Razmere na cestah

 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Nesreča
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Blagovica in cestninsko postajo Kompolje v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče oviran promet.
 • G2-103, Plave - Solkan: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Prilesjah pri Plavah, polovična zapora zaradi sanacije vozišč, predvidoma do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo na cesti
  R2-403, Železniki - Škofja Loka, pri Studenem, oviran promet zaradi podora cestišča, predvidoma do 4. 7. 2016.
 • R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti
  R1-234, Dole - Šentjur, Šentjur - Lokarje, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 20.7.2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Delo na cesti
  R2-406, Škofije - Lazaret, Lazaret - Debeli Rtič, polovična zapora zaradi prekopa cestišča do 30.6.2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Celje - Šentjur: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Šentjur, pri Vrbnem, polovična zapora zaradi zalivanja reg in razpok do 30.6.2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko: Delo na cesti
  R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Spodnjem Jezerskem, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnega postajališča do 15.7.2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-434, Radlje - Radeljski prelaz: Delo na cesti
  R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, pri Radljah ob Dravi, polovična zapora zaradi krpanja vozišča do 30. 6. 2016, dnevno med 7:30 in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, na prehodu Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt vozni pas.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika, Gornja Težka Voda - Koroška vas, polovična zapora zaradi sanacije poškodovanega vozišča, predvidoma do 18. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Žužemberk - Dvor: Delo na cesti
  R1-216, Žužemberk - Dvor, na Dvoru, polovična zapora zaradi izdelave opornega zidu, predvidoma do 20. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno. Na nekaterih lokalnih cestah so možne popolne zapore, obvozi so urejeni.
 • R3-656, Borovec - Dragarji: Delo na cesti
  R3-656, Borovec - Dragarji, pri Borovcu pri Kočevski Reki, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega omrežja, predvidoma do 4. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Logatec: Delo na cesti
  G2-102, Logatec, most čez Logaščico, polovična zapora zaradi obnovitvenih del na mostu do 16. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno. Oviran promet je skozi krožišče in zaprta je Gubčeva ulica v križišču z Tržaško cesto.
 • R1-204, Štanjel - Dutovlje: Delo na cesti
  R1-204, Štanjel - Dutovlje, Dutovlje - Kopriva, pri Skopem, polovična zapora zaradi obnove strehe in fasade na stanovanjski hiši, predvidoma do 2. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Škofja Loka - Jeprca: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pomična polovična zapora zaradi strojnega krpanja vozišča predvidoma do 1. 7. 2016, dnevno med 7. in 16. uro.
 • RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn: Delo na cesti
  RT-917, Kočevje - Željne - Dolenjske Toplice, v Željnah, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 19. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Ajdovščina (obvoznica): Delo na cesti
  R2-444, Ajdovščina (obvoznica), oviran promet zaradi ureditve krožišča do 30. 6. 2016, dnevno med 8. in 18. uro.
 • R1-208, Gračišče - Sočerga: Delo na cesti
  R1-208, Gračišče - Sočerga, pri mejnem prehodu Sočerga, polovična zapora zaradi sanacije čistilne naprave do 5. 7. 2016 Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-421, Štrekljevec - Jugorje: Delo na cesti
  R2-421, Štrekljevec - Jugorje, pri Selih pri Jugorju, polovična zapora zaradi sanacije ceste do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo na cesti
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, med priključkom Lj. - Tomačevo in priključkom Ljubljana - sever v smeri Kosez zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo na cesti
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, med priključkom Ljubljana - sever in priključkom Lj. - Tomačevo v smeri Zadobrove zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo): Delo na cesti
  R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo), na Visokem, polovična zapora zaradi sanacije objekta do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-433, Senarska - Lenart: Delo na cesti
  R2-433, Senarska - Lenart, Radehova - Lenart, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo na cesti
  R2-422, Podsreda - Brestanica, v Brestanici, na Cesti prvih borcev, polovična zapora zaradi sanacije pločnikov, predvidoma do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-2, Spuhlja - Ormož: Delo na cesti
  G1-2, Ptuj - Ormož, Gorišnica - Ormož, pri Cvetkovcih, polovična zapora zaradi sanacije mostu Cvetkovci, predvidoma do 8. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-410, Tržič - Kokrica: Delo na cesti
  R2-410, Tržič - Kokrica, pri Golniku, pomična polovična zapora zaradi gradnje kabelske povezave, do 15. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-410, Bistrica - Tržič: Delo na cesti
