Vreme - Razmere na cestah - prometne informacije
Vaša vremenska napoved
Trenutne vremenske razmere, prometne informacije, stanje na mejnih prehodih, vremenska napoved za Slovenijo, 10 dnevna vremenska napoved, razmere na cestah. Razmere na cestah - prometne informacije.

Razmere na cestah

 • A1-E57 Maribor - Ljubljana: Zaprta cesta
  Avtocesta Maribor - Ljubljana na priključku Trojane v smeri Ljubljane sta zaradi del zaprta uvoz in izvoz.
 • A1-E57 Maribor - Ljubljana: Zaprta cesta
  Avtocesta Maribor - Ljubljana na priključku Vransko v smeri Ljubljane zaradi del zaprt uvoz.
 • A1-E57 Maribor - Ljubljana: Zaprta cesta
  Avtocesta Maribor - Ljubljana med priključkom Vransko in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane bo do 16. 9. 2014 zaradi vzdrževalnih del zaprta polovica avtoceste, promet je preusmerjen na vzporedno glavno cesto.
 • A1-E57 Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  Na avtocesti Maribor - Ljubljana pred priključkom Vransko v smeri Ljubljane bo do 16. 9. 2014 zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-439, Dobrovnik - Renkovci: Delo na cesti
  R2-439, Dobrovnik - Renkovci - Beltinci, v Renkovcih, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega omrežja, do 15. 11. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-726, Renkovci - Črenšovci: Delo na cesti
  R3-726, Renkovci - Črenšovci, v Turnišču, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega omrežja, do 15. 11. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg: Delo na cesti
  R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Tanči Gori, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega sistema do 20. 9. 2014, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • Občina Šentjernej, LC Zameško - Šentjernej: Zaprta cesta
  Občina Šentjernej, LC Zameško - Šentjernej, v Mršeči vasi (most čez Krko) popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Delo na cesti
  R3-662, Metlika - Božakovo, v Metliki na Cankarjevi cesti, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema do 20. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Delo na cesti
  R2-406, Škofije - Lazaret, med Debelim Rtičem in prehodom Lazaret, dve polovični zapori zaradi izvedbe zaključnih del na kablovodu do 19. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo na cesti
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Podvincih, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 22. 9. 2014, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • Maribor, Šentiljska cesta: Delo na cesti
  Maribor, Šentiljska cesta, od Stiplovškove ulice proti Pesnici, polovična zapora zaradi izvedbe pločnika z rekonstrukcijo javne razsvetljave do 28. 11. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • Celje, Trnoveljska cesta: Zaprta cesta
  Celje, Trnoveljska cesta, med Poštno potjo in Kulturniško ulico, popolna zapora zaradi obnove ceste in izgradnje kanalizacije do 30. 11. 2014. Obvoz je urejen.
 • Občina Šmarješke Toplice: Zaprta cesta
  Občina Šmarješke Toplice, LC nadvoz Bela Cerkev - Bela Cerkev, popolna zapora zaradi izvedbe priključka elektrike na nov kulturni dom do 20. 9.2014. Obvoz je urejen.
 • A2-E61 Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  Na avtocesti Karavanke - Ljubljana v predoru Karavanke je zaradi obnovitvenih del oviran promet in poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61 Karavanke - Ljubljana: Zaprta cesta
  Avtocesta Karavanke - Ljubljana v predoru Karavanke v obe smeri je zaradi vzdrževalnih del zaprta do preklica. Obvoz je urejen.
 • G2-106, Ljubljana (Rudnik) - Škofljica: Delo na cesti
  G2-106, Škofljica - Ljubljana, v Škofljici, oviran promet zaradi popravila pločnika do 16. 9. 2014, dnevno med 7. in 17. uro
 • A1-E61/70 Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  Na avtocesti Ljubljana - Koper pred cestninsko postajo Log v smeri Ljubljane bo do 17. 9. 2014 zaradi del zaprta ABC steza.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Delo na cesti
  R2-444, Razdrto - Podnanos, v Razdrtem, polovična zapora zaradi popravila in zamenjave jaška do 17. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A5 Maribor - Lendava: Izredni dogodek
  Na avtocestnem odseku Maribor - Lendava na priključku Lendava v smeri Pinc/Madžarske je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • LC-010050, Beltinci - Gor Bistrica: Zaprta cesta
  LC-010050, Beltinci - Melinci - Gornja Bistrica, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Prepoved za tovornjake
  R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t.
