Razmere na cestah

 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zaprta cesta
  A2, Ljubljana - Karavanke na izvozu Lj. - Šentvid iz smeri Kosez popolna zapora zaradi del.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, v predoru Šentvid v smeri Jesenic je zaradi del zaprt vozni pas.
 • G1-1, Vič - Dravograd: Zaprta cesta
  G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič - Labot (Lavamünd), na avstrijski strani prehoda Vič, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Izredni dogodek
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, Gorenja Kanomlja - Spodnja Kanomlja, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-741, MP Škofije: Delo na cesti
  R3-741, Škofije - MP Škofije, pri Spodnjih Škofijah, polovična zapora zaradi popravila podpornega zidu do 22. 11. 2019.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Postojna v smeri Kopra je zaradi del oviran promet.
 • R1-230, Gornja Radgona - Radenci: Delo na cesti
  R1-230, Vučja vas - Radenci - Gornja Radgona, v Radencih, polovična zapora zaradi ureditve priključka TC Radenci (krožišče) do 20. 11. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Savcih, polovična zapora zaradi izvedbe podporne konstrukcije do 18. 11. 2019.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, Podhosta - Loška vas, pomična polovična zapora zaradi zamenjave drogov in vodnikov na NN omrežju predvidoma do 22. 11. 2019, dnevno med 8. in 14. uro. Občasne 10 minutne popolne zapore.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Delo na cesti
  R2-444, Podnanos - Manče - Vipava, pri Razdrtem, polovična zapora zaradi zamenjave dilatacije na objektu predvidoma do 22. 11. 2019.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Izredni dogodek
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, Godovič - Zala, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Želin - Sp. Idrija (Marof): Delo na cesti
  G2-102, Želin - Sp. Idrija (Marof), Travnik - Sp. Idrija, polovična zapora zaradi poškodbe podpornega zidu do 12. 12. 2019.
 • R1-230, Vučja vas - Križevci: Delo na cesti
  R1-230, Vučja vas - Križevci, v Križevcih pri Ljutomeru, polovična zapora zaradi ureditve trga in parkirišča do 16. 12. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Postojna in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Ljubljane zaradi del zaprt počasni pas.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Zaprta cesta
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, prelaz Vršič, popolna zapora zaradi zasneženega cestišča.
 • R1-219, Mestinje - Golobinjek: Delo na cesti
  R1-219, Mestinje - Podčetrtek, v Sodni vasi, oviran promet zaradi izvedbe priključka občinske ceste predvidoma do 29. 11. 2019.
 • R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm: Delo na cesti
  R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm, pri Šentvidu pri Stični, polovična zapora zaradi obnove vodovoda in kanalizacije predvidoma do 21. 12. 2019.
 • R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti
  R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Predstrugah, polovična zapora zaradi ureditve dostopne ceste predvidoma do 30. 11. 2019.
 • R2-448, Karteljevo - Priključek NM zahod: Delo na cesti
  R2-448, Mirna Peč - Karteljevo - Novo mesto, Selo pri Zagorici - Šentjurij na Dolenjskem, pomična polovična zapora zaradi izgradnje kabelske kanalizacije predvidoma do 14. 12. 2019, dnevno med 8. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice: Delo na cesti
  R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Pogračenem, polovična zapora zaradi gradnje podpornega zidu do 6. 12. 2019.
 • R3-683, Imeno - meja RH: Zaprta cesta
  R3-683, Imeno - MP Imeno, MP Imeno, popolna zapora zaradi prenove predvidoma do 25. 11. 2019. Obvoz je možen preko mejnega prehoda Sedlarjevo/Plavić. V tem času deluje 24 ur.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Zaprta cesta
  H4, Razdrto - Nova Gorica na izvozu Šempeter iz smeri Podnanosa popolna zapora zaradi del.
 • R2-432, Apaški Križ - Kidričevo: Delo na cesti
  R2-432, Hajdina - Kidričevo - Majšperk, v Kidričevem, Tovarniška cesta, oviran promet zaradi izgradnje krožnega križišča predvidoma do 17. 4. 2020. Občasno polovična zapora.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, Cesta na Mangartsko sedlo, zaradi zimskih razmer cesta zaprta.
 • RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo na cesti
  RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, Legen - Golavabuka, polovična zapora zaradi sanacije prepusta v sklopu izvedbe deviacije do 1. 12. 2019.
 • G2-103, Plave - Solkan: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Solkan - Plave, pomična polovična zapora zaradi sanacije brežin predvidoma do 15. 2. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so kratkotrajne do 5 minutne popolne zapore.
