Razmere na cestah

 • R1-206, Kranjska Gora - Erika: Delo na cesti
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacijskih prepustov do 16. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Izredni dogodek
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, na uvozu Lj. - Tomačevo v smeri Kosez zaradi izrednega dogodka zaprt vozni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Ajdovščina in priključkom Vipava v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: Nesreča
  A1, Ljubljana - južna obvoznica, na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zastoj
  A2, Ljubljana - Obrežje, med predorom Debeli hrib in predorom Mali Vrh v smeri Novega mesta je gost promet z zastoji Ocena zastoja: 1 km in 200 m.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti
  A5, Maribor - Lendava, med priključkom Sv. Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri Murske Sobote je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Delo na cesti
  R2-440, Cankova - Kuzma, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo na cesti
  R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, pri Zgornji Koreni, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 13. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: Delo na cesti
  G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolnjem Zemonu, polovična zapora zaradi popravila bankin do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-694, Velenje - Dobrteša vas: Delo na cesti
  R3-694, Velenje - Dobrteša vas, pri Polzeli, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti
  A5, Maribor - Lendava, med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo na cesti
  A5, Lendava - Maribor, med cestninsko postajo Dragotinci in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, med predorom Debeli hrib in predorom Mali Vrh v smeri Novega mesta je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, pred cestninsko postajo Tepanje v smeri Maribora je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R3-694, Velenje - Dobrteša vas: Delo na cesti
  R3-694, Velenje - Dobrteša vas, pri Andražu nad Polzelo, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 3. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, v predoru Pletovarje v smeri Maribora je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R3-711, Fram - Rače: Zaprta cesta
  R3-711, Fram - Rače, v Račah na Ljubljanski cesti, popolna zapora zaradi rekonstrukcije železniškega prehoda do 16. 11. 2018 do 18. ure. Obvoz po cesti Rače - Hotinja vas - Fram.
 • R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti
  R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, Vurberk - Grajena, pomična polovična zapora zaradi zalivanja linijskih razpok, predvidoma do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, v predoru Kastelec v smeri Kopra je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-613, Ajševica - Nova Gorica: Delo na cesti
  R3-613, Ajševica - Nova Gorica, pri Ajševici, polovična zapora zaradi čiščenja jarkov do 16. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A4-E59, Podlehnik - Maribor: Delo na cesti
  A4, Podlehnik - Maribor, pred razcepom Slivnica v smeri Maribora je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A4-E59, Maribor - Podlehnik: Delo na cesti
  A4, Maribor - Podlehnik, med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja je zaradi del oviran promet.
 • G2-104, Trzin - Ljubljana (Črnuče): Zastoj
  G2-104, Trzin - Črnuče, gost promet z zastoji zaradi prometne konice.
 • H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor: Delo na cesti
  H2, hitra cesta skozi Maribor, med priključkom MB - center in priključkom Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • G1-2, Spuhlja - Ormož: Delo na cesti
  G1-2, Spuhlja - Ormož, pri Trgovišču, polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja do 16. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, oviran promet zaradi obsekovanja rastlinja do 15. ure.
 • R3-714, Sp. Ivanjci - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R3-714, Sp. Ivanjci - Gornja Radgona, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-211, Medno - Ljubljana: Zastoj
  R1-211, Medno - Ljubljana, gost promet z zastoji. Ocena zastoja: 1 km.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, pred predorom Ljubno v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Zastoj
  A1, Maribor - Ljubljana, pred uvozom Lukovica v smeri Ljubljane je gost promet z zastoji Ocena zastoja: 8 km in 900 m.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri Ljubljane sta zaradi del zaprta vozni in počasni pas, promet poteka po prehitevalnem pasu.