 • R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Izredni dogodek
  R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, med Sp. Kaplo in mejo z Avstrijo, polovična zapora zaradi plazu in vdrtega cestišča. Promet je dovoljen samo za osebna vozila.
 • R3-702, Dravograd - Trbonje: Zaprta cesta
  R3-702, Dravograd - Trbonje, popolna zapora zaradi plazu. Obvoz je po cesti Dravograd - Gortina - Trbonje.
 • R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Zaprta cesta
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: Zaprta cesta
  R3-729, Velika Polana - Beltinci, pri naselju Lipa, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R3-726, Črenšovci - Razkrižje: Zaprta cesta
  R3-726, Črenšovci - Razkrižje, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Zaprta cesta
  R3-702, Trbonje - Vuhred, Vuzenica - Dravče, popolna zapora zaradi plazu. Obvoz po cesti Vuzenica - Muta - Gortina - Trbonje - Dravče.
 • Ljubljana: Zaprta cesta
  Ljubljana, cesta proti zavetišču Gmajnice, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • LC-223030, Ljutomer - Mota: Zaprta cesta
  LC-223030, Ljutomer - Mota, Cven - Mota, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • LC-333160, Kuštanovci - mačkovci: Zaprta cesta
  LC-333160, Kuštanovci - Mačkovci, v Mačkovcih, podvoz pod železniško progo, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R3-724, Berkovci - Kobilje: Izredni dogodek
  R3-724, Berkovci - Kobilje, v Prosenjakovcih, polovična zapora zaradi poškodovanega propusta.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Zaprta cesta
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, popolna zapora zaradi plazu.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča in poškodovanega mostu.
 • R3-663, Radovica - Ostriž: Izredni dogodek
  R3-663, Radovica - Ostriž, pri Radovici, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • MP Hotiza: Zaprta cesta
  MP Hotiza, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R2-418, Mokronog - Zbure: Izredni dogodek
  R2-418, Mokronog - Zbure, pri Mokronogu, polovična zapora zaradi udora cestišča.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Izredni dogodek
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Šturmovem Potoku, oviran promet zaradi nanosa vode blata in kamenja na cestišče.
 • R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje: Zaprta cesta
  R3-666, Šklendrovec - Podkum, popolna zapora zaradi udora ceste.
 • R2-423, Črnolica - Lesično: Zaprta cesta
  R2-423, Črnolica - Lesično, Gorica pri Slivnici - Žegar, popolna zapora na več odsekih zaradi plazov in poškodovanega cestišča.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Izredni dogodek
  R3-721, Dolič - Kuzma, v Kuzmi, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R3-661, Krmačina - Drašiči - Metlika: Izredni dogodek
  R3-661, Krmačina - Drašiči - Metlika, Drašiči - Krmačina, polovična zapora zaradi poškodovanega mostu čez Krivi potok.
 • R3-701, Ruta - Pesek: Zaprta cesta
  R3-701, Ruta - Pesek, od Lovrenca na Pohorju proti Rogli, popolna zapora zaradi posledic neurja.
 • R3-672, Smednik - Zameško - Kostanjevica: Zaprta cesta
  R3-672, Zameško - Kostanjevica, Koprivnik - Malence, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 • R1-230, Pavlovci - Ormož: Delo na cesti
  R1-230, Pavlovci - Ormož, pri Pavlovcih, oviran promet zaradi gradnje nadvoza in obnove ceste do 30. 9. 2015. Promet poteka po začasni, vzporedni, obvozni cesti dvosmerno.
