Razmere na cestah

 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Izredni dogodek
  A1, Maribor - Ljubljana, pred priključkom Šempeter v smeri Ljubljane je zaradi okvare vozila oviran promet.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Postojna in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Ljubljane je zaradi del pomična zapora počasnega pasu.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Veter
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Selo in cestninsko postajo Nanos je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Veter
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti
  A5, Maribor - Lendava, pred izvozom Vučja vas v smeri Lendave je zaradi del zaprt vozni pas.
 • G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjem pri Jelšanah, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 14. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Izredni dogodek
  A1, Šentilj - Maribor, na cestninski postaji Pesnica v smeri Maribora zaradi izrednega dogodka zaprt prehitevalni pas.
 • R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane: Delo na cesti
  R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, v Spodnji Brežnici, polovična zapora zaradi ureditve komunalnih vodov do 20. 3. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo na cesti
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Glavcah, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 24. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šmarju pri Jelšah, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-215, Trebnje (Odrga - Kamna gora): Delo na cesti
  R1-215, Trebnje (Odrga - Kamna gora), v Trebnjem, na Metelkovi ulici, oviran promet zaradi ureditve krožišča do 2. 4. 2018.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, v Desklah, na Ulici Ivana Gradnika, polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja do 26. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Petrovo brdo - Podrošt: Izredni dogodek
  R2-403, Petrovo Brdo - Podrošt - Zali Log, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-449, Lenart - Benedikt , na Kraigherjevi ulici, v križišču s Cmureško cesto, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča, predvidoma do 28. 3. 2018. Obvoz je ob gradbišču.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ribnica - Kočevje, pri Stari Cerkvi, polovična zapora zaradi ureditve nivojskega prehoda do 10. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica: Zaprta cesta
  R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, med Vešenikom in Malahorno, popolna zapora zaradi sanacije ceste do 30. 4. 2018. Obvoz po cesti Slovenske Konjice - Ložnica - Oplotnica in obratno ter po občinskih cestah.
 • LZ-212420, Zaloška cesta: Prepoved za tovornjake
  Ljubljana, Zaloška cesta, med Vevško cesto in Kašeljsko cesto, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t. Obvoz je urejen na relaciji Agrokombinatska cesta - Sneberska cesta - Zadobrovška cesta - Zaloška cesta.
 • LZ-212420, Zaloška cesta: Delo na cesti
  Ljubljana, Zaloška cesta, med Vevško in Kašeljsko cesto, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od ceste 9. avgusta 81 do mostu čez Kotederščico), polovična zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 15. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Zaprta cesta
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77), popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 15. 9. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pleterjah, polovična zapora zaradi gradnje podpornega zidu do 14. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Radmirje - Luče: Delo na cesti
  R2-428, Radmirje - Luče, v Ljubnem ob Savinji, polovična zapora zaradi ureditve ceste in pločnika do 26. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-672, Smednik - Zameško - Kostanjevica: Zaprta cesta
  R3-672, Smednik - Zameško - Kostanjevica na Krki, Koprivnik - Malence, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Zaprta cesta
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti na Slovenski ulici, popolna zapora zaradi prenove mestnega središča do 20. 5. 2018. Obvoz po cesti Murska Sobota - Gederovci ter po Grajski, Ciril Metodovi, Severjevi, Gregorčičevi ulici in Ulici Staneta Rozmana.
 • R1-219, Mestinje - Golobinjek: Delo na cesti
  R1-219, Mestinje - Golobinjek, pri Sv. Emi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 31. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-426, Pesje - Gorenje: Delo na cesti
  R2-426, Pesje - Gorenje, med Gorenjem in Skornim, pomična polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 14. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Ložnica - Tepanje: Delo na cesti
  R2-430, Ložnica - Tepanje, v Tepanju, oviran promet zaradi rekonstrukcije križišča do 25. 5. 2018. Občasno bo promet potekal izmenično enosmerno.