 • R3-725, Martjanci - Sebeborci: Delo na cesti
  R3-725, Martjanci - Prosenjakovci, v Martjancih, pri bencinskem servisu, polovična zapora zaradi izvedbe pločnika in priklopa kanalizacije do 16. 11. 2018, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Delo na cesti
  R1-232,Lipovci - Murska Sobota , pri Rakičanu, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 14. 1. 2019, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti
  A5, Maribor - Lendava, med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R3-696, Škale - Graška Gora - Šmikla: Zaprta cesta
  R3-696, Škale - Graška Gora - Šmiklavž, pri Šmiklavžu, popolna zapora zaradi sanacije plazu do 21. 12. 2018. Obvoz je urejen po cesti Šmiklavž - Mislinja - Velenje - Škale.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo na cesti
  R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Vuzenici, polovična zapora zaradi gradnje povezovalnega vodovoda do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Stranice - Višnja vas: Delo na cesti
  R2-430, Celje - Slovenske Konjice, na Stranicah, polovična zapora zaradi gradnje hodnika za pešce predvidoma do 30. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna: Delo na cesti
  R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, v Podbočju, oviran promet zaradi sanacije fasade na objektu do 26. 11. 2018.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske povezave do 22. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-672, Impoljca - Zavratec: Delo na cesti
  R3-672, Impoljca - Zavratec, pri Zavratcu, polovična zapora zaradi krpanja udarnih jam, predvidoma do 15. 11. 2018do 8. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Srednji vasi pri Dragi, polovična zapora zaradi zaradi preplastitve ceste do 14. 11. 2018, občasno 1 urna popolna zapora.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Delo na cesti
  R1-221, Bevško - Trbovlje, v Trbovljah na Vodenski cesti, polovična zapora zaradi rušenja objekta do 17. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Popolna zapora 2 x po 30 min v delovnem času.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, Gornje Ložine - Koblarji, polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske steze do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A4, MP Gruškovje - Ptuj: Delo na cesti
  A4, MP Gruškovje - Ptuj, promet poteka po polovici avtoceste dvosmerno. Na več odsekih je promet oviran in občasno poteka izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom. Otvoritev celotne avtoceste je predvidena konec novembra.
 • A4, Ptuj - MP Gruškovje: Delo na cesti
  A4, Ptuj - MP Gruškovje, promet poteka po polovici avtoceste dvosmerno. Na več odsekih je promet oviran in občasno poteka izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom. Otvoritev celotne avtoceste je predvidena konec novembra.
 • G2-102, Želin - Sp. Idrija (Marof): Delo na cesti
  G2-102, Želin - Sp. Idrija (Marof), Straža - Travnik, polovična zapora zaradi popravila vozišča po nezgodi do 16. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-724, Berkovci - Kobilje: Zaprta cesta
  R3-724, Berkovci - Kobilje, Motvarjevci - Kobilje, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 3. 12. 2018. Obvoz je urejen po cesti Kobilje - Dobrovnik - Bogojina - Motvarjevci.
 • R2-439, Cerkvenjak - Senarska: Delo na cesti
  R2-439, Cerkvenjak - Senarska, pri Spodnji Senarski, na nadvozu nad avtocesto, polovična zapora zaradi sanacijskih del do 14. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo na cesti
  A5, Lendava - Maribor, med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in priključkom Cerkvenjak v smeri Maribora bo do 19. 11. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti
  A5, Maribor - Lendava, med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • G2-107, Rogatec - Dobovec: Delo na cesti
  G2-107, Rogatec - Dobovec, v Rogatcu, na več odsekih polovična zapora zaradi obnove vozišča do 18. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Rogatec - Dobovec: Delo na cesti
  G2-107, Rogatec - Dobovec, pri Dobovcu pri Rogatcu, pomična polovična zapora zaradi ureditve ceste do 9. 8. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-901, Rateče - Planica: Delo na cesti
  RT-901, Rateče - Planica, oviran promet zaradi gradnje pešpoti in kolesarske povezave do 5. 12. 2018.
 • G2-111, Valeta - Sečovlje: Delo na cesti
  G2-111, Valeta - Sečovlje, v Luciji, oviran promet zaradi izgradnje krožnega križišča do 14. 12. 2018.
 • R3-602, Staro selo - Breginj - most: Prepoved za tovornjake
  R3-602, Staro selo - Breginj - most, prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t. zaradi zdrsa brežine.
 • RT-907, Krnica - Zg. Radovna: Zaprta cesta
  RT-907, Zgornje Gorje - Radovna - Mojstrana, popolna zapora zaradi poplavljenega in poškodovanega cestišča po neurju.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka, med Pivko in Parjami, polovična zapora zaradi obnove ceste do 26. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Zaprta cesta
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je zaprta na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Izredni dogodek
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Breznu, polovična zapora zaradi odstranjevanja posledic skalnega podora in nevarnosti padanja kamenja z brežin.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Zaprta cesta
  RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi poplavljenega in poškodovanega cestišča po neurju.