 • R3-634, Javornik - Gorje: Delo na cesti
  R3-634, Jesenice - Gorje, Kočna - Gorje, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 19. 11. 2019.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Kočevje - Ljubljana, Kočevje - Stara Cerkev, polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske povezave do 30. 5. 2020.
 • G2-102, Peršeti - Most na Soči: Delo na cesti
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, polovična zapora zaradi sanacije mostu čez Tolminko predvidoma do 12. 6. 2020.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Izredni dogodek
  R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet zaradi poškodovega cestišča.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Vransko, pri Buču, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-409, Vrhnika - Brezovica, na Vrhniki, na Ljubljanski cesti,, oviran promet zaradi izvedbe sistema za nadzor in vodenje prometa do 19. 11. 2019.
 • G2-103, Plave - Solkan: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Plave - Solkan, pri Zagori, polovična zapora zaradi ureditve cestnih krivin (preglednih berm) predvidoma do 30. 11. 2019.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Šempeter in priključkom Vogrsko v smeri Razdrtega zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vogrsko in priključkom Šempeter v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-674, Zavratec - Škocjan: Delo na cesti
  R3-674, Zavratec - Škocjan, v Bučki, polovična zapora zaradi popravila ceste ter ureditve pločnika in avtobusnega postajališča do 31. 12. 2019.
 • G2-103, Peršeti - Ušnik: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Volčah, polovična zapora zaradi izgradne pločnika in javne razsvetljave do 30. 11. 2019.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Logu pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 10. 2020.
 • R1-212, Unec: Delo na cesti
  R1-212, Unec - Rakek, na Uncu, polovična zapora zaradi semaforizacije križišča do 29. 11. 2019.
 • R2-409, Rižana - Dekani: Delo na cesti
  R2-409, Rižana - Dekani, v Dekanih, polovična zapora zaradi izgradnje dostopne ceste do 8. 1. 2020.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo na cesti
  R2-454, Miklavž - Hajdina, v Miklavžu na Dravskem Polju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 13. 12. 2019.
 • R3-652, Moravče - Čatež - Breza: Delo na cesti
  R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Štefanu pri Trebnjem, polovična zapora zaradi dograditve pločnika do 12. 12. 2019, dnevno med 8. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Vransko, pri Srednji vasi, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije.
 • R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo): Delo na cesti
  R1-210, Kranj - Preddvor, v Tupaličah, oviran promet zaradi izgradnje krožišča do 9. 2. 2020. Promet poteka dvosmerno ob gradbišču.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med predorom Barnica in pokritim vkopom Rebrnice 2 v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Vipava in predorom Podnanos v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Ajdovščina in priključkom Vipava v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R1-209, Soteska - Bitnje: Delo na cesti
  R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, pri Bitnjah, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnega postajališča do 30. 11. 2019.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, na počivališču Lopata v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Ušnik - Plave, pomična polovična zapora zaradi sanacije brežin predvidoma do 15. 2. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so kratkotrajne do 5 minutne popolne zapore.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti
  R2-428, Luče - Sestre Logar, Sestre Logar - Solčava, pomična polovična zapora zaradi obsekovanja rastlinja do 30. 11. 2019, od ponedeljka do petka, dnevno med 8. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so občasne kratkotrajne popolne zapore.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med predorom Podnanos in priključkom Vipava v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med pokritim vkopom Rebrnice 2 in predorom Barnica v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vipava in priključkom Ajdovščina v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-724, Domanjševci - Berkovci: Izredni dogodek
  R3-724, Domanjševci - Berkovci, pri Domanjševcih, oviran promet zaradi poškodovanega vozišča.
 • R3-724, Berkovci - Kobilje: Izredni dogodek
  R3-724, Berkovci - Kobilje, na Kobilju, oviran promet zaradi poškodovanega vozišča.
 • R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti
  R1-231, Razkrižje - Gibina, pri Gibini, dve polovični zapori zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 12. 2019.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, v Zabovcih, polovična zapora zaradi gradnje steze za pešce in kolesarje, do 10. 4. 2020.
 • R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Delo na cesti
  R3-605, Kambreško - Livek, Livške Ravne - Livek, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2019.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo na cesti
  R1-209, Lesce - Bled, delna zapora zaradi del postavitve protihrupne ograje do 30.11.2019. Dela bodo potekala med ponedeljkom in petkom. Promet proti Bledu bo potekal po obstoječem vozišču, za promet proti AC pa bo urejen obvoz po lokalnih in državnih cestah.
 • RT-903, Idrsko - Livek: Delo na cesti
  RT-903, Idrsko - Livek, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 30. 11. 2019.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Grosuplje - vzhod in priključkom Višnja Gora v smeri Novega mesta zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo na cesti
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, pri Puževcih, polovična zapora zaradi izgradnje nadomestnega mostu do 20. 12. 2019.