 • R2-417, Šmartno pri Litiji - Vel. Reka: Zaprta cesta
  R2-417, Šmartno pri Litiji - Vel. Reka, v Šmartnem pri Litiji, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije in krožišča do 30. 9. 2014. Obvoz je urejen po novi obvoznici.
 • R3-659, Kot - Sodevci: Delo na cesti
  R3-659, Kot - Sodevci, v Kotu, polovična zapora zaradi obnove opornega zidu do 19. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-420, Brežice - Dobova - Rigonce: Delo na cesti
  R2-420, Brežice - Dobova - Rigonce, v Dobovi, v Ulici Bratov Gerjovičev, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 30. 6. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-204, Štanjel - Dutovlje: Delo na cesti
  R1-204, Štanjel - Dutovlje, polovične zapore na različnih odsekih zaradi popravila varnostne ograje do 22. 9. 2014, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Delo na cesti
  RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci, med Radenci in Kapelskim Vrhom, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja do 20. 10. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-243780, Kardeljeva cesta: Zaprta cesta
  Maribor, Kardeljeva cesta v križišču z Streliško cesto, popolna zapora zaradi izvedbe montažnega krožišča do 17. 9. 2014.
 • R3-717, Cankova - Gerlinci: Delo na cesti
  R3-717, Cankova - Gerlinci, pri Korovcih,polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema do 30. 9. 2014, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Nova Gorica (Rožna dolina) - Šempeter: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica (Rožna dolina) - Šempeter, pri Šempetru pri Gorici, polovična zapora zaradi ureditve komunalne infrastrukture do 19. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Godoviču, polovična zapora zaradi popravila vozišča do 17. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo na cesti
  R3-643, Rakitna - Cerknica, v Cerknici, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 8. 10. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-428180, Loka: Zaprta cesta
  LC-428180, Kovor - Bistrica pri Tržiču, odcep za Loko, popolno zaprt zaradi del. Obvoz iz smeri Pristave ali Tržiča.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Izredni dogodek
  R2-419, Novo mesto - Šentjernej, pri Ratežu, polovična zapora zaradi vdora brežine. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-650, Žužemberk - Pluska: Izredni dogodek
  R3-650, Žužemberk - Pluska, pri Liscu, polovična zapora zaradi vdora cestnega jarka. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti
  R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, pri Ribnikih, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 20. 9. 2014, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-935, Fram - Cestnik - Areh: Delo na cesti
  RT-935, Fram - Cestnik - Areh, v Framu, na Turnerjevi ulici, polovična zapora zaradi gradnje optičnega omrežja do 31. 12. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-748, Velike Lašče - Lužarji - Nova vas: Delo na cesti
  R3-748, Velike Lašče - Nova vas, pri Velikih Laščah na cesti Cereja, polovična zapora zaradi ureditve pločnika in razsvetljave do 23. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-220, Krško - Brežice: Delo na cesti
  R1-220, Krško - Brežice, pri Spodnji Libni, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 17. 10. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-5, Krško - Drnovo: Delo na cesti
  G1-5, Krško - Drnovo, v Krškem, na Cesti Krških Žrtev, polovična zapora zaradi rekonstrukcije pločnika, do 19. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti
  R1-219, Bizeljsko - Čatež, v Brežicah, na Bizeljski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 30. 10. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-428150, Leše - Vadiče - Brezje pri: Zaprta cesta
  LC-428150, Leše - Vadiče - Brezje pri Tržiču, v Vadičah, popolna zapora zaradi del. Promet možen do Vadič iz Brezij pri Tržiču.
 • R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: Delo na cesti
  R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Gomilici, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja do 15. 11. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Poljčane - Podplat: Delo na cesti
  R1-219, Poljčane - Podplat, pri Zgornjih Poljčanah, na Potrčevi ulici in Bistrški cesti, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC, Brezovica - Šmarjeta: Zaprta cesta
  LC, Brezovica - Šmarjeta, v Brezovici, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 9. 2014.