 • A3-E70, E61, razcep Gabrk - Fernetiči: Delo na cesti
  A3, razcep Gabrk - Fernetiči, med razcepom Gabrk in priključkom Sežana - vzhod v smeri Fernetičev, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Delo na cesti
  A3, Fernetiči - razcep Gabrk, med priključkom Sežana - vzhod in razcepom Gabrk v smeri Gabrka bo do 19. 11. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Zaprta cesta
  RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora zaradi podrtega drevja.
 • LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj: Zaprta cesta
  LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj, v Trbojah, med pokopališčem in odcepom za Voklo, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 30.11.2018. Obvoz je urejen po cesti Smlednik - Mavčiče - Kranj ter za stanovalce po lokalnih cestah.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo na cesti
  R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, oviran promet zaradi gradnje vodovoda.
 • LC--212861, Bukovžlak: Zaprta cesta
  Bukovžlak - Trnovlje, popolna zapora zaradi polaganja vodovoda vsak delovnik med 7. in 18. uro, predvidoma do 30.11.2018. Obvoz je urejen.
 • R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec: Delo na cesti
  R3-689, Kozminci - Žetale, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od ceste 9. avgusta 81 do mostu čez Kotederščico), polovična zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče: Delo na cesti
  R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, pri Žvirčah, polovična zapora zaradi modernizacije ceste do 29. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran: Delo na cesti
  R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran, v Portorožu, na Koprski cesti, oviran promet zaradi gradnje krožišča do 30. 11. 2018.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Jugorju pri Metliki, polovična zapora zaradi del do 13. 2. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-215, Trebnje - Mokronog: Delo na cesti
  R1-215, Trebnje - Mokronog, v Puščavi, polovična zapora zaradi izgradnje kablovoda do 15. 11. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-646, Šmarje Sap - Cikava: Delo na cesti
  R3-646, Grosuplje- Šmarje Sap, na Cikavi, pomična polovična zapora zaradi dograditve telekomunikacijskega omrežja do 22. 11. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo na cesti
  A5, Lendava - Maribor, na počivališču Dolinsko - sever v smeri Murske Sobote bo do 30. 11. 2018 sta zaradi del zaprta uvoz in izvoz.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Zaprta cesta
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, Vukovski Dol - Jurovski Dol, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Vosek - Pernica - Lenart - Jurovski Dol ter po lokalnih cestah.
 • R1-218, Podzemelj - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Vranovičih, pomična polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 30. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Spodnja Idrija: Delo na cesti
  G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Spodnji Idriji, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 14. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti
  R2-428, Luče - Sestre Logar, v Solčavi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 15. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-431, Zg. Dolič - Stranice: Delo na cesti
  R2-431, Gornji Dolič - Stranice, Gornji Dolič - Srednji Dolič, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 26. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-688, Žiče: Delo na cesti
  R3-688, Žiče - Slovenske Konjice, v Žičah, polovična zapora zaradi obnove strehe in fasade na objektu do 20. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-427, Latkova vas - Trbovlje: Delo na cesti
  R2-427, Latkova vas - Trbovlje, pri Zgornjih Trbovljah, polovična zapora zaradi obnove pločnika do 22. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-694, Velenje - Dobrteša vas: Delo na cesti
  R3-694, Velenje - Dobrteša vas, na Polzeli, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in križišča do 17. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno. Na Malteški cesti so možne občasne 20 minutne popolne zapore.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Bevško, pri Bevškem, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnih postajališč do 25. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Maribor (Tezno) - Miklavž: Delo na cesti
  G1-1, Maribor (Tezno) - Miklavž, v Mariboru na Ptujski cesti, proti Miklavžu, oviran promet zaradi izvedbe priključka za bencinski servis do 24. 11. 2018.