 • G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Ilirska Bistrica - Jelšane, v Jelšanah, polovična zapora zaradi izvedbe kamnitega zidu predvidoma do 23. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-445, Sežana - Fernetiči: Delo na cesti
  R2-445, Sežana - Fernetiči, v Sežani, polovična zapora zaradi del predvidoma do 23. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Dornavi, polovična zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 26. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Zaprta cesta
  R2-432, Rogatec - Majšperk, v Strmcu pri Svetem Florjanu, popolna zapora zaradi zemeljskega plazu. Obvoz je možen po cesti Rogatec - Žetale - Kozminci - Podlehnik - Jurovci - Majšperk - Stoperce.
 • Občina Divača, LC Famlje- Škoflje: Zaprta cesta
  Občina Divača, LC Famlje- Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
 • R1-235, Murska Sobota (Gaj) - Priključek Murska Sobota: Delo na cesti
  R1-235, Murska Sobota (Gaj) - Priključek Murska Sobota, oviran promet zaradi semaforizacije križišča do 31. 3. 2018.
 • R3-740, Murska Sobota (Gaj) - Murska Sobota: Delo na cesti
  R3-740, Murska Sobota (Gaj) - Murska Sobota, v Murski Soboti na Cankarjevi ulici, oviran promet zaradi ureditve NN omrežja do 23. 3. 2018.
 • R1-219, Poljčane - Podplat: Izredni dogodek
  R1-219, Poljčane - Podplat, v Zgornjih Poljčanah, polovična zapora zaradi možnosti porušitve stanovanjskega objekta.
 • R3-632, Novokračine - Rupa (HR): Zaprta cesta
  R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, popolna zapora zaradi sanacije podpornega zidu 29. 6. 2018. Obvoz za osebna vozila in avtobuse po občinski cesti, za tovorna vozila nad 7,5 ton po državnih cestah.
 • R1-213, Pudob - Babno polje: Delo na cesti
  R1-213, Pudob - Babno polje, pri Iga vasi, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacijskega sistema do 23. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, med Podvelko in Zgornjim Kozjim Vrhom, polovična zapora zaradi sanacije daljnovoda do 8. 4. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini na Goriški cesti, oviran promet zaradi izgradnje križišča na lokalni cesti.
 • R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti
  R2-401, Žaga - Učja, v Žagi, polovična zapora zaradi sanacije zidov do 20. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn: Zaprta cesta
  RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, popolna zapora zaradi zimskih razmer, prevozno iz smeri Podturna do kraja Podstenice.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, v Jurki vasi, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 3. 2018.
 • RT-916, Dragarji - Medvedjek - Draga: Zaprta cesta
  RT-916, Dragarji - Medvedjek - Draga, cesta v zimskem času zaprta.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Zaprta cesta
  R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, pri Lancovem, popolna zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2018. Obvoz je po cesti Kamna Gorica - Podnart - Črnivec - Radovljica - Lancovo.
 • R1-215, Trebnje - Jezero: Zaprta cesta
  R1-215, Trebnje - Jezero, pri Dolenjem Podborštu pri Trebnjem, popolna zapora zaradi rekonstrukcije viadukta Ponikve, predvidoma do 31. 8. 2018.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo na cesti
  R3-653, Sodražica - Hrib - Loški Potok, na Hribu v Loškem Potoku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 26. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Spodnjem Logu, polovična zapora zaradi sanacije skalne brežine do 5.4.2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8:30 in 17. uro so možne občasne 15 minutne popolne zapore.
 • R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti
  R1-215, Mokronog - Boštanj, Tržišče - Spodnje Vodale, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema do 26. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Šentvid - Šoštanj: Prepoved za tovornjake
  R2-425, Šentvid - Šoštanj, Lajše - Šentvid pri Zavodnju, prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t, v zimskem času, do 19. 3. 2018,
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, na prehodu Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • R1-209, Soteska - Bitnje: Delo na cesti
  R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, pri Nomenju, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 27. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo na cesti
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, pri Trgu, oviran promet zaradi ureditve ceste do 23. 3. 2018.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo na cesti
  R1-209, Bled - Lesce, pri Bledu, oviran promet zaradi gradnje križišča Koritno predvidoma do 1. 5. 2018.
 • RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta
  RT-909, Zgornja Sorica - Petrovo Brdo, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 30. 6. 2018. Obvoz je po cesti Petrovo Brdo - Podrošt - Sorica - Vresje.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Globokem, polovična zapora zaradi gradnje pločnika predvidoma do 20. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-935, Fram - Cestnik - Areh: Delo na cesti
  RT-935, Fram - Cestnik - Areh, v Framu, Turnerjeva ulica, polovična zapora zaradi obnove objekta in izvedbe pločnika predvidoma do 29. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-442, Martjanci - Dobrovnik: Delo na cesti
  R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Dobrovniku, polovična zapora zaradi ureditve pločnika in križišča predvidoma 13. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Col - Ajdovščina: Delo na cesti
  R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Idrijska cesta, polovična zapora zaradi ureditve varne šolske poti predvidoma do 26.4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-672, Zavratec - Smednik: Delo na cesti
  R3-672, Zavratec - Smednik, v Reki, polovična zapora zaradi izgradnje mrliške vežice do 26. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Delo na cesti
  R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec, v Rakitovcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 27. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so do eno urne popolne zapore.
 • R2-402, Gonjače - Dobrovo: Delo na cesti
  R2-402, Gonjače - Dobrovo, pri Zalem Bregu, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 23. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LG-299000, Rozmanova ulica: Zaprta cesta
  Novo mesto, Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo ulico ter Florjanov trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 6. 2018. Obvoz je urejen.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti
  R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Lokavcu, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Nova Gorica (Rožna dolina) - Šempeter: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica (Rožna dolina) - Šempeter, v Šempertu pri Novi Gorici, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 5. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Delo na cesti
  R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, pri Besnici, polovična zapora zaradi sanacije brežin do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Delo na cesti
  R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 6. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje: Delo na cesti
  R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje, Sopota - Podkum, polovična zapora zaradi modernizacije ceste do 2. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-607, Preval - Grgar - Čepovan: Zaprta cesta
  R3-607, Nova Gorica - Grgar - Čepovan , v Grgarju, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 21. 3. 2018 . Obvoz po cesti Grgar - Zagorje - Ravnica - Preval.
 • LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Grič: Delo na cesti
  LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 31. 7. 2018.
 • R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica: Delo na cesti
  R2-407, Gorenja vas - Horjul, na Dolenji Dobravi, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 13. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Peršeti - Ušnik: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Peršeti - Ušnik, v Volčah, polovična zapora zaradi izvedbe fekalne kanalizacije do 28. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje: Delo na cesti
  R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje, v Gozdu Martuljku, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 25. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno med vikendi promet poteka dvosmerno.
 • R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje: Delo na cesti
  R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje, na Belci, oviran promet zaradi sanacije ceste in gradnje pločnika do 15. 4. 2018.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in izgradnje hodnika za pešce do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti
  R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 5. 2018. Prometna signalizacija je postavljena tudi na glavni cesti.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Zaprta cesta
  R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 31. 7. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, pri Soteski, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 21. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, pri Loški vasi, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 11. 8. 2018Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti
  R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, pri Dolenjem Leskovcu, polovična zapora zaradi izgradnje hodnika za pešce in avtobusnih postajališč do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti
  R1-219, Bizeljsko - Čatež, pri Župelevcu, oviran promet zaradi gradnje pločnika do 30. 4. 2018.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, v Zdolah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-409, Vrhnika - Brezovica, pri Logu pri Brezovici, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 13. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, pri Hrušici, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-440, Gederovci - Cankova: Delo na cesti
  R2-440, Gederovci - Cankova, pri Skakovcih, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Zaprta cesta
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Zaprta cesta
  R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, pri Fužinah, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 30.6.2018. Obvoz je urejen.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti
  R1-204, Branik - Štanjel - Dutovlje, v Štanjelu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 4. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-682, Loke - Ledinščica: Delo na cesti
  R3-682, Loke - Ledinščica, pri Bistrici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu do 31. 5. 2018. Obvoz je ob gradbišču.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, pri odcepu za Narin, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 11. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • LC-122010, Hrastnik - Radeče: Zaprta cesta
  LC, Hrastnik - Radeče, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča.