 • LZ-183510, C. Kokr. o. - C. na Rupo: Zaprta cesta
  LZ-183510, Kranj, cesta Kokrškega odreda, med Begunjsko cesto in odcepom za stadion, popolna zapora zaradi obnove komunalnih vodov do 10. 11. 2014. Obvoz je urejen.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Bregu pri Borovnici, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 15. 12. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC Grosuplje - Ponova vas: Delo na cesti
  LC Grosuplje - Ponova vas, pomična polovična zapora zaradi izgradnje fekalne kanalizacije in rekonstrukcije ceste do 30. 9. 2014, občasno 15 minutne popolne zapore.
 • A5 Maribor - Lendava: Delo na cesti
  Na avtocestnem odseku Maribor - Lendava med priključkom Lenart in priključkom Pernica v smeri Maribora bo do 30. 9. 2014 zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A5 Maribor - Lendava: Delo na cesti
  Na avtocestnem odseku Maribor - Lendava med priključkom Pernica in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote bo do 30. 9. 2014 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Kozjem Vrhu, polovična zapora zaradi izgradnje medkrajevne optične povezave do 30. 11. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Zaprta cesta
  R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, pri Brestanici, na Zasavski cesti, popolna zapora zaradi ureditve regionalne ceste do 31. 1. 2015. Obvoz je po državnih cestah Impoljca - Brestanica, Podsreda - Brestanica in Breg - Sevnica - Brestanica.
 • A1-E57 Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  Na avtocesti Maribor - Ljubljana med priključkom Celje - center in priključkom Celje - zahod v smeri Ljubljane bo do 16. 10. 2014 zaradi del oviran promet.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Šentjur - Šmarje pri Jelšah, v Grobelnem, popolna zapora zaradi gradnje železniškega nadvoza, do 10. 10. 2014. Obvoz je ob gradbišču dvosmerno.
 • R3-714, Sp. Ivanjci - Gornja Radgona: Izredni dogodek
  R3-714, Sp. Ivanjci - Gornja Radgona, v Črešnjevcih na Mariborski cesti, polovična zapora zaradi posedanja vozišča. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Delo na cesti
  R3-725, Sebeborci - Prosenjakovci, pri Setini, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 22. 12. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-711, Fram - Rače: Delo na cesti
  R3-711, Fram - Rače, pri Framu, na Turnerjevi ulici, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 30. 9. 2014. dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-438, Šentilj - Trate: Delo na cesti
  R2-438, Šentilj - Trate, pri Sladkem Vrhu, polovična zapora zaradi ureditve zavijalnega pasu do 30. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-614, Miren - Opatje selo: Delo na cesti
  R3-614, Miren - Opatje selo, v Mirnu, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja do 25. 10. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57 Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  Na avtocesti Maribor - Ljubljana med uvozom Žalec/ Arja vas in priključkom Celje - zahod v smeri Maribora zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A1-E57 Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  Na avtocesti Maribor - Ljubljana na uvozu Žalec/ Arja vas v smeri Maribora bo do 1. 10. 2014 zaradi vzdrževalnih del oviran promet.
 • G1-4, Zg. Dolič - Velenje: Delo na cesti
  G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Paki pri Velenju, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 19. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-2, Spuhlja - Ormož: Delo na cesti
  G1-2, Spuhlja - Ormož, pri Mihovcih pri Veliki Nedelji, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in javne razsvetljave do 27. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61/70 Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  Na avtocesti Ljubljana - Koper med priključkom Vrhnika in cestninsko postajo Log v smeri Ljubljane bo do 1. 7. 2015 zaradi del oviran promet.
 • LC-468060, Bevke - log: Delo na cesti
  LC, Bevke - Log, polovična zapora zaradi del do 20. 9. 2014.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, Kamnik pod Krimom - Prevalje pod Krimom, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 4. 11. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Logatec: Delo na cesti
  G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, med krožiščema Notranjske in Tržaške ceste pri križišču za Cesto Talcev, polovična zapora zaradi del predvidoma do 20. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212590, Tomačevska cesta: Zaprta cesta
  LZ-212590, Črna vas - Podpeč, med Podpečjo in odcepom za Tomišelj, popolna zapora zaradi obnove ceste do 25. 9. 2014. Obvoz je urejen.