 • R2-430, Višnja vas - Celje: Delo na cesti
  R2-430, Celje - Slovenske Konjice, Škofja vas - Celje, pri Šmarjeti pri Celju, oviran promet zaradi rekonstrukcije in prestavitve cevovoda predvidoma do 15. 6. 2020. Med 7:30 in 14:30 je promet urejen izmenično enosmerno s semaforjem vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti
  R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Štanjelu, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 26. 3. 2020.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Šentjur - Šmarje pri Jelšah, polovična zapora zaradi preureditve cestnega priključka do predvidoma 22. 11. 2019.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti
  R1-203, Predel - Bovec, Predel - Strmec na Predelu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2019.
 • G2-106, Rašica - Žlebič: Delo na cesti
  G2-106, Kočevje - Ljubljana, Rašica - Žlebič, pri Malih Laščah, polovična zapora zaradi izgradnje avtobusnih postajališč do 20. 12. 2019.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas, v Dobruški vasi, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja predvidoma do 31. 3. 2020.
 • R3-643, Podpeč - Rakitna: Zaprta cesta
  R3-643, Podpeč - Rakitna, v Podpeči, popolna zapora zaradi preureditve križišča do 30. 11. 2019. Obvoz preko Kamnika pod Krimom.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, v Podpeči, polovična zapora zaradi preureditve križišča do 30. 11. 2019.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Delo na cesti
  A1, Šentilj - Maribor, med priključkom Šentilj in krožiščem Pesnica v smeri Maribora zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A1-E57, E59, Maribor - Šentilj: Delo na cesti
  A1, Maribor - Šentilj, med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi del do 5. 5. 2020, občasno popolna zapora. polovična zapora zaradi sanacije zidov in ceste predvidoma do 5. 5. 2020. Med 8:00 in 17:00 so možne 15 minutne popolne zapore.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec v smeri Kopra zaradi del zaprt počasni pas.
 • R2-438, Šentilj - Trate: Delo na cesti
  R2-438, Šentilj - Trate, v Šentilju na Sladkogorski cesti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve komunalne infrastrukture predvidoma do 31. 3. 2020.
 • R2-430, Tepanje - Slovenske Konjice: Delo na cesti
  R2-430, Tepanje - Slovenske Konjice, v Slovenskih Konjicah, delna zapora zaradi rekonstrukcije krožnega križišča do 20. 12. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-688, Slovenske Konjice - Žiče: Zaprta cesta
  R3-688, Slovenske Konjice - Žiče, v Slovenskih Konjicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije krožnega križišča do 20. 12. 2019. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Ilirski Bistrici, polovična zapora zaradi gradnje krožišča in nove povezovalne ceste do 1. 2. 2020.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, na Muti, polovična zapora zaradi izgradnje podvoza kolesarske steze do 30. 11. 2019.
 • G1-7, Obrov - Kozina: Delo na cesti
  G1-7, Starod - Kozina, v Markovščini, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča in ureditve ceste do 4. 2. 2020.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med počivališčem Podsmreka in priključkom Grosuplje - vzhod v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo na cesti
  R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, polovična zapora zaradi ureditve pešpoti predvidoma do 29. 11. 2019.
 • LZ-414070, Bazara - Šempeter - mp Šempeter: Zaprta cesta
  LZ, Bazara - Šempeter, pri krožišču pri HC priključka Šempeter, popolna zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 29. 11. 2019.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, polovična zapora zaradi sanacije plazu in brežin do 30. 11. 2019. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore.
 • LZ-414080, Vrtojbenska ulica: Zaprta cesta
  Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta, na prehodu čez železniško progo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda. Obvoz je urejen.
 • R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna: Zaprta cesta
  R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, na Brodu v Podbočju, popolna zapora mostu čez Krko zaradi ogrožene varne uporabe. Obvoz za vsa vozila je urejen skozi Kostanjevico ob Krki, za vozila do skupne mase 3,5 ton je obvoz možen tudi čez Cerklje ob Krki.
 • R3-633, Jereka - Jezero: Zaprta cesta
  R3-633, Jereka - Jezero, v Bohinjski Češnjici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izvedbe fekalne kanalizacije do 29. 11. 2019. Obvoz je urejen po državnih cestah na relaciji Bohinjska Češnjica - Srednja vas v Bohinju - Stara Fužina - Ribčev Laz - Bohinjska Bistrica - Bitnje in obratno.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo na cesti
  G2-108, Litija - Zagorje, pri Spodnjem Logu, oviran promet zaradi obnove lesenega mostu preko Save predvidoma do 30. 11. 2019.