 • R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti
  R1-231, Ljutomer - Razkrižje - Gibina, Razkrižje - Gibina, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Zaprta cesta
  RT-911, Rudno - Rovtarica - Vresje, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 31. 3. 2018.
 • R3-608, Lokve - Čepovan: Zaprta cesta
  R3-608, Lokve - Čepovan, cesta v zimskem času zaprta , predvidoma do 19. 3. 2018.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 23.5.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Zaprta cesta
  R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 19. 3. 2018.
 • R2-409, Razdrto - Senožeče: Delo na cesti
  R2-409, Razdrto - Senožeče, pri Senožečah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-609, Predmeja - Lokve: Zaprta cesta
  R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • R3-688, Poljčane - Majšperk: Delo na cesti
  R3-688, Poljčane - Majšperk, pri Pečkah, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 28. 5. 2018. Promet poteka ob gradbišču dvosmerno.
 • R3-742, Podpeč - Brezovica: Delo na cesti
  R3-742, Podpeč - Brezovica, na Brezovici, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-754, Planina - Unec: Delo na cesti
  R3-754, Planina - Unec, oviran promet zaradi obnove vozišča do 30. 4. 2018.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Delo na cesti
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič, prelaz Vršič, oviran promet zaradi obnove ceste in sanacije zidu.
 • G1-4, Velenje - Črnova: Delo na cesti
  G1-4, Velenje - Arja vas, pri Vinski Gori, popolna zapora zaradi nadomestne gradnje mostu predvidoma do 22. 6. 2018. Obvoz je ob gradbišču.
 • R1-216, Črmošnjice - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, Črnomelj - Lokve, več pomičnih polovičnih zapor zaradi ureditve pločnikov predvidoma do 15. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Zaprta cesta
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, cesta v zimskem času zaprta , predvidoma do 16. 4. 2018.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Črna na Koroškem - Zavodnje, pri Spodnjem Javorju, oviran promet zaradi sanacije plazu.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Ušnik - Plave, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi sanacije brežin do 19. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 17. uro so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, pri Kalu, polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Zaprta cesta
  RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi zimskih razmer. Promet je možen do slapa Peričnik.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo na cesti
  R2-449, Pesnica - Lenart, pri Ložanah, polovična zapora zaradi del do 15. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-634, Gorje - Bled: Delo na cesti
  R3-634, Bled - Gorje, pri Rečici, popolna zapora zaradi gradnje severne razbremenilne ceste do 31.5.2018. Obvoz je ob gradbišču.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, Gabrje pri Soteski - Gorenje Polje, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 2. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Prepoved za tovornjake
  R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, prepovedan promet za tovorna vozila nad 7, 5 ton zaradi rekonstrukcije nadvoza čez železnico do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Boštanj - Planina - HE Blanca - Brestanica - Sevnica.
 • LC-213060, Javor - Zgornja Besnica: Zaprta cesta
  LC, Javor - Zgornja Besnica, pri Zgornji Besnici, popolna zapora zaradi poškodovanega vozišča, predvidoma do 30. 3. 2018. Obvoz je urejen.
 • R1-214, Stari Log - Dvor: Delo na cesti
  R1-214, Stari Log - Dvor, pri Dvoru, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in rekonstrukcije ceste do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-668, Gabrje - Ratež: Delo na cesti
  R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 3. 2018. Prepovedano za tovorna vozila.
 • R3-652, Moravče - Čatež - Breza: Delo na cesti
  R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Veliki Loki, pomična polovična zapora zaradi ureditve hodnika za pešce do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-919, Vinica - Stari trg: Zaprta cesta
  RT-919, Vinica - Stari trg, pri Dolenjih Radencih, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 17. 4. 2018. Obvoz je urejen po regionalnih cestah Vinica - Kanižarica - Stari Trg ob Kolpi.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo na cesti
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Rečici ob Paki, most čez Pako, oviran promet zaradi popravila mostu in obnove ceste do 28. 4. 2018.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo na cesti
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, pomična polovična zapora zaradi gradbenih del do 30. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Pivki, na Snežniški cesti, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 11. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti
  R3-608, Solkan - Lokve, pri Solkanu, oviran promet zaradi izgradnje krožišča Preval predvidoma do 16. 5. 2018. Občasno polovična zapora.