 • R2-443, Črenšovci - Doljni Lakoš: Delo na cesti
  R2-443, Črenšovci - Doljni Lakoš, pri Gornjem in Doljnem Lakošu, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja do 31. 12. 2014, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Šmarjeta, pri Laškem, na Celjski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje hodnika za pešce do 19. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti
  R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj, pri Zgornje Dupleku, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 11. 12. 2014, dnevno med 7. in 20. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-222, Zagorje - Most čez Savo: Izredni dogodek
  R1-222, Zagorje - Most čez Savo, na Kolodvorski cesti, kratkotrajne popolne zapore (do 10 minut) med 9. in 17. uro, zaradi miniranja ob izgradnji kanalizacije 3x v času do 17. 10. 2014.
 • LC-032070, Celje (Gasilska ulica) - Lokrovec: Delo na cesti
  LC-032070, Celje - Lokrovec, v Lokrovcu, popolna zapora zaradi izgradnje vodovoda, kanalizacije in plinovoda, dnevno med 7:30 in 17. uro do 20. 12. 2014. Obvoza ni.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Zaprta cesta
  Ljubljana, v Črnučah, na mostu čez Savo, popolna zapora zaradi sanacije mostne konstrukcije do 30. 10. 2014. Obvoz po Štajerski cesti, Dunajski cesti, Gameljski cesti in Obvozni cesti.
 • R3-711, Raše - Kungota - Kidričevo: Delo na cesti
  R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, v Račah, polovična zapora zaradi gradnje plinovoda do 30. 9. 2014, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-427, Latkova vas - Trbovlje: Delo na cesti
  R2-427, Latkova vas - Trbovlje, v Trbovljah Mestni trg, polovična zapora zaradi obnove vročevoda do 20. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-217, Livold - Brezovica: Delo na cesti
  R1-217, Livold - Brezovica, v Livoldu, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 10. 10. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Kočevje - Livold: Delo na cesti
  G2-106, Kočevje - Livold, pri Dolgi vasi na Kočevski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 10. 10. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-615, Volčja Draga - Križ: Delo na cesti
  R3-615, Volčja Draga - Križ, pri Volčji Dragi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 31. 10. 2014, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-328100, Ptuj: Zaprta cesta
  Ptuj, Čarmanova ulica, popolna zapora zaradi gradnje železniškega nadvoza do 25. 10. 2014. Obvoz je urejen po cestah Žihlava - Rogoznica, Ptuj - Rogoznica in Ljutomer - Savci - Ptuj.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, med Radljami in Zgornjim Kozjim Vrhom, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 30. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-742, Podpeč - Brezovica: Delo na cesti
  R3-742, Podpeč - Brezovica, pri Notranjih in Vnanjih Goricah, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema do 15. 12. 2014, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-230, Ljutomer - Pavlovci: Delo na cesti
  R1-230, Ljutomer - Pavlovci, v Ljutomeru, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Kanal - Tolmin, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi dotrajanosti propusta. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek
  G2-103, Kanal - Tolmin, v Čiginju, polovična zapora zaradi dotrajanosti mostu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-614, Miren - Opatje selo: Delo na cesti
  R3-614, Miren - Opatje selo, v Mirnu, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije in črpališča do 30. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57 Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  Na avtocesti Maribor - Ljubljana med priključkom Celje - zahod in priključkom Celje - center v smeri Maribora zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Delo na cesti
  R2-440, Cankova - Kuzma, Gornji Črnci - Krašči, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 10. 2014, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-714, Sp. Ivanjci - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R3-714, Sp. Ivanjci - Gornja Radgona, v Spodnjh Ivanjcih, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 10. 2014, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-443, Črenšovci - Doljni Lakoš: Delo na cesti
  R2-443, Črenšovci - Doljni Lakoš, v Črenšovcih, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 9. 2014, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, v Logatcu križišče z Tržaško cesto, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 21. 12. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo): Delo na cesti
  R1-210, Zgornje Jezersko - Preddvor - Kr (Primskovo), na Visokem, polovična zapora zaradi gradnje infrastrukture do 23. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-230, Gornja Radgona - Radenci: Delo na cesti
  G1-3, Gornja Radgona - Radenci, v Gornji Radgoni, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega sistema do 24. 12. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti
  R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, med Ribčevim Lazom in Kamnjem, polovična zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 30. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno: Delo na cesti
  R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno, Kropa - Stočje, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 9. 2014, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-442, Dobrovnik - Rondo Dolga vas: Delo na cesti
  R2-442, Dobrovnik - Rondo Dolga vas, v Dobrovniku, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in komunalnih vodov do 30. 11. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-699, Dravograd - Libeliče: Delo na cesti
  R3-699, Dravograd - Libeliče, v Meži, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja in peš poti do 31. 10. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo na cesti
  R3-642, Podpeč - Ig, pri Jezeru, polovična zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 31. 12. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-230, Ljutomer - Pavlovci: Delo na cesti
  R1-230, Ljutomer - Pavlovci, v Ljutomeru, popolna zapora zaradi gradnje podvoza do 31. 3. 2015. Obvoz je ob gradbišču.
