Razmere na cestah

 • LC-177200, Bertoki - Benfika: Zastoj
  LC-177200, Koper, Bertoki - Benfika, od AC priključka Bertoki proti luki, zastoj tovornih vozil.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vogrsko in cestninsko postajo Bazara v smeri Vrtojbe/Italije je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Domžale in priključkom Krtina v smeri Maribora je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik: Delo na cesti
  R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, pri Hrastniku, pomična polovična zapora zaradi interventne sanacije kanalizacijskega jaška do 13. 2. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LG-211100, Zadobrovška cesta: Zaprta cesta
  LG-211100, Ljubljana, Zadobrovška cesta, med Zaloško in Rjavo cesto, popolna zapora zaradi del do 10. 3. 2016.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, na uvozu Celje - center v smeri Ljubljane bo do 9. 2. 2016 zaradi del oviran promet na priključku.
 • R2-415, Želodnik - Drtija: Delo na cesti
  R2-415, Želodnik - Drtija, v Studencu pri Krtini, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 12. 2. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-724, Berkovci - Kobilje: Delo na cesti
  R3-724, Berkovci - Kobilje, pomična polovična zapora zaradi obsekovanja rastlinja do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Zdolah, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61/70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, v predoru Dekani v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Selo in počivališčem Šempas v smeri Vrtojbe/Italije je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Delo na cesti
  R3-693, Nova Cerkev - Socka, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-697, Nazarje - Gornji grad: Delo na cesti
  R3-697, Nazarje - Gornji grad, med Bočno in Vologom, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Izredni dogodek
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zaradi povečane intenzitete padanja kamenja na vozišče. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-436, Počehova - Zg. Kungota: Delo na cesti
  R2-436, Počehova - Zg. Kungota, pri Zg. Kungoti, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31.5.2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • Celje, Trubarjeva ulica: Delo na cesti
  Celje, Trubarjeva ulica, promet poteka s Čopove na Trubarjevo ulico proti središču mesta, v obratni smeri promet ni možen. Zapora bo zaradi obnove vodovoda, kanalizacije in cestišča predvidoma do 23. 3. 2016.
 • G1-7, Kozina - Krvavi potok: Delo na cesti
  G1-7, Kozina - Krvavi potok, v Krvavem Potoku, polovična zapora zaradi obnove bencinskega servisa do 10. 2. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Želin - Sp. Idrija (Marof): Delo na cesti
  G2-102, Želin - Sp. Idrija, med Stražo in Travnikom, pomična polovična zapora zaradi popravila vozišča, do 12. 2. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Izredni dogodek
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Podbrdu, polovična zapora zaradi padajočega kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Planina - Ravbarkomanda: Delo na cesti
  R2-409, Planina - Ravbarkomanda, pri Dolnji Planini, polovična zapora zaradi izgradnje prehoda za pešce do 21. 2. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Bistrica - Bizeljsko: Delo na cesti
  R1-219, Bistrica ob Sotli - Bizeljsko, na Bizeljskem na Bizeljski cesti, oviran promet zaradi obnove Vinarske ceste do 10. 5. 2016.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Belem, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika predvidoma do 11. 5. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Izredni dogodek
  A2, Ljubljana - Obrežje, na cestninski postaji Drnovo v smeri Obrežja je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Zaprta cesta
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, Tržec - Lancova vas, popolna zapora zaradi gradnje AC Ptuj - Gruškovje do 30. 6. 2016. Promet poteka po glavni cesti Jurovci - Gruškovje in po lokalnih cestah.
 • R1-208, Gračišče-Sočerga: Zaprta cesta
  R1-208, Gračišče-Sočerga, MP Sočerga, popolna zapora zaradi del na hrvaški strani predvidoma do 24. 2. 2016. Obvoz je urejen preko MP Dragonja.
 • R1-201, Kraje - Hrušica: Izredni dogodek
  R1-201, Hrušica - Mojstrana, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča. Omejitev hitrosti 50 km/h.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, na Kandijski cesti, oviran promet zaradi ureditve ceste do 31. 3. 2016.
 • R2-418, Mokronog - Zbure: Delo na cesti
  R2-418, Mokronog - Zbure, pri Škarpi, polovična zapora zaradi udora ceste do 4. 3. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta
  RT-915, Grda Draga - Pudob, cesta v zimskem času zaprta.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Zaprta cesta
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, popolna zapora zaradi zasneženega cestišča in poledice.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Zaprta cesta
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, cesta v zimskem času zaprta.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Zaprta cesta
  A1-E57, Ljubljana - Maribor počivališče Polskava v smeri Maribora sta zaradi izrednega dogodka zaprta uvoz in izvoz.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Zaprta cesta
  A1, Maribor - Ljubljana počivališče Polskava v smeri Ljubljane sta zaradi izrednega dogodka zaprta uvoz in izvoz.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Zaprta cesta
  A1-E57, Ljubljana - Maribor na počivališču Zima v smeri Maribora sta zaradi izrednega dogodka zaprta uvoz in izvoz.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Dobrova - Ljubljana (Dolgi most), v Dobrovi, oviran promet zaradi izgradnje priključka do 1. 5. 2016.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Zaprta cesta
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2016.
 • R3-695, Gorenje - Soteska: Izredni dogodek
  R3-695, Gorenje - Soteska, polovična zapora zaradi zdrsa brežine.
 • R1-213, Bloška polica - Pudob: Delo na cesti
  R1-213, Bloška polica - Lož, v Bloški Polici, polovična zapora zaradi sanacije podpornega zidu do 15. 2. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Izredni dogodek
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Izredni dogodek
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, polovična zapora zaradi udora.
