Vreme - Razmere na cestah - prometne informacije
Vaša vremenska napoved
10 dnevna vremenska napoved, prometne informacije, trenutne vremenske razmere, vremenska napoved za Slovenijo, stanje na mejnih prehodih, razmere na cestah. Razmere na cestah - prometne informacije.

Razmere na cestah

 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Izredni dogodek
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Žalec/ Arja vas in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane je zaradi razsutega tovora oviran promet.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, Podrošt - Martinji Vrh, pomična polovična zapora zaradi krpanja udarnih jam z asfaltom s popravilom spodnjega ustroja do 2.4.2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Kremenu, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 29. 5. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Bevško, v Zagorju, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 1. 6. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Šentjur - Mestinje, pri Grobelnem, polovična zapora zaradi izgradnje nadvoza do 30. 6. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Predel - Bovec: Zaprta cesta
  R1-203, Predel - Bovec, prelaz Predel, popolna zapora zaradi zemeljskega plazu na italijanski strani.
 • R2-403, Podbrdo - Petrovo brdo: Delo na cesti
  R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, polovična zapora zaradi sanacije propustov predvidoma do 29. 7. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-2, Šikole - Hajdina: Delo na cesti
  G1-2, Šikole - Hajdina, pomična polovična zapora zaradi obsekavanja rastlinja do 31. 3. 2015, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-209, Soteska - Bitnje: Delo na cesti
  R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, pri Nomenju, polovična zapora zaradi postavitve bazne postaje do 25. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-112, Ravne - Dravograd: Delo na cesti
  G2-112, Ravne - Dravograd, pri Ravnah, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 30. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo na cesti
  R2-454, Miklavž - Hajdina, v Rošnji, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 24. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Radlje, pri Vratih, polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske poti do 31. 5. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Celje - center in priključkom Dramlje v smeri Maribora bo do 25. 6. 2015 zaradi del zaprt vozni pas.
 • R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo: Delo na cesti
  R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo, pri Seniku, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 31. 5. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Dramlje in priključkom Celje - vzhod v smeri Ljubljane bo do 25. 6. 2015 zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo): Delo na cesti
  R1-210, Preddvor - Kranj (Primskovo), v Visokem, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 30. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-741, MP Škofije: Delo na cesti
  R3-741, MP Škofije, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 30. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-111, Valeta - Sečovlje: Delo na cesti
  G2-111, Valeta - Sečovlje, pri Sečovljah, oviran promet zaradi izboljšave hidravličnega sistema do 3. 4. 2015.
 • R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica: Prepoved za tovornjake
  R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, pri Rečici, na mostu čez Reko, prepoved za priklopnike in polpriklopnike do 15. 6. 2015 zaradi delovne zapore.
 • R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica: Delo na cesti
  R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, pri Rečici, na ulici Nikole Tesla, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu do 15. 6. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Poljčane: Delo na cesti
  R1-219, Sl. Bistrica - Poljčane, v Poljčanah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 6. 2015, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61/70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med cestninsko postajo Log in priključkom Vrhnika v smeri Kopra bo do 7. 6. 2015 zaradi gradbenih del oviran promet.
 • LZ-212370, Letališka cesta: Zaprta cesta
  Ljubljana, LZ-212370, Letališka cesta, med Bratislavsko cesto in Ameriško ulico, popolna zapora zaradi del do 9. 4. 2015. Obvoz je urejen.
 • R3-688, Žiče - Poljčane: Delo na cesti
  R3-688, Žiče - Poljčane, pri Podpeči ob Dravinji, polovična zapora zaradi obnove podpornih zidov in podvoza po železniško progo do 1. 5. 2015, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-742, Podpeč - Brezovica: Delo na cesti
  R3-742, Podpeč - Brezovica, v Podpeči, polovična zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 30. 6. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Črni vrh - Col: Izredni dogodek
  R1-207, Godovič - Črni Vrh - Col, pri Črnem Vrhu, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo na cesti
  R1-209, Lesce - Bled, na Bledu, na Ljubljanski cesti, oviran promet zaradi izgradnje pločnika do 17. 4. 2015.
 • R1-230, Radenci - Vučja vas: Delo na cesti
  R1-230, Radenci - Vučja vas, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega sistema predvidoma do 7. 7. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, Benetek - Koračice, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 7. 4. 2015, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-692, Borl - Cirkulane - Meje: Delo na cesti
  R3-692, Borl - Cirkulane - Meje, v Dolanah, polovična zapora zaradi izgradnje fekalne kanalizacije do 28. 5. 2015, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: Delo na cesti
  R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu na Šmihelu, oviran promet zaradi postavitve bazne postaje GSMR do 24. 4. 2015. Promet bo občasno urejen izmenično enosmerno.