 • RT-926, Koprivna - Črna: Delo na cesti
  RT-926, Koprivna - Črna, v Črni na Koroškem, oviran promet zaradi gradnje mostu do 11. 5. 2018.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi ureditve krožišča do 10. 5. 2018.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018.
 • R3-670, Bizeljsko - Orešje: Zaprta cesta
  R3-670, Bizeljsko - MP Orešje, v Bizeljskem, na Kumrovški cesti, popolna zapora zaradi zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): Delo na cesti
  R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), v Bistrici, na Begunjski cesti, polovična zapora zaradi sanacije usada do 30. 7. 2018. Občasno enourne popolne zapore izven voznega reda avtobusnih linij.
 • R3-716, Grad: Delo na cesti
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 31. 8. 2018.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Dravogradu in pri Sv. Boštjanu, oviran promet zaradi obnove vozišča, do 30. 3. 2018.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Delo na cesti
  R1-206, Vršič - Trenta, promet poteka izmenično enosmerno, na več odsekih kratkotrajne 15 minutne popolne zapore zaradi sanacije propustov, dnevno med 8. in 17. uro.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Prepoved za tovornjake
  RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
 • R1-218, Vinica - Most čez Kolpo: Delo na cesti
  R1-218, Vinica - Most čez Kolpo, pred mejnim prehodom Vinica, polovična zapora zaradi izgradnje dodatnega pasu do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, Lazina - Smuka, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 1. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo na cesti
  R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije nadvoza čez železnico predvidoma do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo: Zaprta cesta
  R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo, pri Britofu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 15. 4. 2018. Obvoz po cesti Kanal - Plave - Dobrovo - Neblo.
 • R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo na cesti
  R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Dolenjske Toplice - Podturn, oviran promet zaradi gradnje vodovoda do 11. 8. 2018.
 • R1-202, Rateče - Podkoren: Delo na cesti
  R1-202, Rateče - Podkoren, v Ratečah, oviran promet zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 30. 6. 2018.
 • R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vidmu pri Ptuju, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212100, Hradeckega cesta , od Dolen: Zaprta cesta
  Ljubljana, Hradeckega cesta, med Potjo na Golovec in Poljansko cesto, popolna zapora zaradi obnove komunalne infrastrukture in rekonstrukcije vozišča predvidoma do 30. 4. 2018. Obvoz preko Dolenjske, Roške in Poljanske ceste.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti
  R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Trenti, polovična zapora zaradi obnove mostu predvidoma do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo na cesti
  RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Legnu, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Ajdovščina - Selo: Delo na cesti
  R2-444, Ajdovščina - Selo - Nova Gorica ter R3-611, Selo - Dornberk, v Selu, oviran promet zaradi gradnje križišča.
 • R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti
  R1-210, Preddvor - Jezersko, na Celarjevem Mostu, oviran promet zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 15. 5. 2018.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo na cesti
  R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu, predvidoma do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno ob gradbišču.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Zaprta cesta
  R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino (možno je tudi za voznike brez vinjete) ter po lokalnih in regionalnih cestah.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi sanacije skalnih brežin, predvidoma do 31. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Visokem pri Poljanah, polovična zapora zaradi sanacije zidu in brežine, predvidoma do 31. 5. 2018, občasno možne 15 minutne popolne zapore.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Izredni dogodek
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Razdrtem, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Mežica - Poljana - Prevalje, pri Mežici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, oviran promet zaradi ureditve križišča do 15. 5. 2018.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Ljubljana - Polhov Gradec, pri Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi asfaltiranja do 16. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-999980, Koper (Semedela) - Izola (Ruda): Zaprta cesta
  LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, med Stopnikom in Lazami, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 17. uro so možne 15 minutne popolne zapore.
 • R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta
  R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 8. 2018.
 • G1-9, Počivališče Podlehnik - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.