkove ceste (Ipavčeva ulica): Delo na cesti
  Celje, Dečkova cesta, pri križišču z Ipavčevo ulico, oviran promet zaradi gradnje krožišča, predvidoma do 30. 9. 2017. Zaprt je del Ipavčeve ulice ter zavijalni pasovi iz Dečkove na Ipavčevo.
 • R3-692, Borl - Cirkulane - Meje: Delo na cesti
  R3-692, Borl - Cirkulane - Meje, na Mejah, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest, predvidoma do 29. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec: Delo na cesti
  R3-689, Žetale - Rogatec, v Čermožišču, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest, predvidoma do 29. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm: Delo na cesti
  R3-448, Ivančna Gorica - Radohova vas - Bič, v Radohovi vasi, polovična zapora zaradi sanacije podpornega zidu, predvidoma do 26. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Goričici pod Krimom, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 5. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti
  R2-432, Majšperk - Kidričevo, pri Podložah, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 30. 9. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, pri Buču, oviran promet zaradi vzdrževalnih del na mostu čez Nevljico do 30. 6. 2017.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti
  R3-608, Solkan - Lokve, pri Ravnici, polovična zapora zaradi sanacije ceste, predvidoma do 30. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo: Zaprta cesta
  R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo, pri Golem Brdu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 7. 2017. Obvoz je urejen po cesti Neblo - Dobrovo - Plave - Kanal - Lig.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, pri Apačah, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske povezave predvidoma do 25. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-657, Bosljiva Loka - Osilnica: Delo na cesti
  R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, pri Ribjeku, polovična zapora zaradi manjših popravil kašt in zidov, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Delo na cesti
  R2-440, Cankova - Rogašovci, pri Cankovi, polovična zapora zaradi izvedbe vodovodnega priključka do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti
  R1-204, Branik - Štanjel, pri Braniku, pomična polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Zaprta cesta
  H4, Nova Gorica - Razdrto na priključku Selo v smeri Razdrtega sta zaradi del zaprta uvoz in izvoz.
 • R2-419, Križaj - Čatež ob Savi: Delo na cesti
  R2-419, Kostanjevica na Krki - Čatež ob Savi, v Cerkljah, oviran promet zaradi ureditve okolice do 26. 6. 2017.
 • R2-416, Šmartno - Radohova vas: Delo na cesti
  R2-416, Šmartno - Radohova vas, pri Prapročah, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 8. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-5, Impoljca - Brestanica: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Zidani Most - Krško, pri Spodnjem Pijavškem, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-614, Opatje selo - Komen: Delo na cesti
  R3-614, Opatje selo - Komen, Opatje Selo - Kostanjevica na Krasu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 28. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in priključkom Postojna v smeri Kopra zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Izredni dogodek
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Razdrtem, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R1-214, Kočevje - Stari Log: Delo na cesti
  R1-214, Kočevje - Stari Log - Žužemberk, Mala Gora - Stari Log, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 20. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Izredni dogodek
  R2-440, Cankova - Rogašovci, pri Kraščih, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R3-672, Smednik - Zameško - Kostanjevica: Zaprta cesta
  R3-672, Zameško - Kostanjevica na Krki, pri Koprivniku, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 12. 9. 2017. Obvoz je urejen.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti
  R3-679, Zidani Most - Breg - Sevnica, pri Brestanici, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 1. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-213, Pudob - Babno polje: Delo na cesti
  R1-213, Bloška Polica - MP Babno Polje, pri Pudobu, polovična zapora zaradi izgradnje komunalnega omrežja do 25.8.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, pred priključkom Selo v smeri Razdrtega bo do 30. 6. 2017 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Ajdovščina in priključkom Selo v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • RT-905, Mrzli studenec - Jereka: Izredni dogodek
  RT-905, Mrzli studenec - Jereka, pri Jereki, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest, možne občasne do 20 minutne popolne zapore do 30. 6. 2017.
 • RT-905, Krnica - Mrzli studenec: Zaprta cesta
  RT-905, Krnica - Mrzli studenec, popolna zapora zaradi obnove voziščne konstrukcije do 30. 6. 2017. Obvoz je urejen.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo na cesti
  R3-653, Sodražica - Hrib, pri Sodražici, polovična zapora zaradi sanacije brežin, predvidoma do 30. 6. 2017, občasno možne kratkotrajne popolne zapore. V času popolnih zapor obvoza ne bo.