 • R2-447, Trojane - Želodnik: Izredni dogodek
  R2-447, Blagovica - Trojane - Vransko, pri Trojanah, polovična zapora zaradi dotrajanosti mostu.
 • RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača: Delo na cesti
  RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača, v Spodnjih Hočah, polovična zapora zaradi gradnje glavne kanalizacije do 18. 2. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Dornavi, popolna zapora zaradi gradnje nadvoza čez železnico do 3. 6. 2015. Obvoz je ob gradbišču.
 • G1-2, Ormož - Središče ob Dravi: Delo na cesti
  G1-2, Ormož - Središče ob Dravi, v Obrežu, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 30. 7. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Gorenja vas - Trebija: Delo na cesti
  R1-210, Gorenja vas - Trebija, pri Gorenji vasi, polovična zapora zaradi gradnje podpornega zidu do 30. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-229, Ptuj - Rogoznica: Delo na cesti
  R1-229, Ptuj - Rogoznica, na Ptuju, na Osojnikovi cesti, polovična zapora zaradi gradnje podhoda pod železniško progo do 10. 1. 2015. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-416, Litija - Šmartno: Delo na cesti
  R2-416, Litija - Šmartno, v Šmartnem pri Litiji, cesta Jeze od križišča z Litijsko cesto do odcepa za Zagorico, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije, pločnika in priključka na obvoznico do 28. 11. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-740, Murska Sobota (Gaj) - Murska Sobota: Delo na cesti
  R3-740, Murska Sobota (Gaj) - Murska Sobota, v Murski Soboti, na Cankarjevi ulici, popolna zapora zaradi izgradnje podvoza pod želežniško progo do 30. 10. 2015. Obvoz je ob gradbišču.
 • G2-112, Ravne - Dravograd: Delo na cesti
  G2-112, Ravne - Dravograd, pri Dobrijah, več polovičnih zapor zaradi gradnje kanalizacijskega sistema do 15. 12. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Idrija - Godovič, pri Podroteji, polovična zapora zaradi odprave posledic elemtarja do 22. 12. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo na cesti
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Poljanah, oviran promet zaradi odprave posledic elementarja do 22. 12. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-409, Ljubljana - Brezovica, pri Dragomerju, oviran promet zaradi ureditve kolesarske steze in pločnika do 3. 10. 2014.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Izredni dogodek
  R3-610, Marof - Žiri, pri Osojnici, polovična zapora zaradi poškodb na podpornem zidu do 30. 11. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, v Stojncih, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 14. 10. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno. Med Stojnci in Bukovci bo promet oviran na več odsekih.
 • R3-614, Miren - Opatje selo: Delo na cesti
  R3-614, Miren - Opatje selo, v Opatjem selu, dve polovični zapori zaradi odvodnjavanja do 30. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomerju, oviran promet zaradi zaradi gradnje kolesarske steze in pločnika do 3. 10. 2014.