 • G2-106, Škofljica - Rašica: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Turjaku, polovična zapora zaradi ureditve priključka za IC Ločica, do 21. 12. 2018, dnevno med 8. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Srebrničah, pomična polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in kolesarske steze do 3. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-220, Krško - Brežice: Delo na cesti
  R1-220, Krško - Brežice, pri Brežicah, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 20. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Bukovcu, pomična polovična zapora zaradi gradnje optičnega omrežja do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, polovična zapora zaradi sanacije brežine, zidu in terase gradu do 25. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Črna na Koroškem - Zavodnje, pri Črni, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 23. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-105, Novo mesto (Krka - Revoz): Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto (Krka - Revoz), pri Novem mestu, polovična zapora zaradi ureditve večnamenske poti do 15. 4. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so občasne kratkotrajne popolne zapore. V času popolne zapore obvoza ni.
 • LC-485070, Kovaška cesta: Delo na cesti
  Zreče, Kovaška cesta, pri križišču s Cesto na Roglo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 10. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Celje - Šentjur: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, v Vrbnem, polovična zapora (svetli del dneva) zaradi urejanja lokalne ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik: Delo na cesti
  R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane: Delo na cesti
  R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, v Spodnji Brežnici, popolna zapora zaradi ureditve izvennivojskega križanja z železniško progo 20. 4. 2019. Obvoz je ob gradbišču in poteka izmenično enosmerno.
 • R3-646, Šmarje Sap - Cikava: Delo na cesti
  R3-646, Šmarje Sap - Cikava, v Šmarju Sapu, pomična polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 16. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-104, Mengeš (Slovenska cesta): Delo na cesti
  G2-104, Mengeš (Slovenska cesta), v Mengšu, na Slovenski cesti, oviran promet zaradi sanacije objekta do 1. 10. 2019. Zapora pločnika.
 • R3-690, TRŽEC - ZG. LESKOVEC: Delo na cesti
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri mejnem prehodu Zg. Leskovec, popolna zapora zaradi izgradnje mostu do 19. 1. 2019. Obvoz je ob gradbišču.
 • R2-433, Lenart - Trate: Delo na cesti
  R2-433, Lenart - Trate, pri Dražen Vrhu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, v Horjulu, polovična zapora zaradi izgradnje prepusta in pločnika do 16. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-410, Tržič - Kokrica: Delo na cesti
  R2-410, Tržič - Kokrica, na Golniku, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika, do 20. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica: Delo na cesti
  R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Sv. Ani, polovična zapora zaradi del do 30. 4. 2019, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč: Delo na cesti
  R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, Mirna Peč - Šranga, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-412, KR (Kidričeva - Iskra): Zaprta cesta
  R2-412, Kranj (Kidričeva - Iskra), v Kranju, zahodna kranjska obvoznica, popolna zapora zaradi obnove mostu preko Savskega otoka do 5. 3. 2019. Obvoz je urejen.
 • R2-439, Cerkvenjak - Senarska: Delo na cesti
  R2-439, Cerkvenjak - Senarska, v Spodnji Senarski, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 24. 2. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo na cesti
  R2-437, Šentilj - Pesnica, v Šentilju, na Mariborski cesti, oviran promet zaradi gradnje podhoda, do 15. 4. 2019. Zaprt bo pas za levo zavijanje.
 • R3-726, Renkovci - Črenšovci: Delo na cesti
  R3-726, Renkovci - Črenšovci, v Črenšovcih, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 24. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zreče: Delo na cesti
  R3-701, Pesek - Rogla - Zreče, v Zrečah, na Cesti na Roglo pri križišču s Kovaško cesto, popolna zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 10. 1. 2019. Obvoz je po Kovaški cesti, iz smeri term proti Ulipiju pa preko parkirišča trgovskega centra.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo na cesti
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Gabrniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve križišča do 13. 8. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-230, Križevci - Ljutomer: Delo na cesti
  R1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru, na Slavka Osterca ulici, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske povezave do 24. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Zaprta cesta
  R2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Rovtah, popolna zapora zaradi izvedbe hladne reciklaže do 16. 11. 2018. Obvoz za osebna vozila je urejen po lokalnih cestah na relaciji Rovte - Medvedje Brdo - Rovtarske Žibrše, za tovorna vozila po državnih cestah na relaciji Rovte - Žiri - Idrija - Godovič - Kalce - Logatec - Rovte, za priklopna in polpriklopna vozila pa na relaciji Žiri - Trebija - Cerkno - Želin - Sp. Idrija in na relaciji Žiri - Gorenja vas - Horjul - Dobrova - Vrhnika.