 • R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): Zaprta cesta
  R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), v Begunjah, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 4. 2015. Obvoz je po cesti Bistrica pri Tržiču - Podtabor - Črnivec - Begunje.
 • R1-230, Gornja Radgona - Radenci: Delo na cesti
  G1-3, Gornja Radgona - Radenci, v Gornji Radgoni na Ljutomerski cesti, oviran promet zaradi gradnje priključka do 17. 4. 2015.
 • R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica: Izredni dogodek
  R3-709, Maribor - Malečnik - Pernica, pri Malečniku, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-034100, Škofja vas - Zadobrova: Zaprta cesta
  LC, Škofja vas - Zadobrova, v Škofji vasi, popolna zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 15. 5. 2015. Obvoz po cesti Škofja vas - Arclin - Zadobrova.
 • R2-418, Mokronog - Zbure: Izredni dogodek
  R2-418, Mokronog - Zbure, pri odcepu za Sv. Vrh, polovična zapora zaradi vdora vozišča. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-752, Bukovžlak - Teharje: Delo na cesti
  R3-752, Bukovžlak - AC priključek Celje - vzhod, pri Bukovžlaku, polovična zapora zaradi dograditve kolesarske steze do 27. 5. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti
  R1-219, Bizeljsko - Čatež, v Brežicah, na Cesti Svobode, polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema do 30. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti
  R1-219, Bizeljsko - Čatež, v Župelevcu, polovična zapora zaradi obnove vodovodnega sistema do 31. 3. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-680, Jurklošter - Dežno: Delo na cesti
  R3-680, Jurklošter - Dežno, pri Glažuti, polovična zapora zaradi popravila mostu čez Gračnico do 16. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo na cesti
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Paški vasi, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 31. 3. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-688, Poljčane - Majšperk: Delo na cesti
  R3-688, Poljčane - Majšperk, v Pečkah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Zaprta cesta
  R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, pri Brestanici, na Zasavski cesti, popolna zapora zaradi ureditve regionalne ceste do 30. 4. 2015. Obvoz je po cestah Impoljca - Brestanica, Podsreda - Brestanica in Breg - Sevnica - Brestanica.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, v Grobelnem, popolna zapora zaradi gradnje nadvoza čez železniško progo do 1. 7. 2015. Promet poteka dvosmerno ob gradbišču.
 • R2-416, Litija - Šmartno: Zaprta cesta
  R2-416, Litija - Šmartno, v Šmartnem pri Litiji, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 10. 4. 2015. Obvoz po cesti Šmartno pri Litiji - Ljubež v Lazih in novi obvoznici.
 • R3-615, Volčja Draga - Križ: Delo na cesti
  R3-615, Volčja Draga - Miren, pri Mirnu, Orehovlje, pomična polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije predvidoma do 31. 3. 2015, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-660, Črnomelj - Dolenjci: Delo na cesti
  R3-660, Črnomelj - Adlešiči, v Črnomlju, na Ločki cesti, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega sistema predvidoma do 24. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-396070, Stopče - Hotunje: Zaprta cesta
  LC, Stopče - Hotunje, v naselju Stopče, popolna zapora zaradi del predvidoma do 29. 5. 2015. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R2-442, Dobrovnik - Rondo Dolga vas: Delo na cesti
  R2-442, Dobrovnik - rondo Dolga vas, v Dobrovniku, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in vodovoda do 31. 7. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC Gorenja vas - Poljane, Hotovlja - Visoko pri Poljanah: Zaprta cesta
  LC Gorenja vas - Poljane, Hotovlja - Visoko pri Poljanah, popolna zapora zaradi posodobitve vodovoda do 30. 4. 2015 Obvoz je urejen po regionalni cesti preko Poljan in Visokega.