  R2-410, Bistrica - Tržič, v Tržiču, na Cesti Ste Marie Aux Mines, polovična zapora zaradi del do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Orehovi vasi, na Mariborski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije, do 30. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Škofja Loka - Jeprca: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Jeprca, na Godešiču, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 12. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo na cesti
  R1-203, Žaga - Kobarid, v Trnovem ob Soči, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 5. 7. 2016. Možne 20 minutne popolne zapore izven prometnih konic. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H7 , Dolga vas - meja z Madžarsko: Delo na cesti
  H7, Dolga vas - meja z Madžarsko, med krožiščem Dolga vas in prehodom Dolga vas je zaradi del oviran promet.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah, polovična zapora zaradi sanacije vozišča in pločnika do 30. 6. 2016, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, v Ožbaltu, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnega postajališča, kanalizacije in vodovoda do 30. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti
  R1-229, Ptuj - Senarska, v Janežovcih, polovična zapora zaradi sanacije mostu do 8. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-438, Šentilj - Trate: Delo na cesti
  R2-438, Šentilj - Trate, pri Sladkem Vrhu, pomična polovična zapora zaradi del do 30. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-112, Ravne - Dravograd: Delo na cesti
  G2-112, Ravne - Dravograd, v Podklancu, oviran promet zaradi gradnje vodovodnega sistema, predvidoma do 30. 7. 2016. Občasno so možne polovične zapore.
 • R3-744, Štore - Svetina - Laško: Delo na cesti
  R3-744, Štore - Svetina - Laško, Štore - Spodnja Laška vas, polovična zapora zaradi sanacije mostu do 30.6.2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-917, Kočevje - Željne: Delo na cesti
  RT-917, Kočevje - Željne, v Šalki vasi, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 31. 8.2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Izredni dogodek
  H4, Razdrto - Nova Gorica, na izvozu Vipava iz smeri Podnanosa je zaradi izrednega dogodka oviran promet na priključku.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Vransko, v Markovem, polovična zapora zaradi gradnje povezovalnih kanalov do 30. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo na cesti
  R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, na Šmarski cesti pri mostu čez Savo, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 31. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, na Ptuju na Dornavski cesti, polovična zapora zaradi popravila mostu do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-209, Bled - Soteska: Delo na cesti
  R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, Cesta Svobode, polovična zapora zaradi gradnje avtobusnih postajališč predvidoma do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Kalce - Planina: Delo na cesti
  R2-409, Logatec - Planina, med Grčarevcem in Kalcami, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 20. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-235, Murska Sobota (Gaj) - Priključek Murska Sobota: Delo na cesti
  R1-235, Murska Sobota (Gaj) - Priključek Murska Sobota, med Tišinsko ulico in Kroško ulico, polovična zapora zaradi izgradnje priključka predvidoma do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Delo na cesti
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Otoščah, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 15. 10. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-700, Oplotnica - Ložnica: Delo na cesti
  R3-700, Oplotnica - Slovenska Bistrica, pri Spodnji Ložnici, polovična zapora zaradi gradnje kabelske kanalizacije do 31. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-634, Gorje - Bled: Zaprta cesta
  R3-634, Bled - Gorje - Pokljuka, skozi Rečico na Bledu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 9. 2016. Obvoz je urejen preko Jesenic, obvoz za lokalni promet z osebnimi vozili je po lokalnih cestah.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Izredni dogodek
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Celje - zahod in priključkom Žalec, Arja vas v smeri Ljubljane je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • R1-225, Soteska - Šentrupert: Delo na cesti
  R1-225, Mozirje - Šentrupert, v Malih Braslovčah, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 28. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Zaprta cesta
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Podplanini, popolna zapora zaradi gradnje podpornega zidu predvidoma do 30. 6. 2016. Obvoz je urejen po državnih in občinskih cestah.
 • R3-690, Majšperk - Jurovci: Delo na cesti
  R3-690, Majšperk - Jurovci, pri Jurovcih, polovična zapora zaradi del predvidoma do 31. 8. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica: Izredni dogodek
  R3-709, Maribor - Malečnik - Pernica, v Celestrini, oviran promet zaradi zemeljskega plazu.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo na cesti
  R1-212, Nova vas - Sodražica, pri Podklancu, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja predvidoma do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-612, Plave - Gonjače: Zaprta cesta
  R3-612, Plave - Gonjače, v Plavah, popolna zapora zaradi sanacije mostu do 16. 12. 2016. Obvoz je urejen.