 • R3-681, Laško - Breze - Šentjur: Delo na cesti
  R3-681, Laško - Breze - Šentjur, v Šentjurju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in križišča predvidoma do 25. 1. 2020.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, polovična zapora zaradi sanacije brežine, zidu in terase gradu predvidoma do 25. 11. 2019. Občasno popolne zapore.
 • R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob: Zaprta cesta
  R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Sneberje - Šentjakob, Šmartinska cesta, v Sneberju med križiščema s Snebersko cesto in Trbeže, popolna zapora zaradi gradnje meteorne kanalizacije predvidoma do 30. 11. 2019. Obvoz je urejen, po štajerski avtocesti in ljubljanski severni obvoznici brez vinjete proti Ljubljani med priključkoma Sneberje in Nove Jarše, iz Ljubljane med priključkoma Nove Jarše in Šentjakob.
 • R3-633, Jereka - Jezero: Delo na cesti
  R3-633, Jereka - Jezero, v Stari Fužini, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 28. 11. 2019.
 • R3-725, Martjanci - Sebeborci: Delo na cesti
  R3-725, Martjanci - Sebeborci, pri Sebeborcih, polovična zapora zaradi izvedbe pločnika in javne razsvetljave do 24. 11. 2019.
 • R3-750, Slovenska vas - Šentrupert: Zaprta cesta
  R3-750, Slovenska vas - Šentrupert, v Šentrupertu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 12. 2019. Obvoz je urejen.
 • G2-103, Nova Gorica (Rožna dolina): Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Šempeter pri Gorici - Bazara, na območju krožišča pri HC priključku Šempeter, delna zapora zaradi ureditve krožišča do 29. 11. 2019.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Ljutomeru na Prešernovi ulici, oviran promet zaradi rekonstrukcije in energetske sanacije objekta do 30. 11. 2019.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Krško, v Laškem, polovična zapora zaradi izdelave gradbiščnih priključkov in ostalih del predvidoma do 29. 1. 2020.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Pavličevo sedlo - Podolševa, v Logarski Dolini, polovična zapora zaradi sanacije plazu in brežin do 30. 11. 2019.
 • R3-674, Zavratec - Škocjan: Delo na cesti
  R3-674, Zavratec - Škocjan, v Dolenjih Raduljah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve pločnika, do 31. 12. 2019. Promet poteka ob gradbišču.
 • R3-602, Staro selo - Breginj - most: Zaprta cesta
  R3-602, Staro selo - Breginj - most, pri Borjani, popolna zapora zaradi popravila cestišča. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R3-704, Ribnica - Brezno: Delo na cesti
  R3-704, Ribnica na Pohorju - Podvelka, pri Ribnici na Pohorju, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1. 3. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zaradi gradnje galerije Jelični Vrh do 29. 12. 2019, občasne kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut).
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo na cesti
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Novi vasi, polovična zapora zaradi ureditvedo 20. 12. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-917, Kočevje - Željne: Zaprta cesta
  RT-917, Kočevje - Željne, popolna zapora zaradi modernizacije vozišča. Obvoz je urejen.
 • R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti
  R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Ribčevem Lazu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 1. 2020.
 • G1-6, Postojna - Pivka: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Pivka, med Selcami in Petelinjami, oviran promet zaradi izgradnje kolesarske poti do 18. 11. 2019.
 • RT-917, Kočevje - Željne: Delo na cesti
  RT-917, Kočevje - Željne, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-701, Ruta - Pesek: Delo na cesti
  R3-701, Rogla - Pesek, polovična zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 1. 12. 2019.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Mežica - Črna na Koroškem, Polena - Žerjav, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 20. 12. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, polovična zapora zaradi sanacije brežin in odprave zožitve predvidoma do 3. 12. 2019.
 • RT-926, Sleme - Koprivna: Prepoved za tovornjake
  RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.
 • R1-210, Kr (Primskovo - Labore): Prepoved za tovornjake
  R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .
 • R1-210, Kr (Primskovo - Labore): Delo na cesti
  R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, oviran promet zaradi sanacije Delavskega mostu do 20. 3. 2020. Promet poteka po enem pasu v obe smeri.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, polovična zapora zaradi sanacije brežin in odprave zožitev do 3. 12. 2019.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, Poreber - Buč, oviran promet zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 23. 12. 2019.
 • LZ-212410, Sneberska cesta: Zaprta cesta
  LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta in cesta Trebeže, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 20. 12. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi gradnje nove šole do 30. 6. 2020.
 • LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga: Zaprta cesta
  Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 15. 7. 2020. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do konca 2020.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.