 • G2-107, Podplat - Rogatec: Delo na cesti
  G2-107, Podplat - Rogatec, pri Irju, polovična zapora zaradi ureditve hodnika za pešce do 30. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, Podgrad - Apače, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 15. 4. 2015, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-104, Mengeš - Trzin: Delo na cesti
  G2-104, Mengeš - Trzin, pri Trzinu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-232, HodoŠ - Petrovci: Delo na cesti
  R1-232, Hodoš - Petrovci, Hodoš - Šalovci, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 31. 3. 2015, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, med odcepom za Kamnik pod Krimom in Podpečjo, pomična polovična zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 30. 6. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-443, Črenšovci - Doljni Lakoš: Delo na cesti
  R2-443, Črenšovci - Dolnji Lakoš, Dolnji Lakoš - Gornji Lakoš, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 30. 6. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-916, Dragarji - Medvedjek - Draga: Zaprta cesta
  RT-916, Dragarji - Medvedjek - Draga, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 31. 3. 2015.
 • R1-221, Izlake - Zagorje: Delo na cesti
  R1-221, Izlake - Zagorje, v Kisovcu, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 31. 3. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Izredni dogodek
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, sneg na cestišču. Cesta prevozna za vozila do 3,5 t z uporabo zimske opreme.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - HE Vuhred, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-218, Črnomelj - Kanižarica: Delo na cesti
  R1-218, Črnomelj - Kanižarica, več polovičnih zapor zaradi gradnje vodovoda do 24. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-607, Preval - Grgar - Čepovan: Zaprta cesta
  R3-607, Preval - Grgar - Čepovan, pri Čepovanu, popolna zapora zaradi izgradnje vodovoda in kanalizacije, do 31. 3. 2015. Obvoz je urejen skozi Čepovan.
 • R1-230, Ljutomer - Pavlovci: Delo na cesti
  R1-230, Ljutomer - Ormož, Ljutomer - Radomerje, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda in kanalizacije predvidoma do 6. 7. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti
  R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Ločiču, oviran promet zaradi ureditve ceste skozi naselje do 30. 11. 2015.
 • G2-102, Peršeti - Most na Soči: Delo na cesti
  G2-102, Peršeti - Most na Soči, Modrej - Prapetno, polovična zapora zaradi izvedbe kolesarske steze do 23. 6. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-421, Štrekljevec - Jugorje: Izredni dogodek
  R2-421, Štrekljevec - Jugorje, pri Selih pri Jugorju, polovična zapora zaradi zavarovanja udora bankine predvidoma do 30. 6. 2015.
 • R3-691, Zavrč - Drenovec: Delo na cesti
  R3-691, Zavrč - Drenovec, pri Zavrču, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 31. 5. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-413, Medvode - Zbilje: Zaprta cesta
  R2-413, Medvode - Zbilje, na Zbiljski cesti, popolna zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 30. 4. 2015. Obvoz po cesti Jeprca - Zbilje.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Zaprta cesta
  RT-908, Mojstrana - Vrata, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 31. 3. 2015.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Ljutomeru, na Ptujski cesti, na polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 17. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-702, Dravograd - Trbonje: Prepoved za tovornjake
  R3-702, Dravograd - Trbonje, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t. Dovoljeno za lokalni promet.
 • G2-111, Ruda (Izola) - Valeta: Delo na cesti
  G2-111, Ruda (Izola) - Valeta, pri Izoli, oviran promet zaradi gradnje navezave do 30. 6. 2015.
 • R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti
  R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj, Grajena - Ptuj, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 31. 3. 2015, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, cesta zaradi zimskih razmer zaprta, predvidoma do 30. 6. 2015.
 • Hruševec - Šentjur: Zaprta cesta
  Hruševec - Šentjur, v Hruševcu, Ulica Franja Malgaja, popolna zapora zaradi obnove mostu čez Kozarico do 31. 3. 2015. Obvoz je urejen.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zaradi odpravljanja posledic žledoloma do 31. 7. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Gorenja vas - Trebija: Delo na cesti
  R1-210, Gorenja vas - Trebija, pri Gorenji vasi na Poljanski cesti, oviran promet, občasno polovična zapora zaradi navezave obvoznice na državno cesto predvidoma do 30. 4. 2015.
 • G2-108, Ribče - Litija: Delo na cesti
  G2-108, Ribče - Litija, pri Zgornjem Logu, oviran promet zaradi izgradnje podpornega zidu do 30. 4. 2015.
 • R2-446, Sežana - Divača: Delo na cesti
  R2-446, Sežana - Divača, v Divači na Kraški cesti (na nadvozu čez železniško progo), polovična zapora zaradi izvedbe deviacije železniške proge in izvedbe krožišča do 25. 5. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R2-423, Črnolica - Lesično: Izredni dogodek
  R2-423, Črnolica - Lesično, pri Košnici, polovična zapora zaradi plazu in udora cestšča. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti
  R1-219, Bizeljsko - Čatež, v Bukošku, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 30. 6. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Prepoved za tovornjake
  R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • R1-230, Pavlovci - Ormož: Delo na cesti
  R1-230, Pavlovci - Ormož, pri Pavlovcih, oviran promet zaradi gradnje nadvoza in obnove ceste do 30. 9. 2015. Promet poteka po začasni, vzporedni, obvozni cesti dvosmerno.