 • G1-7, Starod - Podgrad: Delo na cesti
  G1-7, Podgrad - Starod, pri Račicah, polovična zapora zaradi preplastitve ceste, predvidoma do 26. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, Velika Ligojna - Horjul, pomična polovična zapora zaradi obnove cestišča do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Želin - Sp. Idrija (Marof): Delo na cesti
  G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, na Tolminski cesti, polovična zapora zaradi sanacije podpornih zidov do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Idrija - Godovič, pri Idriji, polovična zapora zaradi izvedbe plinovoda do 30. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Mežica - Poljana - Prevalje, pri Mežici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti
  G2-104, Sp. Brnik - Šenčur - Kranj, pri Šenčurju, oviran promet zaradi gradnje plinovoda do 5. 7. 2017.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, Koritnica - Hudajužna, polovična zapora zaradi čiščenja brežine predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Šentvid - Šoštanj: Delo na cesti
  R2-425, Šoštanj - Črna na Koroškem, v Zavodnju, polovična zapora zaradi obnove ceste do 15. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Delo na cesti
  R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, na starem ptujskem mostu, oviran promet zaradi obnove mostu do 3. 7. 2017.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, v Trebežu, polovična zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Zaprta cesta
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, Kapele - V Dobravi, popolna zapora zaradi sanacije in preplastitve vozišča do 31. 7. 2017. Obvoz je urejen.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti
  R1-203, Predel - Bovec, Strmec na Predelu - Log pod Mangartom, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 20.7.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Hrastnik - Zidani most: Zaprta cesta
  G2-108, Hrastnik - Zidani Most, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 31. 7. 2017. Popolne zapore bodo na različnih odsekih. Obvoz je urejen po cesti Hrastnik - Marno - Rimske Toplice.
 • G1-4, Otiški vrh - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, pri Trobljah, oviran promet zaradi ureditve križišča predvidoma do 26. 6. 2017.
 • G1-4, Dravograd - Otiški vrh: Delo na cesti
  G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, v Dravogradu, pri mostu čez reko Dravo, polovična zapora zaradi ureditve vodovoda predvidoma do 24. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Bevškem, polovična zapora zaradi ureditve AP in preplastitve ceste predvidoma do 20. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Delo na cesti
  G2-101, Tržič - Ljubelj, v Podljubelju, polovična zapora zaradi obnove križišča predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Idrija - Godovič - Logatec, v Godoviču, oviran promet zaradi rekonstrukcije vozišča predvidoma do 30. 10. 2017.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Delo na cesti
  R3-710, Ptuj - Spodnja Hajdina, na Ptuju, Zagrebška cesta, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije predvidoma do 2. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Solčava, Raduha - Robanov Kot, polovična zapora zaradi plazu.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi sanacije propusta do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-442, Martjanci - Dobrovnik: Delo na cesti
  R2-442, Martjanci - Dobrovnik, pri Dobrovniku, polovična zapora zaradi del do 1. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Zaprta cesta
  R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu čez Reko do 30. 8. 2017. Obvoz je urejen preko Vuzenice.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, pri Breznu, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Delo na cesti
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič, prelaz Vršič, na Ruski cesti, polovična zapora zaradi obnove ceste in sanacije zidu, predvidoma do 18. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-703, Muta - Gortina: Zaprta cesta
  R3-703, Muta - Gortina, na Muti, na Gortinski cesti, popolna zapora zaradi povezave vodovodnih sistemov predvidoma do 18. 8. 2017. Obvoz je urejen.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti
  R3-677, Pišece - Krško, na Zdolski cesti, polovična zapora zaradi gradnje rondoja predvidoma do 30.6.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-212, Rakek - Cerknica: Delo na cesti
  R1-212, Rakek - Cerknica - Bloška Polica, v Cerknici, Cesta 4. Maja, oviran promet zaradi gradnje krožišča predvidoma do 27. 7. 2017.
 • R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti
  R2-401, Žaga - Učja, pri Žagi, polovična zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Laško - Rimske Toplice, pri Debru, polovična zapora zaradi izgradnje avtobusnega postajališča in sanacije vozišča do 14. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo na cesti
  R3-646, Škofljica - Šmarje Sap, pri Šmarju, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 27. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Ljubljana - Polhov Gradec, pri Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vozišča do 16.4.2018, občasne 15 minutne popolne zapore med 8. in 18. uro.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Lazcu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 30.6.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika, čez Vahto, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča, predvidoma do 31. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, Žvirče - Pleš, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, Dravograd - Gortina, pomična polovična zapora zaradi del na vodovodnem omrežju, predvidoma do 13. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Idrsko - Peršeti: Delo na cesti
  G2-102, Tolmin - Kobarid, Volarji - Tolmin, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 20. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 17. uro so možne 15 minutne popolne zapore.