 • R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti
  R1-215, Trebnje - Mokronog - Boštanj in R2-418, Mokronog - Zbure, v Mokronogu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 10. 4. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri mejnem prehodu Zgornji Leskovec, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 29. 2. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti
  R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj, v Spodnji Grajeni, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 31. 5. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-750, Slovenska vas - Šentrupert: Zaprta cesta
  R3-750, Slovenska vas - Šentrupert, v Brinju, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 29. 4. 2016. Obvoz je urejen.
 • RT-931, Ribnica - Ribniška koča: Zaprta cesta
  RT-931, Ribnica - Ribniška koča, cesta v zimskem času zaprta , predvidoma do 15. 3. 2016.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, Trate - Apače, polovične zapore na več odsekih zaradi gradnje vodovoda do 30. 4. 2016, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LG-032310, Čopova ulica: Prepoved za tovornjake
  Celje, Čopova ulica, na mostu čez Savinjo, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t.
 • R3-609, Predmeja - Lokve: Zaprta cesta
  R3-609, Predmeja - Lokve - Čepovan, cesta v zimskem času zaprta.
 • RT-916, Dragarji - Medvedjek - Draga: Zaprta cesta
  RT-916, Dragarji - Medvedjek - Draga, cesta v zimskem času zaprta.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Zaprta cesta
  RT-908, Mojstrana - Vrata, cesta v zimskem času zaprta , predvidoma do 31. 3. 2016.
 • R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo na cesti
  R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Višnji Gori na Cesti Dolomitskega Odreda, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 31. 7. 2016, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212790, C. Andreja Bitenca: Zaprta cesta
  Ljubljana, C. Andreja Bitenca, med Burnikovo in Kamnogoriško cesto, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 31. 3. 2016.
 • R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti
  R1-219, Bizeljsko - Brežice, v Brežicah, oviran promet zaradi izgradnje pločnika do 29. 3. 2016.
 • R3-640, Rakek - Logatec: Delo na cesti
  R3-640, Rakek - Logatec, v Lazah, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 31. 3. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Marof - Žiri, pri Spodnji Idriji, na Žirovski cesti, polovična zapora na več odsekih, zaradi sanacij poškodb na cestišču do 15. 3. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Zaprta cesta
  A2, Karavanke - Ljubljana na počivališču Povodje v smeri Ljubljane zaradi izrednega dogodka zaprt izvoz.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zaprta cesta
  A2, Ljubljana - Karavanke na počivališču Povodje v smeri Jesenic zaradi izrednega dogodka zaprt izvoz.
 • R2-403, Podbrdo - Petrovo brdo: Prepoved za tovornjake
  R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi sanacije usada.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo na cesti
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Skakovci - Puževci, polovične zapore na več odsekih zaradi gradnje kanalizacije do 30. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-699, Dravograd - Libeliče: Delo na cesti
  R3-699, Dravograd - Libeliče, pri Meži in pri Novi vasi, polovična zapora zaradi gradnje pešpoti do 31. 5. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-437, Šentilj: Izredni dogodek
  R2-437, Šentilj - MP Šentilj, MP Šentilj, oviran promet do preklica zaradi množičnih migracijskih tokov (prevozno samo za osebna vozila), vsako noč med 22. in 6. uro popolna zapora.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, cesta na Mangartsko Sedlo, popolna zapora zaradi zasneženega cestišča.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Lukanja, popolna zapora zaradi poškodb na vozišču do 15. 3. 2016.
 • LZ-212010, Slovenska cesta: Izredni dogodek
  Ljubljana, Slovenska cesta, med Askerčevo in Šubičevo ulico, oviran promet zaradi arheoloških raziskav do 30. 3. 2016. Promet poteka enosmerno proti Aškerčevi cesti.
 • R2-437, Šentilj: Izredni dogodek
  R2-437, Šentilj - MP Šentilj, zaprto počivališče za tovorna vozila.
 • G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • LC Senožeti - Jevnica: Zaprta cesta
  LC Senožeti - Jevnica, most čez Savo, popolna zapora zaradi obnovitvenih del. Obvoz po lokalni cesti Dolsko - Laze - Jevnica.
 • G2-102, Peršeti - Most na Soči: Delo na cesti
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, polovična zapora zaradi sanacije zidov in vozišča do 8. 4. 2016 Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Izredni dogodek
  R3-662, Metlika - Božakovo, pri Rakovcu, polovična zapora zaradi plazenja bankine. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-910, Sorica - Podrošt: Delo na cesti
  RT-910, Sorica - Podrošt, pri Podroštu, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 5. 2016.
 • R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica: Izredni dogodek
  R3-709, Maribor - Malečnik - Pernica, pri Malečniku, oviran promet zaradi plazu.
 • R3-702, Dravograd - Trbonje: Prepoved za tovornjake
  R3-702, Dravograd - Trbonje, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t. Dovoljeno za lokalni promet.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu do 29. 4. 2016.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi dotrajanosti propusta. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, v Čiginju, polovična zapora zaradi dotrajanosti mostu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Delo na cesti
  R1-211, Ljubljana - Medvode, pri Mednem, polovična zapora zaradi del. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-640, Rakek - Logatec: Delo na cesti
  R3-640, Rakek - Logatec, v Logatcu, Notranjska cesta, polovična zapora zaradi zaradi ureditve ceste do 31. 3. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek
  RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Izredni dogodek
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Cezlakom in Lukanjo, polovična zapora zaradi udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • RT-918, Grgelj - Fara: Izredni dogodek
  RT-918, Grgelj - Fara, pri Mavrcu, polovična zapora zaradi zdrsa brežine. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.