 • R1-230, Križevci - Ljutomer: Zaprta cesta
  R1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru, Prešernova ulica, popolna zapora zaradi gradnje nadvoza preko železnice do 8. 6. 2015. Obvoz je urejen po Babinski in Soboški cesti.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, na več odsekih, oviran promet, občasne polovične zapore zaradi rekonstrukcije ceste do 3. 5. 2015.
 • G2-102, Kalce - Logatec: Delo na cesti
  G2-102, Kalce - Logatec, v Kalcah, oviran promet, občasne polovične zapore zaradi izgradnje kanalizacije do 15. 10. 2014.
 • G1-4, Črnova - Arja Vas: Delo na cesti
  G1-4, Črnova - Arja Vas, pri odcepu za Podkraj, popolna zapora zaradi obnove dotrajanega mostu do 17. 10. 2014. Obvoz je ob gradbišču čez pomožni most dvosmerno.
 • R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Izredni dogodek
  R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid), pri Mednem, polovična zapora zaradi dotrajanosti nadvoza čez železniško progo. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Izredni dogodek
  G2-108, Šentjakob - Ribče, v Vidmu, polovična zapora zaradi dotrajanosti mostu čez Mlinščico. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Kalce - Planina: Izredni dogodek
  R2-409, Kalce - Planina, pri Grčarevcu, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Brezovici, oviran promet zaradi ureditve ceste do 31. 12. 2014.
 • R3-640, Rakek - Logatec: Delo na cesti
  R3-640, Rakek - Logatec, v Logatcu, Notranjska cesta, oviran promet občasne polovične zapore zaradi izgradnje kanalizacije do 30. 12. 2014.
 • R2-439, Bratonci - Križevci: Delo na cesti
  R2-439, Bratonci - Križevci, pri Bratoncih, popolna zapora zaradi del do 16. 11. 2014. Obvoz je ob gradbišču.
 • R2-425, Šoštanj - Pesje: Delo na cesti
  R2-425, Šoštanj - Pesje, v Šoštanju, polovična zapora zaradi sanacije udora ceste do 30. 9. 2014, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-204, Šempeter - Dornberk: Delo na cesti
  R1-204, Šempeter - Dornberk, v Dragi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 20. 9. 2014. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-5, Brestanica - Krško: Delo na cesti
  G1-5, Brestanica - Krško, v Krškem, oviran promet zaradi gradnje infrastrukture ob akumulacijskem bazenu predvidoma do 30. 9. 2014. Promet iz smeri Brestanice poteka ob gradbišču, proti Brestanici pa po novozgrajeni obvozni cesti.
 • R3-747, Lenart - Sveta Trojica: Zaprta cesta
  R3-747, Lenart - Sveta Trojica, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, popolna zapora zaradi sanacije plazu in vozišča do 30. 11. 2014. Obvoz je preko Lenarta v Slovenskih Goricah in Senarske ter po lokalnih cestah.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek
  RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno s semaforjem.
 • Občina Celje, LC Liboje - Košnica pri Celju: Prepoved za tovornjake
  Občina Celje, LC Liboje - Košnica pri Celju, prepoved za tovorna vozila zaradi plazu. Obvoz je možen na relaciji Liboje - Petrovče - Celje - Košnica in obratno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Bača - Dolenja Trebuša: Delo na cesti
  G2-102, Bača - Dolenja Trebuša, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste dnevno med 7. in 17. uro. Izven prometnih konic se bodo izvajale 15 minutne popolne zapore. Promet poteka izmenično enosmerno. Dela se bodo izvajala predvidoma do 31. 1. 2015.
 • R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu. Obvoza ni.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Izredni dogodek
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Visokem pri Poljanah, polovična zapora zaradi podora kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Cezlakom in Lukanjo, na več mestih udor cestišča, popolna zapora.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • RT-918, Grgelj - Fara: Izredni dogodek
  RT-918, Grgelj - Fara, pri Mavrcu, polovična zapora zaradi zdrsa brežine. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.