 • LC-464050, Frankolovo - Socka: Zaprta cesta
  LC-464050, Frankolovo - Socka, pri Trnovljah pri Socki, popolna zapora zaradi sanacije plazu, predvidoma do 20. 7. 2017. Obvoz je urejen.
 • R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti
  R1-231, Ljutomer - Razkrižje - Gibina, Razkrižje - Gibina, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 19. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-999980, Koper (Semedela) - Izola (Ruda): Zaprta cesta
  LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, v Selnici ob Dravi, Mariborska cesta, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma 27. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Priključek Godovič: Zaprta cesta
  G2-102, Godovič - Črni Vrh, priključek Godovič, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2017. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Ptuj - Zavrč, v Markovcih, polovična zapora zaradi izgradnje krožišč, predvidoma do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Rovtah, polovična zapora zaradi sanacije plazu, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-699, Dravograd - Libeliče: Delo na cesti
  R3-699, Dravograd - Libeliče, Meža - Črneče, pomična polovična zapora zaradi ureditve vodovoda in ureditve pešpoti, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-934, Sežana - Lipica: Delo na cesti
  RT-934, Sežana - Lipica, v Sežani, na Lokavski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 3. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta
  RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 30. 10. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti
  R2-428, Luče - Solčava, pri Lučah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Podplanini, zaradi popravila brežin do 15. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Vipava - Ajdovščina: Delo na cesti
  R2-444, Vipava - Ajdovščina, v Vipavi, na Goriški cesti, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 27. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri Kalu, polovična zapora zaradi obnove cestišča predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Strugah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 10. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1.9.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti
  R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti
  R1-206, Trenta - Bovec, pri Kal - Koritnici, pomična polovična zapora zaradi novogradnje kanalizacijskega omrežja do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, Gorenja Kanomlja - Srednja Kanomlja, polovična zapora zaradi obnove ceste, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31.10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Rodežu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 3.8.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Apačah, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 28. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vareji, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 17. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo na cesti
  R3-712, Ptuj - Sv. Jurij ob Ščavnici, v Podvincih, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, izgradnje pločnika in kanalizacije do 29. 9. 2017, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Škofljica - Šmarje Sap: Zaprta cesta
  G2-106, Šmarje Sap - Škofljica, in priključek Šmarje Sap, v Šmarju, popolna zapora zaradi dograditve AC priključka do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen po regionalni cesti Šmarje Sap - Škofljica in po lokalni cesti.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zaprta cesta
  A2, Ljubljana - Obrežje na uvozu Škofljica, Kočevje v smeri Novega mesta bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt uvoz.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zaprta cesta
  A2, Obrežje - Ljubljana na izvozu Škofljica, Kočevje iz smeri Obrežja, Hrvaške bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt izvoz.
 • R1-214, Kočevje - Stari Log: Delo na cesti
  R1-214, Kočevje - Stari Log - Žužemberk, Mala Gora - Stari Log, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 20. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Zaprta cesta
  R3-605, Kambreško - Livek, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 6. 2017.
 • R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta
  R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.
 • RT-928, Mozirje - Golte: Izredni dogodek
  RT-928, Mozirje - Golte, Mozirje - Sele, polovična zapora zaradi udrte brežine in bankine predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, Stanošina - Kozminci, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Kneži, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 31. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno 15 minutne popolne zapore med 8. in 17. uro.
 • R3-622, Goriče - Kal: Delo na cesti
  R3-622, Divača - Kal - Pivka, na Kalu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 7. 2017.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti
  R3-749, Pesnica - Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, na več odsekih polovična zapora zaradi sanacije plazov in obnove vozišča predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo na cesti
  R3-642, Podpeč - Ig, pri Jezeru, oviran promet zaradi gradnje vodarne Virje, do 3. 10. 2017. Občasno je promet urejen izmenično enosmerno.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 15. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti
  R3-667, Zbure - Mačkovec, pri Šmarjeti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 12. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-993, Apače - Hajdina: Zaprta cesta
  LC-993, Lovrenc na Dravskem Polju - Hajdina, v Apačah, Lovrenška cesta, med križiščem s Tovarniško cesto in Apaškim Križem proti Hajdini, popolna zapora zaradi ureditve krožišča, predvidoma do 28. 7. 2017. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in izgradnje hodnika za pešce do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo na cesti
  R1-203, Žaga - Kobarid, v Trnovem ob Soči, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 5. 7. 2017. Možne 20 minutne popolne zapore izven prometnih konic. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 12. 2017.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Izredni dogodek
  R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi padajočega kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Grad: Izredni dogodek
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Selah pri Volčah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu predvidoma do 1. 7. 2017. Promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek
  RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.