 • R1-230, Rondo Radenci: Delo na cesti
  R1-230, Gornja Radgona - Radenci, v Radencih, oviran promet zaradi postavitve fontane do 15. 11. 2018.
 • R1-225, Črnivec - Radmirje: Delo na cesti
  R1-225, Črnivec - Radmirje, v Radmirju, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in avtobusnih postajališč do 8. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo na cesti
  R1-225, Črnivec - Gornji Grad, pri Potoku v Črni, popolna zapora zaradi gradnje mostov čez potok Črna do 5. 7. 2019. Obvoz je ob gradbišču izmenično enosmerno.
 • R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: Delo na cesti
  R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med predorom Karavanke in priključkom Jesenice - zahod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • G2-102, Želin - Sp. Idrija (Marof): Delo na cesti
  G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri V Hotenju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti
  R3-647, Grosuplje - Videm, Mala Račna - Velika Račna, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo na cesti
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, prehod Gederovci, polovična zapora zaradi sanacije mostu do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Zaprta cesta
  R3-642, Podpeč - Ig, v Tomišlju, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Podpeč - Črna vas - Ig.
 • RT-926, Koprivna - Črna: Delo na cesti
  RT-926, Koprivna - Črna, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 15. 11. 2018. Promet poteka po začasnem mostu izmenično enosmerno.
 • R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti
  R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, na Tržaški cesti, polovična zapora zaradi ureditve kolesarska steze in obnove ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Jesenice - vzhod in priključkom Jesenice - zahod v smeri Karavank, Avstrije bo do 15. 11. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Jesenice - zahod in priključkom Jesenice - vzhod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Vratih, oviran promet zaradi gradnje povezovalnega vodovoda do 15. 12. 2018.
 • G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: Delo na cesti
  G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, v Dolenjah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Zaprta cesta
  R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Bohinjski Bistrici, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen po cesti Bohinjska Bistrica - Bohinjsko Jezero - Ribčev Laz - Stara Fužina - Srednja vas v Bohinju - Bohinjska Češnjica - Bitnje in obratno.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Zaprta cesta
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, v Dolenji Trebuši, popolna zapora zaradi sanacije ceste in novogradnje mostu do 25.11.2018. Obvoz je urejen po lokalni cesti.
 • R3-622, Goriče - Kal: Delo na cesti
  R3-622, Goriče - Kal, od križišča za Neverke proti Goričam, polovična zapora zaradi obnove ceste do 21. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Izredni dogodek
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Podvelki, oviran promet zaradi plazu.
 • G2-102, Godovič - Kalce: Delo na cesti
  G2-102, Godovič - Kalce, pri Hotedršici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 24. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Duplica - Kamnik: Delo na cesti
  R1-225, Duplica - Kamnik - Ločica, v Kamniku, oviran promet zaradi sanacije do 30. 11. 2018.
 • R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči: Delo na cesti
  R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Marindol, polovična zapora zaradi dograditve kabelske kanalizacije do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, na Muti, polovična zapora zaradi izgradnje steze za pešce in kolesarje do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo na cesti
  R3-643, Cerknica - Rakitna , pri Cerknici, oviran promet zaradi izgradnje krožišča do 31. 12. 2018.
 • R2-452, Žirovnica - Lesce: Delo na cesti
  R2-452, Žirovnica - Lesce, v Žirovnici, polovična zapora zaradi del do 15. 12. 2018, dnevno med 9. in 13. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Gabrju, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 15. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, pri Plešu, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja do 15. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga: Zaprta cesta
  Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • LC-149036, Bistrica pri Tržiču - Tržič, na cesti Ste Marie Aux Mines: Delo na cesti
  LC-149036, Bistrica pri Tržiču - Tržič, na cesti Ste Marie Aux Mines, oviran promet zaradi gradnje krožišča do 15. 11. 2018.