 • R2-420, Brežice - Dobova - Rigonce: Delo na cesti
  R2-420, Brežice - Dobova - Rigonce, v Dobovi, na Ulici Bratov Gerjovičev, polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema do 30. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Bregu pri Borovnici, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 15. 5. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Kozjem Vrhu, polovična zapora zaradi izgradnje medkrajevne optične povezave do 31. 3. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi dotrajanosti propusta. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, v Čiginju, polovična zapora zaradi dotrajanosti mostu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-230, Ljutomer - Pavlovci: Delo na cesti
  R1-230, Ljutomer - Pavlovci, v Ljutomeru, popolna zapora zaradi gradnje podvoza do 31. 3. 2015. Obvoz je ob gradbišču.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Dornavi, popolna zapora zaradi gradnje nadvoza čez železnico do 3. 6. 2015. Obvoz je ob gradbišču.
 • G1-2, Ormož - Središče ob Dravi: Delo na cesti
  G1-2, Ormož - Središče ob Dravi, v Središču ob Dravi, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 30. 7. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-229, Ptuj - Rogoznica: Delo na cesti
  R1-229, Ptuj - Rogoznica, na Ptuju, na Osojnikovi cesti, polovična zapora zaradi gradnje podhoda pod železniško progo do 15. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-740, Murska Sobota (Gaj) - Murska Sobota: Delo na cesti
  R3-740, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Cankarjevi ulici, popolna zapora zaradi izgradnje podvoza pod želežniško progo do 30. 10. 2015. Obvoz je ob gradbišču.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Izredni dogodek
  R3-610, Marof - Žiri, Lednisko Razpotje - Osojnica, več polovičnih zapor zaradi poškodb cestišča in občasnih popravl ceste do 30. 4. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, Dragomer - Loka pri Brezovici, oviran promet, občasne pomične polovične zapore zaradi gradnje kanalizacije, kolesarske steze in pločnika do 30. 4. 2015.
 • R1-230, Križevci - Ljutomer: Zaprta cesta
  R1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru, Prešernova ulica, popolna zapora zaradi gradnje nadvoza preko železnice do 8. 6. 2015. Obvoz je urejen po Babinski in Soboški cesti.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, na več odsekih, oviran promet, občasne polovične zapore zaradi rekonstrukcije ceste do 3. 5. 2015.
 • G1-4, Črnova - Arja Vas: Delo na cesti
  G1-4, Črnova - Arja Vas, pri odcepu za Podkraj, popolna zapora zaradi obnove dotrajanega mostu do 30. 4. 2015. Obvoz je ob gradbišču.
 • R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Izredni dogodek
  R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid), pri Mednem, polovična zapora zaradi dotrajanosti nadvoza čez železniško progo. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Izredni dogodek
  G2-108, Šentjakob - Ribče, v Vidmu, polovična zapora zaradi dotrajanosti mostu čez Mlinščico. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-640, Rakek - Logatec: Delo na cesti
  R3-640, Rakek - Logatec, v Logatcu, Notranjska cesta, oviran promet zaradi izgradnje kanalizacije.
 • R2-425, Šoštanj - Pesje: Delo na cesti
  R2-425, Šoštanj - Pesje, v Šoštanju, oviran promet zaradi udora ceste do 30. 4. 2014.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek
  RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Bača - Dolenja Trebuša: Delo na cesti
  G2-102, Bača pri Modreju - Dolenja Trebuša, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste dnevno med 7. in 17. uro. Izven prometnih konic se bodo izvajale 15 minutne popolne zapore. Promet poteka izmenično enosmerno. Dela se bodo izvajala predvidoma do 30. 7. 2015.
 • R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu. Obvoza ni.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Izredni dogodek
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Visokem pri Poljanah, polovična zapora zaradi podora kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Izredni dogodek
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Cezlakom in Lukanjo, polovična zapora zaradi udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • RT-918, Grgelj - Fara: Izredni dogodek
  RT-918, Grgelj - Fara, pri Mavrcu, polovična zapora zaradi zdrsa brežine. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.