 • R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti
  R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj, v Spodnjem Dupleku, na Cesti 4. Julija, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 10. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, med Vrhpoljem pri Kamniku in Porebrom, dve polovični zapori zaradi gradnje povezovalnih kanalov do 14. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi popravila vozišča in mostne ograje predvidoma do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, na Tratah, polovična zapora zaradi sanacije poškodb do 15. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-697, Nazarje - Gornji grad: Prepoved za tovornjake
  R3-697, Nazarje - Gornji grad, na mostu čez Volažnico, zaradi slabega stanja mostu je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t.
 • R3-646, Cikava - Grosuplje: Delo na cesti
  R3-646, Cikava - Grosuplje, v Grosupljem, na Adamičevi cesti, oviran promet zaradi ureditve krožnega križišča do 30. 6. 2016.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Izredni dogodek
  R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi padajočega kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Ljubljana (Rudnik) - Škofljica: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Škofljica, na Dolenjski cesti pri AC priključku Lj./jug, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 7. 2016.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti
  R1-203, Predel - Bovec, pri Ravnem Lazu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu čez Koritnico, do 20. 12. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Grad: Izredni dogodek
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R1-219, Mestinje - Golobinjek: Izredni dogodek
  R1-219, Mestinje - Golobinjek, pri Sv. Emi, polovična zapora zaradi udora vozišča.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Delo na cesti
  R2-440, Cankova - Kuzma, v Cankovi, oviran promet zaradi poškodovanega vozišča.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Izredni dogodek
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zaradi povečane intenzitete padanja kamenja na vozišče. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-436, Počehova - Zg. Kungota: Delo na cesti
  R2-436, Počehova - Zg. Kungota, pri Zg. Kungoti, polovična zapora zaradi preplastitve ceste, predvidoma do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Zaprta cesta
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, Tržec - Lancova vas, popolna zapora zaradi gradnje AC Ptuj - Gruškovje do 30. 6. 2016. Promet poteka po glavni cesti Jurovci - Gruškovje in po lokalnih cestah.
 • R2-418, Mokronog - Zbure: Delo na cesti
  R2-418, Mokronog - Zbure, pri Škarpi, polovična zapora zaradi sanacije brežine predvidoma do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Dobrova - Ljubljana (Dolgi most), v Dobrovi, oviran promet zaradi izgradnje priključka do 30. 6. 2016.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Izredni dogodek
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Izredni dogodek
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, polovična zapora zaradi udora.
 • R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti
  R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj, v Spodnji Grajeni, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 29. 7. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LG-032310, Čopova ulica: Prepoved za tovornjake
  Celje, Čopova ulica, na mostu čez Savinjo, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t.
 • LZ-212790, C. Andreja Bitenca: Zaprta cesta
  Ljubljana, C. Andreja Bitenca, med Burnikovo in Jerajevo ulico, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 6. 2016.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Marof - Žiri, pri Spodnji Idriji, na Žirovski cesti, polovična zapora na več odsekih, zaradi sanacij poškodb na cestišču do 15. 11. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo na cesti
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Skakovci - Puževci, polovične zapore na več odsekih zaradi gradnje kanalizacije do 30. 9. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-437, Šentilj: Izredni dogodek
  R2-437, Šentilj - MP Šentilj, zaprto počivališče za tovorna vozila.
 • G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • LC Senožeti - Jevnica: Zaprta cesta
  LC Senožeti - Jevnica, most čez Savo, popolna zapora zaradi obnovitvenih del, predvidoma do 16. 8. 2016. Obvoz po lokalni cesti Dolsko - Laze - Jevnica.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu do 31. 12. 2016.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi dotrajanosti propusta. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, v Čiginju, polovična zapora zaradi dotrajanosti mostu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-640, Rakek - Logatec: Delo na cesti
  R3-640, Rakek - Logatec, v Logatcu, Notranjska cesta, polovična zapora zaradi zaradi ureditve ceste do 30. 6. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek
  RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Cezlakom in Lukanjo, popolna zapora zaradi udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • RT-918, Grgelj - Fara: Izredni dogodek
  RT-918, Grgelj - Fara, pri Mavrcu, polovična zapora zaradi zdrsa brežine. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.