 • R3-677, Nova vas - Pišece: Delo na cesti
  R3-677, Nova vas - Pišece - Krško, pri Vitni vasi, oviran promet zaradi sanacije plazu, predvidoma do 30.11.2018.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, oviran promet zaradi obnove cestišča do 24. 12. 2018. Omejitev hitrosti 30 km/h.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 14. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti
  R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, v Sv. Juriju, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno, občasno tudi dvosmerno.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Delo na cesti
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, pri Dolenji Trebuši, polovična zapora zaradi sanacije in preplastitve ceste do 25. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, več polovičnih zapor zaradi sanacije brežin do 21. 12. 2018. Promet na več odsekih poteka izmenično enosmerno. Med 8:30 in 15. uro ter med 17. in 19. uro so možne kratkotrajne (15 minutne) popolne zapore.
 • R2-430, Slovenska Bistrica - Ložnica: Delo na cesti
  R2-430, Slovenska Bistrica - Ložnica, pri Zafoštu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 19. 4. 2019. Obvoz je ob gradbišču.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, v Srednji Kanomlji, polovična zapora zaradi sanacije brežine in zidu do 12. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-222, Zagorje - Most čez Savo: Delo na cesti
  R1-222, Zagorje - Most čez Savo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 17. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, pri Stopčah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve propusta do 15. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Bevškem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča predvidoma do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti
  R3-749, Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 15.12.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta
  RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Mašun - Kozarišče, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa do 31. 12. 2018. Obvoz je urejen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Šentjernej, Škocjan - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti
  R2-408, Žiri - Trebija - Gorenja vas, pri Selu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 4. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-926, Solčava - Podolševa - Sleme: Zaprta cesta
  RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 • R3-724, Hodoš - Domanjševci: Zaprta cesta
  R3-724, Hodoš - Domanjševci, v Hodošu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 10. 12. 2018. Obvoz po lokalnih cestah.
 • R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh: Zaprta cesta
  R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh, popolna zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah Zg. Ščavnica - Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Žice - Ledinek - Dražen Vrh in obratno.
 • R2-403, Petrovo brdo - Podrošt: Delo na cesti
  R2-403, Petrovo Brdo - Podrošt, pri Podroštu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 16. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, Čatež pri Strugah - Podgora, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja do 20. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.
 • R1-218, Podzemelj - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Gradcu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 23. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-928, Mozirje - Golte: Delo na cesti
  RT-928, Mozirje - Golte, v Mozirju, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: Zaprta cesta
  R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
 • Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana: Delo na cesti
  Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda, predvidoma do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri, pomična polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazu in podpornega zidu do 1. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno bodo 15 minutne popolne zapore.
 • RT-910, Sorica - Podrošt: Zaprta cesta
  RT-910, Sorica - Podrošt, popolna zapora zaradi gradnje opornih konstrukcij do 31. 12. 2018. Obvoz je po cesti Podrošt - Petrovo Brdo - Zgornja Sorica.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, med Spodnjo in Srednjo Kanomljo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 18. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno so 30 minutne popolne zapore.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Delo na cesti
  R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, pri Zgornji Besnici, polovična zapora zaradi sanacije plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Zaprta cesta
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77), popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah in državnih cestah.
 • Občina Divača, LC Famlje - Škoflje: Zaprta cesta
  Občina Divača, LC Famlje - Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo na cesti
  R3-653, Sodražica - Hrib - Loški Potok, na Hribu v Loškem Potoku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 5. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • LG-299000, Rozmanova ulica: Zaprta cesta
  Novo mesto, Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo ulico ter Florjanov trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 14. 11. 2018. Obvoz je urejen.
 • LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Grič: Zaprta cesta
  LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 15. 12. 2018.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Zaprta cesta
  R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 11. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • R2-409, Razdrto - Senožeče: Delo na cesti
  R2-409, Razdrto - Senožeče, pri Senožečah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 15. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Črmošnjice - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, Črnomelj - Lokve, več pomičnih polovičnih zapor zaradi ureditve pločnikov predvidoma do 15. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-668, Gabrje - Ratež: Zaprta cesta
  R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 15. 12. 2018. Obvoz je urejen in označen.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018.
 • R3-716, Grad: Delo na cesti
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 28. 12. 2018.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 14. 2. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Breznu, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 28. 12. 2018.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udorov cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.